Stikstofmaatregelen houden de gemoederen flink bezig: hoe reageren we als christenen?

God13 juli 2022 Ds. S. J. Verheij, De Waarheidsvriend
Ds. S. J. Verheij

De stikstofmaatregelen houden de gemoederen flink bezig, ook in Barneveld. In de Gelderse Vallei, waarin Barneveld ligt, zou een stikstofreductie moeten komen van 58 procent. Dit moet in acht jaar tijd zijn beslag krijgen. Uitkoop van boeren zal onvermijdelijk zijn. Hoe reageren we als kerk?

De vrees is dat in de regio Foodvalley rondom Ede en Barneveld minder dan de helft van de bedrijven zal overblijven. Woensdag 22 juni is er een massaal boerenprotest van jongeren, burgers en boeren geweest in Stroe. De boeren voelen zich bepaald niet gewaardeerd door de overheid, terwijl ze zo belangrijk zijn voor de voedselvoorziening. Het vertrouwen in de overheid is flink afgenomen of helemaal verdwenen.

Grote impact
Boeren komen in een knelsituatie. Ze zagen zich in de voorbije jaren gedwongen tot risicodragende schaalvergroting. Daarnaast worden de kosten van prijsverhogingen vooral bij de boeren neergelegd. Geen wonder dat er geestelijke, maatschappelijke en psychische nood ontstaat. Boeren kunnen er overigens wel heel verschillend instaan. Ik spreek ook boeren die aangeven dat er de jaren door al zoveel aan de orde is geweest en dat de soep ook deze keer niet zo heet gegeten zal worden als die wordt opgediend. Wie zal het zeggen? Het kán deze keer anders zijn.

Als kerkelijke gemeente kunnen we de situatie niet veranderen. We hebben wel de verantwoordelijkheid om daar te zijn waar nood is om éxtra leed te voorkomen. De bewogenheid van de Heere Jezus zal ons daartoe dringen.

Onze gemeenteleden met een boerenbedrijf zijn allereerst en ten diepste Góds zorg, Christus’ zorg! Dat geeft ontspanning én betrokken inspanning.

Gevouwen handen
Onlangs kampten we in onze regio met de vogelgriep. Ook bij leden van onze hervormde gemeente werden kippen geruimd. In gesprek met pluimveehouders bleek toen hoe waardevol de voorbede op zondag voor hen was. Ook kwam aan het licht dat de pluimveehouders niet snel zelf om aandacht en voorbede vragen. Dat is iets om op bedacht te zijn.

Zelf heb ik de eerste weken na het kabinetsbesluit in de voorbede vooral de nood en de vragen, de onzekerheid en het ervaren onrecht richting de Heere verwoord. Ik spreek bewust over ‘ervaren onrecht’. Hiermee bedoel ik niet dat er geen onrecht is. Dat is er ongetwijfeld. Maar hoe en waar? Hoe zal een kerkelijke gemeente de thematiek goed overzien en recht kunnen beoordelen? We hebben gebeden voor de boeren en voor hun gezinnen. We hebben gebeden om wijsheid voor de overheid. Op de overheid kom ik zo terug. De zondag voor de protestdag stond bij ons in het teken van de voorbereiding op het heilig avondmaal. In de voorbede verwoordde ik dat er rust en houvast gevonden mag worden in Christus, Die Zijn lichaam voor ons liet breken en Zijn bloed voor ons vergoot. Hij is in alles het enige fundament. Het betekent ook dit: zijn onze gemeenteleden met een boerenbedrijf ónze zorg? Ze zijn allereerst en ten diepste Góds zorg, Christus’ zorg! Dat geeft ontspanning én betrokken inspanning.

Een luisterend oor
Tijdens de bezoeken die ouderlingen en predikanten afleggen, komt de thematiek als vanzelf ter sprake. Is er daarnaast meer steun te geven? Tijdens de uitbraak van de vogelgriep in dit voorjaar hebben we een avond belegd waarvoor alle pluimveehouders van onze gemeente persoonlijk waren uitgenodigd. Zo’n uitnodiging is overigens ook breder te trekken. Er kwamen zo’n 35 à 40 mensen op af. Aan de hand van vragen werd veel gedeeld. Als ambtsdragers hebben we vooral geluisterd. De vragen gingen over de impact op de persoon, de partner en het gezin (op relaties!), over het ervaren meeleven vanuit de gemeente, over de manier waarop de overheid de vogelgriep aan het bestrijden was. De vragen gingen ook over het ervaren van Gods aanwezigheid en het nadenken over wat God ons door dit alles te zeggen zou kunnen hebben. De avond werd als positief ervaren. We zijn geëindigd met een woord van bemoediging uit de Bijbel en hebben alles in gebed gebracht in een houding van ootmoed en vertrouwen.

Als gevolg hiervan spelen allerlei gevoelens op: boosheid en vragen, gelatenheid en pijn. Deze gevoelens mogen een weg vinden naar de Heere in het gebed.

Het zou goed kunnen zijn dat we op een geschikt moment opnieuw een dergelijke avond beleggen. De situatie van nu is echter wel heel anders dan tijdens de vogelgriep vanwege de rol van de overheid. Dat vraagt bezinning op een goede aanpak. Een andere vraag is: is er ook een taak voor de jeugdouderling? Voor tieners die een bedrijf over willen gaan nemen, ontstaat er immers veel onzekerheid. Tot slot: op wat voor wijze kunnen de diakenen van betekenis zijn? Na de vakantie gaat over deze dingen verder nagedacht worden.

De gezindheid van het hart
Er ligt een ingrijpend besluit van het kabinet. Als gevolg hiervan spelen allerlei gevoelens op: boosheid en vragen, gelatenheid en pijn. Deze gevoelens mogen een weg vinden naar de Heere in het gebed. In gesprek vind ik het belangrijk naast dit alles de vraag te stellen: kun je voor de overheid bidden? Die vraag heeft niet alleen te maken met respect voor de overheid. Het is ook vanuit de wetenschap dat het uiteindelijk Gód is Die regeert. Hij weet een kabinet, maar ook een provinciale en plaatselijke overheid wijsheid én bewogenheid te geven. Wie ondanks alles door de kracht van de Heilige Geest gaat bidden en blijft bidden, wordt bewaard voor kwaadspreken en schelden, voor een hart dat hard of bitter wordt en voor een steeds grotere druk op kostbare relaties.

Ik vergeet in dit verband nooit het volgende. Samen met een ander was ik op bezoek bij een boer die altijd schold op de minister van Landbouw. De reden? Telkens zat er van alles op zijn bedrijf tegen. Door gesprek kwam hij tot de overtuiging dat dit zonde was en beleed hij het voor God. Hij ontving Gods vergeving, maar er gebeurde veel meer. Het begon in zijn bedrijf beter te gaan en in zijn huwelijk en gezin steeds beter te lopen. Ik besef dat de huidige situatie anders is dan die waarin die boer zich bevond. Maar de gezindheid van het hart blijkt wel belangrijk te zijn.

Tot slot: waar zullen boeren komende jaren doorheen gaan? Iemand die er vaak diep doorging, was de apostel Paulus. Uitgerekend hij sprak van Godswege dit bemoedigende woord: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. (Filip.4:13) Déze Christus leeft.

Ds. S. J. Verheij is predikant van de hervormde gemeente te Barneveld. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant gelooft dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn

Ds. J. Koppelaar gelooft vurig dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn. Dat stelde de hersteld hervormde predikant onlangs in een themapreek waarin het ging over de Week van het Leven. Koppelaar maakte daarbij kenbaar dat God je zomaar kan inschak

Fulani herders
Nieuws

Zeven doden bij door aanval radicale moslims op christelijke dorpen Nigeria

Bij aanvallen van radicale moslims op twee christelijke dorpen in de Nigeriaanse staat Plateau zijn donderdag 30 november zeker zeven christenen om het leven gekomen. De moslimterroristen en Fulani-herders vielen de dorpen midden in de nacht binnen e

Haroon Shahzad
Nieuws

Pakistaans familie ondergedoken na delen Bijbeltekst: "Ik leef niet bij mijn gezin"

Ondanks dat een christelijke man afgelopen maand door een rechtbank in Pakistan op borgtocht werd vrijgelaten, zijn de gevolgen van de valse beschuldiging van godslastering enorm voor zijn gezin. De man en zijn familie moesten gescheiden van elkaar o

Kardinaal Raymond Burke
Nieuws

Paus Franciscus is het zat en trekt appartement en salaris kardinaal Burke in

Paus Franciscus heeft besloten de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke uit zijn appartement te zetten en zijn salaris in te trekken. Dat meldt het persbureau The Associated Press (AP) op basis van twee anonieme bronnen. Burke stond al jaren bekend als

Wilders
Nieuws

CU wil kabinet met PVV niet steunen, SGP adviseert centrumrechtse regering

De ChristenUnie heeft in een brief aan verkenner Ronald Plasterk bevestigd dat de partij niet in een kabinet plaats zal nemen met de PVV. Ook zal CU geen gedoogsteun geven aan een PVV-kabinet. Voorvrouw Mirjam Bikker schrijft dat ze voor haar partij

Bert Noteboom
Nieuws

Bert Noteboom neemt afscheid van Christelijk Koor Jigdaljahu

De afgelopen koorrepetitie heeft Bert Noteboom het koor laten weten na zo'n tien jaar als dirigent afscheid te gaan nemen van Christelijk Koor Jigdaljahu. 'Als koorvereniging en bestuur mogen we terugkijken op een prachtige tijd met Bert als dirigent

Daan
Video

Daan verliest tijdens genezingsdienst zijn allergie voor katten en honden

Als kind is David helemaal verzot op katten. Maar hen aanraken of zelfs maar in de buurt komen, kan hij vanwege zijn allergie voor katten en honden niet. Tijdens een genezingsdienst in een kerk wordt er speciaal voor Daan gebeden en verliest hij vana

Ds. A. Simons
God

Ds. Simons beantwoordt Refoweb-vraag: 'U valt weer terug in wettische werken'

'Ik kon niet meer op Christus zien. Wetten, twijfels, mensen, cultuur, alles hield me bij Hem weg. Ik dacht: ik kan toch nooit bekeerd worden. Wat snap ik er nog van, wat geloof ik eigenlijk nog? Elke dag bid ik om leiding, probeer ik de Bijbel beter

Meerartikelen

Arthur Alderliesten
Column

Wereldwijde eenheid rond bescherming van het ongeboren leven

Honderdvijfenvijftig landen waren de laatste novemberweek vertegenwoordigd op Malta rond het thema Evangelie en abortus. Ook Arthur Alderliesten was aanwezig, als directeur van Stichting Schreeuw om Leven en leider van de Europese afdeling van organi

Annemarieke
Column

Annemarieke verkent christendom: Een boek van Tim Keller waar geen atheïst door overtuigd wordt

Afgelopen week heb ik In alle redelijkheid van Tim Keller gelezen. Het leek me echt een boek voor mij, alleen al vanwege de ondertitel: Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Ik zou mezelf wel als een welwillende scepticus willen omschrijven.

gebedsmoment in parlement Israël
Nieuws

Bijzonder gebedsmoment in parlement Israël

Afgelopen woensdagochtend kwam een groep Knesset-leden, christenen en Joodse leiders bijeen in de Knesset (het Israëlische parlement) in Jeruzalem om te bidden voor Israël, voor de burgers, het Israëlische leger, de regering en de gijzelaars. Deze ‘D

millennials
Nieuws

Onderzoek: Millennialgeneratie snakt naar kerk als rustpunt

Waarom gaan nog millennials naar de kerk? Vanwege het nieuwe seizoen van de EO-podcast Heilige Huisjes heeft de EO dat samen met de Christelijke Hogeschool Ede en de Theologische Universiteit Utrecht laten uitzoeken. Wat blijkt: millennials zijn meer

Dr. J.B. ten Hove
Verdieping

Toekomstige predikanten en belemmerende factoren

Ben je bereid om een theologiestudent te begeleiden bij zijn gemeentelijke stage? Op die vraag antwoord ik van harte ‘ja’. Soms zijn er belemmerende factoren waardoor het niet goed mogelijk is, maar dat was niet aan de orde toen Harmen van der Werf z

IZB logo
Nieuws

IZB-directeur Sjaak van den Berg wil weer aan de slag als gemeentepredikant

IZB-directeur Sjaak van den Berg wil graag weer als gemeentepredikant aan het werk. Dat betekent dat hij in het voorjaar van 2024 verwacht afscheid te nemen bij de IZB. "Het voelt dubbel, want het werk bij de IZB heeft mijn hart, maar de gemeente tre

Peter Tsukahira
Interview

Pastor Peter Tsukahira ziet "geest van Amalek weer opduiken" in Israël en Gaza

"Van Hamasstrijders houden als mensen en voor hun zielenheil bidden is iets anders dan politiek, militair en strafrechtelijk met hen strijden." Pastor Peter Tsukahira is woonachtig in Israël en deed in het verleden dikwijls Nederland aan om uitleg te

Kerkdienst Bijlmer
Nieuws

EO-uitzending van feestelijke kerkdienst vanuit de Bijlmer

In hun mooiste kleding, met het lekkerste eten en met hun beste humeur – voorganger Moses Alagbe vraagt zijn kerkgangers om deze zondag tiptop naar de kerkdienst te komen. Niet per se omdat de dienst op televisie komt, maar omdat de dienst in het tek

Willem Lingeman
Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht, als het gaat om ons uiterlijk, onze prestaties en sociale status. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest?", die confronterende vraag stelde Wilkin van de Kamp onlangs in de twaalfd

Ds. Chris Bernard
Nieuws

Ook dominee Bernard stemde PVV: “Nederland raakt gewoon vol”

Vorige week woensdag kwam de PVV als winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde liefst 37 zetels. De christelijke partijen, op de SGP na, leverden een flink aantal zetels in. Ook veel christenen hebben naar verluidt op Wilders geste

Algerijnse kerk
Nieuws

Algerijnse dominee belegt 'ongeoorloofde eredienst' en verdwijnt achter de tralies

De Algerijnse dominee Youssef Ourahmane moet een jaar de gevangenis in. Dat meldt Evangelical Focus. De predikant zou in maart vorig jaar een eredienst gehouden hebben in een gebouw dat niet daarvoor bestemd is. Naast de gevangenisstraf, moet de pred