cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
John Lapré
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

03 oktober 2022 door John Lapré

Pijnlijk meningsverschil over homoseksualiteit: Lijdt InSalvation aan de kajakziekte?

‘Christelijke band zegt concert af om gebed homoseksuele dominee,’ kopt het Nederlands Dagblad. Aanleiding is het feit dat dominee Alexander Noordijk, die getrouwd is met Kai, het optreden van de band InSalvation in Monnickendam zou omlijsten met het uitspreken van een gebed. Een ‘principieel verschil van inzicht’ over het huwelijk van Alexander gooide roet in het eten.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid John Lapré.

Word ook lid

De band zou de sterren van de hemel hebben gespeeld en gezongen als de kerk een heteroseksueel naar voren zou hebben geschoven om te bidden. Maar zover wilde de kerk niet gaan. Alexander is onze predikant en daarmee gaan jullie in zee, zo is de gedachte. Wij staan voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid en doen geen concessies.
Bandleider Jafeth Bekx van InSalvation zegt tegen het Nederlands Dagblad: ‘Het gaat ons er niet om een standpunt tegen mensen in te nemen. We hebben in het intensieve gesprek met elkaar geconstateerd dat we een verschil hebben van inzicht. Uit respect voor deze verschillen en de lokale kerk hebben we ervoor gekozen om deze avond niet door te laten gaan.’

Wie geeft ruimte aan wie?
Toegepast: had Alexander Noordijk zijn microfoon moeten weggeven, of had Jafeth Bekx zijn broeder Alexander de ruimte moeten geven om woorden van leven te spreken?

Ruimte
Je voelt de spanning. De ene partij wil zich niet (mogelijk uit angst voor imagoschade) zichtbaar, publiekelijk verbinden aan een homoseksueel met een levensstijl die als onbijbels wordt ervaren. De andere partij voelt niets voor toegeeflijkheid als dit betekent een medebroeder monddood te moeten maken.
We zijn middenin een dilemma beland waar de kerk al eeuwenlang mee worstelt. Het is een van de achilleshielen van de kerk.

Jan Pool schrijft op Twitter: ‘Ik weet dat Jafeth (Bekx van InSalvation, red.) het heel respectvol en zonder veroordeling heeft gecommuniceerd.’
Dat is mooi, dacht ik, maar zijn veel ‘donkere besluiten’ in de geschiedenis van de kerk niet met de grootst mogelijke zorg en respect gecommuniceerd?

Jan vervolgt: ‘We zullen als kerk moeten leren omgaan met onze verschillende overtuigingen. Ik hoop van harte dat onze liefde sterk genoeg zal zijn om die ruimte aan elkaar te geven!’
Bam, dacht ik, híér ligt de crux.
Alleen is de vraag: wie geeft ruimte aan wie?
Toegepast: had Alexander Noordijk zijn microfoon moeten weggeven, of had Jafeth Bekx zijn broeder Alexander de ruimte moeten geven om woorden van leven te spreken?

Kajakziekte in de kerk
Ik geloof dat de kerk (‘wie de schoen past’, haast ik me erbij te zeggen) aan zet is om, juist als het spannend wordt, homoseksuelen niet langer de mond te snoeren. De kerk heeft te lang op oneigenlijke gronden schade en pijn berokkend.
Een medechristen een publiek gebed ontnemen, is serious business.

Waar de kerk dringend behoefte aan heeft, is loskomen van een denkspoor die door de eeuwen heen is ingesleten.

Geen wonder dat buitenstaanders de kerk vaak zien als een eliteclub van rechtvaardigen, waar men elkaar vliegen afvangt. Los daarvan, we praten niet over klein bier als we in de kerk de stekker uit een samenwerking trekken. In feite zeggen we ermee dat de ander ons geestelijke zuurstof ontneemt, waardoor we niets anders kunnen dan naar buiten te vluchten.

Met heel mijn hart geloof ik dat Jafeth zijn broeder Alexander de ruimte had moeten geven. Alleen al omdat samenwerking niet per definitie een eenwording met andermans overtuigingen betekent! Iedereen snapt dat.
(Hoewel, bijna iedereen. In de refowereld zijn er mensen die het mijn moeder ernstig kwalijk nemen dat zij mij en mijn man ontvangt in haar woning. Alsof dit betekent dat zij onze relatie goedkeurt, wat niet het geval is.)

