Dr. P. C. Hoek: "Velen denken dat Dordtse Leerregels alleen over uitverkiezing gaan"

God12 september 2018
Dr. P. C. Hoek

"Veel mensen denken dat de Dordtse Leerregels alleen over de verkiezing gaan. Een grote misvatting," aldus dr. P. C. Hoek. Hij zal tijdens de Studium Generale het spits afbijten op 14 september met een lezing over de Dordtse Leerregels. “Het zijn prachtige doorleefde stukken, waarin levendig beleden en onderwezen wordt, wat leven met God inhoudt.”

Hoek is docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit. Voor hem is het de tweede keer dat hij betrokken is bij het Studium Generale. “Dit maal heb ik de rol van inleider,” zegt hij. Het Studium Generale wordt voor de 25e keer gehouden en bestaat volgens Hoek uit meerdere lezingen. “Colleges voor een breed publiek”, zo noemt hij het. Dat het Studium dit jaar tijdens zijn eerste lezing in teken staat van 400 jaar Dordt, vindt hij mooi, én nodig…

Verkiezing, verzoening, vernieuwing en volharding
Met de Dordtse Leerregels wordt naar zijn mening te weinig gedaan. We zouden volgens hem dan ook wel naar wegen mogen zoeken om dit stukje belijdenis vertaald te krijgen naar de gemeenteleden van nu. “Een studiekring zou een idee zijn”, denkt hij. “Het is belangrijk om daarmee bezig te zijn, want zouden we de Dordtse Leerregels kwijt raken, dan raken we die kernen kwijt.”

“Het kan niet zijn dat God iets half doet. Wat Hij begint, maakt Hij af.”

Met de kernen refereert hij aan de thema’s die de Dordtse Leerregels volgens hem behelzen. “Ik vat ze als volgt samen: verkiezing, verzoening, vernieuwing en volharding. Daar gaan de Dordtse Leerregels over. Vier verschillende perspectieven op genade.” Hij benadrukt daarbij nog eens dat het over meer gaat dan alleen verkiezing. “Verkiezing gaat vooral over de verkiezende liefde van God. Bij verlossing hebben we het over de betekenis van het offer van Christus, ofwel de reikwijdte van de bewerkte verzoening. Dus, verlossing. Bij vernieuwing gaat het over werk van de Heilige Geest in het hart van de mensen.”

Bij het thema volharding is het volgens Hoek zo dat wie eens gelooft niet meer kan afvallen. “De Dordtse vaderen belijden: Wie deel heeft aan het ware geloof, die kan wel vallen, maar niet van het geloof afvallen. Dat zou naar hun besef tekort doen aan volmaaktheid van wat God doet. Het kan niet zijn dat God iets half doet. Wat Hij begint, maakt Hij af.”

Behoedzaam
Kerk- en God verlaters zouden daarmee dus nog niet direct als verloren moeten worden beschouwd. De weg van bekering staat altijd nog open. “Verder denk ik dat de Dordtse vaderen ook zouden zeggen: ‘Het oordeel komt niet aan mensen toe’. Daarmee hebben ze een punt.” Volgens Hoek hebben de Dordtse vaderen altijd heel behoedzaam willen spreken.

“Het belijdenisgeschrift, dat pastoraal gesproken het dichtst bij het hart komt.”

Dogma’s
“Voor velen zijn de Dordtse Leerregels massief, en staan er behoorlijk verstrekkende uitspraken in”, zegt hij. “Ik denk dat we ze tekort doen als we zeggen dat ze dachten in dogma’s. Wat veel mensen vaak niet beseffen, is dat de Dordtse vaders wel met een oordeel moesten komen. Alleen vanwege de vele remonstrantse dwalingen in die tijd, konden ze niet anders dan een oordeel geven. Daarbij hebben ze in alles gekeken naar wat het Woord van God zelf zegt.”

Vandaag de dag zullen er veel gelovigen zijn die de Dordtse Leerregels niet eens hebben ingekeken. “Wellicht worden ze zo nog eens terzijde geschoven als er niet toe doende, omdat het de Bijbel niet is”, erkent ook Hoek. “De Dordtse vaderen zouden dat als eersten grif toegeven. Wel is het jammer dat er zoveel misvattingen zijn over de Dordtse Leerregels. Ik denk dat Dordt misschien wel het belijdenisgeschrift is dat pastoraal gesproken het dichtst bij het hart komt.”

In de Dordtse Leerregels wordt de nadruk gelegd op het feit dat zalig worden een zaak is van genade alleen. Daarnaast is er in dit geschrift in het gevaar voorzien, dat het voedsel kan geven aan de misvatting dat het dan niet uitmaakt wat je doet. Bij verlossing van de zonde en de dood, hoort een leven van dienen uit liefde. Een gelovig mens is tenslotte verlost van de zonde door Christus. Niet om uit te leven in zonde of ongerechtigheid, maar om bevrijd de Goede Koning te dienen. Niet om er iets mee te verdienen, maar uit liefde en dankbaarheid voor de gegeven verlossing.”

Theologisch geweten
Wat in de Dordtse Leerregels staat, dat zei Augustinus ook al. In feite is het een heel katholiek stuk. Je vindt het ook al bij kerkvaders. Er wordt niks nieuws gezegd. De Synode van Dordrecht wilde een soort wachter zijn om te voorkomen dat ze dingen zouden kwijt raken. Daarmee dienen de Dordtse Leerregels in feite als een soort theologisch geweten. Het geschrift raakt aan Wie God ten diepste is. Al die thema’s raken aan de grootheid van God. Juist daarom is het zo belangrijk het levend te houden en ben ik blij dat ik erover mag spreken. We kunnen met z’n allen nog zo stoer zeggen dat we van harte voor Dordt zijn, maar dan moeten we wel weten wat erin staat.”

Informatie en aanmelden Studium Generale
Het programma van Studium Generale is bedoeld voor een breed publiek. Ook de studenten en docenten van Driestar kunnen zich er voor inschrijven. Op het programma staan lezingen, debatavonden, boekpresentaties en zelfs een cursus. Dit jaar zijn er 15 thema’s, waarvan het eerste thema ‘Het blijvend getuigenis van Dordt’ is. Ook staat er tijdens de eerste ‘Nacht van Gouda’ op 14 december een debatavond op het programma tussen Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, en Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Klik hier voor meer informatie.

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Prof. dr. De Reuver
God

Prof. dr. De Reuver deelt prachtige anekdote na overlijden buurman: "Opa, hoe weet u dat hij boven is?"

"'Opa, hoe weet u dat hij boven is? Opa antwoordde: 'Die man kon God niet missen en zulke mensen kan God ook niet missen.'" Prof. dr. De Reuver deelde onlangs in een preek een indrukwekkende anekdote tussen zijn opa en een neefje nadat een man in de

Ds. J. van Walsem
Nieuws

"Pijnlijk besluit": CGK-predikant losgemaakt in Leerdam

De christelijke gereformeerde kerk in Leerdam mag op zoek naar een nieuwe gemeentepredikant. Ds. J. van Walsem is op 11 september door de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) losgemaakt van de gemeente in Leerdam, laat het R

Auburn University
Nieuws

Atheïstische organisatie wil coaches van Auburn University verbieden deel te nemen aan 'Revival events'

Een atheïstische organisatie die pleit voor een strikte scheiding van kerk en staat wil coaches van de Auburn University verbieden deel te nemen aan religieuze evenementen. Onlangs vond er op de Auburn University een spontane doopdienst plaats in een

There is More
Nieuws

LIVE: There is More 2023

Deze week (donderdag tot en met zaterdag) komen honderden christenen samen in het gebouw van evangelische gemeente ‘De Schuilplaats’ in Ede om de Heilige Geest méér ruimte te geven in hun leven. “De conferentie is niet bedoeld voor een geestelijke pr

Griekse rechtbank: Geen vrijstelling van godsdienstlessen voor Grieks-orthodoxe studenten
Nieuws

Grieks-orthodoxe studenten moeten verplicht godsdienstlessen volgen

In een voortdurende strijd tussen de Atheïstische Unie van Griekenland en het Griekse Ministerie van Onderwijs, oordeelde de Griekse Raad van State deze maand dat Grieks-orthodoxe studenten verplicht godsdienstonderwijs moeten volgen. Dat meldt Chris

Kerk in Nood
Nieuws

Tsjaad: Een "kleine kudde" christenen in de woestijn

Bisschop Philippe Abbo Chen is het eerste inheemse hoofd van het apostolisch vicariaat van Mongo, in het oosten van Tsjaad. Tijdens een recent bezoek aan het internationale hoofdkwartier van Kerk in Nood (ACN) sprak hij met Sylvain Dorient. Hij besch

Jacques Brunt
Nieuws

Hoe kan je als christen leven uit de eerste hand? Jacques Brunt deelt vijf principes

Toen de bekende spreker Jacques Brunt tot geloof en bekering kwam, ontmoette hij een man die tegen hem zei: 'Het is belangrijk dat je leert leven uit de eerste hand, dat je je Gods principes eigen maakt en dat je je dagelijks voedt met het Woord van

Ds. M.M. van Campen
God

Ds. Van Campen: "Wie bij Jezus vandaan loopt, voelt zich knap ongelukkig"

'Als je eenmaal door de Deur naar binnen bent gegaan, kun je dan weer naar buiten? Of is binnen, binnen?' Die vraag werd onlangs gesteld aan ds. M.M. van Campen tijdens een avond van Geloofstoerusting. De hervormde predikant merkt op dat als je eenma

Meerartikelen

Russische christen krijgt gevangenisstraf omdat hij weigerde te vechten in Oekraïne
Nieuws

Russische christen krijgt gevangenisstraf omdat hij weigert te vechten in Oekraïne

Vyacheslav Reznichenko, een evangelische christen uit Rusland, moet twee jaar en zes maanden de gevangenis in omdat hij niet wil vechten in Oekraïne. Dat meldt CNE News.  Vanwege religieuze redenen weigert Reznichenko om met het Russische leger in Oe

Ds. M. Messemaker
Nieuws

ChristenUnie windt zich op over Temptation Island: terecht?

