"Wat de duivel bang maakt is dat je vandaag voor Jezus leeft"

Nieuws3 mei 2010
"Berouw is een fundamentele selutel voor het christelijke leven, maar op veel plaatsen is deze leer verwaarloosd. In tallze moderne kerken brengen sprekers een afgezwakte boodschap die niet veel gelijkenis vertoont met het evangelie zoals het in de Bijbel staat," vertelt Broeder Yun.
"Mensen horen niet of nauwelijks dat Gods koninkrijk beschikbaar is voor allen die bereid zijn de wereld te verloochenen en Jezus van ganser harte te volgen. In plaats daarvan worden er iedere zondag duizenden preken gehouden waarin Jezus slechts wordt gepresenteerd als Redder, niet als Heer en Meester. Wat de mensen te horen krijgen is: ' Jezus zal je helpen, zegenen, vergeven en kracht geven.' Maar er wordt weinig gezegd over berouw, nederigheid en opoffering. De eerste boodschap die Jezus verkondigde was: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij."
De Chinese voorganger (links op de foto) werd eerder bekend door zijn levensbeschrijving dat uitkwam onder de titel 'de hemelse man'. Hierin wordt onder andere beschreven hoe broeder Yun met behulp van een engel bevrijd werd uit een Chinese gevangenis. Zijn levenslessen zijn onlangs uitgekomen in het boek

Startpunt
Broeder Yun: "We worden allemaal opgereoepen een wedloop te lopen voor Jezus, en berouw is in die wedloop het startpunt. Het is nutteloos te proberen de wedstrijd te lopen als de startstreep nog niet niet bereikt is. Dit is het probleem met veel gelovigen. Zij proberen de Heer te volgen, maar hebben nooit echt berouw gehad en hun leven overgeven aan Jezus Christus. Het resultaat van dit wijdverbreide valse evangelie is te zien in kerken die vol zitten met halfslachtige christenen wier leven nog steeds draait om eigenbelang en wereldse principes."
"Jezus wil dat wij voor Hem of tegen Hem zijn. Hij zei tegen de gemeente in Loadicea: 'Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen' (Op. 3:15-16, red.). Deze boodschap van de opgestande Heer moet een vreselijke schok zijn geweest voor de christenen in Laodicea! Zij waren welgesteld, in goeden doen en zelfvoldaan. Waarschijnlijk dachten ze dat Jezus trots was op hun prestaties en waardering had voor hun vrome daden. Maar in plaats van hun een schouderklopje te geven, bracht Jezus de realiteit van hun geestelijke verziekte conditie aan het licht."
"Waarom sprak Jezus deze harde woorden?" vraagt broeder Yun. "Zijn drijfveer, was liefde. Vasthoudende liefde. Hij hield zo veel van de mensen in Loadicea dat Hij niet passief kon toekijken terwijl ze ten onder gingen in hun zonde en zelfzucht. 'Iedereen die ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.'"
"Het interesseert de duivel niets of je de Heer in het verleden gediend hebt. Wat hem bang maakt is dat je
vandaag
de dag voor Jezus leeft, of je je
nu
op Hem verlaat en op Hem vertrouwt, en of je bereid bent te gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest."
"Jezus verlangt er hevig naar dat wij allen op zijn bruiloftsmaal aanwezig zijn, maar we kunnen niet naar binnen gaan als we blijven leven volgens de principes van de wereld, zoals we in de gelijkenis van het bruiloftsmaal lezen. God weet wie een burger is van zijn koninkrijk en wie een bedrieger. Als we een uitnodiging hebben ontvangen voor het bruiloftsfeest van het koninkrijk van God, moeten wij de kleren dragen die Hij ons voorschrijft, niet onze eigen kleren. We moeten zijn Woord accepteren en ernaar leven, waarbij we onze levensstijl en keuzes zodanig aanpassen dat ze in lijn zijn met de bevelen van de Koning. Dat is berouw."
Voor meer levenslessen van Brother Yun:
.

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol

Opperrabbijn
Column

De zegen en de vloek van sociale media

In zijn nieuwste dagboek gaat opperrabbijn Jacobs onder meer in op de zegen en de vloek van sociale media. Daarnaast gaat hij in op het incident in Middelburg waarbij hakenkruizen op een synagoge werden gespoten. De opperrabbijn betwijfelt of het om

Jalil Mashali
Nieuws

Christelijke taxichauffeur krijgt megaboete na plakken bijbelvers op voertuig 

Een christelijke taxichauffeur uit het Duitse Essen is onlangs door lokale autoriteiten op de bon geslingerd. Reden hiervoor is een sticker met een bijbelvers die de man op zijn voertuig plakte. Als de taxichauffeur weigert de sticker te verwijderen,

Mozambique
Nieuws

Islamitisch geweld in Mozambique neemt toe: Ook kerken en christenen doelwit

De situatie in het noorden van Mozambique blijft zorgelijk vanwege jihadistische aanvallen op de bevolking, het leger en op kerken. In tegenstelling tot sussende geluiden over de onrust in de provincie Cabo Delgado, neemt het geweld toe. Dat melden d

Ron van der Spoel
Video

In deze video behandelt Ron van der Spoel de zegenbede uit Numeri 6

Iedere zondag sluiten we onze kerkdienst af met de zegen en vaak is dat die uit Numeri 6: 'De Heere zegent u en behoede u. De Heere doet Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft Zijn aangezicht over u en geve u vrede.' Deze z

ds. W. Pieters
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller: 'Ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is, maar telkens slaat de angst toe'

'In Romeinen 6:16 gaat het over de twee soorten slaven. Of de slaaf van zonde tot dood, of van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid. Kan het zijn dat je je allebei die slaven voelt en bent (nee, toch?) Ik geloof dat Jezus ook voor mij gestorven is, m

Meerartikelen

André van Grol
Verdieping

Heviger vervolging leidt tot forse groei aantal christenen

De vervolging van christenen zal dit jaar verder toenemen. Wat zijn de trends en verwachtingen voor 2024? Digitale controle van bijvoorbeeld Chinese christenen is een van de zorgelijkste ontwikkelingen. Als eerste trend noem ik de doorgaande radicali

Ds. D.M. Heikoop over het verlangen naar God
Video

Ds. Heikoop bespreekt herkenbare geloofsvraag van dichter Psalm 42

Waarom is God nu niet nabij? Deze vraag kan heel herkenbaar zijn. Zo ook voor de dichter van Psalm 42. Hij voelt een afstand tot God en mist Gods nabijheid. In deze Psalm verwoord de dichter zijn verlangen om weer dicht bij Hem te zijn. Ds. D.M. Heik

Leo Fijen
Nieuws

KRO-NCRV-gezicht Leo Fijen presenteert zijn laatste Geloofsgesprek

Na ruim 14 jaar en 700 gesprekken voert Leo Fijen aanstaande zondag zijn laatste Geloofsgesprek. Het KRO-NCRV-gezicht presenteerde sinds januari 2010 het bekende zondagochtendprogramma waarin katholieken openhartig over hun geloof spreken. Het zondag

Adieu God?
Nieuws

Nieuw seizoen van ‘Adieu God?’ met Caroline van der Plas en John van den Heuvel

EO-presentator Tijs van den Brink trapt het dertiende seizoen van Adieu God? af met BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Een nieuw seizoen met diepe gesprekken over geloof, ongeloof en alles wat daar tussenin zit. Andere gasten die hun verhalen de

Bevindelijke prediking
Recensie

Het boek ‘Bevindelijke prediking’ laat diversiteit aan visies op bevinding zien

De reacties op het boek 'Bevindelijke prediking' worden over het algemeen als ‘vriendelijk vrijblijvend’ getypeerd. Maar mogen bevindelijke preken op de snijtafel worden gelegd van zelfreflectie en wetenschap? Zo ja, dan komen er drie vragen aan de o

Johannes de Vries en Miriam Atya
Video

Komende zondag zijn Johannes de Vries en Mariam Atya te gast bij Hour of Power

Komende zondag zijn Johannes de Vries en Mariam Atya te gast bij Hour of Power. De Vries is sinds vorig jaar werkzaam voor Stichting Present Nederland, nadat hij jarenlang werkte als hoofd voorlichting namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Atya

Arie-Jan Mulder
Column

Waarom eten en drinken we samen tijdens het avondmaal?

Op de televisie wordt verslag gedaan van een staatsbezoek. Buitenlandse diplomaten zijn in ons land te gast, en worden vorstelijk ontvangen. De vriendschap tussen beide landen wordt gevierd met een staatsbanket, een officiële maaltijd met de belangri

Anne van der Bijl
Boekfragment

Vuur de kanonnen van de Heer niet af met het buskruit van de duivel

Ben jij klaar om de confrontatie aan te gaan met de reus die God in jouw leven toelaat? Misschien weet je dat niet zeker totdat je tegenover hem staat. Toch zijn er een aantal dingen die erop wijzen dat je er klaar voor bent.  De echte strijd tegen G

Casey Tait
Interview

Casey Tait verhuisde naar Jeruzalem: "Ik wilde begrijpen waarom Israël belangrijk is voor God"

In Jeruzalem leeft een jonge vrouw met een bijzonder verhaal en roeping. De Amerikaanse Casey Tait verruilde de uitgestrekte vlaktes van North Carolina voor het Midden-Oosten, en heeft haar thuis gevonden in Israël. Een land dat nu verscheurd wordt d

prof. dr. Henk van den Belt
Preekverslag

Prof. dr. Van den Belt over bloedwraak in de Bijbel: “De wortel van de doodslag leeft ook in ons hart”

“De moord van Kaïn op Abel was geen vlaag van verstandsverbijstering. Het heeft een diepe wortel: concurrentiestrijd en het gevoel de mindere te zijn”, maakt prof. dr. Henk van den Belt duidelijk. Naar aanleiding van de moord van Kaïn op Abel in Gene

Leah
Nieuws

Zes jaar na haar ontvoering inspireert dit Nigeriaanse christelijke meisje nog steeds

Zes jaar geleden werd Leah Sharibu, een 14-jarig plattelandsmeisje in Nigeria, ontvoerd van school. Omdat ze haar christelijke geloof niet opgaf, kwam ze nooit vrij. Vriendinnen vertellen hoe Leah’s standvastigheid hen bemoedigd heeft. En hoe ze hope

Wilkin van de Kamp
Video

Volgens Wilkin van de Kamp is Jezus de enige 'foto' die we van God hebben

"Je zou kunnen zeggen dat Jezus de enige foto is die we van God hebben ontvangen", merkt Wilkin van de Kamp op in een nieuwe aflevering van de serie 'Begin je dag met God.' De bekende christelijke auteur en spreker merkt op dat Jezus exact toont hoe