HHK


Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

En dit zegt een broeder met wie ik mij zeer verbonden gevoel in Christus. Hoe dan en waarin dan? In de spiritualiteit van de gereformeerde theologie en prediking! Daar zit geen millimeter afstand tussen. Zou een kerkorde dan scheiding kunnen maken al

Column

Waarom christenen uit PKN en HHK elkaar niet kunnen missen

We – dat zijn in dit verband de hervormd-gereformeerden zowel binnen de Protestantse Kerk in Nederland als binnen de Hersteld Hervormde Kerk - delen een gemeenschappelijke identiteit en we delen een gemeenschappelijke geschiedenis. De Gereformeerde B

Column

Waarom ik twintig jaar geleden niet ben meegegaan naar de PKN

Toen in 1991 de contouren voor de Samen-op-Weg kerk zichtbaar werden, was er grote verontwaardiging onder hervormd-gereformeerden. In 1992 werd een ambtsdragersbijeenkomst in Putten belegd waar 1600 mannen in donkere pakken uitspraken dat zij niet me

Interview

Dr. Hoek en dr. Van Kooten: “Kerkelijke eenheid PKN en HHK is ver weg”

Hoek vertelt wat er aan de fusie en het ontstaan van de HHK voorafging. “Drie Nederlandse kerkgenootschappen (de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden) waren

Nieuws

20 jaar na kerkscheuring: PKN en HHK positief over eerste ontmoeting

De HHK is een bevindelijk-gereformeerd Nederlands kerkgenootschap, dat grotendeels bestaat uit zo'n 50.000 leden van de voormalige Hervormde Kerk die wegens gewetensbezwaren buiten de fusie wilden blijven met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch

Nieuws

Hersteld hervormde predikant eervol ontheven uit zijn ambt

Het synodebestuur heeft ds. IJ.R. Bijl op eigen verzoek per 1 januari 2024 eervol uit zijn ambt ontheven en losgemaakt van zijn standplaats de hersteld hervormde gemeente te Vriezenveen. Aan hem zijn op zijn verzoek de bevoegdheden als van een emerit

Interview

Kerkorde blokkeert kanselruil HHK-PKN: hoe nu verder? 3 HHK-predikanten reageren

Begrijpt u het besluit van de HHK-kerkenraad te Apeldoorn? Hoe belangrijk is het volgens u dat de kerkorde wordt gerespecteerd?“Kerkordelijk gezien begrijp ik het”, antwoordt ds. A. I. Kazen, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Hoevelaken

Nieuws

Streep door kanselruil HHK-PKN Apeldoorn: ‘Kerkordelijk verkeerd ingeschat’

De Apeldoornse kerkenraden en predikanten van de Victorkerk (HHK) en Eben-Haëzerkerk (PKN) schreven vorig jaar in een verklaring: 'In 2021 heeft een afvaardiging van beide kerkenraden met elkaar gesproken over mogelijkheden om schouder aan schouder o

Nieuws

Van mishandelding verdachte HHK-dominee op non-actief gezet; preekbeurten gecanceld

Door de preekbeurten van predikant Henk J. is per direct een streep gehaald. Dit heeft het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) besloten, nadat deze week in diverse media werd bericht over het feit dat de HHK-dominee wordt verdacht van het

Nieuws

Moeilijkheden in 'probleemgezin' predikant waren bekend binnen Hersteld Hervormde Kerk

Zes kinderen van de Hersteld Hervormde predikant Henk J. en zijn vrouw klaagden deze week hun ouders aan voor mishandeling. Binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) waren al langer signalen over moeilijkheden in het gezin. "Er zijn gesprekken met hem

Nieuws

Publicatie 'HHK-Bijbel' gaat niet door vanwege gebrek aan draagvlak

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft besloten om het voorstel om te komen tot een digitale werkvertaling, een soort hersteld hervormde bijbelvertaling, niet verder uit te werken. In eerste instantie was het de bedoeling dat e

Nieuws

HHK bezint zich op nieuwe Bijbelvertaling: goed idee? Ds. Messemaker antwoordt

“Ik vind het geweldig dat de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zich bezint op een begrijpelijkere Bijbelvertaling. Het laat zien dat de taal van de Statenvertaling steeds problematischer wordt als het gaat om het begrijpen van Gods Woord. Daarom vind ik

Nieuws

Ds. Messemaker juicht kanselruil PKN en HHK toe: “Ik ben positief verrast”

“Officieel erkennen de PKN en HHK elkaar niet als kerk. Daarom ben ik positief verrast en verwonderd door het nieuws dat deze kerken in Apeldoorn elkaar erkennen en samenwerken. Het maakt me dankbaar”, stelt ds. M. Messemaker. In Apeldoorn zal jaarli

Nieuws

Werkgroep HHK maakt werk van nieuwe Bijbelvertaling: reacties uit christelijk Nederland op een rijtje

Een begrijpelijker vertaling van de Bijbel. Daaraan wordt gewerkt door een werkgroep van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Het is de bedoeling dat er een ‘digitale werkvertaling’ wordt gepubliceerd, zodat deze toegankelijk is voor onze jongeren en na

Interview

HHK-broeders: "Christenen uit PKN en HHK hebben elkaar nodig"

“Wij hebben medechristenen uit de PKN nodig om niet in dogmatische finesses te verzanden.” SGP-senator Diederik van Dijk en ds. P. den Ouden zoeken bewust broeders uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op. Dat is de kerk die zij in 2004 niet ko

Interview

"Er raast een enorme storm over de kerk heen"

Zijn type prediking werd opgevat als te somber en te zwaar. Na veel kerkelijke moeite, met gezondheidsproblemen tot gevolg, verliet dr. Wilschut de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en maakte hij de overstap naar de Protestante Kerk in Nederland (PK