cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ab Mol
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET INTERSERVE

 

Ab Mol werd zendeling in Thailand na een weekend van Xplore Mission: "Ik ontving bevestiging en vrede"

"Mag het je je leven kosten, je kinderen, je loopbaan, alles? Ben je bereid dat op te geven voor het volgen van Jezus? Dat is iets waar ik tijdens het weekend echt vrede over heb gekregen." Ab Mol (39) is nu een kleine vijf jaar zendeling in Thailand. Samen met zijn vrouw en drie kinderen verkondigt hij Gods Woord en probeert hij een lichtend licht te zijn in een cultuur vol afgoden. Voordat Ab besloot deze sprong in geloof te wagen, bezocht hij een weekend van Xplore Mission. Iets waar hij nog altijd met veel dankbaarheid op terugkijkt, omdat het erg bepalend is geweest voor waar hij nu is en wat hij nu doet.

“We zijn hier in Thailand uitgezonden als kerkplanters van stichting OMF Nederland en CGK Zending, onze thuisgemeente is de CGK in Ede. Het eerste anderhalf jaar zijn we vooral bezig geweest met het leren kennen van de taal en de cultuur”, begint Ab zijn verhaal. “Nu zijn we inmiddels drie jaar aan het kerkplanten, in het begin was dat lastig omdat het coronavirus toen net uitbrak. We werden daarom als buitenlanders een beetje wantrouwend aangekeken. Dat maakte het evangeliseren knap lastig. Inmiddels zijn er hier aan de rand van de stad nu een paar kerkjes waar we mee samenwerken. Ook hebben we door middel van de voedselhulp die we bieden, een groep mensen verzameld die hier elke zondag bij elkaar komen. Een half uur met de auto hier vandaan, zijn we nu ook een groep gestart met mensen die bij elkaar komen.”

Ab vertelt dat de positieve verbeteringen van de christelijke kringgenoten een getuigenis zijn voor hun omgeving. “Ze gaan zich anders gedragen en gaan beleefder met anderen en elkaar om. Ze drinken bijvoorbeeld niet te veel alcohol meer, of stoppen met hun drugsgebruik. Zo worden de mensen in hun omgeving jaloers gemaakt. Ze zien die verandering bij hen. Er is ook iemand uit onze groep die aids heeft, voordat hij zich bij ons aansloot kon hij niet werken en moest hij regelmatig naar het ziekenhuis. Maar sinds hij tot geloof is gekomen, is hij nu al een jaar niet meer in het ziekenhuis geweest en is hij weer begonnen met werken. Dat vind ik een wonder. Van zijn eerste salaris heeft hij nu een Bijbel gekocht. Dat is toch een geweldig getuigenis?”

"Ik had een drukke baan, maar door die dagen van Xplore Mission kwam ik even helemaal los van de rat race waar ik in zat"

Xplore Mission
In april 2016 begon het idee van een zendingsmissie naar Thailand voor Ab en zijn gezin meer en meer gestalte te krijgen, onder andere na een oriënterend weekend van Xplore Mission. “We ervoeren dat God ons riep om te dienen in zijn koninkrijk, maar we wisten niet zo goed hoe of wat. Uiteindelijk zijn we in gesprek geraakt met de CGK Zending en OMF, zij wezen ons op het weekend van Xplore Mission. Voor ons is dat echt een heel mooi weekend geweest, want wij wisten gewoon niet zoveel van zending. Je kon tijdens het weekend zendelingen ontmoeten die met verlof waren en aan hen je vragen stellen. Ik had toen een drukke baan, maar door die dagen daar kwam ik even helemaal los van de rat race waar ik in zat. Ik kijk daarom echt met warme gevoelens op dat weekend terug, omdat het onze eerste kennismaking met de praktijk van het zendeling zijn was.”

Er vielen Ab nog meer dingen op tijdens het weekend. “Binnen een zendingscontext vallen kerkmuren weg. Het was namelijk niet alleen OMF die daar vertegenwoordigd was, er waren nog eens zes of zeven andere zendingsorganisaties aanwezig, die allemaal in dezelfde vijver visten. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Ze waren niet te beroerd om met elkaar het weekend van Xplore Mission te organiseren. We hebben er workshops gevolgd en ik kan mij één vraag van de groepsleiders nog heel goed herinneren. Hij zei: ‘Je bevindt je nu op een bepaald traject, maar mag het je alles kosten? Mag het je je leven kosten, je kinderen, je loopbaan, alles? Ben je bereid dat op te geven voor het volgen van Jezus?’ Dat is iets waar ik tijdens dat weekend echt vrede over heb gekregen, dat het mij inderdaad alles mocht kosten. Zulke momenten heb je niet vaak in je leven, dat je dat met vrede in je hart kan zeggen.”

"Je moet hier wel een stuk langzamer leven, ook vanwege het klimaat, anders hou je het niet vol"

Ook schreef Ab een persoonlijke brief aan God tijdens het weekend, om zijn vragen en gedachten op een rijtje te zetten. “Ik heb hem er laatst weer bijgepakt en er staat in: ‘Vader, ik begrijp niet altijd concreet de strekking van mijn roeping. Ik ben ontzettend benieuwd wat U voor mij en mijn gezin in petto heeft.’ Zeven jaar later kan ik nu terugkijken en denken: waar maakte ik mij toen druk om? Door de vrede en genade die God toen gaf, mag ik hier nu zitten met mijn gezin.”

Tegenstand
Ab gunt iedereen die nadenkt over zendingswerk een weekend van Xplore Mission. “Je krijgt de kans om God echt tot je te laten spreken tijdens het weekend. Daarnaast kom je samen met mensen die echt zoeken naar wat God van hen vraagt in hun leven. Er is daarom ook veel geestelijke herkenning onderling. Je kunt er daar achter komen dat de zending niet Gods plan is voor jou, maar voor ons was het een bevestiging. Ik zou er van tevoren niet teveel druk op leggen, maar voor ons is het een heel belangrijk weekend geweest. God heeft mij toen laten zien dat de weg die we in waren geslagen de juiste was en dat we daarop door mochten gaan. Ik denk dat het daarom wel heel belangrijk is om je te melden bij dit soort weekenden, als je geïnteresseerd ben in zending. Mensen die gepokt en gemazeld zijn in het zendingsveld staan voor je klaar, ze hebben in hun voorbereiding al voor je gebeden en willen je helpen. Als je alles maar alleen moet uitzoeken is dat niet makkelijk.”

De rat race van de drukke maatschappij in Nederland heeft Ab in Thailand nu definitief achter zich gelaten. “Je moet hier wel een stuk langzamer leven, ook vanwege het klimaat, anders hou je het niet vol. De druk die zendingswerk met zich meebrengt is een andere dan waar ik eerst mee te maken had. De strijd hier gebeurt vooral op geestelijk vlak. We hebben een wat minder veilige omgeving en missen ook een fysiek aanwezig sociaal netwerk om ons heen. Om geestelijk overeind te blijven moet je dus terugvallen op andere dingen. Je zit hier in een omgeving waar je niet gewenst bent, de tegenstander van God is niet blij met je komst. Dat brengt ook wel een bepaalde druk met zich mee. God heeft ons tot nu toe beschermd en bewaard en we mogen door zijn genade werken in zijn koninkrijk.”

Meld je aan voor het Xplore Mission-weekend van 24-26 maart!