cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
stewardess Southwest airlines
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

08 december 2022 door Patrick Goede

Rechter beveelt christelijke stewardess weer in dienst te nemen na ontslag wegens abortusstandpunt

Een federale rechtbank heeft Southwest Airlines bevolen een stewardess weer in dienst te nemen die het bedrijf had ontslagen nadat ze bezwaar had gemaakt tegen het gebruik van vakbondscontributies om politieke doelen te financieren die tegen haar diepgewortelde overtuigingen indruisen. Dat is volgens de Christian Post te lezen in een verklaring die woensdag door de National Right to Work Legal Foundation is vrijgegeven.

De United States District Court voor het Northern District of Texas heeft Southwest Airlines bevolen om Charlene Carter, een stewardess die het bedrijf in maart 2017 heeft ontslagen, opnieuw in dienst te nemen. De Legal Foundation, die zichzelf omschrijft als "een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk" zet zich in voor "het elimineren van een dwingende vakbondsmacht en verplicht vakbondswerk". De organisatie voorzag Carter van gratis juridische bijstand.

“Tassen vliegen gratis met Southwest. Maar de vrijheid van meningsuiting vloog in dit geval helemaal niet met Southwest", aldus de rechterlijke beslissing, zoals geciteerd door de National Right to Work Legal Foundation.

“De Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Texas beval deze week Southwest en de vakbond om Carter het maximale bedrag aan compenserende en punitieve schadevergoeding te geven dat is toegestaan onder de federale wetgeving, plus achterstallige betalingen en andere vormen van verlichting die een jury oorspronkelijk had toegekend na Carters overwinning in een proces in juli", voegde de belangenbehartigingsgroep eraan toe.

Tijdens de zomer kende een jury Carter 5,1 miljoen dollar aan schadevergoeding toe nadat ze had vastgesteld dat de luchtvaartmaatschappij en de afdeling Transportation Workers Union of America waartoe ze behoorde haar op onwettige wijze hadden ontslagen wegens bezwaar tegen het gebruik van vakbondscontributie om vakbondsfunctionarissen naar de extreemlinkse Women's March te vervoeren. Carter, een vrome christen, was het niet eens met het gebruik van haar vakbondscontributie om de mars in Washington in januari 2017 te financieren.

Abortus
De Women's March, die voornamelijk was georganiseerd om verzet te uiten tegen de toenmalige president Donald Trump, werd gedeeltelijk gesponsord door Planned Parenthood, de grootste abortusaanbieder in de VS. Abortus en de publieke financiering ervan staan lijnrecht tegenover Carters overtuigingen als christen. 

Carter maakte bezwaar tegen het gebruik van vakbondscontributie om de Women's March te financieren in posts op sociale media. Nadat hij een e-mail had gestuurd naar vakbondspresident Audrey Stone waarin hij zijn steun uitsprak voor een nationale wet op het recht op werk, kreeg Carter de opdracht om een vergadering bij te wonen met het leiderschap van Southwest om 'Facebook-berichten die ze hadden gezien' te bespreken.

Southwest beschouwde haar berichten op sociale media waarin ze haar pro-life-overtuigingen benadrukte als een vorm van intimidatie. Een week na Carters ontmoeting met leidinggevenden, ontsloeg het bedrijf haar.

Carter, die in september 1996 toetrad tot de vakbond Transport Union Workers of America's Local 556, ging daar na 17 jaar weg toen ze ontdekte dat haar vakbondscontributie zaken financierde die in strijd waren met haar diepgewortelde religieuze overtuigingen als christen met een uitgesproken pro-lifestandpunt. Ze bleef voor Southwest werken nadat ze zich afmeldde voor het vakbondslidmaatschap, maar ze moest nog steeds vakbondscontributie betalen omdat haar positie als stewardess haar onderwierp aan de vereisten van de federale wet op de spoorwegarbeid.

Onredelijk
De Railway Labour Act vervangt namelijk de Right to Work-wetten op staatsniveau die voorkomen dat werknemers vakbondscontributie moeten betalen als voorwaarde voor tewerkstelling en die het ontslag van werknemers verbiedt wegens het weigeren van vakbondscontributie of vergoedingen. Tegelijkertijd beschermt het de rechten van niet-vakbondsleden die vakbondscontributie moeten betalen om de vakbond en haar leiderschap te bekritiseren, zoals Carter deed in berichten op sociale media, en om te pleiten voor verandering.

National Right to Work Legal Defense Foundation-directeur Mark Mix reageerde in een verklaring op de laatste ontwikkelingen in de Carter-zaak. “De vakbondsfunctionarissen van Southwest en TWU hebben mevrouw Carter een onredelijke prijs laten betalen omdat ze besloot zich uit te spreken tegen de politieke activiteiten van vakbondsfunctionarissen in overeenstemming met haar diepgewortelde religieuze overtuigingen. Deze beslissing rechtvaardigt de rechten van mevrouw Carter, maar het is ook een sterke herinnering aan de vergelding die vakbondsfunctionarissen zullen uitdelen aan werknemers die weigeren zich aan de vakbondslijn te houden”, zei hij.

"De overwinning van Carter zou moeten leiden tot een landelijke controle op de dwingende, door de overheid verleende bevoegdheden van vakbondsleiders over werknemers, vooral in de luchtvaart- en spoorwegindustrie. Zelfs na haar overwinning zijn zij en haar collega's bij Southwest en andere luchtvaartmaatschappijen die onder toezicht van een vakbond staan, volgens de Railway Labour Act gedwongen om geld te betalen aan vakbondsfunctionarissen om hun baan te behouden", voegde hij eraan toe.

Discriminatie
De National Right to Work Legal Foundation lichtte de implicaties van de uitspraak van de districtsrechtbank toe: “De beslissing van deze week, naast het toekennen van herplaatsing, achterstallige betaling, conservatoire rente en schadevergoeding aan Carter, treft ook de TWU-unie en Southwest met bevelen die hen ervan weerhouden stewardessen te discrimineren vanwege hun religieuze overtuigingen en niet tegemoet te komen aan religieuze bezwaarmakers.

"Het besluit verbiedt Southwest en de vakbond expliciet om Carter te discrimineren voor het uitoefenen van haar rechten onder de RLA", verduidelijkte de belangenbehartigingsgroep.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen