cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. J. Blom
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 juli 2022 door Jeffrey Schipper

Ds. Blom licht smeekbrief aan PKN toe: "Kerkenraden voelen zich niet serieus genomen"

“De argumenten om het bezwaarschrift van dr. Klaassen niet te behandelen zijn voor ons niet acceptabel. Kerkenraden en gemeenteleden voelen zich binnen de PKN niet serieus genomen. En dat op grond van formele redeneringen.” Aan het woord is ds. J. Blom, initiatiefnemer van de smeekbrief die hij mede namens zeventig PKN-predikanten verstuurde naar het moderamen (bestuur) van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De emerituspredikant licht toe waarom het bezwaarschrift van dr. M. Klaassen over hoe de PKN spreekt over relatievormen, huwelijk en seksualiteit op het bureau van de PKN niet onderin een la mag verdwijnen.

De briefschrijvers stellen dat Klaassen terecht de vinger legt bij volgens hen vergaande ontwikkelingen binnen hun kerk. Klaassen noemde onlangs diverse ontwikkelingen die volgens hem ingaan tegen Gods Woord. De uitspraak van het moderamen van de Protestantse Kerk in 2018 dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt 'over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’ gaat volgens Klaassen tegen het belijden van de PKN én Gods Woord in. Ook de volgens hem ‘geruisloze invoering’ van een liturgie voor het zegenen van transgenders die een transitie ondergaan gaven bij Klaassen heilige verontwaardiging.

cvandaag Premium logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot cvandaag.nl

Start je gratis maand Inloggen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Je kunt mijns inziens belijden en leven niet los van elkaar zien. Daar mag je elkaar (liefdevol) op aanspreken en het gesprek over aan gaan.

Maar een kerk kan niet op basis van een 'poldermodel' worden geleid. Noch kun je omwille van de lieve vrede maar van alles en nog wat maar plaatselijke gedogen om een schijneenheid te handhaven.

Liefdevol ruimte bieden aan 'zondaren' - wij allen! - is Bijbels. Ruimte bieden aan 'zonde' niet. Dat men dáár geen genoegen kan en wil nemen is m.i. daarom zowel juist als een recht.