Het transgender-dilemma: wat moeten we ermee?

Dagelijks leven15 januari 2018 Piet Guijt, Promise Magazine
transgender

Genderneutraliteit en transgenders zijn zeer actuele thema’s. Eind juli 2017 kondigden zowel de NS als de gemeente Amsterdam aan dat zij niet meer spreken over ‘dames en heren’, maar overstappen naar zogenoemd genderneutraal taalgebruik.

Visies
Als gevolg van de zondeval is er een gebrokenheid van de schepping ontstaan, waardoor afwijkingen zijn ontstaan, maar dat betekent niet dat men Gods scheppingsorde moet ontkennen. De uitzondering moet niet tot regel of norm worden verheven. De problemen van transgenders en anderen los je niet op door aanpassing van het taalgebruik. En het houdt geen rekening met de transgender, want de meesten willen juist aangesproken worden als man of vrouw.

Als gevolg van de zondeval is er een gebrokenheid van de schepping ontstaan, waardoor afwijkingen zijn ontstaan, maar dat betekent niet dat men Gods scheppingsorde moet ontkennen.

Aan de andere kant de opvatting die afwijkingen wil aangrijpen om af te rekenen met de door God gegeven scheppingsorde. De genderrevolutie wil dat iedere seksuele gerichtheid gelijkwaardig is en dat ieder de vrijheid moet hebben zijn seksuele identiteit onafhankelijk van zijn biologische geslacht te kiezen. Het verschil tussen man en vrouw wordt als een politieke en sociale constructie beschouwd, als een uitvinding van het ‘onderdrukkend heteroseksuele patriarchaat’. In diepste wezen gaat het om een strijd tegen de christelijke normen en waarden.

Genderdysforie
Transgenders zijn mensen die genderdysforie ervaren, namelijk een gevoel van onbehagen omdat ze een vrouwenlichaam hebben maar zich man voelen, of omgekeerd. Zij verlangen naar het lichaam van de andere sekse en het daarbij behorende gedragspatroon. Het gaat om een geslachtsidentiteitsprobleem. Het aantal transgenders is gering: een studie in 2012 gaf aan dat 1.1% van de mannen en 0.8% van de vrouwen zegt transgender te zijn. In 2017 waren er 1960 mensen die met een ander geslacht geregistreerd staan dan in hun geboorteakte vermeld.

De meeste transgenders weten al rond hun vierde of vijfde levensjaar dat zij zich anders voelen dan het geslacht dat ze bij hun geboorte hebben meegekregen. Anderen (sommigen zijn zelfs al getrouwd en hebben kinderen) ontdekken het pas later, bijvoorbeeld door een tv-uitzending of via internet. Er is bij hen sprake van een grote nood (afwijzing, schaamte, eenzaamheid, zelfmoordpogingen).

Mogelijke oorzaken
Er bestaat onduidelijkheid over de (mogelijke) oorzaken van genderdysforie. Wel is er consensus over de multicausaliteit van de thematiek. Genoemd worden factoren zoals gebroken gezinnen, gebrek aan liefde, aandacht en bevestiging door de ouders; traumatische gebeurtenissen, diepe verwerping, inbeelding, vloek uit voorgeslacht, verwrongen zelfbeeld, psychische stoornissen etc. Anderen (bijvoorbeeld neurologen) wijzen op een biologische oorzaak, namelijk een verstoorde hormoonhuishouding tijdens kritische fasen (met name van de hypothalamus en de hypofyse) in de ontwikkeling van een foetus in de baarmoeder (soms ook door bepaalde medicijnen).

Mogelijke oplossingsrichtingen
Dat er sprake is van een (soms tragisch) probleem, daar lijkt iedereen het over eens te zijn. De grote vraag is hoe het probleem van de transgender kan worden opgelost. Daarbij is kennis van de concrete oorzaak noodzakelijk. Bij het zoeken van oplossingen kan men in twee richtingen denken. Aanpassing aan het lichaam óf aan het innerlijk, de geest. Dat is het grote dilemma!

Aanpassing van het lichaam
De procedure, die wordt gevolgd door het zogenoemde genderteam van de VU (die operaties uitvoert), bestaat uit: diagnosefase (psychologisch onderzoek en hersenscan), de zogenoemde ‘real-life test’ fase, en de fase met de operatieve ingrepen bij de geslachtsorganen en de secundaire geslachtskenmerken. Voor veel mensen met genderdysforie is deze zogenoemde geslacht-veranderende operatie hun enige hoop. Zij kunnen zich niet indenken ooit gelukkig te kunnen zijn in een niet-veranderd lichaam. Daarmee worden bij voorbaat wegen afgesloten die wellicht hoopvol zouden kunnen zijn, aldus ethicus Boer (ook andere ethici komen in het artikel aan het woord).

Het verschil tussen man en vrouw wordt als een politieke en sociale constructie beschouwd, als een uitvinding van het ‘onderdrukkend heteroseksuele patriarchaat’.

Het snijden in een gezond lichaam is nooit onomstreden geweest. Bedacht moet worden dat door een geslacht-veranderende operatie het biologisch geslacht niet gewijzigd wordt. Immers het menselijk genoom en de hormoonproductie worden niet veranderd. Slechts de uiterlijke kenmerken van het niet-gewenste geslacht worden weggenomen. Er volgt soms een weg vol levenslange zorgen (moeite met het verkrijgen van een baan of een relatie of gezin; verlies van familie, vrienden; echtscheiding; eenzaamheid, etc.). Ook moet rekening gehouden worden met pragmatische aspecten (stem, handen, lichaamsbouw, etc.). Vanwege eventuele medische complicaties, kan men ervoor kiezen van geslacht te veranderen zonder operatief ingrijpen bij de genitaliën.

Aanpassingen in de geest?
Omdat zowel aan het blijven leven met genderdysforie als aan het laten uitvoeren van een geslacht-veranderende operatie bezwaren (kunnen) kleven, dringt zich de vraag op of vanuit het christelijk geloof een alternatief kan worden aangeboden naast wat de psychologie en de medische techniek reeds aanbieden. De vraag is daarbij niet of een medische ingreep niet zou mogen worden overwogen, maar of er niet een betere oplossing is, namelijk een geestelijke oplossing die dieper gaat dan een psychologische benadering. Immers er kan misschien sprake zijn van een geestelijke oorzaak. In het artikel worden enkele voorbeelden gegeven van mensen die denken een alien, een zesjarig kind, een kat of vampier te zijn, of denken dat bepaalde ledematen niet bij hen horen (lichaamsidentiteitsstoornis). Zij leven in een leugen- of waanwereld, een zelfidentificatie die volkomen in strijd is met de realiteit. Er is mogelijk sprake van inspiratie vanuit het rijk der duisternis, die mede mogelijk zijn geworden door zonden van het voorgeslacht.

Dan rijst ook de vraag of het mogelijk is dat, als het christenen betreft die geloven in de kracht van de Heilige Geest, transgenders bevrijd kunnen worden, ook al kan dat een (soms zware) geestelijke strijd betekenen, dus een proces zijn en niet altijd een instantelijke oplossing. Welke oplossingsrichting zal worden gekozen is afhankelijk van de oorzaak en ernst van het probleem, en van iemands levensbeschouwing en geloof. Ieder is daar vrij in, maar van belang is ook rekening te houden met de geestelijke werkelijkheid.

In 2013 is een landelijke gespreks- en zelfhulpgroep voor christelijke transgenders opgericht, die voorziet in een behoefte. Sinds november 2017 is er een handreiking voor kerken over het omgaan met transgenders.

Deze samenvatting bevat enkele punten uit het uitgebreide artikel ‘Het transgender-dilemma’ in het januari-nummer 2018 van het Promise Magazine. Lees hier het volledige artikel en klik hier om het Promise Magazine te ontvangen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Prof. dr. De Reuver
God

Prof. dr. De Reuver deelt prachtige anekdote na overlijden buurman: "Opa, hoe weet u dat hij boven is?"

"'Opa, hoe weet u dat hij boven is? Opa antwoordde: 'Die man kon God niet missen en zulke mensen kan God ook niet missen.'" Prof. dr. De Reuver deelde onlangs in een preek een indrukwekkende anekdote tussen zijn opa en een neefje nadat een man in de

Ds. J. van Walsem
Nieuws

"Pijnlijk besluit": CGK-predikant losgemaakt in Leerdam

De christelijke gereformeerde kerk in Leerdam mag op zoek naar een nieuwe gemeentepredikant. Ds. J. van Walsem is op 11 september door de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) losgemaakt van de gemeente in Leerdam, laat het R

Auburn University
Nieuws

Atheïstische organisatie wil coaches van Auburn University verbieden deel te nemen aan 'Revival events'

Een atheïstische organisatie die pleit voor een strikte scheiding van kerk en staat wil coaches van de Auburn University verbieden deel te nemen aan religieuze evenementen. Onlangs vond er op de Auburn University een spontane doopdienst plaats in een

There is More
Nieuws

LIVE: There is More 2023

Deze week (donderdag tot en met zaterdag) komen honderden christenen samen in het gebouw van evangelische gemeente ‘De Schuilplaats’ in Ede om de Heilige Geest méér ruimte te geven in hun leven. “De conferentie is niet bedoeld voor een geestelijke pr

Griekse rechtbank: Geen vrijstelling van godsdienstlessen voor Grieks-orthodoxe studenten
Nieuws

Grieks-orthodoxe studenten moeten verplicht godsdienstlessen volgen

In een voortdurende strijd tussen de Atheïstische Unie van Griekenland en het Griekse Ministerie van Onderwijs, oordeelde de Griekse Raad van State deze maand dat Grieks-orthodoxe studenten verplicht godsdienstonderwijs moeten volgen. Dat meldt Chris

Kerk in Nood
Nieuws

Tsjaad: Een "kleine kudde" christenen in de woestijn

Bisschop Philippe Abbo Chen is het eerste inheemse hoofd van het apostolisch vicariaat van Mongo, in het oosten van Tsjaad. Tijdens een recent bezoek aan het internationale hoofdkwartier van Kerk in Nood (ACN) sprak hij met Sylvain Dorient. Hij besch

Jacques Brunt
Nieuws

Hoe kan je als christen leven uit de eerste hand? Jacques Brunt deelt vijf principes

Toen de bekende spreker Jacques Brunt tot geloof en bekering kwam, ontmoette hij een man die tegen hem zei: 'Het is belangrijk dat je leert leven uit de eerste hand, dat je je Gods principes eigen maakt en dat je je dagelijks voedt met het Woord van

Ds. M.M. van Campen
God

Ds. Van Campen: "Wie bij Jezus vandaan loopt, voelt zich knap ongelukkig"

'Als je eenmaal door de Deur naar binnen bent gegaan, kun je dan weer naar buiten? Of is binnen, binnen?' Die vraag werd onlangs gesteld aan ds. M.M. van Campen tijdens een avond van Geloofstoerusting. De hervormde predikant merkt op dat als je eenma

Meerartikelen

Russische christen krijgt gevangenisstraf omdat hij weigerde te vechten in Oekraïne
Nieuws

Russische christen krijgt gevangenisstraf omdat hij weigert te vechten in Oekraïne

Vyacheslav Reznichenko, een evangelische christen uit Rusland, moet twee jaar en zes maanden de gevangenis in omdat hij niet wil vechten in Oekraïne. Dat meldt CNE News.  Vanwege religieuze redenen weigert Reznichenko om met het Russische leger in Oe

Ds. M. Messemaker
Nieuws

ChristenUnie windt zich op over Temptation Island: terecht?

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder uitte onlangs stevige kritiek op het tv-programma Temptation Island. Maar liefst negen oud-deelnemers hebben tijdens de tv-opnames (mentale) schade hebben opgelopen. Dominee M. Messemaker besprak het tv-programma in de

Emmanuel (42)
Dagelijks leven

Emmanuel (42) werd als eerste geopereerd na terugkeer Mercy Ships in Sierra Leone

Na meer dan tien jaar is Mercy Ships weer terug in Sierra Leone om ook daar mensen te helpen die vaak geen toegang hebben tot medische zorg maar dit wel dringend nodig hebben.  De eerste patiënt die aan boord van het imposante ziekenhuisschip onder h

Klooster
Nieuws

Armeense christenen slaan op de vlucht: "In elke buurt doden gevallen"

“In elke buurt zijn doden gevallen, ook onder onze familieleden.” Het conflict in de enclave Nagorno-Karabach, die deze week in handen van Azerbeidzjan is gevallen, raakt christenen in de regio hard. Twee kerkleiders in Azerbeidzjan roepen op tot geb

smartphone
Nieuws

Refoweb-vragensteller worstelt met smartphonegebruik puberkinderen

'Ik heb een huis vol pubers, een wifi-beperking (telefoon niet mee naar boven, tijdens eten uit, tijdens huiswerk weg) én een vast tijdstip waarop ze boven moeten zijn. Dit gaat steeds meer botsen. Hoe houd ik het gezellig en tegelijk tijd voor mezel

Gerben Heldoorn en Narine Ghazaryan
Nieuws

Terugkijken: Narine Ghazaryan & Gerben Heldoorn over situatie Nagorno-Karabach

In Nagorno-Karabach zijn Armeniërs massaal op de vlucht geslagen. Sinds vorige week is het weer erg onrustig nadat Azerbeidzjan de controle weer heeft opgeëist. Aan tafel Gerben Heldoorn van Kom over en Help en Narine Ghazaryan, haar familie woont in

Elbert Pogosjan, Hour of Power
Nieuws

Elbert Pogosjan wijst op religieuze strijd Nagorno-Karabach: "Volgens islam moet Armenië bestreden worden"

Sinds donderdag is het duidelijk: de overwegend christelijke Armeense enclave Nagorno-Karabach houdt per 1 januari op te bestaan. Wat ligt aan dit conflict ten grondslag en hoe zien Armeniërs dat zelf? De christen Elbert Pogosjan, zelf 25 jaar gelede

Prof. dr. H. van den Belt
Nieuws

Het nieuwe avontuur van prof. dr. H. van den Belt: een terug- en vooruitblik

Na ruim zeventien jaar nadert nu – in verband met mijn benoeming als hoogleraar Dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn – mijn afscheid van de Gereformeerde Bond, uiteraard alleen voor zover het de financiële ondersteuning van mijn leers

Mina
Nieuws

Mina zit in Iraanse gevangenis vanwege haar geloof in Jezus

Mina Khajavi (59) uit Iran zit al een jaar gevangen. Mina was moslim maar kwam tot geloof in Jezus als haar Redder en leidde hierna een huiskerk. Zij en de andere christenen werden opgepakt. Ze zouden “handelden met de intentie om de nationale veilig

Ds. Arie van der Veer
Nieuws

Israël is Gods oogappel: wat betekent dit?

Mijn kleinkinderen zullen het volgende liedje niet kennen. Het was al meer 50 jaar geleden heel populair. ‘Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin.’ Nou vandaag is dat poppetje in mijn linkeroog niet te zien. Ik

Wilco de Vries
Nieuws

Dr. Wilco de Vries aanstaande zondag te gast bij Hour of Power

Dr. Wilco de Vries is assistent hoogleraar en vertelt aanstaande zondag over zijn studie ethiek en in het bijzonder kerkvader Augustinus. Hij haalt aanstaande zondag een paar bijzondere citaten aan waar we allemaal vast iets van kunnen opsteken! Je z

John Lapre
Nieuws

Met God op pad: Het onmogelijke gebeurt

In het dagboek ‘Met God op pad’ neemt John Lapré de lezer mee op een ontdekkingstocht van 365 dagen door de Bijbel. Ontdek de rode lijnen van ieder Bijbelboek, met toepassingen op het leven van vandaag! Cvandaag deelt 12 weken lang een fragment uit d