HHK


Nieuws

Streep door kanselruil HHK-PKN Apeldoorn: ‘Kerkordelijk verkeerd ingeschat’

De Apeldoornse kerkenraden en predikanten van de Victorkerk (HHK) en Eben-Haëzerkerk (PKN) schreven vorig jaar in een verklaring: 'In 2021 heeft een afvaardiging van beide kerkenraden met elkaar gesproken over mogelijkheden om schouder aan schouder o

Interview

Kerkorde blokkeert kanselruil HHK-PKN: hoe nu verder? 3 HHK-predikanten reageren

Begrijpt u het besluit van de HHK-kerkenraad te Apeldoorn? Hoe belangrijk is het volgens u dat de kerkorde wordt gerespecteerd?“Kerkordelijk gezien begrijp ik het”, antwoordt ds. A. I. Kazen, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Hoevelaken

Nieuws

Van mishandelding verdachte HHK-dominee op non-actief gezet; preekbeurten gecanceld

Door de preekbeurten van predikant Henk J. is per direct een streep gehaald. Dit heeft het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) besloten, nadat deze week in diverse media werd bericht over het feit dat de HHK-dominee wordt verdacht van het

Nieuws

Werkgroep HHK maakt werk van nieuwe Bijbelvertaling: reacties uit christelijk Nederland op een rijtje

Een begrijpelijker vertaling van de Bijbel. Daaraan wordt gewerkt door een werkgroep van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Het is de bedoeling dat er een ‘digitale werkvertaling’ wordt gepubliceerd, zodat deze toegankelijk is voor onze jongeren en na

Nieuws

Publicatie 'HHK-Bijbel' gaat niet door vanwege gebrek aan draagvlak

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft besloten om het voorstel om te komen tot een digitale werkvertaling, een soort hersteld hervormde bijbelvertaling, niet verder uit te werken. In eerste instantie was het de bedoeling dat e

Nieuws

HHK bezint zich op nieuwe Bijbelvertaling: goed idee? Ds. Messemaker antwoordt

“Ik vind het geweldig dat de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zich bezint op een begrijpelijkere Bijbelvertaling. Het laat zien dat de taal van de Statenvertaling steeds problematischer wordt als het gaat om het begrijpen van Gods Woord. Daarom vind ik

Nieuws

Ds. Messemaker juicht kanselruil PKN en HHK toe: “Ik ben positief verrast”

“Officieel erkennen de PKN en HHK elkaar niet als kerk. Daarom ben ik positief verrast en verwonderd door het nieuws dat deze kerken in Apeldoorn elkaar erkennen en samenwerken. Het maakt me dankbaar”, stelt ds. M. Messemaker. In Apeldoorn zal jaarli