cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
ds de lange
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 december 2019 door Ds. G. de Lange

Dominee De Lange reageert op column Willem Ouweneel: Jezus spreekt over de eerste en de tweede opstanding

In zijn artikel van 22 november 2019 werpt Willem Ouweneel ons de handschoen toe: ‘Wat is het nu: de wederkomst of het sterven?’ Volgens mij is het niet het een of het ander, maar beide. Gelovige mensen gaan na hun dood direct naar de hemel en leven bij God. Op de jongste dag ontvangen wij een nieuw lichaam voor het leven op de nieuwe aarde.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Patrick Simons.

Word ook lid

Jezus wil zijn vrienden iets laten zien.
Jezus is met zijn leerlingen in Galilea. Er komt iemand bij Hem. De man is gestuurd door Martha en Maria. Het gaat helemaal niet goed met Lazarus, hun broer. Jezus houdt van die mensen. Het zijn vrienden van Hem. Toch blijft Hij daar nog twee dagen hangen. Lazarus woont in een dorp dicht bij Jeruzalem. Dat is 150 km. Tegen de tijd dat de Heere aankomt is Zijn vriend overleden. Hij ligt al vier dagen in het graf. Als bekend wordt dat Jezus er is, komt Martha het huis uit. Maria niet. Die denkt. ‘Ik heb moeten wachten, Jezus wacht ook maar even.’

Een jongen zei: ‘Alle christenen geloven in de hemel, maar niemand wil er naartoe.’

Sommigen mensen zijn zo. Het nadeel is dat ze Jezus later ontmoet. Het voordeel is dat hun gesprek wel ergens over gaat. Maria ontploft bijna. ‘Als U hier eerder geweest was, had mijn broer nog geleefd!’ ‘Hij zal opstaan’, zegt Jezus. ‘Ja, zegt Maria – die net zo denkt als Ouweneel – op de jongste dag.’ Jezus bestrijdt dat. Hij zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.’ Even later wekt de Heere Lazarus op uit de dood. Jezus heeft niet alleen een mooi idee over het leven na dit leven, maar Hij gaat er ook over. Hij is Heere.

Waarvan wil Jezus ons bewust maken?
Ik denk dat Jezus een vraag heeft voor Zijn volgelingen: ‘Waarom willen jullie – soms koste wat het kost – zo lang mogelijk leven’. Als gelovige mensen ziek worden en misschien gaan sterven wordt hartstochtelijk gezocht naar genezing. Iedereen bemoeit zich ermee. Je moet dit proberen of dat. Naar dat ziekenhuis of naar een alternatieve arts in Duitsland. Een jongen zei: ‘Alle christenen geloven in de hemel, maar niemand wil er naartoe.’ Maar ja, wat is er na de dood? Moet je wachten op de jongste dag of leef je direct verder bij God? Jezus laat zien dat er geen sprake is van de overgang van leven naar dood, maar van dit leven op aarde naar het eeuwige leven bij God. Eigenlijk zouden we daar naar moeten verlangen. Niet langer verkeren in een situatie van angst en zorg en pijn, maar voor altijd bij Christus zijn.

Christus realiseert Zich ook wel dat er een andere kant zit aan dit verhaal. De kant van het afscheid nemen, de rouw.

Paulus kon daar ook naar verlangen. Hij vroeg zich af hoe lang hij nog te leven had. ‘Met Christus te zijn is verreweg het beste’, zei hij. Hoewel Paulus het woord niet kende is hij een echte ‘Calvinist’. Hij had het gevoel dat hij nog van alles moest doen. En dat klopt ook wel in zijn geval. Christus realiseert Zich ook wel dat er een andere kant zit aan dit verhaal. De kant van het afscheid nemen, de rouw. Als Hij de mensen ziet die allemaal op het bericht van de dood van Lazarus zijn afgekomen – als Hij hun verdriet ziet – wordt het de Heere ook teveel. ‘Jezus huilde’, staat er. Dat is dan ook wel weer een reden waarom sommige gelovige mensen toch nog wat langer willen blijven, om de ander. Dat neemt niet weg dat Lazarus het niet beter kon krijgen dan in de hemel. Lazarus moet met de opwekking uit de dood de prijs van deze les betalen. Het slechte nieuws is dat hij later opnieuw moet sterven. Het goede nieuws is dat Jezus nog niet in de hemel is. Met Jezus te zijn is en blijft het beste. Er is zeker een pleister, maar ook een wond. Maar dat komt wel weer goed.

Jezus ziet de overgang - van het leven hier naar het eeuwige leven bij God - als opstanding.
In het boek Openbaring spreekt de Heere over de eerste en de tweede opstanding. Een gelovig mens gaat met zijn dood naar de hemel. Daar leeft Hij of zij met Christus. ‘Dat is de eerste opstanding’, zegt Jezus. In de hemel is van alles te doen. We zijn bij Christus. We kennen een blijdschap die alleen maar groter wordt, samen met het ontzag voor God. We kunnen de hele dag wel zingen. Doen we ook, samen zingen tot eer van God en het Lam. We volgen het wereldgebeuren vanuit de hemel. Het is spannend. En… we regeren met Christus. Christus zegt dat bijvoorbeeld in Openbaring 3:21, Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Paulus zegt dat ook trouwens (1 Korintiërs 5:2,3). Maar goed, u vraagt zich af ‘Waar gebeurde dat dan, dat Christus het leven van de gelovigen in de hemel opstanding noemt?

Dat doet de Heere in het gesprek met de Sadduceeën. Wat wil het geval? De Sadduceeën geloven niet in de opstanding. Zij hebben een bepaalde theorie en inderdaad als dat verhaal klopt lijkt zoiets als opstanding uit de dood ongerijmd. Maar Jezus ziet dat heel anders. Hij zegt: ‘Als God zegt dat Hij de God is van Abraham en Izaäk en Jakob, ja Hij is toch niet de God van doden?’ - Mattheus 22:31,32. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden. ‘Want voor Hem leven zij allen’, voegt de Heere er bij Lucas er aan toe. Het mag duidelijk zijn dat voor Abraham op dat moment de jongste dag nog niet had plaatsgevonden.

God is niet een God van doden, maar van levenden.

Sterker, de Heere vertelt een gelijkenis over een arme man, die toevallig ook Lazarus heet en een rijke man. De arme Lazarus gaat na zijn dood naar de hemel en wie treft hij daar? Abraham. De rijke man, die er slecht aan toe is, vraagt of Abraham zijn broers niet kan waarschuwen, maar volgens Abraham hebben die genoeg aan de Bijbel. Het helpt blijkbaar niet als iemand uit de doden zou terugkeren op aarde om te vertellen wat hij allemaal heeft gezien in de hemel en dat het echt waar is. Het is echt waar. Je moet Jezus op Zijn Woord geloven. De Heere zegt: ‘Na de dood gaan de gelovigen direct naar de hemel en zij leven bij God.'

De opstanding van het lichaam.
Natuurlijk gebeurt dat allemaal in afwachting van de jongste dag. Dat is dat dag dat onze ziel verenigd wordt met ons lichaam. Gelukkig had de gemeente van Thessalonica er een vraag over. Zij vond dat de gestorven gelovigen voorrang moesten hebben op die mensen die nog op aarde leven op het moment dat Christus terugkeert. ‘Zo zal het ook gaan’, zegt Paulus. Eerst krijgen de gelovigen uit de hemel een nieuw lichaam en daarna die nog op de aarde zijn. Iedereen krijgt een nieuw lichaam.

Ds. G. de Lange is emerituspredikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand
Klik hier om de website van ds. de Lange te bezoeken

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

g
Mooie omschrijving van ds. De Lange. Ben benieuwd naar de reactie van Willem Ouweneel. Niet in de zin van wellis/nietis maar als uitleg. Gods zegen toegewenst voor beiden.