cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Teun van der Leer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 december 2021 door Jeffrey Schipper

Teun van der Leer promoveert op geloofsdopers: "De Geest gaat boven kerkstructuur"

“In deze kerken gelooft men wel in structuur, maar die is altijd secundair, zodat er openheid blijft voor verandering als de Heilige Geest daarin leidt”, maakt Teun van der Leer duidelijk. De docent en oud-rector van het Baptisten Seminarium verdedigde op 7 december zijn proefschrift ‘Looking in the other direction’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. CIP.nl sprak hem naar aanleiding van zijn promotieonderzoek over de eigenschappen van een bijzondere groep christenen, in de volksmond ook wel geloofsdopers genoemd.

Katholieken hebben hun leergezag en protestanten hun geloofsbelijdenis op basis waarvan ze hun manier van kerk-zijn vormgeven. Van der Leer verdiepte zich jarenlang in een derde type kerk, de zogenaamde 'Believers Churches' in met name de Verenigde Staten, bestaande uit een nogal gemêleerd gezelschap van dopersen, baptisten, maar ook evangelische en charismatische kerken die, juist door hun manier van kerk-zijn, geen voorgeschreven eenduidige stem hebben.

cvandaag Premium logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot cvandaag.nl

Start je gratis maand Inloggen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Teun van der Leer vindt de doop door onderdompeling een mooi beeld van de werking van Gods Geest in ons leven. De doop door onderdompeling in water (watergraf) is toch een uitbeelding van het afleggen van het oude leven (zonder Jezus) en opstaan met Hem?

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is ........, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen” (Rom. 6:4). Uiteraard mogen wij en is het zelfs de bedoeling dat wij vervuld worden met de Heilige Geest (Ef. 5:18).