Beste dominee, ik ben homo (en ben niet blij met de Nashville verklaring)

God7 januari 2019 Kees Hendriksen
Kees Hendriksen

Beste dominee,
Ik was verbaasd, verdrietig en toch ook wel enigszins geschokt toen ik afgelopen weekend uw naam zag staan onder de zogenoemde Nashville-verklaring. Ik had dat niet verwacht, en hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik ervan begrijp.

Ik vraag me af: Wie dient u hier eigenlijk mee? Wat bereikt u hier mee? Het enige wat ik zie is een discussie die steeds verder verhard en een kerk die steeds verder polariseert. Maar er is meer wat mij tegen de borst stuit.

Ik vind het ronduit pijnlijk om te zien dat er een eenheid lijkt te ontstaan over de ruggen van homoseksuelen en transgenders.

Ik vind het ronduit pijnlijk om te zien dat er een eenheid lijkt te ontstaan over de ruggen van homoseksuelen en transgenders. Daar waar het nooit gelukt is om de eenheid te vinden in de Gekruisigde en Opgestane Jezus Christus en Zijn verzoenende werk, geen eenheid rondom de Tafel van de Heere, geen eenheid als het gaat over de doop, maar juist discussies daarover, lukt het nu ineens wel om eenheid te creëren en samen op een lijst te staan tegen LHBT’ers. Ik vind dit zeer kwalijk en pijnlijk.

Wat me ook verbaasd is dat u blijkbaar vatbaar bent geworden voor de populistische tijdgeest. Een ordinaire handtekeningenactie als deze (niet mijn woorden, maar die van een collega van u) past niet in de traditie van de kerk, waarin altijd de dialoog centraal heeft gestaan. Samen aan de voet van het kruis, biddend zoeken naar antwoorden, dát is wat ik van u had verwacht. Ik noemde het een ordinaire handtekeningenactie, en dat is ook, want na deze eerste ronde gaan twijfelende collega’s kijken welke van hun collega’s getekend hebben, en wellicht ook tekenen.

Ik noemde het een ordinaire handtekeningenactie, en dat is ook, want na deze eerste ronde gaan twijfelende collega’s kijken welke van hun collega’s getekend hebben, en wellicht ook tekenen.

Er wordt campagne gevoerd, de eerste worden alvast laten zien, zodat andere zullen volgen. Als één schaap over de dam is volgen er meer. Ook hier weer het polariserende effect, predikanten die weigeren te tekenen zullen worden bevraagd op hun motivatie om dat niet te doen. En waarom? Wat is het doel?

Inhoudelijk gezien snap ik ook niet waarom u heeft getekend. Ik kan voor een deel meekomen en instemmen, maar voor een deel ook totaal niet.

Neem bijvoorbeeld Artikel 7. Daar staat:

“WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen [in schepping en verlossing] is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.”

Beste dominee, ik ben homo. Niet omdat ik daarvoor gekozen heb of omdat ik dat leuk vind. Maar het is een belangrijk onderdeel van mijn identiteit, die ik niet teniet kan doen of weg kan moffelen. En ja, natuurlijk ben ik heel blij dat er ooit een dag zal komen dat ik in die heerlijke toekomst zal zijn waar geen onderscheid meer zal zijn en iedereen, en ook ik, volmaakt in het Hemelse Paradijs zal zijn. Maar voor nu heb ik ermee te dealen, en dat is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig heb ik mijn homoseksuele geaardheid kunnen aanvaarden en accepteren, en weet ik mij, inclusief mijn geaardheid geaccepteerd door mijn Hemelse Vader en weet ik dat Jezus voor mij gestorven is, zodat ik wanneer mijn ziel dit lichaam verlaat, compleet vernieuwd en volmaakt op zal staan op de jongste dag. 

In artikel 10 wordt gesteld dat het zondig is om homoseksualiteit goed te keuren. “Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn.” En daarnaast wordt ontkent dat het een zaak is waar christenen van mening over mogen verschillen.

Hiermee gaat u op de troon van God zitten.

Want eigenlijk impliceert u hiermee dat iemand die van mening verschilt geen christen kan zijn. Daarmee oordeelt u over anderen, en dat past u niet. Er zijn wel degelijk veel christenen die een homoseksuele monogame relatie in liefde en trouw goedkeuren of in elk geval zien als een alternatief dat te verkiezen is boven een losbandig leven.

Daarnaast zijn er veel christenen die niet persoonlijk met deze materie te maken hebben, en zich neutraal willen opstellen omdat ze weten dat ze ten diepste niet kunnen ervaren hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld alleen te moeten blijven.

Voor mij persoonlijk is het inmiddels al 15 jaar een innerlijke worsteling. Wat wil God met mijn leven? Vraagt Hij van me om alleen te blijven? Of toch niet?

Voor mij persoonlijk is het inmiddels al 15 jaar een innerlijke worsteling. Wat wil God met mijn leven? Vraagt Hij van me om alleen te blijven? Of toch niet? Welke ruimte is er, en welke niet? Ik heb heel veel gehad aan broeders en zusters die naast me hebben gestaan en gezegd: Kees, ik weet het ook niet, laten we samen biddend zoeken. Mensen die tegen me zeiden: Kees, ik hou van je, ik zal altijd van je blijven houden, ongeacht de keuzes die je maakt. Tegelijk heb ik zoveel afwijzing en zoveel pijnlijke nare gesprekken gehad met mensen die als eerste zeiden: Je weet wat de Bijbel zegt, je weet wat God vind. Terwijl ik dat dus juist niet wist (en nog niet altijd zeker weet). Het is een trap in een open wond, keer op keer opnieuw. 

In artikel 12 en 13 wordt genezing gesuggereerd. Beste dominee, ik heb in de afgelopen 10 jaar tientallen (ik denk dat ik wel bij de 200 kom) jonge en oudere (van oorsprong) christelijke homoseksuelen ontmoet. Ik ken er drie die zeggen ‘veranderd’ te zijn. En heel ‘toevallig’ is er bij alle drie sprake van seksuele mishandeling in de jeugd. Geloof ik dat God een homoseksuele gerichtheid kan veranderen? Ja. God kan ook van een olifant een mug maken. Ik heb het echter nog niet gezien, en geleerd dat God niet altijd alles doet wat Hij kan.

Geloof ik dat God een homoseksuele gerichtheid kan veranderen? Ja. God kan ook van een olifant een mug maken. Ik heb het echter nog niet gezien, en geleerd dat God niet altijd alles doet wat Hij kan.

Tot slot vraag ik me sterk af wie er nu precies geholpen is met dit statement. 

Het helpt het christendom niet. Zie de vele negatieve reacties vanuit de samenleving. Ik mag nu enkele jaren betrokken zijn in het missionaire werk, en wij lopen er keer op keer tegenaan dat er zoveel onbegrip is over de houding van christenen. Bij veel mensen staan christenen niet meer bekend als de liefdevolle gemeenschap die de naasten liefheeft en zich inzet met werken van barmhartigheid en vrijgevigheid. Christenen staan helaas bekend als stroeve, veroordelende zwartekousenfiguren die vooral bezig zijn met zichzelf.

Het helpt jonge homoseksuelen en transgenders niet die in onze kerken zitten, en worstelen met zovele vragen. Ik heb de afgelopen jaren voor velen een luisterend oor mogen zijn, en keer op keer raak ik onder de indruk van de verhalen van onbegrip, depressiviteit en zelfmoordgedachten.

Het helpt u als pastor/herder niet, want u kunt niet meer onbevangen samen met iemand een zoektocht aangaan. U hebt zich namelijk al klemgezet, en kunt niet meer samen biddend zoeken met uw LHBT-pastorant. U hebt uzelf in een populistisch hokje gezet en daarmee de deur dichtgegooid voor gesprek en dialoog. Zie ook de bijdrage van Huijgen en Kater in het Reformatorisch Dagblad.

En het helpt ook mij niet. Ik kan er alleen maar om huilen. Ik heb u namelijk hoog staan: als iemand die mij ooit net na mijn geboorte gedoopt heeft; als iemand wiens preken hebben bijgedragen aan mijn bekeringsproces; als iemand die mij belijdeniscatechisatie gegeven heeft; als iemand die mij op latere leeftijd heeft gedoopt; als docent waar ik heel veel van heb geleerd en respect voor heb; als bekende waar ik vroeger over de vloer kwam toen ik met uw zoon speelde; als familielid; als broeder waar ik op andere manieren contact mee heb gehad.

Van honderd namen op de lijst had ik het verwacht, maar van u niet.

Ik ben nog niet klaar met mijn zoektocht. Ik durf ook te zeggen dat mijn zoektocht me dicht bij God houdt, en steeds weer naar Hem terugbrengt. U heeft echter het einde al bepaald, en geeft mij geen ruimte meer. En ik weet dat u het niet zo bedoeld heeft, maar voor mij voelt het alsof u persoonlijk over mijn rug heen een wedstrijdje ‘kijk-mij-eens-niet-van-deze-wereld-zijn’ en ‘ik-ben-recht-in-de-leer’ en ‘kijk mij eens een niet-populair standpunt in durven nemen’ aan het doen bent. Alsof u persoonlijk wat zout in mijn open wond strooit en fijn de eenheid aan het vieren bent over kerkmuren heen die u vaker niet heeft gehad dan wel.

Vanuit de grond van mijn hart zou ik u willen vragen om uw handtekening te heroverwegen.

Vanuit de grond van mijn hart zou ik u willen vragen om uw handtekening te heroverwegen. Is dit document écht zo belangrijk voor u? Welk doel dient het? Wie helpt u hiermee? Bent u hiervoor geroepen? Is het u de pijn die u hiermee menig christelijk LHBT’er aandoet waard?

For God’s sake, haal die handtekening weg, en ga het gesprek aan. Ik sta ervoor open. Al ben ik er persoonlijk eigenlijk ergens ook helemaal klaar mee. Maar voor u zou ik het toch wel willen dan.

Hartelijke groet,
Kees Hendriksen

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Wilders
Nieuws

Bestuursvoorzitter CHE haalt uit naar Geert Wilders: "Verwacht een massaal protest"

Jan Hol, voorzitter van het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede, heeft een brandbrief gestuurd aan PVV-leider Geert Wilders. Hij toont zich een fel tegenstander van de onderwijsplannen van de PVV, wat onder meer het invoeren van ee

Taya Kyle
Nieuws

Amerikaanse weduwe vergeeft moordenaar van haar man: "Omdat ik Gods kind ben, kan ik dat"

Taya Kyle, de weduwe van de beroemde Amerikaanse scherpschutter Chris Kyle, heeft 11 jaar na de moord op haar man de dader kunnen vergeven. Dat meldt CBN News. Chris Kyle en zijn vriend Chad Littlefield werden op 2 februari 2013 vermoord op een schie

pakistan
Nieuws

Pakistan: door moslimmenigte zwaar toegetakelde christen buiten levensgevaar

De 74-jarige christen die zaterdag door een islamitische menigte in de Pakistaanse stad Sargodha zwaar werd toegetakeld, is buiten levensgevaar. Zijn toestand is op dit moment stabiel. Dit weekend trok een woedende moslimmenigte naar zijn huis na een

Bangladesh
Nieuws

Tot christendom bekeerde gezinnen Bangladesh moesten uit vijver drinken

De enige drinkwaterput in Pirgacha, een dorp in het noordwesten van Bangladesh, is verboden terrein voor zeven christelijke gezinnen. Als ‘straf’ omdat zij het hindoegeloof de rug hebben toegekeerd. Ze moesten water drinken uit een vervuilde vijver,

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom gelovigen zich met Christus mogen bekleden

"In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven, en dat je met Hem opgestaan bent als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu Zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby, kwetsbaar en naakt. Je hebt

Ds. G. J. Slotman
Nieuws

Nieuwe dominee voor NGK Haarlem: ds. G. J. Slotman

De Nederlandse gereformeerde kerk (NGK) in Haarlem verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. G. J. Slotman (foto) heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Eudiokiakerk in Kampen (Noord). In de Wilhelminakerk volgt hij de na

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Jacco Zutphen

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Jacco Zutphen over zijn jeugd in Gouda, zijn betrokkenheid bij GX International en over zijn leven en werk in Brazilië. Je hoort hoe hij samen met zijn vrouw Suzana een bijbelschool startte bij d

magazine Goud
Nieuws

Magazine 'Goud' om met kinderen de Bijbel te ontdekken

"Door muziek heen leerde ik God kennen", zegt Pearl Jozefzoon. "Ik hoop dat ook mijn kinderen door muziek merken dat God er is." Pearl en andere bekende christelijke Nederlanders vertellen over de gouden momenten met hun kinderen en de Bijbel in het

Meerartikelen

Tessa van OIst
Levensverhaal

Tessa van Olst was 11 jaar depressief en wilde uit het leven stappen (totdat ze God ontmoette)

"Ik dacht dat de wereld zonder mij beter af. Ik voelde mij een last voor mijn vrienden en ouders", vertelt Tessa van Olst. Ruim elf jaar lang was Van Olst depressief. Als ze geen perspectief meer ziet, overweegt ze het uit het leven te stappen. Dankz

Charis Music
Video

Christelijke muziekgroep Charis Music brengt eerste single uit: 'Great is His faithfulness'

'Great is His faithfulness', zo heet de nieuwe én eerste single van de christelijke muziekgroep Charis Music. De single, waarin het gaat over Gods grote trouw, verscheen afgelopen week en is via de bekende muziekstreamingsdiensten te beluisteren.  Ov

Egypte
Nieuws

Egyptische christen onwettelijk vastgehouden en noodzakelijke medische hulp geweigerd

In Egypte wordt een christelijke bekeerling, die al meer dan drie jaar in voorarrest zit, onthouden van noodzakelijke medische behandeling. Ondertussen gaat zijn gezondheid hard achteruit. Abdulbaqi Saeed Abdo, een Jemenitische vluchteling, werd op 1

Sieberen Voordewind
Verdieping

Gescheiden christenen veroordelen heeft niets te maken met Jezus' liefde

Deze boodschap is bestemd voor christenen die te maken hebben met echtscheiding. In dit artikel wil ik een echtscheiding niet aanmoedigen maar opkomen voor hen die dit meegemaakt hebben en vertrapt worden door mensen die zichzelf christen noemen. Nie

Timothy Alkema
Interview

Waarom omzien naar elkaar volgens Timothy Alkema vanzelfsprekend zou moeten zijn

"Niet alleen christenen worden gekenmerkt door geloof, hoop en liefde. Ook buiten de kerk spelen deze drie waarden een grote rol van betekenis in het leven van mensen”, vertelt Timothy Alkema. De pastoraal werker en geestelijk werker schreef vorig ja

curatorium GerGem
Nieuws

Diaken toegelaten door curatorium GerGem

Op de eerste vergaderdag heeft het curatorium één student toegelaten tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem), meldt GerGeminfo.nl. Het gaat om dhr. G.J. van den Ende (37) uit Borssele. Hij is diaken van de gereformeerde gem

jubileum Bonisa
Video

Terugkijken: uitzendingen omtrent jubileum Bonisa

In verband met de viering van 50-jaar Bonisa werd er vorige week elke dag een live uitzending gehouden vanuit EMG Studio in Apeldoorn onder leiding van Riekelt Pasterkamp. Deze uitzendingen zetten door middel van muziek, een kinderverhaal en gesprekk

Sargodha
Nieuws

Woedende moslimmenigte valt christelijke gemeenschap aan in Pakistan

Een menigte woedende moslims in Pakistan heeft afgelopen weekend op gewelddadige wijze een christelijke gemeenschap aangevallen. Aanleiding hiervoor was een beschuldiging van godslastering die door een islamitische geestelijke werd verspreid. Minsten

Sela
Video

Luister naar de nieuwste single van Sela: 'Kyrie Eleison'

'Kyrie Eleison', zo heet de nieuwste single van de bekende christelijke band Sela. Het nummer verscheen vandaag en is via de bekende streamingsplatforms te beluisteren. De videoclip is opgenomen in de prachtige Sint-Janskerk in Gouda en de tekst van

Ds. J. IJsselstein
Video

GerGem-predikant waarschuwt christenen die kerkdiensten overslaan

"In Hebreeën 10 zegt de apostel Paulus dat we onze onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten. Dat betekent dus dat je niet moet thuisblijven of ergens anders naar toe moet gaan. We moeten elkaar daarin vermanen, zeker met het oog op de grote dag des

Hezbollah
Nieuws

Hezbollah-raket vernietigt kerkgebouw Messiaanse gemeente in Noord-Israël

Een raketaanval door Hezbollah vanuit Zuid-Libanon heeft afgelopen vrijdag het gebouw van een Messiaanse gemeente in het Israëlische Kiryat Shmona verwoest. Dat meldt All Israel News. Voorganger Israel Illuz, zijn familie en de leden van de gemeente

Christian Stier
Verdieping

Werd in Ezechiël 37 geprofeteerd over de huidige staat Israël?

Wie zich verdiept in de algemene christelijke visie op de huidige staat Israël, komt er al snel achter dat het herstel van Israël vaak gezien wordt als een geleidelijk proces dat in 1948 is begonnen. Een bekende profetie die veel wordt aangehaald is