Waarom ik bezorgd ben over toelatingsbeleid GerGem-predikanten

God8 januari 2018 André van Putten
curatorium Gereformeerde Gemeenten

De achterliggende tijd hebben er in de Gereformeerde Gemeenten verdrietige en diep ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden. Een predikant die losgemaakt is van zijn gemeente en een ander die die gemeend heeft zelf te moeten vertrekken. Deze broeders zijn ‘onder aanroeping van de Naam des Heeren’ door het curatorium toegelaten tot onze Theologische School? De strenge selectie ‘bij de poort’ geeft geen garantie dat niemand afvalt. Bovendien overleden onverwacht de achterliggende tijd een drietal predikanten.

We kunnen en mogen de Heere nooit narekenen maar bovenstaande stemt wel tot nadenken: “Wat wil de Heere ons hier mee zeggen”. Laat Hij ons nu dan maar aan ons zelf en ons systeem over? We kunnen Hem er niet de schuld van geven dat er zo weinig predikanten zijn. De Heere geeft jaar op jaar 15 a 20 nieuwe aanmeldingen aan onze theologische school en door ons menselijke beoordelingssysteem wordt het grootste deel afgewezen. Wie zou niet wenen? Er wordt in onze gemeenten veel gebeden “of de Heere arbeiders wil uitstoten in de wijngaard, de oogst is groot maar de arbeiders zijn weinig”. Echter, er zijn best veel arbeiders maar ze worden onwaardig voor het ambt bevonden en door mensen afgewezen. Deze ontwikkelingen geven reden tot diepe zorg over de toelatingsprocedure tot het ambt van predikant.

Toelatingscommissie
De Heere Jezus heeft zijn discipelen zelf uitgekozen. De alwetende Heere wist heel goed wie Hij in dienst nam: zondige mensen met allerlei tekorten en vervelende karaktertrekjes. Petrus was onstuimig en van Johannes en Jacobus staat in de bijbel dat zij graag vooraan wilden staan en om niet meer te zeggen Thomas was een twijfelaar. Het curatorium twijfelt ook. Zij weet niet wie zij “in dienst” nemen. In een 20 minuten durend toelatingsgesprek kun je ook onmogelijk iemand beoordelen. In haar oproep in De Saambinder schrijft het curatorium: “Het is voor mensen een onmogelijke taak”. Misschien is het eerlijker te constateren dat het instituut curatorium een “onmogelijke menselijke instelling is”. In de Bijbel wordt nergens gesproken over een Curatorium. Ook de Dordtse Kerkorde (DKO) zwijgt er over. Wellicht is het verstandiger de werkwijze van het curatorium (overeenkomstig een eerder voorstel van ds. C. Harinck) anders in te richten: laat al diegenen met een attest eerst eens een jaar de opleiding volgen en evalueer dan. Aan de vruchten kent men de boom! En laat een echte deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog, advies geven. Het curatorium hoeft zich echt niet te schamen om professionele ondersteuning in te roepen. Je kunt nou eenmaal als ‘gewoon’ lid van het curatorium niet alles maar wees zo eerlijk om dat te erkennen.

het curatorium kan onmogelijk in 20 minuten over "oprechte kennis" beschikken.

Een voorbeeld
Een man van rond de 40 jaar, al jaren ouderling, is meer dan vijf elkaar opvolgende jaren, met een attest van zijn kerkenraad (die hem beter kent dan de leden van het curatorium in 20 minuten kunnen) in de binnenzak, naar het curatorium van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam geweest en wordt voor de zoveelste keer afgewezen. Hij komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: “Weer afgewezen”... Bovenstaande is niet verzonnen maar is helaas een recent praktijkvoorbeeld. Iedereen kan invoelen dat een en ander voor de afgewezene een behoorlijke psychische impact heeft. In twintig minuten, zo kort duurt het onderhoud met het curatorium, heeft de kandidaat vertelt over zijn bekering en roeping tot het ambt. Helaas werd hij gediskwalificeerd voor het ambt van dominee. En dat voor de zoveelste keer. Wat is hier aan de hand? Spreekt het curatorium net als de Paus “Ex Cathedra” (dus van uit onfeilbaarheid)? De recente praktijk in de Gereformeerde Gemeenten laat van die mogelijke onfeilbaarheid weinig over. Bekering en roeping zijn tere subjectieve ervaringen. Leden van een curatorium kunnen deze door de kandidaat vertelde bevinding (of ervaring) overnemen of niet overnemen. Wat betekent dit woord “overnemen” eigenlijk? Nou, eenvoudiger gezegd: “geloven” of “niet geloven”.

Tenslotte
Ieder die na het lezen van deze brief denkt: "Kijk, weer iemand die tegen het curatorium aanschopt" wil ik graag het volgende voorhouden. In Mattheüs 7 wordt gesproken over (be-)oordelen. De kanttekenaren schrijven daar bij: "Oordeelt niet namelijk lichtvaardiglijk of verkeerdelijk... of ongegronde achterdocht. Anders is een oprecht oordeel van zaken waarvan men oprechte kennis heeft, als het tot een goed einde geschiedt, zo in het gericht als daarbuiten, niet alleen geoorloofd, maar ook geboden". En hier wringt mijns inziens de schoen: het curatorium kan onmogelijk in 20 minuten over "oprechte kennis" beschikken. Je moet het oordeel maar aandurven en voor je rekening kunnen nemen!

André van Putten is een 'gewoon' kerklid van de gereformeerde gemeente te Kampen. Namens het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten laat ds. J. J. van Eckeveld in een reactie weten: "De afgelopen jaren hebben wij meerdere malen en op verschillende manieren uiteengezet wat de achtergrond en de werkwijze van het curatorium is. We hebben geen enkele behoefte om dat nu opnieuw te doen."

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden wijst op Jezus' wederkomst: "Ben je er klaar voor?"

"Christus zal nog eens komen. Dan houdt de tijd op. Dan komt de klok stil te staan en gaat de kerk dicht. Dan hoeft er nooit meer gepreekt te worden. Dan is het eeuwigheid. Ben je daar klaar voor?", aldus ds. G. van Zanden. De hervormde predikant uit

Macron
Nieuws

Abortus komt in grondwet Frankrijk: "Historische dag"

Abortus komt in Frankrijk in de grondwet. Dat is de uitkomst van een urenlange vergadering in de Franse Senaat woensdag. Een ruime meerderheid van de Senaat stemde uiteindelijk voor het wetsvoorstel om het recht op abortus vast te zetten in de grondw

Max
Nieuws

Christelijke demonstrant vertrapt Israëlische vlag bij gemeentehuis Amsterdam

Max van den B., een bekende christelijke demonstrant en complotdenker, is opnieuw in opspraak geraakt. De man, die eerder werd veroordeeld omdat hij met een fakkel op bezoek ging bij toenmalig minister Sigrid Kaag, vertrapte bij het gemeentehuis van

Baanbrekende ontdekkingen in oude bijbelse stadGath brengen Filistijnse religieuze rituelen in kaart
Nieuws

Archeologische ontdekkingen in oude stad van Goliath werpen nieuw licht

In de oude bijbelse stad Gath, vandaag bekend als Tell Es-Safi, hebben archeologen spectaculaire ontdekkingen gedaan. Dat meldt All Israel News. Op de plek, ook wel bekend als 'de stad van Goliath', vonden archeologen onder meer weefgetouw-gewichten,

Bert Noteboom en Albert Hoekman
Video

Ds. Albert Hoekman kwam onverwachts in het Groningse Oldambt terecht

Onlangs ontmoette de bekende christelijke spreker en dirigent Bert Noteboom ds. Albert Hoekman uit het Groningse Oldambt. Noteboom, die ook als voorganger actief is, streek in dezelfde tijd als Hoekman neer in de provincie Groningen. Noteboom spreekt

bier
Nieuws

Wie in deze kerk investeert krijgt levenslang bier

De oude kerk van Overslag, een Zeeuws grensdorp tussen Nederland en België, krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. De kerk wordt namelijk een brouwerij. Maar daar zijn wel investeerders voor nodig en dus is er een crowdfund gestart. En wie

Andries Knevel
Podcast

Kees Kraayenoord wijst namens Mozaiek op noodzaak bekering: terecht?

De snelgroeiende evangelische kerk Mozaiek ontvangt complimenten uit orthodox-christelijke hoek. Voorman Kees Kraayenoord benadrukt in een aanscherping de noodzaak van bekering en erkent dat het evangelie door de nadruk op het ‘welkom’ heel vrijblijv

Chris Stoffer
Nieuws

SGP wil meerderheidskabinet met PVV, VVD, NSC en BBB

De SGP blijft bij haar standpunt dat er een kabinet moet komen met de partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zei de partij op de avond van de verkiezingen al en ook in gesprek met nieuwe informateur Kim Putters is dat het advies van fractievoorzitter Chr