Waar de kerk dringend behoefte aan heeft, is loskomen van een denkspoor dat door de eeuwen heen is ingesleten. Het denkspoor van: als mijn overtuiging niet met de jouwe strookt, zal ik ervoor vechten (jazeker, met ‘respect’ en ‘zonder veroordeling’) jou te overmannen en stil te krijgen.

Loskomen van dit denkspoor zal een bijzonder mooi en helder licht ontvouwen.
Een veelkleurig licht.

Ik denk aan wat Jezus zegt in Johannes 9:39: ‘Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.’
Een aangrijpende tekst.
Met het licht van Jezus kan je namelijk twee dingen doen: het aanvaarden of het verwerpen.
Dat laatste is wat schriftgeleerden doen. En daarmee draagt licht een oordeel in zich. Licht kan een wereld ontvouwen én blind maken voor een wereld van licht.

Het is pijnlijk dat ferm staan voor de waarheid zo kan verworden tot een anti-evangelisch geluid.

Kent u de beruchte kajakziekte die Eskimo’s rond Groenland soms treft? Als jagers roerloos in hun kajakken zitten om de schuwe robben niet te verjagen en een laagstaande zon hen recht in de ogen schijnt, kan in een windstille omgeving tussen de fjorden de weerkaatsing van het water doen hypnotiseren. Als dat gebeurt, is er het gevoel van wegzinken, dieper en dieper. Verlamming…
De Deense ontdekkingsreiziger Peter Freuchen schrijft erover.

De kerk lijkt verlamd als het gaat om LHBTI-gerelateerde issues. We blijven maar staren en staren, op een manier zoals we al honderden jaren doen.
Is het niet de hoogste tijd eens naar links of rechts te kijken? Om uit het ingesleten denkspoor te komen en te kiezen voor een nieuwe richting? Een richting waarin christelijke LHBTI’ers er voluit mogen zijn, ook op een podium?
Kan de kerk nu echt geen stapje achteruit doen en de microfoon gunnen?
Als we zeggen geen standpunt tegen mensen in te nemen, kunnen dan onze daden daarmee in overeenstemming zijn?

Alles tot U
De situatie tussen de kerk van Alexander en InSalvation is onverkwikkelijk.
Er komt een slechte geur vanaf. En dat maakt me oprecht verdrietig.
Mensen verlaten om zulke zaken de kerk. Anderen lopen er met een nog grotere boog omheen.
Het is pijnlijk dat ferm staan voor de waarheid zo kan verworden tot een anti-evangelisch geluid.

Ik geloof dat een gebed van iemand met een volgens jou onbijbelse levensstijl geen verschil maakt. Gods heerlijkheid stijgt daar bovenuit.

Terwijl ik dit schrijf, galmt in mijn studeerkamer een nummer waarmee InSalvation onder andere bekend is geworden: ‘Vul dit huis met Uw glorie’.

“Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U, en alles is tot U.
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.”

Ik voel de tranen branden achter mijn ogen.
Als de slechte geur zal zijn verdreven door wierook van aanbidding…
Als we geloven dat alles, ja ook de woorden van een homoseksuele dominee, opstijgt tot Gods neusvleugels…
Zal het dak van de kerk dan niet openbarsten? Zal Zijn heerlijkheid dan ons hart en huis niet vullen?

Ik geloof dat een gebed van iemand met een volgens jou onbijbelse levensstijl geen verschil maakt. Gods heerlijkheid stijgt daar bovenuit.

John Lapré was jarenlang actief als spreker tijdens christelijke events. Hij is werkzaam als beroepsmilitair bij het Ministerie van Defensie. Klik hier om de website van John Lapré te bezoeken.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

John Lapré
- Zorgt juridische strijd tegen ds. Kort voor averechts effect?
- Een boodschap voor kerkelijk Nederland: homogenezingstherapie is een vorm van geestelijke verkrachting
- Christelijke 'klimaatpolitie' laat van zich horen: vliegen is de nieuwe doodzonde
Meer over John Lapré »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Geachte heer Lapré: opvallend in uw betoog is uw stelling: "Het denkspoor van: als mijn overtuiging niet met de jouwe strookt, zal ik ervoor vechten (jazeker, met ‘respect’ en ‘zonder veroordeling’) jou te overmannen en stil te krijgen.” . De vraag die bij mij opkomt, is wie hier ‘Ik’ is en wie hier ‘Jou’ is.. Ik heb de laatste zestig jaar niets anders gezien dan dat de kerk gesaboteerd is door allerlei wereldse predikers die de Bijbelse boodschap naar hun hand willen zetten onder de mom van 'lief zijn’ en ‘tolerant’ zijn voor andere meningen