cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jan Pool
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 mei 2021 door Jeffrey Schipper

Jan Pool heeft een boodschap voor wantrouwende christenen in coronatijd

“Ik zie in deze coronatijd veel felle reacties en gemopper onder christenen. Juist in deze tijd zou de kerk moeten opstaan vanuit de vrucht van de Geest”, stelt Jan Pool tijdens de seminar ‘Balans in je geloof; wat is waarheid?’ op Tweede Pinksterdag tijdens de digitale Opwekkingsconferentie. Terwijl christenen worden bedolven onder meningen en nieuwsberichten over coronamaatregelen en vaccinatie, deelt de 67-jarige spreker een radicale boodschap over de vrucht van de Geest.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

“Wat is waarheid in een wereld van nepnieuws?”, vraagt Pool. “Het antwoord dat ik heb gevonden is te lezen in Johannes 14:6, waar Jezus zegt dat Hij de waarheid is. De waarheid is een Persoon. In deze verwarrende tijd moeten we vasthouden aan de waarheid.” De spreker verwijst naar een bijzonder gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen, net voordat Zijn lijden aanbreekt. “Tijdens een wandeling op weg naar de Olijfberg, wijst Jezus op wijngaarden langs de weg. ‘Ik ben de Wijnstok, jullie de ranken. Wie aan Mij verbonden blijft, zoals Ik aan hen, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets doen’, zegt Jezus. Waarom geeft Jezus opeens gedetailleerd onderwijs over het telen van druiven? Met het lijden dat Jezus te wachten staat heeft Hij toch wel wat belangrijkers te vertellen?”

"Als ik een sinaasappel in mijn handen pers, komt er sinaasappelsap uit. Als ik een christen onder druk zet, zou het sap van de vrucht van de Geest eruit moeten komen."

“Jezus wil duidelijk maken hoe belangrijk het is dat Zijn leerlingen in deze moeilijke tijd vrucht dragen. En dat kan alleen als ze met Hem verbonden blijven. Jezus zegt ook dat het Woord waarheid is. Zijn belangrijkste onderwijs vind je in de Bergrede. Het is belangrijk dat we onze gedachten vullen met die waarheid. Waar wordt jouw denken mee gevuld? Met theorieën op Facebook of met het Woord van God? De Bergrede wordt niet voor niets de parel van Jezus’ onderwijs genoemd. Je kunt er allerlei principes uit halen over wat Jezus verwacht van ons als onderdaan in Zijn koninkrijk. Dat leven is totaal anders dan mensen die dit geloof niet kennen.”

“Welke vrucht laten we zien?”, vraagt Pool, verwijzend naar het Bijbelgedeelte over de vrucht van de Geest in Galaten 5. “Christenen zouden in deze coronacrisis juist deze vrucht van de Geest moeten laten zien. Ik ben in deze coronatijd geschrokken van de felle reacties, polarisatie en gemopper onder christenen. De wereld heeft geen behoefte aan jouw zoveelste mening over de coronamaatregelen en vaccinatie. Wat de wereld wel nodig heeft, is de waarheid. Als Jezus in jou leeft, komt Hij uiteindelijk openbaar door de vrucht van de Geest. Als ik een sinaasappel in mijn handen pers, komt er sinaasappelsap uit. Als ik een christen onder druk zet, zou het sap van de vrucht van de Geest eruit moeten komen.”

Pool zet drie belangrijke vruchten op een rijtje:

Vrucht één: liefde
“Jezus zegt dat we door liefde laten zien dat we discipelen van Jezus zijn. In de grondtekst wordt gesproken van de agapè-liefde. Dat wil zeggen, een onvoorwaardelijke, grensdoorbrekende liefde die we niet van onszelf hebben. Onze liefde is vaak voorwaardelijk, tot een bepaalde grens. Maar de agapè-liefde staat los van de reactie van de ander. Dat is liefde die God geeft en kun je niet thermostatisch beïnvloeden. God verwacht van ons dat we op dezelfde manier anderen liefhebben.”

"Zaaide Jezus wantrouwen in harten van andere discipelen? Nee, Hij bleef Judas liefhebben."

Die liefde gaat volgens Pool in tegen wat hij om zich heen ziet. “In de samenleving zie ik veel wantrouwen en achterdocht. Ook onder christenen. Er is veel gepubliceerd over complottheorieën. Ik geloof dat er al duizenden jaren een complot gaande is. Een complot uit het rijk der duisternis om de kroon op de schepping (de mens) kapot te maken. De duivel is continu bezig met het beschadigen van de kerk en het zaaien van verdeeldheid. Hij slaagt er aardig goed in als ik christenen tegen elkaar tekeer zie gaan. Juist in deze tijd zou de kerk moeten opstaan vanuit de vrucht van de Geest. Ik geloof ook dat we dat complot niet met vleselijke middelen moeten bestrijden.”

Pool verwijst naar een recent gesprek met een voorganger die de complottheorie aanhangt dat de Nederlandse regering corona gebruikt om ons te onderdrukken. “Ik zei: stel je voor dat je gelijk hebt, hoe moeten we ons dan gedragen? Moeten we deze mensen belasteren? Hoe ging Jezus om met Judas, betrokken bij een groot complot? Zaaide Jezus wantrouwen in harten van andere discipelen? Nee, Hij bleef Judas liefhebben. Jezus geeft hem zelfs een kus en noemt hem vriend. Tot het einde toe bleef hij Judas liefhebben. Dat gold ook voor anderen die een complot tegen hem beraamd hadden. Jezus had recht om boos te zijn en wraak te nemen. Maar Jezus reageert anders: ‘Vader, vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.’”

“Sinds corona is er sprake van een groeiend verzet tegen de overheid. Ik zie een groeiende ontevredenheid en verharding. Wat ons land nodig heeft, is een revolutie van liefde. We zouden iets heel anders moeten laten zien dan de mensen om ons heen: een revolutie van liefde. Ze hebben niet ons zoveelste oordeel en mening nodig. ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad’, zei Jezus. Aan het kruis had Hij zijn verraders lief. Zo wil Hij dat we de mensen om ons heen liefhebben. Ze kunnen ons onrecht aandoen en samenkomsten verbieden, maar niet verbieden om lief te hebben. Ik hoop dat jij die liefde van Christus laat zien.”

"Vreugde is niet de afwezigheid van problemen of moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Christus. Dat is de vrucht die wij mogen laten zien."

Vrucht twee: vreugde
“‘Wees altijd verheugd’, vermeldt Filippenzen 4:4. Vreugde is een belangrijke vrucht en heel wat anders dan vrolijkheid en geluk - die zijn afhankelijk van de omstandigheden. Als Ajax gewonnen heeft, ben ik blij. Als de financiële situatie rooskleurig is, voel ik me gelukkig. Vreugde gaat dieper en is een stil vertrouwen en innerlijke zekerheid dat God er zal zijn, waar ik ook doorheen ga. Het leven hoeft niet makkelijk te zijn, om vreugdevol te zijn. Vreugde is niet de afwezigheid van problemen of moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Christus.”

De spreker las onlangs een boek met getuigenissen van vervolgde christenen. “In het boek wordt een Chinese voorgangster omschreven. Ze zat gevangen in één van de meest beruchte gevangenissen van het land. De interviewer verwachtte dat ze zou omschrijven hoe vreselijk het was en boos zou zijn op haar cipiers. Maar deze vrouw keek hem aan met een hemelse glimlach. ‘In die gevangenis heb ik een geweldige tijd gehad. Jezus was bij mij’, vertelde zij. En ze deelde hoe Gods tegenwoordigheid met haar was. Wat een verschil met klagende, mopperende, ondankbare christenen in coronatijd. De apostel Paulus zei: wij prijzen onszelf gelukkig in alle ellende. Dat is de vrucht die wij mogen laten zien. We kunnen vreugdevolle mensen zijn, ook in deze tijd.”

Vrucht drie: geloof
“Hiermee wordt niet een geloof in wonderen bedoeld, maar een algemeen vertrouwen in het wezen en karakter van God. In elke situatie zouden we dat vertrouwen moeten uitstralen. Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen’, zegt Psalm 9:11. Dat is wat anders dan God begrijpen. Ik hoef God niet te begrijpen om Hem te kunnen vertrouwen. Als je Gods handen niet ziet, vertrouw op Zijn hart. Hoe krijgen we dat vertrouwen? Door Zijn aangezicht te zoeken. In de Psalmen zegt David voortdurend: ‘Verberg Uw aangezicht niet voor mij.’ David wilde kijken in de ogen van God. Onze ogen zijn de spiegels van onze ziel, dat geldt voor God ook. Dan zie ik hoeveel Hij van mij houdt en weet ik dat ik Hem altijd kan vertrouwen.”

Pool deelt een indrukwekkend verhaal over zijn dochter Naomi. “Als 5-jarig meisje gleed ze uit en kwam ze met haar hoofd op de punt van de gevelkachel terecht. Ze lag bij mij op schoot, op weg naar de eerste hulp. Met haar ogen zocht ze continu mijn ogen. In het ziekenhuis gaf de arts ons twee mogelijkheden: verdovingsprikken of hechten zonder verdoving? Beide opties zouden flink pijn doen en ik liet de arts zelf kiezen. Uiteindelijk werd Naomi zonder verdoving gehecht. Ze vroeg zich niet af waarom die keuze is gemaakt. In plaats daarvan bleef ze met haar ogen op mij gericht. Intuïtief wist ze: mijn papa is te vertrouwen. Hij weet wat hij doet.”

“Laten we tijdens deze coronacrisis in iedere situatie de ogen van God zoeken en ons vertrouwen op Hem stellen. Die vrucht zouden we in coronatijd meer moeten laten zien. Dat kunnen we alleen als we in verbondenheid leven met Jezus. Blijf dicht bij Hem. Hij is de waarheid!”

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Opwekking 2021
- Henk Stoorvogel deelt krachtige boodschap: "We hoeven ons niet op te werken naar de hemel"
- Joseph Dimitrov genas terwijl hij uitbehandeld was: "Er is kracht in de naam van Jezus"
- David de Vos legt uit waarom God door ons heen wonderen doet: "We zijn gewone mensen, met een buitengewone God"
- Mark Stoorvogel stelt christenen een confronterende vraag: "Hoe fel schijnt jouw licht?"
- Ruben Flach daagt christenen uit: "Geloven we nog in de kracht van Jezus?"
Meer over Opwekking 2021 »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Heel mooi Jan! Je lijkt wel een beetje op Jezus. ;)
Vakanties
Hier adverteren?