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder uitte onlangs stevige kritiek op het tv-programma Temptation Island. Maar liefst negen oud-deelnemers hebben tijdens de tv-opnames (mentale) schade hebben opgelopen. Dominee M. Messemaker besprak het tv-programma in de

Emmanuel (42)
Dagelijks leven

Emmanuel (42) werd als eerste geopereerd na terugkeer Mercy Ships in Sierra Leone

Na meer dan tien jaar is Mercy Ships weer terug in Sierra Leone om ook daar mensen te helpen die vaak geen toegang hebben tot medische zorg maar dit wel dringend nodig hebben.  De eerste patiënt die aan boord van het imposante ziekenhuisschip onder h

Klooster
Nieuws

Armeense christenen slaan op de vlucht: "In elke buurt doden gevallen"

“In elke buurt zijn doden gevallen, ook onder onze familieleden.” Het conflict in de enclave Nagorno-Karabach, die deze week in handen van Azerbeidzjan is gevallen, raakt christenen in de regio hard. Twee kerkleiders in Azerbeidzjan roepen op tot geb

smartphone
Nieuws

Refoweb-vragensteller worstelt met smartphonegebruik puberkinderen

'Ik heb een huis vol pubers, een wifi-beperking (telefoon niet mee naar boven, tijdens eten uit, tijdens huiswerk weg) én een vast tijdstip waarop ze boven moeten zijn. Dit gaat steeds meer botsen. Hoe houd ik het gezellig en tegelijk tijd voor mezel

Gerben Heldoorn en Narine Ghazaryan
Nieuws

Terugkijken: Narine Ghazaryan & Gerben Heldoorn over situatie Nagorno-Karabach

In Nagorno-Karabach zijn Armeniërs massaal op de vlucht geslagen. Sinds vorige week is het weer erg onrustig nadat Azerbeidzjan de controle weer heeft opgeëist. Aan tafel Gerben Heldoorn van Kom over en Help en Narine Ghazaryan, haar familie woont in

Elbert Pogosjan, Hour of Power
Nieuws

Elbert Pogosjan wijst op religieuze strijd Nagorno-Karabach: "Volgens islam moet Armenië bestreden worden"

Sinds donderdag is het duidelijk: de overwegend christelijke Armeense enclave Nagorno-Karabach houdt per 1 januari op te bestaan. Wat ligt aan dit conflict ten grondslag en hoe zien Armeniërs dat zelf? De christen Elbert Pogosjan, zelf 25 jaar gelede

Prof. dr. H. van den Belt
Nieuws

Het nieuwe avontuur van prof. dr. H. van den Belt: een terug- en vooruitblik

Na ruim zeventien jaar nadert nu – in verband met mijn benoeming als hoogleraar Dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn – mijn afscheid van de Gereformeerde Bond, uiteraard alleen voor zover het de financiële ondersteuning van mijn leers

Mina
Nieuws

Mina zit in Iraanse gevangenis vanwege haar geloof in Jezus

Mina Khajavi (59) uit Iran zit al een jaar gevangen. Mina was moslim maar kwam tot geloof in Jezus als haar Redder en leidde hierna een huiskerk. Zij en de andere christenen werden opgepakt. Ze zouden “handelden met de intentie om de nationale veilig

Ds. Arie van der Veer
Nieuws

Israël is Gods oogappel: wat betekent dit?

Mijn kleinkinderen zullen het volgende liedje niet kennen. Het was al meer 50 jaar geleden heel populair. ‘Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin.’ Nou vandaag is dat poppetje in mijn linkeroog niet te zien. Ik

Wilco de Vries
Nieuws

Dr. Wilco de Vries aanstaande zondag te gast bij Hour of Power

Dr. Wilco de Vries is assistent hoogleraar en vertelt aanstaande zondag over zijn studie ethiek en in het bijzonder kerkvader Augustinus. Hij haalt aanstaande zondag een paar bijzondere citaten aan waar we allemaal vast iets van kunnen opsteken! Je z

John Lapre
Nieuws

Met God op pad: Het onmogelijke gebeurt

In het dagboek ‘Met God op pad’ neemt John Lapré de lezer mee op een ontdekkingstocht van 365 dagen door de Bijbel. Ontdek de rode lijnen van ieder Bijbelboek, met toepassingen op het leven van vandaag! Cvandaag deelt 12 weken lang een fragment uit d