Ons huwelijk had er nooit moeten zijn...

Opinie5 januari 2024 4 minuten Willem Lingeman
Willem Lingeman

'Ons huwelijk had er nooit moeten zijn; we zijn dan ook gescheiden en allebei hertrouwd. Een weg terug is er niet en het huwelijk dat er was zal zeker niet naar Gods wil zijn geweest. Een drama, één grote vergissing!’

Toch zijn de twee doorgaans in opperste staat van liefde begonnen.
Het is altijd goed om terug te gaan naar de basis van het huwelijk.

Als we de Bijbelse grondslag hierin willen volgen komen we deze al snel tegen in het eerste Bijbelboek: Genesis.

Genesis 2:24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

Verlaten, aanhangen en tot één vlees zijn is het kernprincipe dat God ons geeft; dan ben je getrouwd.

In de Angelsaksische landen is de kerkelijke inzegening rechtsgeldig. Een aparte ceremonie in het gemeentehuis is daar niet nodig.

Daarentegen is in Nederland sinds 3 maart 1811, naar voorschrift van Napoleon, een huwelijk alleen wettig wanneer het door een ambtenaar van de burgerlijke stand is gesloten.

Een gesloten (huwelijks)verbond is voor God wel degelijk, en ten allen tijde, rechtsgeldig.

Daarvoor was trouwen veelal een kerkelijke- en in de Middeleeuwen meer een familieaangelegenheid, waarbij in eerste instantie het jawoord tussen man en vrouw voldoende was. Een geestelijke kwam er aanvankelijk niet aan te pas. Zo geven volken, culturen en religies een eigen invulling aan de huwelijksvoltrekking. Op welke manier men ook aan een trouwplechtigheid inhoud geeft, altijd voldoen ze aan het uitgangspunt van Genesis 2:24, als man en vrouw onder één dak gaan leven.

Een dergelijke relatie tussen geliefden is het sluiten van een verbond, welke een afspiegeling is van het verbond tussen de Heere Jezus en Zijn Bruid. Lees hiervoor Efeze 5:21-33.
Een gesloten (huwelijks)verbond is voor God wel degelijk, en ten allen tijde, rechtsgeldig.

Letten we bijvoorbeeld op het verbond dat Jozua met de Gibeonieten sloot.

Jozua 9:14-15 (NBG)
Hierop namen de mannen van hun teerkost, maar zij raadpleegden de HERE niet. En Jozua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen in leven zou laten; en de hoofden der vergadering bezwoeren het hun.

Ondanks het feit dat Jozua en zijn mannen ongehoorzaam waren, door de Heere God niet te raadplegen, was het gesloten verbond in Gods ogen wel rechtsgeldig.
Een verbond dat er dus nooit had moeten zijn?

Dan, tot overmaat van ramp, schendt de eerste koning van Israël, Saul, het gesloten verdrag.

Ondanks het feit dat Jozua en zijn mannen ongehoorzaam waren, door de Heere God niet te raadplegen, was het gesloten verbond in Gods ogen wel rechtsgeldig.

In 2 Samuel 21:1-14 lezen we over Gods tuchtiging die daarop volgt; drie jaar hongersnood. God nam het verbond dat Jozua, ondanks diens ongehoorzaamheid en ondanks dat het er nooit had moeten zijn, dus uiterst serieus en strafte de Israëlieten onder koning Saul zeer zwaar.

We zullen ons te allen tijde moeten realiseren dat we een verbond sluiten, of we nu trouwen of samenwonen, met of zonder feest. Het huwelijk is een bloedverbond, Richard & Deborah Murphy omschrijven het als volgt: ‘Seksuele gemeenschap is een verbondsactiviteit. De twee personen die tot de verbondsceremonie zijn toegetreden hebben zichzelf gesneden en hun bloed is vermengd.

Als een vrouw haar maagdelijkheid verliest, bloedt ze. Haar bloed omvat dan het geslachtsdeel van de man. De man is in haar bloed, met haar vlees aan beide zijden van hem, net zoals de twee partijen het bloedverbond binnengingen.

Telkens als een echtpaar geslachtsgemeenschap heeft, herhalen en vieren ze het door hen gesloten verbond. Het is een voortdurende herinnering aan de afspraken die zij in dat verbond met elkaar maakten’ (citaat uit 'Verbonden voor het leven').

Een echtscheiding, zoals vastgelegd en uitgesproken door een aardse rechter, is geen legalisatie van het opheffen van een bloedverbond.

Zo is ook de viering van het avondmaal een voortdurende herinnering aan het verbond dat de Heere Jezus met ons sloot.

1. Het aangaan van een (huwelijks)verbond heeft consequenties.
2. Uit elkaar gaan in een (huwelijks)verbond (het gesloten verbond is niet te verbreken) heeft consequenties.
3. Een andere partner nemen heeft ook consequenties.

We mogen niet op Gods goedkeuring rekenen als we op onze eerder, 'voor God en Zijn heilige gemeente', uitgesproken eed terugkomen en hiermee onze relatie op aardse wijze denken te kunnen verbreken. Een echtscheiding, zoals vastgelegd en uitgesproken door een aardse rechter, is geen legalisatie van het opheffen van een bloedverbond.

Bovenstaande column van schrijver Willem Lingeman verscheen in zijn recente boek 'Gelovigen | Gespiegeldt'. Klik hier voor meer informatie over het boek en om de uitgave te bestellen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lawineboys
Dagelijks leven

Nederlandse feestband maakt EK-nummer op melodie Opwekkingsnummer

Dat Opwekkingsliederen geliefd zijn, mag geen verrassing meer heten. Maar zelfs buiten de christelijke bubbel zijn de liederen bekend. Zo zullen de echte Opwekkingfans verbaasd hebben opgekeken toen ze het nieuwe EK-nummer van Lawineboys hoorden. Dit

Israël
Nieuws

Kerken in Israël moeten belasting gaan betalen voor hun eigendommen

Leiders van katholieke en orthodoxe kerken in Israël beschuldigen de Israëlische autoriteiten van een 'gecoördineerde aanval' op de christelijke minderheid in Israël. Dat meldt All Israel News. Verschillende Israëlische gemeenten gaan kerken namelijk

mannen
Nieuws

NGK/CGK Hilversum opent ambt voor mensen met homoseksuele relatie

De Verbinding, een samenwerkingsgemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), heeft het kerkelijk ambt opengesteld voor mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Dat schri

Libanon
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot gebed voor Libanon

Christelijke leiders en welzijnsorganisaties doen een dringende oproep aan gelovigen wereldwijd om te bidden voor Libanon. Dat meldt Christian Today. Het land zit gevangen in het kruisvuur tussen het Israëlische leger (IDF) en militante groepen zoals

Ds. W. J. C. van Blijderveen
Video

HHK-predikant maakt zich zorgen over lage opkomst bij kerkelijke activiteiten

"De zondagse kerkgang is nog aardig. Tenminste, in de gemeente waar ik mag dienen, gaat het aardig. Maar weet u waar ik mij wel zorgen om maak? Ik zeg het maar eerlijk. Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goed

John Chau
Video

Zendingswerker John Chau volgde Jezus tot voorbij de dood

Hij werd doodgeschoten met pijl en boog; John Chau volgde Jezus tot voorbij de dood. John Chau werd door God geroepen naar het Noord-Sentinaleiland, waar de bewoners zich afzonderen en geen contact hebben met buitenstaanders. Hun taal is onbekend en

Oscar Lohuis
Video

Terugkijken: ds. Oscar Lohuis legt 10 misverstanden over Israël bloot

Israël bezet land van een ander volk. Israël onderdrukt de Palestijnen. Israël is ontstaan uit Europa’s schuldgevoel en de bewoners zijn voornamelijk Europeanen. Dit zijn zomaar een aantal uitspraken die je op straat hoort als je mensen spreekt over

Deborah Monfils
Video

Deborah kreeg borstkanker tijdens haar zwangerschap: "God was er écht bij"

Als Deborah Monfils van haar tweede kindje in verwachting is, krijgt ze te horen dat ze borstkanker heeft. Hoewel ze door een loodzwaar traject van operaties en chemokuren gaat en ze haar haar verliest, ervaart ze Gods nabijheid en weet ze zich door

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Waarom de duivel volgens Wilkin van de Kamp een kunstgebit heeft

"Toen Jezus opstond uit het graf, heeft Hij de duivel als het ware op zijn kaak geslagen en de tanden van de goddelozen stukgebroken. Als jij weet wie je in Christus bent, weet je ook dat de duivel een kunstgebit heeft. Ja, hij kan nog je nog steeds

Chris Verhagen
Video

Waarom gelden de oudtestamentische voedselwetten niet voor christenen?

In Nederland zie je momenteel dat veel christenen een (hernieuwde) interesse krijgen in de ceremoniële aspecten van de wet van Mozes. Zo zijn er christenen die vurig beweren dat de kerk de feesten van Israël zou moeten vieren (zoals het Loofhuttenfee

Bijbel Next
Nieuws

Bijbel Next: nieuwe tienermethode over de Bijbel

Jeugdwerkers weten dat het niet eenvoudig is om tieners te boeien met de Bijbel. Om dat gemakkelijker te maken, is er Bijbel Next: programma's voor jongerenwerk, ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. "We brengen de Bijbel midden in

Robert Plomp
Opinie

Het theologenprobleem in de PKN: onorthodoxe oplossingen zijn nodig

Zelfreflectie en -kritiek zijn de pijlers van het wetenschappelijke denken. Je kunt duizenden boeken lezen, honderden gesprekken voeren, en tientallen ideeën hebben, als je geen inzicht hebt in je eigen vooringenomenheden, loyaliteiten, belangen en i

Dr. Wim Dekker
Boekfragment

De klimaatcrisis: christenen zijn geroepen om een sober leven te leiden

Wanneer het voedsel van God is, dan is ook de aarde van God inclusief alle processen die ervoor zorgen dat de aarde het voedsel voortbrengt. De aarde is van God. Dat brengt ons bij Psalm 24, waar staat: ‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,

M. Bal
Nieuws

Nieuwe dominee voor GerGem Terwolde-De Vecht: J. Janse

Kandidaat J. Janse uit Vierhouten heeft het beroep aangenomen dat door de gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht op hem was uitgebracht. In totaal ontving hij dertien beroepen, meldt GerGeminfo.nl. Janse werd in 2020 aangenomen als student aan de T

Ds. A.C. Borsje
Video

Ds. Borsje kreeg een email van een man die een bijzondere tekst op een grafsteen zag staan

"'Beste dominee, afgelopen week liepen we op een begraafplaats hier ergens in de buurt. Ik liep een beetje rond en zag een grafsteen met daarop de tekst: 'En het geschiedde dat de bedelaar stierf’. Deze tekst bleef maar in mijn hoofd ronddwalen. Waar

Donald Trump
Nieuws

Donald Trump stelt dat christendom in Amerika 'vernietigd' wordt als Biden opnieuw president wordt

Voormalig president Donald Trump heeft tijdens een bijeenkomst opgemerkt dat het christendom in Amerika in gevaar zal komen als Joe Biden opnieuw de presidentsverkiezingen wint. Dat meldt The Christian Post. Trump stelde zelfs dat het christendom in

Public Domain/Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Nieuws

Archeologen ontdekken zeldzame papyrustekst over Jezus' jeugd

Archeologen hebben in een universiteitsbibliotheek in Duitsland een oude papyrus gevonden waarop de naam 'Jezus' te lezen is. Dat meldt The Christian Post. Deze papyrus, afkomstig uit Egypte, wordt beschouwd als het oudste bewaard gebleven fragment v

ds. M. Baan
God

Ds. Baan: 'Afscheiden van de hervormde kerk heeft geen zin'

'Ik ben belijdend lid van een van de afgescheiden kerken. Ik geloof dat de afgescheiden kerken de plicht hebben zich weer aan te sluiten bij de Hervormde Kerk zodra dit kan zonder principes aan de kant te hoeven zetten of af te wijken van de belijden

embryokweek
Verdieping

Ingrijpen in DNA van embryo's: hoe ver kun je gaan?

Is de techniek waarmee DNA van embryo’s aangepast kan worden veilig in de handen van mensen? Het kweken van menselijke embryo’s is een voorwaarde om deze techniek in gang te zetten. Daarom moet daar over gesproken worden. Stel: het is 2050 en er is e

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal

Redacteur Patrick Simons legt uit waarom Christenen voor Israël boos is op het dagblad Trouw. Presentator Jeffrey Schipper merkt op dat het ministerschap van voormalig CU-Kamerlid Eppo Bruins veel losmaakt. En tv-persoonlijkheid Johan Derksen windt z