Biddeloosheid is een verbijsterende werkelijkheid geworden

God10 augustus 2017
bidden

"Wie van ons lijdt niet met enige regelmaat aan biddeloosheid? Of zelfs chronisch? De veronderstelling dat het wel meevalt of dat het ons persoonlijk niet raakt, helpt ons niet verder. Wel zijn we erbij gebaat als we er eerlijk mee voor de dag komen," constateert ds. P. van der Kraan in De Waarheidsvriend.

"Biddeloos zijn we als we gestopt zijn met bidden. We zijn het echter ook als we weinig bidden of als we God een leeg pakje aanbieden: woorden zonder betekenis. Of als we bidden zonder erbij na te denken, of gehaast bidden.

Teleurgesteld
Voor sommigen is het advies om de tijd beter te beheren misschien te goedkoop. Dat geldt bijvoorbeeld mensen die terdege weten dat het wat betreft bidden en Bijbellezen anders moet in hun leven. Het roer moet om, maar het lukt niet. Ze zitten gevangen in een sleurgang waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Zij ervaren dagelijks dat de tijd hun de baas is in plaats van dat zij baas over hun tijd zijn. En terwijl zij ervan overtuigd zijn dat het anders moet, is hun kwellende vraag hoe het anders kan.

Weer anderen hebben het bidden eraan gegeven, omdat ze teleurgesteld zijn met betrekking tot het gebed, meer nog: in God. Ze tobden met moeilijkheden of met ziekte. Er waren zorgen die hun boven het hoofd groeiden. Ze hebben gebeden en gesmeekt of God de situatie wilde veranderen. Er veranderde echter niets, in ieder geval niets ten goede. Anderen hebben gebeden om een baan, een diploma, een partner naar hun hart, maar zowel het een als het ander ging aan hen voorbij. Als gevolg daarvan raakte hun verwachting in het gebed, vooral in God Die hoort naar het gebed, uitgeblust. Als bidden jouw situatie toch niet verandert of je verwachtingen niet waar
maakt, waarom zul je dan nog blijven bidden? Misschien zijn we zelf wel zo’n teleurgesteld mens die niet langer van het gebed en dus van God verwachting heeft.

Primaire oorzaak van onze biddeloosheid is de zonde, die een gapende kloof tussen God en ons tot gevolg heeft. Onze biddeloosheid heeft zijn wortels diep ingeslagen in de bodem van onze keus om zonder God te leven. We leven langs God heen en aan Hem voorbij of met de rug naar Hem toe, net hoe we het willen noemen. Het komt allemaal op hetzelfde neer: we hebben voor God geen plaats ingeruimd in onze plannen met ons leven. In het gunstigste geval is God in ons leven een appendix, een aanhangsel. In veel gevallen is dat aanhangsel inmiddels verwijderd.

We zijn ook als we weinig bidden God een leeg pakje aan het aanbieden: woorden zonder betekenis.

Aanvechting
Zo’n leven zonder God lijkt nog aardig te lukken ook. We hebben de voorbeelden om ons heen voor het oprapen. Tal van mensen die met God niet leven en helemaal niet met Hem rekenen – mensen uit onze onmiddellijke omgeving, mensen die we vrijwel dagelijks ontmoeten, in de buurt, op het werk, op de sportclub – ze hebben hun leven goed op de rails staan. Ze maken plannen en het lijkt hun allemaal te lukken. Van zorgen en moeiten lijken zij niet(s) te weten.

Wie herkent de Asaf-aanvechting van Psalm 73 (v.3-5) niet? Je bent jaloers op degene die geen moeite kennen en door zorgen niet gekweld worden. Als je zover bent, is de volgende stap niet ver: stoppen met bidden. Als je het nog wel doet, is het een schijnvertoning: het prevelen van woorden die zonder betekenis zijn. Kortom, onnadenkend bidden, slordig bidden of gewoon geen tijd meer nemen om te bidden. En ziedaar: biddeloosheid is in ons leven een verbijsterende werkelijkheid geworden."

Ds. P. van der Kraan uit Arnemuiden is hervormd emeritus-predikant. Klik hier om het volledige artikel te lezen en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

turkije
Nieuws

Turkije zet negen christenen het land uit vanwege 'zendingsactiviteiten'

De hoogste rechtbank van Turkije heeft het besluit van de regering om negen buitenlandse christenen uit te zetten vanwege zendingsactiviteiten bevestigd. De negen zendelingen zijn bovendien bestempeld als een risico voor de nationale veiligheid in Tu

EP
Nieuws

65 procent SGP-stemmers positief over nieuwe samenwerking met CU in Europa

Maar liefst twee derde van de SGP-stemmers staat positief tegenover een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie in Europa. Dat blijkt uit een peiling die het Reformatorisch Dagblad hield onder haar lezers.  Kort na de verkiezingen in 2019 besloten Ch

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Meerartikelen

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo