cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
rab en rik
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

18 januari 2021 door Opperrabbijn Jacobs en Rik Bokelman

Waarom begon God niet meteen met de Tiende Plaag in Egypte? - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs deelt in deze aflevering van Rab en Rik verdrietig nieuws. Verder vraagt hij zich hardop af waarom God niet met de Tiende Plaag begon in Egypte. Toen ging Farao immers overstag. En ook vergelijkt de opperrabbijn het leven met een operatie! 

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Patrick Simons.

Word ook lid

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt Rik enkele vragen, waar de rabbijn weer antwoord op geeft. Rab en Rik is een boeiend initiatief waarbij je vanuit het oudste boek ter wereld lessen leert voor vandaag!

Sidra/Schriftgedeelte van de week: Sjemot/Exodus 10:1 - 13:16

De naam van deze Sidra luidt: bo. In het Hebreeuws bestaat dit woord uit een beet (2) en een Alef (1), samen in getallenwaarde 3. In de Sidra van vorige week stonden zeven van de Tien Plagen en in deze Sidra, bo, de drie laatste. Na die plagen vindt dan de uiteindelijke Uittocht uit Egypte plaats en zal het Joodse volk de tocht naar de Berg Sinai beginnen om daar de Thora van G’d te ontvangen.

“De Eeuwige zei tegen Moshe: Kom naar Farao, want Ik heb zijn hart bezwaard en het hart van zijn dienaren, opdat ik Mijn wondertekens in zijn rijk kan tonen.” Hier staan dus eigenlijk twee belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste moet Moshe dus naar de Farao gaan om de laatste drie plagen aan te kondigen. En op voorhand wordt dus aangegeven dat G’d het hart van de Farao en van zijn dienaren als het ware heeft versteend en daardoor zou de Farao pas bij de tiende plaag bereid zijn om het Joodse volk te laten wegtrekken uit de slavernij van Egypte.

Ieder van ons moet weten dat G'd bij hem zal zijn. We zijn nooit en nergens alleen. 

“Kom naar Farao…”. De vertaling van bo is letterlijk ‘kom’. Waarom zegt G’d tot Moshe, ‘kom’ naar de Farao. Er had moeten staan ‘ga’ naar Farao. Met het woord ‘bo’- ‘kom’ geeft de Thora aan dat Moshe niet de opdracht krijgt om te gaan, maar G’d zegt hem om met Hem mee te komen. G’d begeleidt Moshe tijdens deze moeizame operatie. De les is duidelijk. We hebben vaak moeizame opdrachten te vervullen in ons leven. We vragen ons dan af of het wel binnen onze macht ligt om die opdracht, die beproeving te overleven, te weerstaan. Als een zware plaag op ons afkomt voelen we ons vaak onmachtig en bovenal voelen we ons alleen en eenzaam.

Moshe moest de machtige Farao benaderen met het verzoek om de Joden te laten gaan. De voorgaande plagen mochten niet baten, want de Joden zaten nog steeds in het galoet-ballingschap. En bovendien heeft G’d Zelf nog aangegeven dat hij het hart van de Farao had versteend. Farao zou dus zeker de Joden niet laten gaan, moet Moshe gedacht hebben. Ongetwijfeld was Moshe angstig. En daarom zei G’d niet tegen hem ‘ga’ naar Farao, maar ‘kom’ naar Farao, ‘kom met Mij mee’. IK zal bij je zijn. En dat is een belangrijke les: ieder van ons moet weten dat G’d bij hem zal zijn. We zijn nooit en nergens alleen.

En met die kennis heeft ieder van ons de kracht om een gevaarlijke operatie uit te voeren. En we hebben met vele ingewikkelde operaties te maken, helaas. Beproevingen. We zien het wellicht vaak niet meer zitten. Hoe komt dat? Waarom overkomt mij dat? Het zijn van die vragen die bijna per definitie onbeantwoord blijven. Het wordt nog onbegrijpelijker als we lezen dat G’d Zelf het hart van Farao dusdanig heeft versteend en bezwaard dat het op voorhand al duidelijk was, dat de Joden hier niet uit konden komen.

Pas de Tiende Plaag heeft resultaat opgeleverd. Had G'd dan niet beter meteen met die plaag kunnen beginnen?

Maar desondanks moeten we weten dat diezelfde G’d die het hart van de Farao heeft versteend, met Moshe meeging om de plagen over Egypte te laten komen. Pas de Tiende Plaag heeft daadwerkelijk resultaat opgeleverd. Had G’d dan niet beter meteen met de Tiende Plaag kunnen beginnen? Had veel narigheid bespaard. Dat klopt inderdaad. Maar…en nu komt het: HIJ heeft een wereld geschapen en wil van ons dat we juist in de duisternis van die wereld Hem dienen. We moeten dus kennelijk Hem dienen en tegelijkertijd gaat HIJ het hart van de Farao verzwaren met als gevolg dat we toch nog niet kunnen vertrekken.

Is zo’n opstelling te vatten? Ik moet een opdracht uitvoeren en tegelijkertijd wordt mij de uitvoering onmogelijk gemaakt. Onbegrijpelijk! Maar zo zit het leven soms in elkaar. Helaas? Ja, in mijn optiek. Maar als G’d dat zo heeft besloten, moet het kennelijk zo zijn en is het dus goed. Maar pas op: we hopen en wensen steeds zichtbaar goed, het goed dat wij mensen ook als goed herkennen.

Rik: Menselijk gesproken had God inderdaad beter met de Tiende Plaag kunnen beginnen. Én had Hij ervoor gezorgd dat het hart van de Farao niet verhard was. Met die observatie slaat u de spijker op de kop. Het is ook knap om zo’n situatie dan ‘goed’ te noemen. Maar, denk ik dan eerlijk; dat is vooral makkelijk als het jezelf niet aangaat. Mijn vraag luidt als volgt: als je iets ergs overkomt – je verliest bijvoorbeeld opeens een geliefde, vriend, je kind - hoe kun je er dan voor zorgen dat je dit ook als ‘goed’ ziet, ondanks het intense verdriet, de woede, het niet-begrijpen wat je dan vaak meester maakt?
Rab: "Niet-begrijpen betekent niet dat je dan de woede de ruimte moet geven. Natuurlijk wensen we elkaar en de ander niets dan ‘zichtbaar’ goed. Maar er is een Joodse uitdrukking in het Jiddisch die luidt: Tracht gut, wet zaijn gut. Vertaling: als je goed denkt, zal het je ook goed gaan. Is dat zo? Ik ken helaas genoeg mensen die een ernstige ziekte hadden en positief bleven denken dat het wel goed zal komen. Maar het kwam helemaal niet goed! Wat wordt hier dan bedoeld? Uitleg: als je goed nadenkt weet je dat in feite alles dat van Boven komt in essentie goed is, ook als het er in onze ogen niet goed uitziet. Het leven is als een operatie. Het oogt vaak zeer pijnlijk, maar heeft een doel. Voor de operatie was de patient ziek. Hij krijgt een pijnlijke operatie. Er wordt in hem gesneden. Maar het doel is dat hij na de operatie beter is. Bij een operatie in het ziekenhuis zien we wat ervoor was en wat erna is. Bij de operatie die het leven heet, kunnen we er niet voor en niet erna kijken."

Rik: Het leven is soms ongelofelijk onbegrijpelijk. Er gebeuren soms dingen in je leven of in de wereld waardoor je echt heel hard naar de hemel roept: ‘God, waarom?’ Ik vind het dan vaak ongeloofelijk moeilijk om in de meeste gevallen geen echt antwoord te krijgen van God. Hoe is dat in uw eigen leven?
Rab: "Natuurlijk moeten we G’d vragen om genezing en natuurlijk mogen we uitroepen ‘waarom’. We mogen zelfs hopen op een wonder. Maar als uiteindelijk het gebed niet wordt verhoord moeten we berusten en weten dat de ‘operatie’ waarover we hierboven spraken kennelijk voorbij is en dat de ziel van de overledene kennelijk zijn taak hier op aarde had volbracht. Onze oudste zoon is vorige week sjabbat overleden. Hij lag bijna vier weken op de IC. Natuurlijk hebben we alles in het werk gesteld om hem te genezen, dagelijks hebben letterlijk honderden mensen voor hem gebeden. Het mocht niet baten. Kennelijk was zijn missie volbracht op deze wereld."

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Rab en Rik
- De allerlaatste aflevering van Rab en Rik...
- Beschreef Mozes zijn eigen sterven in de Bijbel? Rab en Rik
- De Thora is net een huwelijksakte - Rab en Rik
- Als een mens echt vroom is, is er geen ego - Rab en Rik
- Vergeving vragen zonder iets fout te hebben gedaan - Rab en Rik
Meer over Rab en Rik »

Meld je gratis aan voor de wekelijkse Rab en Rik Nieuwsbrief!

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen