Werkgroep HHK maakt werk van nieuwe Bijbelvertaling: reacties uit christelijk Nederland op een rijtje

Nieuws23 november 2022
Statenvertaling

Een begrijpelijker vertaling van de Bijbel. Daaraan wordt gewerkt door een werkgroep van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Het is de bedoeling dat er een ‘digitale werkvertaling’ wordt gepubliceerd, zodat deze toegankelijk is voor onze jongeren en naast de Statenvertaling gebruikt kan worden. De generale synode van de HHK heeft verder besloten dat de werkgroep Bijbelvertaling de plannen voor een ‘digitale werkvertaling’ verder gaat doordenken en dat op de eerstvolgende synodevergadering een nader uitgewerkt voorstel gepresenteerd zal worden. Cvandaag zet een aantal reacties van christenen, die via Facebook en Twitter reageerden, op een rijtje.

Ds. W. van Blijderveen, predikant HHK Kruiningen: Ik heb het even laten bezinken, want dit kan toch eigenlijk niet waar zijn. Waarom niet gewoon de keuze maken voor de HSV? De verwarring wordt alleen maar groter. En onze jongeren staan uiteindelijk in de kou.

Ds. S. T. Lagendijk, predikant HHK Goes: Ik probeer het wat positiever te bekijken: Wie weet ontstaat er op deze manier een heel leesbare Bijbelvertaling, wat zoveel enthousiasme losmaakt in een brede, Bijbelgetrouwe achterban, dat dát de nieuwe standaard wordt.
Ik snap je pleidooi voor de HSV, maar dat blijft een compromisvertaling, die qua leesbaarheid wel een vooruitgang is ten opzichte van de SV, maar ook op plaatsen onduidelijk is en een hoog taalniveau vereist. Recent hebben we op de Bijbelkring vers-voor-vers een gedeelte doorgenomen. Waarbij ook bij de HSV sommige verzen pas duidelijk werden, na het raadplegen van een vertaling als de NBV21. Dat zou niet nodig moeten zijn.
Kortom, elk initiatief wat leidt tot een goede vertaling vanuit de grondtalen, dat de potentie heeft om breed gedragen te worden in Bijbelgetrouw NL, juich ik van harte toe. God werkt door Zijn Woord. Laten we dan maar zorgen dat er een betrouwbare, hedendaagse en goed leesbare vertaling van is, die door jong en oud begrepen en gelezen wordt!

Prof. dr. Arnold Huijgen: Dat wordt dus een Hersteld-herziene Statenvertaling?

Arco Prins: Ik voel mij als lid van de HHK steeds minder thuis; het blijft toch tobben met de vertaling van de Bijbel. Ten eerste: Laten we allen de HSV gebruiken; ten tweede: waken om GerGem 2.0 te worden; toepassing: wordt en blijf hervormd. De HHK gedraagt zich mijns inziens als een afgescheiden kerk en niet als een hervormde kerk.

Helmut Hoorn, prediker: Wat is er toch zo mis met de Statenvertaling? Geen enkele Bijbelvertaling is perfect. Maar de Statenvertaling is bekend en vertrouwd, en voor verreweg de meeste mensen in de HHK gewoon 'de Bijbel'. En bepaald nog steeds de beste Bijbelvertaling die er in het Nederlandse taalgebied voorhanden is.

Sandor van Leeuwen, student PThU: Een merkwaardig voornemen van de HHK: er is keuze genoeg. De ontevredenheid over de GBS lijkt me terecht, maar waarom geen gebruik maken van de HSV waar ook broeders uit de HHK aan mee werkten?

Ds. J. L. de Jong, predikant CGK Soest: Is nu een vertaling ter wille van de mens, of is de mens er ter wille van een vertaling.

Ds. M. J. Tekelenburg, predikant hervormd (PKN) Monster: Ik kan me ook voorstellen dat als er meerdere haast dezelfde vertalingen komen, dat het gezag van de Bijbel zelf niet ten goede komt.

Martin Diepeveen, pastoraal werker in de HHK: Waarom zou de HHK voor één Bijbelvertaling moeten kiezen? Dat deden we in de NHK toch ook niet? Beetje vrijheid voor eenieder lijkt me niet verkeerd. Wie de SV wil gebruiken, prima. De HSV? Ga je gang. De ene gemeente is nu eenmaal de andere niet.

Fransisca Van Blijderveen-van de Pol: Ik schaam me werkelijk. Een plank vol Bijbels en nog zijn we niet tevreden of dankbaar met wat we hebben. Wanneer wel?

Ds. Alfred Post, predikant hervormd (PKN) 't Harde: Laaggeletterdheid en functioneel analfabetisme treffen we bij veel mensen aan, ook onder christenen. De Bijbel lezen is voor velen een hele lastige bezigheid. Je kan eindeloos bakkeleien over de vertaling van een woord, en er met reformatorische vroomheid aan voorbij gaan dat mensen de hele tekst niet snappen, en zich echt niet druk maken over alle alternatieven die je hebt bij het vertalen van de grondtekst.

Robert Plomp, blogger: Waar komt toch die drang bij die mensen vandaan om telkens alles maar te willen veranderen?

Arie van Heteren: Hier schrok ik echt van. Diverse predikanten HHK gebruiken al de HSV. Wat een dwaasheid. Het is al een warboel en zo maken we het alleen maar erger.

Jan Veen: Wij hebben aan de Statenvertaling veel te danken. Maar deze is niet "heilig", in die zin dat een taal dynamisch, levend is. Daarom is de HSV een grote vooruitgang en veel duidelijker en ook heel herkenbaar voor hen die al zo lang de SV gewend zijn. Waarom dan weer iets nieuws?

John Tollenaar: Het is onbegrijpelijk. De HHK denkt aan een nieuwe vertaling, de GG denkt na over ‘iets anders‘ en de GGiN wil ook iets eigentijdsere vertaling. Ik kom tot de conclusie dat het, en dat geldt voor alle kerken, toch echt ‘hun‘ vertaling moet zijn.

Rick Bijker: Wat is er op tegen om een goede vertaling in de hedendaagse taal op te stellen? Dit maakt het ook eenvoudiger voor onkerkelijke jongeren om een Bijbel te begrijpen?

Leo Barth: Het is met de HHK net als met de NHK: het is de slechtste kerk maar ik weet geen betere. Afscheiding heeft ook nergens toe geleid.

Peter van Walsem: Beginnen met vertalen is blijven vertalen; en je kan vertalen wat je wilt, er is geen geestelijke honger en dorst. Bekende voorbeelden van mensen die jaren geleden niet wisten wat een Bijbel was en deze nu bij wijze van spreken 'opeten' in de SV zijn de bakens in zee. Aangezien de Bijbel geen handleiding is wordt met eenvoudigere taal het evangelie niet toegankelijker.

Aart Maren: Statenvertaling is prima te lezen ook voor de jeugd. Iets meer verdiepen en tijd voor vrijmaken is het goed te doen.

Ellen de Boer: Ze kunnen de NBV21 lezen, duidelijke taal, van deze tijd.

Ank: Waarom het wiel opnieuw uitvinden?De HSV is tov de SV al zoveel duidelijker. Denken we door een andere vertaling de jeugd wel te kunnen trekken? Laten we bidden dat de jeugd getrokken mag worden door Gods Woord. Dat hun wil omgebogen wordt. God is almachtig.

Marien Bikker: Waar eindigt dit! Iedereen zijn eigen Bijbel? Lijkt mij niet Gereformeerd in de goede zin van het woord.

Teunis Reedijk: Het aantal vertalingen van de Bijbel krijgen iets van 'voor elk wat wils'. Heb daar overigens totaal geen probleem mee. Als al die vertalingen ook maar door de doelgroepen gelezen en toegepast worden.

C. van Steenselen: Mijns inziens kunnen we onze energie beter steken in andere zaken. Laten mensen de Bijbel gewoon gaan lezen en bestuderen, dan lost de 'niet-verstaanbaarheid' zich vanzelf op.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

massadoop
Positief nieuws

141 mensen op één dag gedoopt in Amerikaanse megakerk

In een Amerikaanse megakerk werd onlangs een dienst georganiseerd waarin 141 mensen werden gedoopt. Bovendien namen tijdens deze samenkomst tientallen mensen het besluit om Jezus Christus te volgen. Dit meldt de Christian Post. De dienst werd georgan

Diederik van Dijk
Nieuws

SGP wil dat Nederland antisemitische migranten gaat weren

De SGP wil dat antisemitische migranten voortaan Nederland niet meer binnenkomen. Dat is de strekking van de Kamervragen die kersvers Kamerlid Diederik van Dijk stelde aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.  Wat Van Dijk

Prof. dr. Maarten Wisse
Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PT

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

Toen ik de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13, red.) doorlas moest ik weer denken aan het van voorjaar van 2020. Die gekke coronatijd toen er zoveel onrust was: dat mensen bang waren dat er niet genoeg eten meer zou zijn in

Minne Veldman
Video

Luister naar deze prachtige koraalbewerking van 'Stille nacht, heilige nacht'

'Stille nacht, heilige nacht', het is misschien wel één van de meest bekende en geliefde kerstliederen ter wereld. Organist Minne Veldman bracht dit lied middels een prachtige koraalbewerking ten gehore op het Bätz-orgel in de Evangelisch-Lutherse ke

Canada
Nieuws

Canadees Lagerhuis neemt unaniem motie aan: Christelijke feestdagen niet discriminerend

Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn niet discriminerend. Dat is het duidelijke uitgangspunt van het Canadese Lagerhuis. Zij reageren daarmee op een recent rapport van een mensenrechtencommissie in de Canadese regering. Daarin werden ker

Albert van der Heide
Column

Zien is de meest genoemde taal waarin God spreekt

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoem

Opperrabbijn Jacobs
Video

Terugkijken: Opperrabbijn Jacobs over de betekenis van Chanoeka

Donderdagavond 7 december begint Chanoeka, het feest van het licht. Dat zijn altijd feestelijke dagen, maar dit jaar met een donkere rand, want in Israël woedt een hevige oorlog. Wat is de betekenis van Chanoeka voor ons, juist in deze tijden van lij

Meerartikelen

podcast Heilige Grond
Podcast

Wat hebben profeten tot ons te zeggen? Jaap Dekker en Robin ten Hoopen in gesprek

In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering van de podcas

AFD
Nieuws

Duitse aartsbisschop wil rechtse kiezers weren uit kerkelijk ambt

Wat kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München, betreft worden rechtse kiezers buiten de kerkelijke ambten gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doelde daarmee vooral op aanhangers van de Duitse politieke partij Alternative für Deutsch

NGK Doetinchem
Nieuws

Ds. Jac. Ophoff aanvaardt beroep NGK Doetinchem

De Nederlandse gereformeerde kerk in Doetinchem verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. Jac. Ophoff heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Opstandingskerk in Zwolle. De kerk in Doetinchem was vacant in verband met het vertrek van

New Wine Zomerconferentie
Nieuws

Thema New Wine Zomerconferentie 2024: Leef!

Het thema voor de New Wine Zomerconferentie 2024 is: Leef! Dat maakte New Wine-directeur Bart Visser afgelopen week bekend. De conferentie is volgend jaar van 20 tot en met 26 juli op Landgoed Velder in Liempde. New Wine, een vernieuwingsbeweging van

duitse taxi
Nieuws

Duitse taxichauffeur riskeert boete vanwege Bijbeltekst op auto

Een Duitse taxichauffeur krijgt mogelijk een boete opgelegd door de autoriteiten omdat hij op de achterkant van zijn taxi een Bijbeltekst heeft staan. De daarvoor bevoegde instantie beschuldigt hem van ‘ontoelaatbare religieuze reclame’ en heeft de t

Sera Noa
Nieuws

Zangeres Sera Noa heeft een belangrijke boodschap: "Stop met vergelijken!"

Volgens zangeres Sera Noa is het heel belangrijk dat we als christenen stoppen met vergelijken. "Focus je vooral op wat God over jou zegt. Als je je identiteit in God vindt, kan al het andere je gestolen worden." Sera zegt in onderstaand videofragmen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Christenen mogen leren om de sleutels van Gods Koninkrijk te gebruiken

Ons handelen in de geestelijke realiteit heeft maar één belangrijk doel: Het zichtbaar maken van de Koning en Zijn Koninkrijk in en door ons leven heen. Mattheüs 16:19 zegt: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bin

brand bethelkerk
Nieuws

Man (36) opgepakt vanwege betrokkenheid bij brand in Rotterdamse Bethelkerk

De Rotterdamse Bethelkerk werd woensdagavond opgeschrikt door een grote brand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers bij die brand, maar het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Overschie is voor het grootste gedeelte vernieti

Marlon Winedt
Interview

Dr. Marlon Winedt: "Paulus legde bom onder geïnstitutionaliseerde slavernij"

De Antilliaanse theoloog Marlon Winedt deed onderzoek naar de Filemonbrief en dan met name naar de rol die slaaf Onesimus daarin vervult. Wat heeft die brief van Paulus ons als christenen vandaag de dag te zeggen over slavernij en ons verleden? Hoe k

tentoonstelling
Nieuws

CU Arnhem wil foto van jongen (6) met ontbloot bovenlijf op LHBTI-tentoonstelling verwijderen

In het centrum van de stad Arnhem vindt op dit moment een fototentoonstelling plaats voor de LHBTI-gemeenschap. Op een van de foto’s is een transseksueel samen met zijn zesjarige broertje te zien, allebei met een ontbloot bovenlichaam. De ChristenUni

mike bickle
Nieuws

Vermeend slachtoffer Mike Bickle deelt schokkende details maar kerkleiding ziet geen bewijs

Een van de vermeende slachtoffers van de oprichter van het International House of Prayer in Kansas City, Mike Bickle, is met haar verhaal naar buiten gekomen. Ze stelt onder meer dat hij haar het hof maakte toen ze nog maar 19 jaar was en dat er spra

Turijn
Nieuws

Klimaatactivisten verstoren kerkdienst in Turijn

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen weekeinde een katholieke mis in de Italiaanse stad Turijn verstoord en onderbroken. Ze besloten het podium te pakken en voor te dragen uit enkele werken van paus Franciscus over het klimaat.