cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Kerk gesloten
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

27 september 2021 door Sjoukje Dijkstra

Collectief moet corona-kritische christenen verbinden: ruim 1000 christenen sluiten zich aan

In de afgelopen maanden kreeg hij vaak de vraag: waarom horen we niks van christenen over het coronabeleid, zoals dat ontstaan is sinds het begin van de coronacrisis? Voor Joop Buker was het een vraag die al langer leefde. In navolging van het Artsen Collectief en het Luchtvaart collectief zette hij daarom het Christenen Collectief op. In korte tijd meldden zich hiervoor al 1000 christenen aan. CIP.nl legde hem een aantal vragen voor over dit collectief. Wat is het en waarom is het opgezet?

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Waarom het Christenen Collectief?
"Eigenlijk zat ik zelf al een poos te wachten tot er wat zou gaan gebeuren. Dat bleef uit. Het idee ontstond omdat er mensen in mijn omgeving ook bezorgd waren en kritisch zijn op de in mijn ogen buitenproportionele maatregelen. Die christenen verbinden, maar ook om een signaal af te geven, leek mij een goed idee."

"Het Christenen Collectief verbindt christenen die kritisch staan ten opzichte van het huidige coronabeleid"

Wat is het Christenen Collectief eigenlijk?
"Het Christenen Collectief verbindt christenen uit verschillende kerkgenootschappen die kritisch staan ten opzichte van het huidige coronabeleid in Nederland. Zij maken zich zorgen over de onderbouwing en achterliggende motivatie van dit beleid. En zien ook de enorme negatieve gevolgen in de levens van mensen, voor de gezinnen, het onderwijs, het bedrijfsleven, kortom: de hele maatschappij. Wij pleiten voor een andere aanpak."

Wat is jouw ervaring geweest tijdens lockdown? Hoe kerken daarmee omgingen?
"Ik weet dat sommige kerken dicht gingen en sommige kerken overgingen op online diensten. Als er mensen waren, mochten ze maar met een handjevol in de ruimte zitten. Zelfs op hoogtijdagen en bij bruiloften en begrafenissen was dat het geval. Dat vond ik schokkend. Dat de kerken zo meegingen. De eerste weken kon ik dit best begrijpen, want we waren allemaal onzeker. Wat is er aan de hand? Daarna bleek dat het anders in elkaar stak en dat de soep minder heet wordt gegeten als opgediend. Hoe kwalijk is het dan dat er momenteel in Duitsland al kerken zijn, waar je alleen met vinkje (de CoronaCheck-app, red.) naar binnen mag? In sommige landen wordt het al verplicht. In Nigeria bijvoorbeeld. Daar mag je geen kerken en moskeeën binnen zonder vinkje."

Is het gebruik van de CoronaCheck-app in Nederlandse kerken niet ver weg?
"Door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Rooms-Katholieke Kerk (RKK) wordt gezegd dat het in hun kerken niet zal gaan gebeuren. Volgens mij willen ze zich nog wel aan de andere maatregelen houden. Dus, ik vrees dat we die kant best op zouden kunnen gaan. Kerken hebben binnen het Nederlands bestel natuurlijk een uitzonderingspositie. Meer dan in andere landen. Dat er nu al gezegd wordt dat je onder andere de horeca niet meer in mag zonder bewijs, betekent voor mij dat er ook grote druk plaats zal vinden op kerken."

Wat is je boodschap voor christenen in Nederland?
"Moeten we niet als voorbeeld onze Heiland nemen? Hij ging juist naar zieke, besmettelijke mensen toe. Hij bezocht nota bene melaatsen. Wat erg is het dat mensen elkaar erop aankijken. Sommigen nemen afstand van je. Zeker als ze door hebben dat je niet geprikt bent. Zoals mensen die nu op straat met mondkapje op lopen. Waarom? Je weet dat je buiten nauwelijks iets kan op lopen. In de tweede plaats werken die dingen in mijn ogen niet. Dat is gewoon angst die de maatschappij ingejaagd is. Daar wordt door de overheid mee gespeeld."

"Veel ongelovigen doorzien beter wat er gaande is dan veel kerkmensen, die de profetieën zouden moeten kennen"

Waarom lijken christenen hierin zo de overheid te willen volgen?
"Ik heb het idee dat christenen zich niet willen en durven uit te spreken. De scheidslijnen lopen vaak dwars door families en kerken heen. Het is vreselijk als er zelfs binnen gezinnen verschillen zijn. De passiviteit heeft deels met lauwheid te maken. Veel ongelovigen doorzien beter wat er gaande is dan veel kerkmensen, die de profetieën zouden moeten kennen. Daarom hoop ik dat hiervan toch een soort signaal uitgaat, dat christenen dingen onderkennen. Dat er contact komt tussen christenen die kritisch zijn en dat ook ongelovigen de boodschap zullen horen. Daarvoor zijn we tenslotte op aarde. Dat er ook een getuigenis vanuit gaat. Kijk maar terug naar wat er in Rome gebeurde, toen ging er ook een getuigenis uit van alle christenen die vervolgd en verdrukt werden. Uiteindelijk is dat waar we als christenen voor leven: om te laten zien wie onze Heer en Heiland is.

Is het niet de opdracht van Paulus om de overheid te gehoorzamen?
"Dat blijft een moeilijke vraag. Waar ligt de grens? Als mensen schade berokkend worden door de overheid, denk ik dat je daarin niet mee moet gaan. Ik zie duidelijk dat mensen schade toegebracht worden door beleidsmaatregelen. Ieder mens is door God geschapen om vrij en afhankelijk van Hem te leven. De overheid staat daar niet boven. Dan heb ik het ook over juridische aspecten, zoals grondrechten. Ik denk dat we in vrijheid mogen leven. Als de overheid dat voor langere tijd inperkt, denk ik dat dat niet juist is. Als het parlement daarin meegaat, wat ik onbegrijpelijk vind, dan is het aan ons om te zeggen: tot hier en niet verder. We hebben vreemde uitspraken gezien vanuit de rechtbanken, vind ik. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. De procedure rond de avondklok bijvoorbeeld. Nog nooit was een hoger beroep zo snel mogelijk."

Ben je niet bang geassocieerd te worden met groepen als Viruswaarheid? We weten dat dit geen christelijke groepen zijn.
"Er zijn zeker mensen die zich openlijk afzetten tegen christenen, maar die wel in mijn ogen goede dingen doen. Dan heb ik het over de partijen die rechtszaken opzetten. Ik vind dat ze op veel momenten de vinger op de juiste plek leggen. Hoewel ze zich ook heel anti-christelijk kunnen uitspreken. Ik ben blij met wat ze doen. Met de achtergrond ben ik niet per se blij. Als je de Heer persoonlijk niet kent, kun je niet anders verwachten dan dat mensen bepaalde uitingen hebben. Ik geloof dat God ook niet-gelovige mensen ook gebruikt als werktuig. Daarvan staan in de Bijbel genoeg voorbeelden. God zegt van zoveel mensen dat ze 'mijn knechten' zijn, terwijl ze ook dingen deden die tegen Gods volk ingingen."

"Christenen zijn altijd geframed, beschuldigd en vals beschuldigd. Ik kijk er niet van op" 

Ben je niet bang dat je met zo'n collectief juist de framing van christenen als anti-vaxxers weer voedt?
"Als christenen worden we in een hoek gezet. Dat is niet vreemd. Dat was vanaf de begintijd zo. Christenen zijn altijd geframed, beschuldigd en vals beschuldigd. Ik kijk er niet van op. Ik ben er ook niet bang voor. We moeten er duidelijk zijn waarvoor we staan. We zijn in veel opzichten geen eenheid. Tot nu toe werd het kritische geluid alleen gehoord vanuit groepen die geen christelijke achtergrond hebben. Vanuit die groepen komen soms ook uitingen waar ik niet achter kan staan. Ik ben daarom extra blij dat we een geluid kunnen laten horen."

Wat vind je van de rol van die christelijke politieke partijen spelen?
"Ik begon het Christenen Collectief om af te tasten naar gelijkgestemden. Dat was voor mij stap één. Om te laten zien dat die mensen niet alleen staan, dat er meer zijn die een andere mening hebben en een ander beleid voorstaan. Het beleid wordt bepaald in Den Haag. Er zijn ook christelijke partijen die daarin voorop lopen. Onze demissionair minister van Volksgezondheid is van het CDA. Zelfs de SGP is meegegaan in heel veel dingen, wat ik dan onbegrijpelijk vind. Die A-status van corona, daarin zijn ze gewoon mee gegaan. Verder hebben ze voor alle maatregelen richting kinderen gestemd. In mijn ogen is dat onbegrijpelijk."

"Daarom is het belangrijk om te laten zien dat er christenen zijn die anders denken dan wat er verspreid wordt vanuit de overheid"

Het Christenen Collectief wil christenen uit verschillende denominaties verbinden. Ben je niet bang dat het juist verdeeldheid zaait?
"Dat risico heb je altijd. Ik hoop dat dit gewoon tijdelijk mag zijn. Ik wil dat het zo snel mogelijk voorbij is. Ik vrees het niet. Ik vrees dat het anders gaat, en dit nog maar het begin is en het veel erger zou kunnen worden qua verdrukking. Daarom is het belangrijk om te laten zien dat er christenen zijn die anders denken dan wat er verspreid wordt vanuit de overheid. Wat voor achtergronden daarachter zitten, daar laat ik me niet over uit. Hoe dat aangestuurd wordt, vanuit wie en waar. Daar heb ik vermoedens over, maar daarover gaat dit niet. En of het in de bredere context gezet moet worden, daar heb ik wel een idee over, maar in dit stadium focus ik daar nog niet op. Nu willen we laten zien dat de maatregelen in verband met het coronavirus, buitenproportioneel en schadelijk zijn. Bovendien is het verkeerd dat er maar één oplossing wordt aangedragen: het vaccin. Andere oplossingen worden onmogelijk gemaakt. Waarom?"

Wat zijn je plannen verder met Christenen Collectief?
"Stap één is voor mij te laten zien dat we er zijn. Dat er mensen zijn die kritisch zijn. Stap twee is voor mij inventariseren. Zijn er mensen die er (openlijk) vooruit willen komen? Stap twee is ook: Hoe breng ik mensen met elkaar in contact? Ik heb wel ideeën. Ik ga proberen een soort van klankbordgroep voor CC op te zetten. Mensen die mee willen denken over volgende stappen. Op de site gaan we een kaart maken van waar de mensen zitten. Zowel de mensen die openlijk als niet openlijk zijn. Dat zou er wel toe kunnen leiden dat verschillende mensen in verschillende regio's... zich met elkaar kunnen verbinden. Mensen die zich daartoe geroepen voelen, kunnen aangeven dat zij initiatieven willen ontplooien in een regio. Dan kunnen mensen contact opnemen, bijvoorbeeld als ze eens bij elkaar willen komen. Al is het voor koffie of misschien wel voor Bijbelstudies."

Waarom is het zo belangrijk dat er een signaal wordt afgegeven?
"We zijn eigenlijk al te laat. Toen vorig jaar duidelijk werd dat er maatregelen getroffen werden die niet nuttig waren en zelfs schadelijk waren, toen hadden christenen al van zich moeten laten horen. Ik heb gezien wat er op het Museumplein en Malieveld gebeurde, hoe de overheid daar optrad tegen veelal vreedzame protestanten. Christenen hadden toen al moeten laten zien: daar zijn we het niet mee eens. Op de site begin ik met een couplet van Wilhelmus. Dat is eerst een belijdenis naar God: Mijn God mijn Heer, op U wil ik bouwen. De overheid is niet mijn schild. God is mijn schild. Die uitspraak geldt ook naar mijzelf toe, dat ik Hem trouw en vroom mag blijven. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. Voor velen is angst een belangrijke vorm van tirannie. Maar ook alle opgelegde maatregelen."

"Blijf er in ieder geval niet stil over. Laat maar duidelijk merken dat je niet mee doet. Laat je niet onder druk zetten in en bepaalde richting"

Wat kunnen christenen zelf doen om hun stem duidelijk te laten klinken? Heb je tips?
"Blijf er in ieder geval niet stil over. Laat maar duidelijk merken dat je niet mee doet. Laat je niet onder druk zetten. Ook niet als je af en toe een keer uit eten wilt. Ook als dat niet kan. Dan maar niet. Ga niet overstag. Hou vol en spreek maar mensen aan als je merkt dat er dingen gebeuren waar jij niet achter kan staan."

Veel christenen stellend dat een teken van de eindtijd is. Hoe sta jij hierin?
"Persoonlijk denk ik dat we een hele zware tijd tegemoet gaan.... Ik weet niet of dit de eindtijd is, maar het is in ieder geval wel een voorbode daarvan. Dan bekijk ik het niet alleen in het perspectief van corona, maar in het bredere perspectief. Er zijn verschillende visies hierop. Ik heb ook een tijdje meegedraaid in het Corrie ten Boom-huis. Corrie zei altijd: 'Ben ik soms anders dan mensen in China en Noord-Korea en christenen daar? Waarom mogen die niet opgenomen worden voordat hun verdrukking begon...?' Het is overigens gek dat er geen enkele vergelijking getrokken mag worden met de aanloop naar Tweede Wereldoorlog. Rond 1933 stond ook het Duitse parlement buitenspel. Nu is dat in mijn ogen weer het geval. Wordt dat benoemd in de Kamer, dan staan politici gelijk op hun achterste benen. Waarom doen we niks met geleerde lessen uit het verleden?"

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Corona
- Kerken krijgen nieuwe coronahandreiking: 'Haal een vaccin, booster of herhaalprik'
- Evangelist Sieberen overleed bijna aan corona: "God heeft Zijn onbeschrijflijke grootheid laten zien"
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

M
Een initiatief waar ik blij mee ben en waar denk behoefte aan is. En niet polariserend, dat is de coranapas wel!

En wat een kritiek weer: Nico, Joop en Kees: als een engel van het licht, je moet maar durven.....

Als je de naam van het collectief intikt, is de website makkelijk te

vinden, ik hoop op veel wakkere christenen!