Meerartikelen

Sela
Video

Luister naar het nieuwe 'Leer mij geven' van Sela

'Laat mij een vredestichter zijn waar de onrust heerst. Laat mij een liefdebrenger zijn waar de haat regeert'. Deze woorden zijn afkomstig uit Sela's nieuwe lied 'Leer mij geven'. Het lied is onderdeel van het nieuwe album 'Huis van vrede' dat eind v

Piet Vergunst
Verdieping

Wat we zingen in de eredienst, moet de overdracht van het leven met God dienen

De verstaanbaarheid van de psalmberijming van 1773 blijft vele kerkenraden bezighouden. Welke berijming sluit aan bij de eredienst in de gereformeerde traditie? Een antwoord dat breed gedragen wordt, is niet zomaar te geven. We beginnen met een citaa

PThU
Nieuws

PThU en RUG zetten samenwerking in bachelor Theologie in Groningen voort

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Protestantste Theologische Universiteit (PThU) zetten hun samenwerking in de bachelor theologie in Groningen voort, ook na de verhuizing van de PThU naar Utrecht in 2024. Theologiestudenten die predikant willen

ds. M. Krooneman
Video

Mag je de vraag ‘waar is God?’ eigenlijk wel stellen?

Mag je de vraag ‘waar is God?’ eigenlijk wel stellen? Is dat geen teken van ongeloof en twijfel die je zo snel mogelijk moet uitbannen? Het bevrijdende is dat die vraag óók in Gods Woord zelf voorkomt. Het is blijkbaar de ervaring van gelovigen in al

Maurits Amoreus
Video

Maurits Amoreus doet gebedsoproep: "Bid voor hen die je vervelend benaderen"

'Als je gaat bidden voor mensen, ga je vanzelf van mensen houden.' Die woorden zijn afkomstig van de bekende theoloog C.S. Lewis. Maar bidden voor mensen die ons misschien wel vervelend benaderen, is absoluut niet gemakkelijk. Toch is het wel de opro

ds. M. W. Muilwijk
Video

Terugkijken: ds. Muilwijk beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is ds. M. W. Muilwijk te gast om te spreken over het thema 'Wie zoekt zal vinden'. De predikant van de hersteld hervormde gemeente in Aalst i

Ds. Henk Poot
Boekfragment

De wereld is aan de zonden overgegeven: wat betekent dit?

Opmerkelijk is dat God de mensen die zich van Hem afgekeerd hebben aan de wereld van de duisternis heeft overgegeven. Wel drie keer wordt dat zo gezegd. Ik heb daar al eerder over geschreven, maar er is een verschil tussen hoe de Heere met Zijn volk

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit waarom veel niet-christenen de dood van Jezus zinloos vinden

"Vandaag de dag verbaast menig niet-christen zich erover waarom het kruis voor christenen zo belangrijk is. Het is voor hen een gruwelijk symbool van de afschuwelijke manier waarop Jezus en talloze anderen zijn doodgemarteld." Aan het woord is Wilkin

Iran
Positief nieuws

Veel Iraniërs ontmoeten Jezus via een droom: “Dit is hier tamelijk gebruikelijk”

Het is “tamelijk gebruikelijk” dat Iraniërs door middel van een droom Jezus ontmoeten. Dit beweert één van de leiders van een organisatie die zich inzet om het evangelie onder Iraniërs te verspreiden via Faithwire. “God gebruikt voortdurend dromen om

Ds. A. Simons
Video

Ds. Simons: "Hoe dichter bij de wederkomst, hoe leger de kerken"

"Hoe dichter bij de wederkomst, hoe leger de kerken zullen zijn. Er zullen straks massa's kerkmensen zijn die het beest gaan volgen". Aan het woord is ds. A. Simons. De hervormde predikant uit Valburg-Homoet preekte onlangs uit Openbaring 5 en Thessa

Straatpredikant Dia Moodley
Nieuws

Engelse politie erkent dat het straatpredikant ruim twee jaar 'disproportioneel' behandelde

‘Disproportioneel’, zo noemt de Engelse politie de wijze waarop het de straatpredikant Dia Moodley bijna drie jaar behandelde. De predikant kreeg in oktober 2021 een aantal beperkingen opgelegd. Zo mocht hij in zijn preken geen kritiek uiten op ander

Shai Sol
Positief nieuws

Bijbeltekst Jeremia inspireert Joodse zangeres tot schrijven van gebedslied

Shai Sol, een zanger en liedschrijver en Israëlische volgeling van de Heere Jezus, trad onlangs live op bij de Israëlische zender KAN TV. Samen met haar medezangeres Jamie Hilsden uit Migedem, zong ze een lied dat ze zelf heeft gemaakt: ‘And Return S