cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. M. Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 augustus 2019 door Gezinsgids

Volgens ds. Klaassen is het juist in deze tijd waardevol dat vrouwen met een hoed naar de kerk gaan

Je hoofd bedekken als vrouw tijdens erediensten is een zichtbare uitdrukking van de scheppingsorde, stelt ds. M. Klaassen. Hij leidt dat af uit 1 Korinthe 11. "Zoals God de Vader het hoofd is van Christus, zo is de man het hoofd van de vrouw." Ds. M. Klaassen beantwoordt in de Gezinsgids kritische vragen die rond dit onderwerp kunnen leven.

GezinsGids is een tweewekelijks tijdschrift voor het christelijke gezin en wil actuele vragen beantwoorden op basis van Gods Woord.

"Dat wil niet zeggen dat de vrouw minder is dan de man, want Christus is ook niet minder dan de Vader. Wel betekent het dat er voor beiden een verschillende rol is.”

Waar duidt de uitdrukking op dat vrouwen ‘een macht op het hoofd’ moeten hebben ‘omwille van de engelen’?
"‘De macht’ betekent: ‘het teken van autoriteit’. Hoofdbedekking is dus een teken waarmee je laat zien dat je de door God gewilde autoriteit – de man, God – erkent en respecteert.”

"Hoofdbedekking is dus een teken waarmee je laat zien dat je de door God gewilde autoriteit – de man, God – erkent en respecteert."

U wijst in wat u erover schreef op het tijdloze van de scheppingsorde. Is dit voorschrift dan ook tijdloos?
"Ik zie geen aanleiding om te veronderstellen dat Paulus’ voorschrift voorlopig is of contextueel gebonden is. Het is een voorschrift dat niet alleen in Korinthe geldt, maar ‘voor allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats’, zoals in 1 Korinthe 1:2 staat.”

Maar sommigen beschouwen het toch als iets wat cultuurgebonden is?
"Er wordt weleens gesteld dat in die tijd vrouwen altijd met gedekt hoofd liepen en dat Paulus daarbij aansluit. Hij zou niet willen dat christelijke vrouwen ‘uit de toon’ vielen. Nu het dragen van hoofdbedekking geen gemeengoed meer is, zou het anders liggen.

Ik ben het daar niet mee eens. Uit afbeeldingen uit die tijd blijkt dat vrouwen ook onbedekt rondliepen. Het is dus maar de vraag of Paulus’ voorschrift voortkomt uit de behoefte aan aanpassing aan de toenmalige cultuur.”

De kanttekeningen bij vers 4 laten ruimte voor de uitleg dat het lange haar, hoed en sluier allemaal als ‘bedekking’ kan worden gezien. Is ‘lang haar’ dan niet genoeg bedekking?
"Met die uitleg ben ik het niet eens. Het haar is inderdaad een bedekking, maar volgens mij niet in de plaats van de hoofdbedekking. Het gaat volgens mij echt om iets wat over het haar heen hangt.

"Juist in deze tijd is het dragen van hoofdbedekking een waardevol symbool om je respect voor de Schepper en Zijn scheppingsorde te tonen."

Wat betreft de betekenis van de bedekking gaat het hier niet om het haar, maar om iets óp of – beter gezegd – óver het haar.

Paulus maakt een vergelijking: als een vrouw zich niet wil bedekken, kan ze maar net zo goed haar haar afknippen. Dat is schandelijk en dus het niet dragen van hoofdbedekking ook.

Als ze het één niet wil – haar haar kwijt zijn –, moet ze het ander – zonder hoofdbedekking in de samenkomst – ook niet willen.

Juist in deze tijd, waarin op allerlei manieren geprobeerd wordt het onderscheid tussen man en vrouw uit te wissen, is het dragen van hoofdbedekking een waardevol symbool om je respect voor de Schepper en Zijn scheppingsorde te tonen.”


Kleding
- Tim werd na de dienst aangesproken op zijn kleding
- Ds. De Boer legt uit waarom veel reformatorische dames bewust geen broek dragen
- Volgens ds. C. P. de Boer heeft God ons bewust kleding gegeven: "We hebben met een heilig God te maken"
- Ds. De Boer vraagt zich af of God ons kledingregels geeft: “Kleding maakt duidelijk wie ik voor God wil zijn”
- Ds. De Boer draagt zwarte kleding: “In Canada zou ik een blauw pak dragen”
Meer over Kleding »

Klik hier voor een abonnement op de Gezinsgids

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Volgens mij droeg Eva tijdens de Schepping(sorde) helemaal geen hoed; sterker nog: net als Adam helemaal niets. Mss goed dat ds Klaassen eens leest wat Reinier Sonneveld onlangs schreef over dat er in Christus geen slaven en bazen, geen Grieken en Joden en geen mannen en vrouwen meer bestaan. In Christus ben je een nieuwe MENS; al die onderverdelinkjes zijn van de oude orde en secondair.

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify