cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Statenvertaling
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 november 2022 door Jeffrey Schipper

Werkgroep HHK maakt werk van nieuwe Bijbelvertaling: reacties uit christelijk Nederland op een rijtje

Een begrijpelijker vertaling van de Bijbel. Daaraan wordt gewerkt door een werkgroep van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Het is de bedoeling dat er een ‘digitale werkvertaling’ wordt gepubliceerd, zodat deze toegankelijk is voor onze jongeren en naast de Statenvertaling gebruikt kan worden. De generale synode van de HHK heeft verder besloten dat de werkgroep Bijbelvertaling de plannen voor een ‘digitale werkvertaling’ verder gaat doordenken en dat op de eerstvolgende synodevergadering een nader uitgewerkt voorstel gepresenteerd zal worden. Cvandaag zet een aantal reacties van christenen, die via Facebook en Twitter reageerden, op een rijtje.

Ds. W. van Blijderveen, predikant HHK Kruiningen: Ik heb het even laten bezinken, want dit kan toch eigenlijk niet waar zijn. Waarom niet gewoon de keuze maken voor de HSV? De verwarring wordt alleen maar groter. En onze jongeren staan uiteindelijk in de kou.

Ds. S. T. Lagendijk, predikant HHK Goes: Ik probeer het wat positiever te bekijken: Wie weet ontstaat er op deze manier een heel leesbare Bijbelvertaling, wat zoveel enthousiasme losmaakt in een brede, Bijbelgetrouwe achterban, dat dát de nieuwe standaard wordt.
Ik snap je pleidooi voor de HSV, maar dat blijft een compromisvertaling, die qua leesbaarheid wel een vooruitgang is ten opzichte van de SV, maar ook op plaatsen onduidelijk is en een hoog taalniveau vereist. Recent hebben we op de Bijbelkring vers-voor-vers een gedeelte doorgenomen. Waarbij ook bij de HSV sommige verzen pas duidelijk werden, na het raadplegen van een vertaling als de NBV21. Dat zou niet nodig moeten zijn.
Kortom, elk initiatief wat leidt tot een goede vertaling vanuit de grondtalen, dat de potentie heeft om breed gedragen te worden in Bijbelgetrouw NL, juich ik van harte toe. God werkt door Zijn Woord. Laten we dan maar zorgen dat er een betrouwbare, hedendaagse en goed leesbare vertaling van is, die door jong en oud begrepen en gelezen wordt!

Prof. dr. Arnold Huijgen: Dat wordt dus een Hersteld-herziene Statenvertaling?

Arco Prins: Ik voel mij als lid van de HHK steeds minder thuis; het blijft toch tobben met de vertaling van de Bijbel. Ten eerste: Laten we allen de HSV gebruiken; ten tweede: waken om GerGem 2.0 te worden; toepassing: wordt en blijf hervormd. De HHK gedraagt zich mijns inziens als een afgescheiden kerk en niet als een hervormde kerk.

Helmut Hoorn, prediker: Wat is er toch zo mis met de Statenvertaling? Geen enkele Bijbelvertaling is perfect. Maar de Statenvertaling is bekend en vertrouwd, en voor verreweg de meeste mensen in de HHK gewoon 'de Bijbel'. En bepaald nog steeds de beste Bijbelvertaling die er in het Nederlandse taalgebied voorhanden is.

Sandor van Leeuwen, student PThU: Een merkwaardig voornemen van de HHK: er is keuze genoeg. De ontevredenheid over de GBS lijkt me terecht, maar waarom geen gebruik maken van de HSV waar ook broeders uit de HHK aan mee werkten?

Ds. J. L. de Jong, predikant CGK Soest: Is nu een vertaling ter wille van de mens, of is de mens er ter wille van een vertaling.

Ds. M. J. Tekelenburg, predikant hervormd (PKN) Monster: Ik kan me ook voorstellen dat als er meerdere haast dezelfde vertalingen komen, dat het gezag van de Bijbel zelf niet ten goede komt.

Martin Diepeveen, pastoraal werker in de HHK: Waarom zou de HHK voor één Bijbelvertaling moeten kiezen? Dat deden we in de NHK toch ook niet? Beetje vrijheid voor eenieder lijkt me niet verkeerd. Wie de SV wil gebruiken, prima. De HSV? Ga je gang. De ene gemeente is nu eenmaal de andere niet.

Fransisca Van Blijderveen-van de Pol: Ik schaam me werkelijk. Een plank vol Bijbels en nog zijn we niet tevreden of dankbaar met wat we hebben. Wanneer wel?

Ds. Alfred Post, predikant hervormd (PKN) 't Harde: Laaggeletterdheid en functioneel analfabetisme treffen we bij veel mensen aan, ook onder christenen. De Bijbel lezen is voor velen een hele lastige bezigheid. Je kan eindeloos bakkeleien over de vertaling van een woord, en er met reformatorische vroomheid aan voorbij gaan dat mensen de hele tekst niet snappen, en zich echt niet druk maken over alle alternatieven die je hebt bij het vertalen van de grondtekst.

Robert Plomp, blogger: Waar komt toch die drang bij die mensen vandaan om telkens alles maar te willen veranderen?

Arie van Heteren: Hier schrok ik echt van. Diverse predikanten HHK gebruiken al de HSV. Wat een dwaasheid. Het is al een warboel en zo maken we het alleen maar erger.

Jan Veen: Wij hebben aan de Statenvertaling veel te danken. Maar deze is niet "heilig", in die zin dat een taal dynamisch, levend is. Daarom is de HSV een grote vooruitgang en veel duidelijker en ook heel herkenbaar voor hen die al zo lang de SV gewend zijn. Waarom dan weer iets nieuws?

John Tollenaar: Het is onbegrijpelijk. De HHK denkt aan een nieuwe vertaling, de GG denkt na over ‘iets anders‘ en de GGiN wil ook iets eigentijdsere vertaling. Ik kom tot de conclusie dat het, en dat geldt voor alle kerken, toch echt ‘hun‘ vertaling moet zijn.

Rick Bijker: Wat is er op tegen om een goede vertaling in de hedendaagse taal op te stellen? Dit maakt het ook eenvoudiger voor onkerkelijke jongeren om een Bijbel te begrijpen?

Leo Barth: Het is met de HHK net als met de NHK: het is de slechtste kerk maar ik weet geen betere. Afscheiding heeft ook nergens toe geleid.

Peter van Walsem: Beginnen met vertalen is blijven vertalen; en je kan vertalen wat je wilt, er is geen geestelijke honger en dorst. Bekende voorbeelden van mensen die jaren geleden niet wisten wat een Bijbel was en deze nu bij wijze van spreken 'opeten' in de SV zijn de bakens in zee. Aangezien de Bijbel geen handleiding is wordt met eenvoudigere taal het evangelie niet toegankelijker.

Aart Maren: Statenvertaling is prima te lezen ook voor de jeugd. Iets meer verdiepen en tijd voor vrijmaken is het goed te doen.

Ellen de Boer: Ze kunnen de NBV21 lezen, duidelijke taal, van deze tijd.

Ank: Waarom het wiel opnieuw uitvinden?De HSV is tov de SV al zoveel duidelijker. Denken we door een andere vertaling de jeugd wel te kunnen trekken? Laten we bidden dat de jeugd getrokken mag worden door Gods Woord. Dat hun wil omgebogen wordt. God is almachtig.

Marien Bikker: Waar eindigt dit! Iedereen zijn eigen Bijbel? Lijkt mij niet Gereformeerd in de goede zin van het woord.

Teunis Reedijk: Het aantal vertalingen van de Bijbel krijgen iets van 'voor elk wat wils'. Heb daar overigens totaal geen probleem mee. Als al die vertalingen ook maar door de doelgroepen gelezen en toegepast worden.

C. van Steenselen: Mijns inziens kunnen we onze energie beter steken in andere zaken. Laten mensen de Bijbel gewoon gaan lezen en bestuderen, dan lost de 'niet-verstaanbaarheid' zich vanzelf op.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Lees eerst een 'Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal' van Matthijs de Jong - echt een geweldig en verduidelijkende uitleg - en dan lijkt me dat er naast SV/HSV door de BGT geen andere vertaling nodig is. Daar tussenin ook nog de NBV21 - er is genoeg 'vertaling' beschikbaar om elk bijbelgedeelte te begrijpen. En dan komt het er op aan om te luisteren naar wat God zegt daar doorheen !