Hoe denken Messiasbelijdende Joden over de toekomst van Israël?

God17 augustus 2020 Prof. dr. A. Siebesma
Prof. dr. A. Siebesma

Eén van de doelstellingen van Hadderech, de Nederlandse Vereniging van Jesjoea hammasjieach Belijdende Joden is “om het besef te werken of te versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan”. Deze doelstelling komt
op de derde plaats, na het versterken van de band met Jesjoea en met elkaar en na het getuigen van het geloof in Hem, als Verlosser en als Koning van de Joden.

Zij en nagenoeg alle andere Messiasbelijdende Joden met hen geloven dat Israël een bijzondere plaats inneemt en dat God met dit volk nog altijd een plan heeft. Dat ze dit zo centraal stellen, komt mede omdat zij zelf deel uitmaken van Israël, van het Joodse volk. De kerk heeft niet de plaats van Israël ingenomen. Daarom wijzen (nagenoeg alle) Messiasbelijdende Joden de vervangingstheologie af. Daarnaast zien zij in de stichting van de Staat Israël (het begin van) de vervulling van de oudtestamentische profetie.

Zij die in deze staat wonen, ervaren dat zij door zich hier te vestigen en hier te wonen zo persoonlijk deel uitmaken van deze vervulling van de Bijbelse beloften. Maar ook Messiasbelijdende Joden die buiten het land van Israël wonen, zijn sterk verbonden met deze staat en zijn vaak pro-Israël. Het valt me altijd weer op hoeveel moeite Messiasbelijdende vrienden hebben met kritiek op de staat Israël. Ze ervaren kritiek als een aanval op hun eigen identiteit als Joodse gelovige in de Messias.

Jezus' wederkomst is, volgens hen, nauw verbonden aan
het lot van het land Israël en van de stad Jeruzalem. Immers daar gaat hij als Koning van de Joden regeren.

De wederkomst
Als we nagaan hoe Messiasbelijdende Joden over de toekomst van Israël denken, moeten we bovenstaande in gedachten houden. Van oudsher leren de gereformeerde en reformatorische kerken in Nederland dat als Jezus terugkomt, wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht en dat dat het begin is van de nieuwe hemel en de aarde. Ik had ooit een gesprek met een predikant over de vraag op welke plek Jezus zal terugkeren. Toen ik stelde dat Hij op de Olijfberg zal terugkeren, de plek waar Hij ook ten hemel is gevaren, was deze predikant dat niet met me eens. “Op dezelfde wijze” (Hand. 1:11), had volgens hem te maken met het feit dat Hij ten hemel was gevaren en ook weer zo uit de lucht zou terugkeren. Mevr. Eberlë-Gotlib, voormalig voorzitter van Hadderech, vertelde mij, dat ze ooit tegen een predikant had gezegd, dat Jezus als Jood zou terugkeren. Maar hij ontkende dat: Jezus komt als mens terug en niet als Jood. Voor Messiasbelijdende Joden zijn deze zaken zo vanzelfsprekend dat zij niet kunnen begrijpen dat anderen er anders over kunnen denken. Jezus' wederkomst is, volgens hen, nauw verbonden aan het lot van het land Israël en van de stad Jeruzalem. Immers daar gaat hij als Koning van de Joden regeren.

Het vrederijk van de Messias
Veel Messiasbelijdende Joden geloven dat voordat Jezus terugkeert, het Joodse volk een periode van grote moeilijkheden zal meemaken. Deze worden de weeën van de Messias genoemd. Dan zal Jezus terugkeren op de Olijfberg en zullen de Joden Hem zien, die zij
doorstoken hebben (Zach. 12:10) en zullen zich tot Hem bekeren, zodat gans Israël zalig zal worden. Jezus de Messias zal duizend jaar in Jeruzalem regeren over de wereld. In de negentiende eeuw werd deze visie verdedigd door David Baron en ook vandaag de dag door veel Messiasbelijdende theologen. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, daarover verschillen de meningen, ook omdat de Bijbel daar niet altijd duidelijk over spreekt.

Andere Messiasbelijdende Joden (bijvoorbeeld Arnold Fruchtenbaum) hangen die opvattingen aan die door Johannes de Heer en het Zoeklicht worden geleerd. Dit wordt het dispensationalisme genoemd en zij geeft veel nauwkeuriger aan wat er precies in de toekomst gaat gebeuren. Eerst zal er een opname van de Gemeente plaatsvinden, dan zal het Joodse volk door een tijd van grote verdrukking heengaan door de hand van de Antichrist en dan zal Jezus pas terugkeren om in Jeruzalem tijdens het Duizendjarig Rijk te regeren.

Op een aantal punten verschillen de visies op de toekomst van Israël van de Messiasbelijdende joden van die van de rabbijnen, maar ze staan dichter bij elkaar dan bij de visie van de traditionele kerken.

Sommige Messiasbelijdende Joden (David Stern en Daniel Juster) hebben moeite met deze leer van de opname van de Gemeente voor de grote verdrukking. Immers waar behoren zij als Messiasbelijdende joden bij? Worden zij als lid van de Gemeente opgenomen of gaan zij met het Joodse volk door de grote verdrukking heen?

Waarom?
Hoe komt het dat Joodse christenen zo massaal deze opvattingen aanhangen en er maar weinigen zijn (zoals bijv. Baruch Maoz) die de traditionele kerkelijke opvattingen dat er geen toekomstig duizendjarig rijk zal zijn, volgen?

Dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats zijn de Hebreeuwse christenen uit de negentiende eeuw tot geloof gekomen door het zendingswerk van ‘evangelische’ organisaties. Ook de Messiaanse beweging die aan het eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw (zoals Jews for Jesus) is ontstaan, had een sterk evangelische
inslag.

Ten tweede was men gewend om de oudtestamentische profetieën en nieuwtestamentische boeken zoals Openbaring sterk letterlijk te lezen en uit te leggen.

Maar een derde reden was dat deze uitleg sterk aansluit bij de orthodox Joodse uitleg van het Oude Testament en hun visie op de komst van de Messias. Ook orthodoxe Joden lezen de Bijbel letterlijk. Zij geloven dat als de Messias komt, hij het joodse volk zal verlossen. Hij zal de verstrooiden van Israël bijeenvergaderen in het land van Israël. Hij zal de Tempel herbouwen en zal samen met het Joodse volk gedurende een lange tijd als koning over de wereld regeren. Een enkele Joodse uitlegger gaat ook uit van 1000 jaar. Zo zal realiteit worden hetgeen in Jes. 2:3 wordt gezegd, dat uit Sion de wet zal uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Op een aantal punten verschillen de visies op de toekomst van Israël van de Messiasbelijdende joden van die van de rabbijnen, maar ze staan dichter bij elkaar dan bij de visie van de traditionele kerken.

Prof. dr. A. Siebesma studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven. Bovenstaand artikel verscheen eerder in het magazine van Stichting Messiasbelijdende Joden.

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

turkije
Nieuws

Turkije zet negen christenen het land uit vanwege 'zendingsactiviteiten'

De hoogste rechtbank van Turkije heeft het besluit van de regering om negen buitenlandse christenen uit te zetten vanwege zendingsactiviteiten bevestigd. De negen zendelingen zijn bovendien bestempeld als een risico voor de nationale veiligheid in Tu

EP
Nieuws

65 procent SGP-stemmers positief over nieuwe samenwerking met CU in Europa

Maar liefst twee derde van de SGP-stemmers staat positief tegenover een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie in Europa. Dat blijkt uit een peiling die het Reformatorisch Dagblad hield onder haar lezers.  Kort na de verkiezingen in 2019 besloten Ch

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Meerartikelen

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo