Hoe christenen reageren op CGK-besluit om vrouwelijke ambtsdragers niet toe te staan

Nieuws25 april 2022 Redactie
CGK-synode

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is geen plaats voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, zo werd vorige week besloten tijdens de generale synode in Nunspeet. Het besluit leidde aan de ene kant tot opluchting, omdat de CGK hiermee een 'Bijbelgetrouwe' koers zou hanteren. Aan de andere kant reageerden mensen teleurgesteld, geschokt en boos. CIP.nl zet een aantal reacties van christenen op een rijtje.

Ds. Arjan Witzier, predikant CGK Apeldoorn: Nu hebben we wel een besluit, maar ik vrees dat we er als CGK geen stap verder mee komen. De impasse blijft. Hoe nu verder? De kerkelijke weg is nog niet uitgeput: revisieverzoek aanvragen. Een idee om dat met alle kerken te doen die dit besluit geen oplossing vinden? Een federatie of fusie waar je gezamenlijk toe besluit zou mooi zijn. In dit geval vrees ik een vechtscheiding. Liever verder gaan met elkaar met alle moeite, maar ook met alle moois dat we samen hebben (denk aan TUA, Zending). Had graag gezien dat er ruimte gegeven was.

Ds. Bram Hofland, predikant CGK Emmeloord: Wat een verdrietig en teleurstellend besluit dat er geen ruimte is voor én met elkaar in de CGK. Samen dienen, daar we allen gaven hebben ontvangen, zoals de Geest ze deelt.

Wat een verdrietig en teleurstellend besluit dat er geen ruimte is voor én met elkaar in de CGK.

Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie: Sprak al een paar dominees die zeiden: wat de synode ook besluit, bij ons komen sowieso vrouwen in het ambt. Het probleem is dat kerken die het niet raakt (omdat het daar niet speelt) willen heersen over kerken waar er op dit punt nood is. Er is gewoon geen goed argument: mannen doen het niet beter, het Nieuwe Testament is niet eenduidig op dit punt, de praktijk van de wereldkerk door de eeuwen heen evenmin, en ambtstheologie is niet de opstanding van Christus. Het is met stoom en kokend water heersen over de gewetens van anderen. Dus synode: geef het vrij. Dit is geen halszaak. Maak het dan ook geen halszaak. Dat wordt een droevige en beschamende vertoning, die op geen enkele manier getuigt van Christus.

Bert Renkema, predikant CGK Middelburg: Terwijl veel CGK-ers hier met verdriet hun wonden likken, weten veel niet-CGK-ers precies hoe het zit en hoe het anders had gemoeten en waarom. Gelukkig is het in andere kerken allemaal koek en ei. Ik had het moeten weten... Sorry, het doet zeer.

Ds. Wim de Bruin, krijgsmachtpredikant (CGK) op luchtmachtbasis Leeuwarden: Vanmorgen (zondag 24 april, red.) in een CGK gepreekt over Jezus die in de wonden van de wereld en onze eigen wonden, nog altijd onder ons is, en ze meedraagt. Daarna gebeden voor de vrouwen in de kerk die afgelopen week door de synode zowel in hun roeping als in hun vrouw-zijn geraakt zijn. Ook gebeden voor de kerk die zich afsluit voor oecumenische contacten en de luiken dicht doet. Daarna de tranen in de ogen gezien bij vrouwen die me bedankten voor het gebed en niet wisten welk besluit hen harder raakte... Ik kan niet anders dan constateren dat er bij velen deze week iets geknakt is. Ik heb geen boosheid gezien, wel veel verdriet.

Ds. Ernst Leeftink, predikant GKv Assen: Wat ik wel wat vreemd vind op de generale synode van de CGK is, dat het voorstel tot openstelling diakenambt ingetrokken werd, omdat dit besluit niet in eensgezindheid genomen kon worden. Het besluit om geen vrouwelijke ambtsdragers toe te laten in de CGK is toch ook niet unaniem genomen?

Het is met stoom en kokend water heersen over de gewetens van anderen. Dus synode: geef het vrij. Dit is geen halszaak.

Ronald Westerbeek, theoloog: Ik denk: laat de bevindelijke flank van de CGK zich voegen bij de HHK en laat de rest zich vrolijk bij de fusie van NGK en GKv aansluiten, maar ja, dat zal wel veel te simpel gedacht zijn van deze ex-synodaal gereformeerde en huidige anglicaan. Mijn overgrootvader was een scheepstimmerman die evangelist werd namens de afgescheiden kerken (later CGK) zich later GerGem werd. Zelf was ik kerkplanter namens CGK/GKv. We're all on the same team, right?

Ds. Roel Kelder, predikant GKv Amersfoort: Krijg het spaans benauwd bij gesprek over 'tucht' over 'voorstanders' onder ambtsdragers. Alsof vóór 'vrouw in ambt'-zijn hen laat afdwalen van Christus. Net daarvoor verwoordde 'voorstander' Smits zijn afhankelijkheid van Christus. Ik log weer uit.

Ds. Elzo Bijl, predikant protestantse gemeente Numansdorp: Die hele kwestie van de vrouw in het ambt lijkt mij meer een cultuurstrijd dan een werkelijk theologische strijd. Bij ons in de kerk is het grootste deel van het bestuurskader allemaal vrouw en dat bevalt prima. Het is zoals je zegt, zo vrees ik.

Ds. Janneke Burger-Niemeijer, predikant NGK Enschede: Ik ben een beetje onthutst door het lied waarmee generale synode van de CGK afsloot.
"Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing"

Ds. Robert Roth, predikant samenwerkingsgemeente (CGK-GKv-NGK) Hengelo: Ontzettend jammer, dat bij de CGK de deur naar vrouwelijke ambtsdragers dicht is gegaan. Ik ben daar oprecht verdrietig van. Ik deel de argumenten tegen niet en ervaar het als een vorm van aangedaan onrecht. Het zal niet zo bedoeld zijn en dat hou ik voor ogen. Vanuit mijn eigen perspectief is dat echter volop aan de orde. Ik hoop dat ik dat mag zeggen als voorganger in een 3gk-gemeente waar we bezig zijn met deze groep uit de gemeente. Het feit dat bij zulke besluiten ooit is afgesproken dat de minst verstrekkende kerkorde leidend is, betekent in de praktijk zomaar dat 3gk-gemeenten naar de CGK gaan kleuren. Waar de andere twee kerkverbanden zich anders ontwikkelen, roept dat een vervelende dynamiek op. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Ik denk: laat de bevindelijke flank van de CGK zich voegen bij de HHK en laat de rest zich vrolijk bij de fusie van NGK en GKv aansluiten.

Ds. Matthijs Schuurman, predikant hervormde gemeente Oldebroek: Ik mag hopen dat het gesprek op de synode van de CGK van hogere kwaliteit was dan de reacties op Twitter.

Ds. Elsbeth Gruteke, historicus en predikant protestantse gemeente Zeewolde: ‘Dit moeten mannen zijn van mijn leeftijd’, zei meneer Gruteke, licht verbijsterd, bij het zien van deze foto van de CGK.

David Boogerd, EO-presentator: Verdrietig. En weten Junia, Febe, Prisca en andere vrouwelijke leiders uit het Nieuwe Testament dit ook al? Niemand dwingt deze broeders om vrouwen toe te laten tot het ambt, maar zij dwingen wél andere CGK-kerken daarmee te stoppen. Blijkbaar mogen zij niet in alle oprechtheid een een keuze maken onder begeleiding van de Bijbel.

Cors Visser, godsdienstsocioloog: #zoekdevrouw Gratis marketingadvies voor de generale synode van de CGK: bij het spreken over vrouw in ambt: dit maar niet doen.

Wilbert Gort, scriba GKv Grijpskerk-Niezijl: Het lijkt mij verstandig dat de CGK zichzelf opheft en dat de plaatselijke kerken zich aansluiten bij het kerkverband waarin ze zich het meest thuis gaan voelen. Er is keus zat: de GKv/NGK voor de progressieve gemeenten en de HHK, DGK of de GKN voor de behoudende kerken.

Ludo Hartog, voorzitter studentenvereniging Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA): Het valt mij op dat er op het besluit van generale synode van de CGK bijna alleen maar negatieve reacties komen, waarin de meerderheid van de synode impliciet allerlei verkeerde motieven wordt verweten. Zou het besluit echter ook gewoon het gevolg kunnen zijn van integer luisteren naar de Schrift?

Verdrietig. En weten Junia, Febe, Prisca en andere vrouwelijke leiders uit het Nieuwe Testament dit ook al?

Jan-Jaap van Peperstraten, priester: Ik vind dat christenen per definitie terughoudend moeten zijn met zich mengen in de besluitvorming van andere kerkgenootschappen. Ik miste die terughoudendheid wel.

Hans Bügel, advocaat: Wat een verdrietige dag voor de CGK nu de generale synode opnieuw de gaven van de Geest aan vrouwen ontkent en hen de dienst van de ambten onthoudt; mijn hart huilt.

Carin Slotboom-Meijers, opinieredacteur Nederlands Dagblad: Man, man, man.

Judith Westerink, fractievolger ChristenUnie Gelderland: Komt de Samaritaanse vrouw bij de CGK synode: "Ik heb de Messias ontmoet!" CGK synode: "Ssst! Jij mag niet preken".

Annemarieke Graveland, columnist CIP.nl: Ik vind het op zich ook wel dapper dat sommige gemeenten hoe dan ook vrouwen in het ambt gaan aanstellen. Doen wat je denkt dat goed is zonder blind regels te volgen waar je het niet mee eens bent, ook als dat grote gevolgen kan hebben.

Hendro Munsterman, journalist Nederlands Dagblad: De (uitsluitend mannelijke) synodeleden van de Christelijk-Gereformeerde Kerken hebben gisteren besloten dat vrouwen geen predikant, diaken of ouderling kunnen worden. Veelzeggende foto in de krant van vandaag.

Bram Schriever, coach, supervisor en begeleidingsdeskundige: Waarom heft de CGK zich niet op? De ene helft wordt dan hersteld hervormd en de andere vrijgemaakt/ned. gereformeerd. Iedereen gelukkig.

Ik schrik toch wel van reacties op Twitter van 'progressieve' christenen over de in hun ogen wat conservatievere christenen. Is deze houding vanuit de Geest? Of laatdunkend, (in eigen ogen 'verlicht') handelen?

Frouckje van der Wal: Het ene ambt is niet hoger dan het andere. Ik zie hier een vrouw die haar tijd en talenten op een heel praktische manier inzet voor haar kerk. Ik zie Jezus die voeten wast. Ik zie hoe iemand groot kan zijn in het kleine en hoeveel zij waard is. Ik merk dat ik mij eraan begin te ergeren dat deze foto wordt gebruikt om een punt te maken over de plaats van vrouwen binnen de CGK, omdat ik oprecht vind dat deze vrouw daarmee geen recht wordt gedaan, maar gebruikt en dat voelt verkeerd voor mij.

Gert-Wim Dubbeldam: Ik schrik toch wel van reacties op Twitter van 'progressieve' christenen over de in hun ogen wat conservatievere christenen. Met foto's van mannenbroeders op een Synode vergadering en al. Is deze houding vanuit de Geest? Of laatdunkend, (in eigen ogen 'verlicht') handelen?

