cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
schuldig
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 september 2022 door Redactie

Refoweb-vragensteller: 'De zondige natuur van de mens laat mijn hersenen echt kraken'

'Ik heb moeite met het concept rondom de vrije wil van de mens, zijn zondige natuur en zijn verantwoordelijkheid. Hoe is de mens vrij genoeg om verantwoordelijk gehouden te worden voor zijn zonde en tegelijkertijd een slaaf is van zijn zondige natuur? Het laat mijn hersenen soms echt kraken. De verantwoordelijkheid van de mens vereist dat hij een (tot op zekere hoogte) vrije wil heeft, maar het slaaf zijn van de zonde laat het lijken dat je dan niet echt vrij kan zijn', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Ds. B. M. Meuleman antwoordt: 'Het is van het allergrootst belang dat het met betrekking tot de zaligheid van je ziel niet in de eerste plaats gaat om het juiste verstaan van het concept rondom de vrije wil van de mens. Wanneer je als een groot zondaar tegenover over de heilige God gesteld wordt, is wel het eerste dat je ervaart en belijdt dat je zo verdorven bent dat je geheel onbekwaam tot enig goed bent en geneigd tot alle kwaad. Dan kun je alleen maar tot de Heere roepen of Hij je wil verlossen van jezelf, van je gebonden wil, van je verdorven begeerten en je verduisterde verstand. 

In zekere zin kun je zeggen dat je een vrije wil hebt, namelijk in die zin dat je niet tegen je wil in zondigt. Je hebt juist plezier in de zonden en je schept behagen in je leven zonder God. Je stemt de zondige begeerten van je hart toe en je geeft vrijwillig gehoor aan het oor van de duivel. Je laat je verleiden en meenemen in de zonden van de wereld en je verzet je er niet tegen. Daarom kun je tegenover de Heere nooit een beroep doen op je onmacht omdat de zonde je te sterk is geworden. De Heere stelt je schuldig vanwege je onwil. 

Daarom kan de zaligheid van onze ziel alleen bij de Heere vandaan komen. Hij moet door Zijn Geest onze wil vernieuwen, ons een nieuw hart geven, ons verstand verlichten en ons maken tot een nieuwe schepping in Christus Jezus. De Heere dwingt niemand Hem te dienen. Zijn kinderen dienen Hem niet met tegenzin. Het geloof in Christus is geen afgedwongen geloof, maar het heeft de volle instemming van je hart. Dat komt omdat God je hart vernieuwt en neigt en bereid maakt vanuit de liefde tot Hem om Hem te dienen.

Betekent dit dat je geen last meer hebt van de zonde, de wereld en de duivel? Helaas niet. Je oude mens, je oude natuur blijft aan je trekken. Maar je hebt toch een nieuw beginsel, een nieuwe wil, een nieuw hart. Je bent toch een nieuwe schepping in Christus geworden. Het nieuwe leven dat God je heeft gegeven zal steeds meer openbaar komen. Door Christus mag je weten dat de overwinning over je zondige natuur is behaald.'

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Als je de bijbel goed leest, dan lees je herhaaldelijk dat Jezus zonde vergeeft, zonder dat de zondaar er om vraagt.