Ons huwelijk had er nooit moeten zijn...

Opinie5 januari 2024 4 minuten Willem Lingeman
Willem Lingeman

'Ons huwelijk had er nooit moeten zijn; we zijn dan ook gescheiden en allebei hertrouwd. Een weg terug is er niet en het huwelijk dat er was zal zeker niet naar Gods wil zijn geweest. Een drama, één grote vergissing!’

Toch zijn de twee doorgaans in opperste staat van liefde begonnen.
Het is altijd goed om terug te gaan naar de basis van het huwelijk.

Als we de Bijbelse grondslag hierin willen volgen komen we deze al snel tegen in het eerste Bijbelboek: Genesis.

Genesis 2:24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

Verlaten, aanhangen en tot één vlees zijn is het kernprincipe dat God ons geeft; dan ben je getrouwd.

In de Angelsaksische landen is de kerkelijke inzegening rechtsgeldig. Een aparte ceremonie in het gemeentehuis is daar niet nodig.

Daarentegen is in Nederland sinds 3 maart 1811, naar voorschrift van Napoleon, een huwelijk alleen wettig wanneer het door een ambtenaar van de burgerlijke stand is gesloten.

Een gesloten (huwelijks)verbond is voor God wel degelijk, en ten allen tijde, rechtsgeldig.

Daarvoor was trouwen veelal een kerkelijke- en in de Middeleeuwen meer een familieaangelegenheid, waarbij in eerste instantie het jawoord tussen man en vrouw voldoende was. Een geestelijke kwam er aanvankelijk niet aan te pas. Zo geven volken, culturen en religies een eigen invulling aan de huwelijksvoltrekking. Op welke manier men ook aan een trouwplechtigheid inhoud geeft, altijd voldoen ze aan het uitgangspunt van Genesis 2:24, als man en vrouw onder één dak gaan leven.

Een dergelijke relatie tussen geliefden is het sluiten van een verbond, welke een afspiegeling is van het verbond tussen de Heere Jezus en Zijn Bruid. Lees hiervoor Efeze 5:21-33.
Een gesloten (huwelijks)verbond is voor God wel degelijk, en ten allen tijde, rechtsgeldig.

Letten we bijvoorbeeld op het verbond dat Jozua met de Gibeonieten sloot.

Jozua 9:14-15 (NBG)
Hierop namen de mannen van hun teerkost, maar zij raadpleegden de HERE niet. En Jozua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen in leven zou laten; en de hoofden der vergadering bezwoeren het hun.

Ondanks het feit dat Jozua en zijn mannen ongehoorzaam waren, door de Heere God niet te raadplegen, was het gesloten verbond in Gods ogen wel rechtsgeldig.
Een verbond dat er dus nooit had moeten zijn?

Dan, tot overmaat van ramp, schendt de eerste koning van Israël, Saul, het gesloten verdrag.

Ondanks het feit dat Jozua en zijn mannen ongehoorzaam waren, door de Heere God niet te raadplegen, was het gesloten verbond in Gods ogen wel rechtsgeldig.

In 2 Samuel 21:1-14 lezen we over Gods tuchtiging die daarop volgt; drie jaar hongersnood. God nam het verbond dat Jozua, ondanks diens ongehoorzaamheid en ondanks dat het er nooit had moeten zijn, dus uiterst serieus en strafte de Israëlieten onder koning Saul zeer zwaar.

We zullen ons te allen tijde moeten realiseren dat we een verbond sluiten, of we nu trouwen of samenwonen, met of zonder feest. Het huwelijk is een bloedverbond, Richard & Deborah Murphy omschrijven het als volgt: ‘Seksuele gemeenschap is een verbondsactiviteit. De twee personen die tot de verbondsceremonie zijn toegetreden hebben zichzelf gesneden en hun bloed is vermengd.

Als een vrouw haar maagdelijkheid verliest, bloedt ze. Haar bloed omvat dan het geslachtsdeel van de man. De man is in haar bloed, met haar vlees aan beide zijden van hem, net zoals de twee partijen het bloedverbond binnengingen.

Telkens als een echtpaar geslachtsgemeenschap heeft, herhalen en vieren ze het door hen gesloten verbond. Het is een voortdurende herinnering aan de afspraken die zij in dat verbond met elkaar maakten’ (citaat uit 'Verbonden voor het leven').

Een echtscheiding, zoals vastgelegd en uitgesproken door een aardse rechter, is geen legalisatie van het opheffen van een bloedverbond.

Zo is ook de viering van het avondmaal een voortdurende herinnering aan het verbond dat de Heere Jezus met ons sloot.

1. Het aangaan van een (huwelijks)verbond heeft consequenties.
2. Uit elkaar gaan in een (huwelijks)verbond (het gesloten verbond is niet te verbreken) heeft consequenties.
3. Een andere partner nemen heeft ook consequenties.

We mogen niet op Gods goedkeuring rekenen als we op onze eerder, 'voor God en Zijn heilige gemeente', uitgesproken eed terugkomen en hiermee onze relatie op aardse wijze denken te kunnen verbreken. Een echtscheiding, zoals vastgelegd en uitgesproken door een aardse rechter, is geen legalisatie van het opheffen van een bloedverbond.

Bovenstaande column van schrijver Willem Lingeman verscheen in zijn recente boek 'Gelovigen | Gespiegeldt'. Klik hier voor meer informatie over het boek en om de uitgave te bestellen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol