WillemLingeman


Video

De uitzonderingsregel uit Mattheüs 19 en hertrouwen (II)

'Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.' Dit negende vers uit Mattheüs 19 wordt ook wel de uitzonderingsregel genoemd. In een serie van twee v

Video

Wat is het verschil tussen hoererij en overspel?

Bekijk de video en bezoek hier de website van Willem Lingeman:

Video

Koning Salomo had duizend vrouwen: vond God dat goed?

Koning Salomo had duizend vrouwen, lezen we onder andere in Hooglied 8. Om precies te zijn: 700 vorstinnen en 300 bijvrouwen. Keurde God dit goed? Deze vraag beantwoordt Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', in onderstaande video. 

Video

De uitzonderingsregel uit Mattheüs 19 en hertrouwen (I)

'Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.' Dit negende vers uit Mattheüs 19 wordt ook wel de uitzonderingsregel genoemd. In een serie van twee v

Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Video

Wat leert de Bijbel over hertrouwen na echtscheiding?

Onder christenen wordt verschillend gedacht over wat de Bijbel leert over hertrouwen na echtscheiding. Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', heeft zich in dit onderwerp verdiept en deelt zijn visie in onderstaande video. Bekijk de v

Column

Hebben gelovigen de wet der tien geboden nodig?

De gelovigen ter plaatse verzameld zijn het van harte eens met dit onderdeel van de dienst. ‘De Wet als leefregel der dankbaarheid’, zo vindt en belijdt men. Het zevende gebod in die Wet des Heeren luidt, althans in de veel gebruikte vertalingen luid

Video

Waarom het huwelijk een bloedverbond is

Het huwelijk wordt op basis van de Bijbel een bloedverbond genoemd. Willem Lingeman legt aan de hand van het Oude en Nieuwe Testament uit waarom. "Er werden dieren gedood en in de lengte doorgesneden. De twee helften werden gespiegeld tegenover elkaa

Opinie

Ons huwelijk had er nooit moeten zijn...

Toch zijn de twee doorgaans in opperste staat van liefde begonnen.Het is altijd goed om terug te gaan naar de basis van het huwelijk. Als we de Bijbelse grondslag hierin willen volgen komen we deze al snel tegen in het eerste Bijbelboek: Genesis. Gen

Video

Willem Lingeman over herstel en heling na een echtscheiding

Onder christenen wordt verschillend gedacht over wat de Bijbel leert over (het proces na) echtscheiding. Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', heeft zich in dit onderwerp verdiept en deelt zijn visie in onderstaande video. Bekijk de

Column

Bladblazers in Gods koninkrijk

Dat was het dan. Alle pracht van de herfst, alle mooie kleuren, zijn opgezogen in een donkere tank om te verworden tot compost.Dikwijls heb ik het fenomeen waargenomen en elk jaar fascineert het weer. De door onze Schepper bedachte herfstkleuren geve

God

Willem Lingeman stelt Nederlandse bijbelvertalingen christenen op het verkeerde been zetten

Hoe betrouwbaar zijn onze Nederlandse Bijbelvertalingen? Dat vraagt Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', zich af in een nieuwe video. Hij stelt vast dat met iedere nieuwe vertaling ook de eigen interpretaties van de vertalers van d

Opinie

Een menselijk verzinsel: een academische opleiding om te mogen preken

Eén van de zaken die geheel anders is geworden, is de vrouw in het ambt. Was dit met name in de GKv heel lang een onoverkomelijke hindernis; de laatste jaren kwam daar al wat verandering in. Na de samenvoeging op 1 mei 2023 is het de dames toegestaan

Column

Haastige kerkgangers

Dat reizen is een avontuur op zich. Neemt u plaats in ons voertuig en rij even mee. Ga maar voorin zitten dan ziet u het nog iets beter. Als we ons huis verlaten rijden we de woonwijk uit en daar zien we de eerste kerkgangers lopen, onmiskenbaar; de

Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Column

Hebben alleen gediplomeerden het recht om te mogen spreken in de kerk?

De preek of prediking (Latijn: praedicare = openlijk verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen), is een rede waarin een godsdienstige waarheid in het openbaar wordt verkondigd, toegelicht, enzovoort, zo lees ik op Wikipedia. Het is een belangrijk

Video

Videoboodschap Willem Lingeman: heeft God echtscheiding verboden?

'Gij zult niet echtbreken.' Op basis van deze woorden uit de Bijbel trekken veel christenen de conclusie dat echtscheiding door God is verboden. Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', behandelt deze kwestie in onderstaande video. Bek

Column

Kloof tussen protestantisme en katholicisme wordt steeds kleiner

Met deze stellingen en het publiek bekend maken hiervan, stelde Luther een geloofsdaad die tot op de dag van vandaag impact heeft.Je zou kunnen zeggen dat dat het startmoment was van de protestantse kerken, zoals we die in onze tijd kennen; de kerken

Video

Wat vraagt God van Zijn volgelingen? Willem Lingeman antwoordt

Bekijk de video en klik hier voor meer video's van Willem Lingeman:

God

Willem Lingeman wijst op verschil tussen Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk van God

Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', merkt op dat christenen niet altijd onderscheid maken tussen het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk van God. "Er is tussen beide koninkrijken een groot verschil en het is belangrijk om dat

Opinie

Abortus en euthanasie: hulpverlening of moord?

De online versie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal zegt bij moord het volgende: 'Het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven'. 'Gij zult niet doodslaan' luidt een van de Bijbelse tien geboden, 'w

God

Een veelgehoorde opmerking: 'In de Bijbel staat geschreven'

Bekijk de video en klik hier voor meer video's van Willem Lingeman:

God

Is overspel hetzelfde als echtbreuk?

Je hoort het zo vaak, ‘die of die heeft overspel gepleegd en dat is echtbreuk’. Als iets met verwarring is omgeven is het wel overspel, hoererij, echtbreuk, huwelijkse ontrouw en echtscheiding. Dikwijls worden deze begrippen door elkaar gebruikt. Vel

God

Wat is de positie van vaders binnen het gezin? Willem Lingeman antwoordt

'Ik en mijn huis wij zullen de Heere dienen', is een uitspraak van de richter Jozua. "Hij neemt hier de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn gezin", maakt Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', duidelijk in onderstaande video.

God

Wat houdt het huwelijk in? Terug naar de basis met Willem Lingeman

'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.' Aan de hand van deze bekende bijbeltekst uit Genesis 2 gaat Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', terug naar d