WillemLingeman


Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

God

Willem Lingeman stelt Nederlandse bijbelvertalingen christenen op het verkeerde been zetten

Hoe betrouwbaar zijn onze Nederlandse Bijbelvertalingen? Dat vraagt Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', zich af in een nieuwe video. Hij stelt vast dat met iedere nieuwe vertaling ook de eigen interpretaties van de vertalers van d

Video

Videoboodschap Willem Lingeman: heeft God echtscheiding verboden?

'Gij zult niet echtbreken.' Op basis van deze woorden uit de Bijbel trekken veel christenen de conclusie dat echtscheiding door God is verboden. Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', behandelt deze kwestie in onderstaande video. Bek

God

Een veelgehoorde opmerking: 'In de Bijbel staat geschreven'

Bekijk de video en klik hier voor meer video's van Willem Lingeman:

Opinie

Abortus en euthanasie: hulpverlening of moord?

De online versie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal zegt bij moord het volgende: 'Het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven'. 'Gij zult niet doodslaan' luidt een van de Bijbelse tien geboden, 'w

God

Willem Lingeman wijst op verschil tussen Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk van God

Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', merkt op dat christenen niet altijd onderscheid maken tussen het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk van God. "Er is tussen beide koninkrijken een groot verschil en het is belangrijk om dat

God

Is overspel hetzelfde als echtbreuk?

Je hoort het zo vaak, ‘die of die heeft overspel gepleegd en dat is echtbreuk’. Als iets met verwarring is omgeven is het wel overspel, hoererij, echtbreuk, huwelijkse ontrouw en echtscheiding. Dikwijls worden deze begrippen door elkaar gebruikt. Vel

God

Willem Lingeman over herstel en heling na een echtscheiding

Onder christenen wordt verschillend gedacht over wat de Bijbel leert over (het proces na) echtscheiding. Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', heeft zich in dit onderwerp verdiept en deelt zijn visie in onderstaande video. Bekijk de

God

Wat is de positie van vaders binnen het gezin? Willem Lingeman antwoordt

'Ik en mijn huis wij zullen de Heere dienen', is een uitspraak van de richter Jozua. "Hij neemt hier de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn gezin", maakt Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', duidelijk in onderstaande video.

God

Wat houdt het huwelijk in? Terug naar de basis met Willem Lingeman

'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.' Aan de hand van deze bekende bijbeltekst uit Genesis 2 gaat Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', terug naar d