Christelijke feestdagen?

Nieuws28 november 2014 Willem Lingeman - www.VerbondenvoorhetLeven.nl
Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan.
Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze dagen móet houden, dat je die feestdagen móet vieren. Zo niet, dan sta je buiten de kring van gelovigen. Hoe simpel kan geloven in de optiek van sommigen toch zijn!
Met betrekking tot de ‘christelijke’ feestdagen is het goed onszelf drie vragen te stellen. Een goede preek bestaat ook uit drie punten, nietwaar?
1. Werd het feest ook in Bijbelse tijden gevierd?
2. Staat in het Nieuwe Testament een opdracht of verzoek om deze feesten te vieren?
3. Wie gaf opdracht om deze feesten te vieren?
Niet één van de feest- en gedenkdagen, zoals hiervoor genoemd, kan ik in mijn Bijbel terugvinden, dus ook niet de viering ervan. Hooo, zegt u misschien. ‘Wat denk je van het Pesach feest!’ Ik snap het, maar dat is een Joods feest en dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met Pasen, zoals wij dat kennen.
Nergens in mijn Bijbel vind ik van Godswege een opdracht of verzoek om ‘christelijke’ feestdagen te vieren. Nee, het ‘houden van dagen’ is ‘schaduwachtig’ en hoort bij de Oudtestamentische bedeling. Zie ook Kolossenzen 2:16:
"Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is"
De eerste twee vragen zijn dus snel beantwoord.
Blijft vraag drie over: ‘Wie gaf opdracht om de ‘christelijke’ feesten te vieren?’ Voor de beantwoording hiervan zullen we bronnen buiten de Bijbel moeten raadplegen. Via internet is dat ‘een fluitje van een cent’.
Het vieren van bijvoorbeeld kerst is geen opdracht van de Heere Jezus, maar een bedenksel van mensen: De bekende keizer Constantijn de Grote en zijn kornuiten in de 4e eeuw.
Constantijn en de zijnen hadden besloten dat de integratie van heidenen, die het zonnewendefeest op 25 december vierden, in het christendom soepel moest verlopen. Daarom werd in een officiële vergadering vastgesteld dat de geboortedag, van de godenzoon Tammuz op 25 december, ook de geboortedag van de Zoon van God zou worden!
Aldus werd bepaald dat de verjaardagen van de Zoon van het Licht en de zoon van het duister op één en dezelfde dag gevierd zouden worden…..
Hoe zouden wij het vinden als in een 'kerkelijke vergadering' besloten werd dat onze verjaardag voortaan gevierd zou worden op de geboortedag van een aardse dictator of massamoordenaar?
En onze Heere Jezus? Hij is helemaal niet in december geboren! Het kerstfeest is slechts een voortzetting / omzetting van het Germaanse heidense zonne-wendefeest.  Gecompleteerd met een boom waarvan de Heere God, bij monde van Jeremia, zegt dat de Israëlieten en ook wij, niet moeten wennen aan de gebruiken van de heidenen!
Jeremia spreekt over een boom die iedere vergelijking met de kerstboom kan doorstaan. En wij, christenen van de 21e eeuw, slepen het ding onze huizen en kerken binnen, zingen er zoetige liedjes bij over ‘een kindeke dat leit in de kou' en 'ziet eens hoe alle zijn ledekens beven’. Ondertussen kijken we naar buiten of het al sneeuwt, want dat hoort er bij, en kaarsjes. Maar vooral veel sneeuw zo ‘midden in de winternacht’ toen de hemel openging. Een romantische sfeer is onontbeerlijk tijdens de viering.
Nu kunt u natuurlijk aanvoeren dat het om ons hart gaat en niet om uiterlijkheden. Dat onze gedachten niet uitgaan naar Tammuz of het zonnewendefeest, maar naar de Heere Jezus als we kerst vieren. Echter, het gaat er niet om wat één en ander voor ons betekent, maar wat het voor Hem betekent!
Wanneer we deze, zogenaamd ‘christelijke’ feesten wèl willen vieren, achten wij menselijke tradities dan niet hoger dan het woord van God?
Als wij de Heere God willen dienen, volgen en eren, zullen we dat moeten doen op een manier die Hij van ons vraagt.
Wat is er nou toch zo moeilijk aan de opdracht van onze Heere Jezus: ‘Breek het brood en drink van de wijn zo vaak als u samenkomt’. En toch vieren christenen kennelijk liever het Germaanse lichtfeest en de verjaardag van Tammuz, dan dat ze aan de opdracht van hun Redder voldoen, zo vaak als ze samenkomen.
Is het niet zo dat wij met het vieren van kerst onze Heere herinneren aan heidense feesten? Raakt dat ons? Doet dat ons ook verdriet?
Wilt  u meer over dit onderwerp weten dan is het een aanrader de bijbelstudie ‘Wat is er met Kerst mis’ op internet te bekijken:

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

M. Bal
Nieuws

Nieuwe dominee voor GerGem Terwolde-De Vecht: J. Janse

Kandidaat J. Janse uit Vierhouten heeft het beroep aangenomen dat door de gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht op hem was uitgebracht. In totaal ontving hij dertien beroepen, meldt GerGeminfo.nl. Janse werd in 2020 aangenomen als student aan de T

Ds. A.C. Borsje
Video

Ds. Borsje kreeg een email van een man die een bijzondere tekst op een grafsteen zag staan

"'Beste dominee, afgelopen week liepen we op een begraafplaats hier ergens in de buurt. Ik liep een beetje rond en zag een grafsteen met daarop de tekst: 'En het geschiedde dat de bedelaar stierf’. Deze tekst bleef maar in mijn hoofd ronddwalen. Waar

Donald Trump
Nieuws

Donald Trump stelt dat christendom in Amerika 'vernietigd' wordt als Biden opnieuw president wordt

Voormalig president Donald Trump heeft tijdens een bijeenkomst opgemerkt dat het christendom in Amerika in gevaar zal komen als Joe Biden opnieuw de presidentsverkiezingen wint. Dat meldt The Christian Post. Trump stelde zelfs dat het christendom in

Public Domain/Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Nieuws

Archeologen ontdekken zeldzame papyrustekst over Jezus' jeugd

Archeologen hebben in een universiteitsbibliotheek in Duitsland een oude papyrus gevonden waarop de naam 'Jezus' te lezen is. Dat meldt The Christian Post. Deze papyrus, afkomstig uit Egypte, wordt beschouwd als het oudste bewaard gebleven fragment v

ds. M. Baan
God

Ds. Baan: 'Afscheiden van de hervormde kerk heeft geen zin'

'Ik ben belijdend lid van een van de afgescheiden kerken. Ik geloof dat de afgescheiden kerken de plicht hebben zich weer aan te sluiten bij de Hervormde Kerk zodra dit kan zonder principes aan de kant te hoeven zetten of af te wijken van de belijden

embryokweek
Verdieping

Ingrijpen in DNA van embryo's: hoe ver kun je gaan?

Is de techniek waarmee DNA van embryo’s aangepast kan worden veilig in de handen van mensen? Het kweken van menselijke embryo’s is een voorwaarde om deze techniek in gang te zetten. Daarom moet daar over gesproken worden. Stel: het is 2050 en er is e

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal

Redacteur Patrick Simons legt uit waarom Christenen voor Israël boos is op het dagblad Trouw. Presentator Jeffrey Schipper merkt op dat het ministerschap van voormalig CU-Kamerlid Eppo Bruins veel losmaakt. En tv-persoonlijkheid Johan Derksen windt z

Ds. P. L. R. van der Spoel
Nieuws

Ds. Van der Spoel aanvaardt beroep hervormd Harderwijk

De hervormde gemeente in Harderwijk verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. P. L. R. van der Spoel (foto) heeft het beroep als deeltijdpredikant (60 procent) aanvaard. Hij combineert het predikantschap met zijn bediening als gevangenispredikant te Sitta

Meerartikelen

Zie ik kom spoedig
Video

Video: hoe Openbaring 19 de terugkomst van Jezus beschrijft

Het wordt zeven keer beloofd in Openbaring en in Openbaring 19:11-21 gaat het gebeuren. Jezus komt samen met miljoenen engelen en Zijn heiligen terug naar de Olijfberg en al Zijn vijanden worden verslagen. Maak in onderstaande video tijd voor aflever

Ron van der Spoel
Video

Ron van der Spoel over de eerste vraag die God ooit aan de mens stelde

'Waar ben je?', het is een vraag die we vast allemaal wel eens hebben gekregen. Het was ook de eerste vraag die God aan de mens stelde na de zondeval. In Genesis 3 lezen we hoe God Adam en Eva opzoekt nadat ze van de verboden vrucht gegeten hebben en

Statenvertaling
Nieuws

NBG lanceert Statenvertaling-website

De Statenvertaling is sinds 1637 een hoeksteen van het christendom in Nederland. Ook al zijn er inmiddels zo'n twintig Nederlandse Bijbelvertalingen, tot op de dag van vandaag wordt de Statenvertaling in verschillende kerken gebruikt. Om die kerken e

Urk
Positief nieuws

Indrukwekkende beelden: massale samenzang op haven van Urk

Urk is misschien wel het meest bekende christelijke dorp van Nederland. Regelmatig laten Urkers dan ook zien hoe bijzonder en mooi het christelijke geloof kan zijn. Zondagavond was weer zo'n moment. Alsof het hele dorp was leeggestroomd, zó druk was

Drs. Ernst Leeftink
Opinie

Frame behoudende CGK-dominees is in strijd met belangrijk Bijbels principe

Je ziet het de laatste jaren steeds vaker: behoudende CGK-dominees roepen anderen in hun kerk op om zich strikt vast te houden aan synodale besluiten. Dat je in 'het aloude presbyteriaal-synodale stelsel' per definitie strikt gebonden bent aan genome

prof. dr. Willem Ouweneel
Boekfragment

Toekomstige terugkeer Joden naar het 'Beloofde land' is geen sprookje

Er  bestaat een nauwe koppeling tussen de ‘terugkeer’ (bekering) tot God en de ‘terugkeer’ naar het 'Beloofde land'. In Deuteronomium 30 worden die twee zaken dan ook in één adem genoemd en met dezelfde termen aangeduid. Deze passage is slechts zeer

Stoffer
Nieuws

Chris Stoffer op partijcongres: "Niet Geert Wilders maar God doet de zon opgaan"

“De verkiezingen voor de Tweede Kamer in november zorgden voor een van de grootste politieke aardverschuivingen in onze historie.” Dat stelde SGP-leider Chris Stoffer zaterdag op het jaarlijkse partijcongres dat gehouden werd in Nieuwegein. Het was d

pkn-synode
Nieuws

PKN-synode besluit: hbo-theoloog kan officieel dominee worden

Een hbo-theoloog kan voortaan volledig ‘dienaar des Woords’ worden in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Daartoe besloot de synode vrijdag. Het veelbesproken voorstel kreeg een meerderheid van stemmen. Daardoor is het voortaan mogelijk om met

Mona Keijzer
Nieuws

Beoogd minister Mona Keijzer getuigt van haar "Maker" in de Tweede Kamer

Mona Keijzer, de beoogd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft deze week tijdens haar zogeheten hoorzitting in de Tweede Kamer getuigt van haar geloof in God. De politica van de BoerBurgerBeweging (BBB) sprak in haar bijdrage o

Ds. M. Klaassen
Video

Dr. Klaassen schetst drie typen christenen waar we ons in kunnen herkennen

Dr. M. Klaassen behandelde onlangs in een preek drie denkbeeldige personen die in dezelfde gemeente zitten en alledrie hetzelfde missen: de doorwerking van Gods Geest in hun leven en ziel én in het gemeenteleven. De eerste denkbeeldige persoon, die d

Cvandaag podcast
Podcast

Ergernis van de week: zure reacties op biddende voetballers

"Kom op, mensen. Soms kun je ook gewoon iets mooi vinden zonder er direct weer allerlei kanttekeningen en kritische noten bij te plaatsen", stelt Cvandaag-redacteur Patrick Simons naar aanleiding van kritische reacties op het bericht 'Voetballers Ned

ChristenDOM?
Video

Is het christendom een westers verzinsel? Bekijk de video

'Is het christendom een westers verzinsel?', die vraag staat centraal in een nieuwe video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?. Op dit kanaal gaan christelijke jongeren middels uitlegvideo's in op allerlei geloofsthema's die een rol spele