cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Nashville verklaring
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

10 januari 2019 door Jeffrey Schipper

Werkgroep Nashville verklaring: "Communicatie had beter gekund"

"De communicatie rondom de publicatie had beter gekund. De verwoording in de verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat trekken wij ons aan," dit stelt de werkgroep van de veelbesproken Nashville verklaring in een persbericht.

De Nashvilleverklaring werd in 2017 opgesteld in de Verenigde Staten, maar afgelopen zondag werd een Nederlandse vertaling gepubliceerd. In het omstreden document wordt betoogd dat homoseksualiteit zonde is en dat het huwelijk alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn.

"De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument," stelt de werkgroep. "Dat betreuren we. Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat is geweest.

Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens."

De werkgroep erkent niet alleen dat de communicatie beter had gekund, maar ook dat de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. "Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars."

Verder onderstreept de werkgroep dat de uitgedragen visie op huwelijk en seksualiteit in de Nashville verklaring leidend blijft, "zoals die alle eeuwen door op grond van de Bijbel is beleden". Bovendien is de werkgroep van plan om een studiedag te organiseren om de Nashville verklaring met predikanten en voorgangers nader te bespreken.


Nashvilleverklaring
- Deze Nashville verklaring over homo's en transgenders is door honderden predikanten ondertekend
- Waarom Gert-Jan Segers heeft geweigerd de Nashville verklaring te ondertekenen
- Waarom deze predikanten en theologen de homoverklaring van collega's niet ondertekenen
- De Nashvilleverklaring: wel of niet ondertekenen?
- Dominees ondertekenen homoverklaring: "Wereldwijde beweging wil Gods scheppingsorde tenietdoen"
Meer over Nashvilleverklaring »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het is ondoenlijk om een tekst te schrijven die door kwaadwillende lezers correct zal worden opgevat en weergegeven. Een tekst waar goedwillende lezers achter kunnen staan, gaat iets beter, maar als René de Reuver, scriba van de PKN, zo'n goedwillende lezer moet zijn, zal het niet opschieten. Maak daarom iets waar je zelf achter staat en schrik niet van het misbaar dat mogelijk volgt.