Walter M. Brands: Ik denk dat het moment daar is, dat een deel van de CGK beter de minste is en uit het verband stapt. Uit liefde voor de CGK, om de angel eruit te halen. Maar ook uit liefde voor de zusters met een roeping en de katholieke kerk. Het is aan de andere kerken zoals NGK/GKv en PKN om in gebed om deze broers en zussen te staan, en ze van harte welkom te heten als het zover komt.

Swenne Bijzet: Heel verdrietig inderdaad! Voor de kerken en voor de vrouwen die zo graag gelijk behandeld willen worden in Gods koninkrijk.

Andries Bakker: Zeer verdrietig maar ook onbegrijpelijk. Wordt wel stil zo op het erf van de CGK.

Joop de Vries: Ik heb me eerlijk gezegd wel afgevraagd waarom hier nu twee dagen lang over gediscussieerd en vergaderd moest worden, terwijl de zaak al twee jaar lang opgeschort was. Dat had in principe toch wel sneller gekund? Overigens, wat hebben de broeders zowel van het minder en het meerderheids rapport hier ontzettend veel energie ingestopt...

Zien we ook eens hoe serieus het kerkverband de onderwerpen heeft voorbereid? Ik meen een goede synodezitting gezien te hebben.

Peter Wubs: Wat verdrietig, idd. Verwarrend. Persoonlijk ben ik blij met dit besluit maar begrijp de teleurstelling elders. Persoonlijk zie ik bijbels de ruimte niet en als je dat niet ziet kun je die ruimte ook niet bieden... toch? Wat is liefde tot God en wat is dus juist níet de liefde tot God... Nogmaals, hoe nu verder, maar als het besluit anders was gevallen, hoe dán verder.

Heleen van Benthem-Bonnen: Ja, echt jammer en een gemiste kans. Voor mijn gevoel is het een blamage voor Gods naam in deze tijd... Voor God is toch iedereen gelijk en vrouwen hebben, net als mannen, enorme gaven en talenten! Moeten vrouwen dan hun gaven en talenten, op dat gebied, in de grond stoppen?

Albert van der Wal: Om stil van teworden, je wordt heen en weer geschud, mag het wel, mag het niet, WWJD denk niet dat enig discussie nodig was geweest als onze Here er bij was geweest. Zoals Hij zovaak verraste met zijn uitspraken, zou hier mogelijk een nw gelijkenis uit gesproken worden. Zouden we ons hart er dan voor openen?? Of zouden we dan nog harder roepen Kruisigt H...

Jan Kolthof: Zien we ook eens hoe serieus het kerkverband de onderwerpen heeft voorbereid? Ik meen een goede synodezitting gezien te hebben. Uiteraard is een groep teleurgesteld over de uitslag maar dat doet niets af aan de kwaliteit van de zitting.

Johan Kooistra: Als het goed is, zijn mensen biddend naar God gegaan en hebben Hem gevraagd naar Zijn wil. 'Uw wil geschiedde'. De synode heeft een duidelijk antwoord gegeven. Welke CGK'er wil niet luisteren naar Gods wil? Of moet het zijn: 'Mijn wil geschiede!'

Klara Kasapov: De generale synode van de CGK zal ook hiervoor verantwoordelijk moeten afleggen bij de Heer. Ik ben zelf een vrouw geroepen door de Heer en niets en niemand kan en mag mij tegenhouden. Zal ook nooit door mij geaccepteerd worden
Ik bid voor hen.

Jan Pietersen: Respect voor deze beslissing, er is toch duidelijk een bijbelse rangorde!

Iedereen die dit niet goed vindt, je bent niet verplicht om CGK-lid te worden, respecteer een andere keuze.

William J. Braefield: Deze week lezen we uit Lucas over de Emmaüsgangers. Een ook daar: het waren vrouwen die verwarring brachten! Goed dat de CGK de verwarring over de opstanding buiten de deur houdt, zo net na Pasen.

Nelia Bergsma-Bakker: Zo blij, toen de eerste gemeente kwamen waren het ook alleen mannen in het ambt. Dat is wat ik uit de Bijbel lees.

Peter Kuijvenhoven: In de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we dat God de mens Adam geschapen heeft en de vrouw uit de man genomen heeft. Zij is een hulp voor de man. Het huwelijk is een afspiegeling van Christus en Zijn gemeente, waarin Christus het hoofd is. Zo ook de man het hoofd is van de vrouw. Dat is de rangorde die God in Zijn welbehagen gegeven heeft.

Lidy van Prooyen-Schuurman: Het doet me verdriet. Om dit standpunt heb ik lang geleden de CGK verlaten. Destijds zei prof. Versteeg tegen me: het kan nog wel 25 jaar duren voordat jij bij ons dominee mag worden. We zijn inmiddels 40 (!) jaar verder.

Harmke Snijder-Kramer: Er waren niet alleen mannen maar ook vrouwen die in de bijbel profeteerden en ook diaconaal werk deden dus in mijn ogen mag een vrouw dit werk ook doen.

Barry van der Velde: Iedereen die dit niet goed vindt, je bent niet verplicht om CGK-lid te worden, respecteer een andere keuze.

Cees Verharen: De CGK-synode heeft zich weer verder van mij verwijderd.

Miek Wijnbergen: Absurd! Blijven jullie lekker in de Middeleeuwen. Rondom zijn overlijden heeft mijn pa van vrouwelijke dominees van zowel Remonstranten als Protestanten meegemaakt en veel steun ervaren!

Henk Baas: Ik zou veel willen schrijven maar ik doe dat maar niet. Ik heb vanaf 1969 dit onderwerp nauwlettend gevolgd en ben op basis van de bijbel tot de conclusie gekomen dat we jaren, ja eeuwenlang zijn uitgegaan van foutieve vooronderstellingen om vrouwen uit een deel van de kerkelijke taken te weren. Dat geldt AD 2022 helaas nog steeds voor de CGK. Triest!

Een ambtsvisie is niet de hoofdzaak die ons bindt. Ook bij verschil van mening blijven we broeders en zusters.

Ben Hoogstede: Wie de synode heeft gevolgd heeft kunnen ontdekken dat er vanuit de Heilige Schrift argumenten zijn aangedragen en dat door aanroepen van de Heilige Geest om de stemming te doen. Dat mogen we dan ook biddend aanvaarden en samen verder gaan. Wijs besluit!!

Roshan Jibodh: Goedzo! In lijn met Gods Woord. Bijbelse standpunten veranderen niet, ondanks de druk van het feminisme en seksuele revolutie.

Bert Wagenvoort: Het blijft bijzonder dat een groep mannen van 55+ besluiten nemen voor de overige 70% van de gemeenteleden.

Henk Dubbink: Zeer bedroevend bericht. De CGK wil dus niet mee met de tijd. Er wordt altijd gezegd God verandert mensen. Die God heeft mij de ogen geopend om vrouwen toe te laten tot de kerk van God.

Antje Robbe: Je zou maar Gods werk doen als vrouw, en daarvoor vermaand worden omdat je niet de juiste geslachtsdelen hebt...

Marijke Volgers-van Wijk: Tijd voor een vrouwensynode die gaat beslissen over de rol van mannen...

Eline Van Gilst: Totaal on-bijbels! Want er zijn genoeg vrouwen in de bijbel die een zeer belangrijke rol van God kregen. Deborah, Esther, Maria, enz. Bovendien, elke man heeft een moeder. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld, niet alleen de man.

Job Borg: Een juist en Bijbels besluit.

Albert Wagenaar: Er is voldoende basis om verder te spreken wetend dat Christus (zijn verzoening en heilsverwachting) het fundament is waarop we samen verder gaan.
Een ambtsvisie is niet de hoofdzaak die ons bindt. Ook bij verschil van mening blijven we broeders en zusters. Eerst maar eens een paar nachten slapen, eventuele boosheid of frustratie (die mag er zijn) een plek geven en dan in vertrouwen voorwaarts. Één ding heeft deze generale synode duidelijk gemaakt: we willen met elkaar verder tot eer van God en tot heil van de kerk. Waar dat de focus blijft, kunnen we met vertrouwen verder. 

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Wim Verwoerd
Boekfragment

Hoe Adolf Hitler werd beïnvloed door de kerkleer

Het is niet de vraag óf de nazi’s zijn beïnvloed door het antisemitisme van de Rooms-Katholieke Kerk en van Luther, maar wel in hoeverre. De hele anti-Joodse sfeer en het anti-Joodse sentiment van de nazi’s lijken als twee druppels water op het antis

Halsema
Dagelijks leven

Burgemeester Halsema te gast bij Mozaiek020 over 'Geloven in de stad'

Zondagochtend 7 april vond de vierde ochtend plaats van de serie van vijf in de jonge Amsterdamse kerk Mozaiek020. Deze keer werd Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam, warm verwelkomd in een volle zaal waar zij in gesprek ging met voorganger Joë

Mercy Ships
Nieuws

Logistieke rol Nederland groeit fors in wereldwijde werk Mercy Ships

Het logistieke werk van het Mercy Ships European Distribution Center (EDC) in Rotterdam maakt een flinke groei door, blijkt uit het jaarverslag van Mercy Ships Nederland over 2023. In de afgelopen 4 jaar is het aantal ingekochte en verscheepte goeder

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Beverly LaHaye
Nieuws

Christelijke activiste Beverly LaHaye op 94-jarige leeftijd overleden

De bekende christelijke activiste Beverly LaHaye is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. LaHaye was de oprichtster van belangenorganisatie Concerned Women for America en stond onder meer bekend om haar conservatieve opvattin

Paus Franciscus
Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk ziet ledental stijgen maar aantal priesters daalt

Hoewel het aantal katholieken wereldwijd tussen 2021 en 2022 toenam, tonen nieuwe cijfers dat het aantal priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk blijft afnemen. Dat meldt The Christian Post. De Heilige Stoel publiceerde eerder deze maand het 'Ponti

Schotland
Nieuws

Schotse kerkleiders spreken zich uit tegen legaliseren hulp bij zelfdoding

Schotse kerkleiders hebben hun diepe bezorgdheid geuit over het voorstel om hulp bij zelfdoding in Schotland te legaliseren. In een brief gericht aan alle 129 leden van het Schotse Parlement spreken de kerkleiders, waaronder predikant Andrew Downie,

Sint Jansklooster
Nieuws

Hervormde gemeente Vollenhove verwelkomt nieuwe dominee: Proponent W. Bos

De hervormde gemeente te Vollenhove (wijk Sint Jansklooster) mag een nieuwe dominee verwelkomen. Proponent W. Bos uit Nijkerk heeft het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. Bos werd in het najaar van 2023 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (P

Meerartikelen

Ds. A. Simons
Video

Ds. Simons waarschuwt avondmaalgangers: "Je kunt niet aangaan als je Jezus niet kent"

“U die de Heere Jezus niet kent, u mag zondag niet aan de tafel. U mag alleen komen als u het kleed van Christus’ gerechtigheid door het geloof hebt aangedaan. Het is voor bruiloftskinderen. Het spijt me. Ik moet het u laten voelen", aldus ds. A. Sim

Geert Wilders
Nieuws

Onderzoek EO: PVV onder christenen populairder dan CDA, CU en SGP samen

Nog altijd geven veel Nederlandse christenen de voorkeur aan de Partij voor de Vrijheid (PVV). Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou meer dan een kwart van de christenen in ons land op de partij van Geert Wilders stemmen. Daarmee is het verrewe

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe het leger van koning Josafat christenen wijst op Gods overwinning

Het woord opstelling valt vaak vooraf bij de commentatoren van sportwedstrijden. Wie gaat bijvoorbeeld ‘in de spits’ spelen en voor welke aanpak zou de trainer kiezen? Ik wijs jullie op de opstelling van het leger van koning Josafat. Het volk van Jud

Chris Verhagen
Video

Is de Heere Jezus wel eens ziek geweest? Chris Verhagen antwoordt

Sommige Bijbelleraren onderwijzen dat Jezus nooit lichamelijk ziek is geweest of kon zijn. In deze video geeft Chris Verhagen, initiatiefnemer van het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, antwoordt op deze vraag. Hij daagt je uit om Jezus' eigen wo

Jantine Stam
Video

Terugkijken: Jantine Stam beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Jantine Stam te gast om te spreken over het thema 'Betrouwbare liefde'. De psychosociaal therapeute en relatiedeskundige uit Barneveld is

Arie en Wilma Zwitser
Levensverhaal

Arie's leven hing aan een zijden draadje na twee herseninfarcten op één dag: "God was erbij"

2 maart 2020. Deze dag zullen Arie Zwitser en zijn vrouw Wilma nooit meer vergeten. Het is op die rampzalige dag dat Arie tot twee keer toe getroffen wordt door een herseninfarct en zijn leven plots aan een zijden draadje hangt. Tijdens die donkerste

'Echt weggaan doe je niet'
Video

Joke Buis presenteert gevoelige nieuwe single: 'Echt weggaan doe je niet'

Je kon er niet omheen tijdens de afgelopen tours van Joke Buis: het gevoelige nieuwe lied ‘Echt Weggaan Doe Je Niet’ en de reacties waren veelzeggend. In de aanloop naar haar nieuwe EP ‘Hoe Ik Je Zie’ presenteert Joke Buis het als single. ‘Echt Wegga

J. Mack Stiles
Boekfragment

Een pijnlijke waarheid: de meeste evangelisatieprojecten zijn geen succes

Een gemeente uit mijn woonplaats besloot een paasuitvoering te organiseren. Het idee was om het geweldige verhaal van Pasen om te zetten tot een toneelstuk, waarin mensen tot Christus geroepen zouden worden. Paasoptredens zijn niet uniek, maar de oud

Opperrabbijn Jacobs
Column

Waarom ik tranen in mijn ogen kreeg van onze christelijke vrienden

Sinds Hamas op 7 oktober gruwelijke aanslagen in Israël pleegde en daarmee een oorlog ontketende, is ook het leven van Joden in Nederland drastisch veranderd. Opperrabbijn Jacobs merkt dagelijks de gevolgen van de oorlog in Nederland. Wat doet die oo

Kees van Helden
Nieuws

Derde arrestatie christen bij abortuskliniek: "Het is meten met twee maten"

Opnieuw is er een vrijwilliger van pro-life organisatie Kies Leven opgepakt bij een abortuskliniek. In Utrecht werd maandag dezelfde vrouw gearresteerd die daar twee weken geleden ook al werd opgepakt. Wederom was er sprake van een eenmensprotest en

aanval australie
Nieuws

Terreuraanval tijdens kerkdienst in Australië; bisschop neergestoken

In het Australische Wakeley is een bisschop tijdens een dienst van de Christ the Good Schepherd Church neergestoken. Er circuleren beelden van de aanval op sociale media. Er vielen meerdere gewonden, maar niemand raakte in levensgevaar. De priester z

Bijbel
Nieuws

Nieuw onderzoek laat zien hoe de Bijbel het leven van Amerikanen totaal verandert

De Bijbel verandert het leven van Amerikanen radicaal. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek dat onlangs door de American Bible Society uitgebracht werd en waar ruim 2500 Amerikanen aan deelnamen. Dat meldt The Christian Post.  Het eerste hoofd