cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Honger
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 maart 2019 door Dick van den Bos

Dominee Jelle de Kok ziet de honger naar de Geest sterk toenemen in de kerk: “Mensen willen geactiveerd worden”

Dominee Jelle de Kok is al meer dan 25 jaar predikant en rust kerken toe in geloofsgroei. Als hij in gemeenten komt, krijgt hij steevast de vraag: ‘Vertel ons meer over de Heilige Geest, we horen daar zo weinig over’. Hij legt uit: “Je merkt dat de tijd dat mensen passief in de kerk zaten voorbij is. Mensen willen geactiveerd worden”. Na 25 jaar ervaring en met het oog op de traditionele kerken scheef hij het boek: Ruimte voor de Geest, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid .

Word ook lid

“Als mensen steeds vragen stellen over de Heilige Geest, dan denk je: ‘Hoe kan dat nou?’ We bidden elke zondag om ‘de verlichting met de Heilige Geest’, en ook beseft elke kerk dat ze de Geest nodig hebben. Maar hoe kan het dat mensen toch beseffen; ik mis iets.”

"De reformatoren zeiden terecht: ‘Op deze manier willen we het niet.’ Maar er werd toen vrij rigoureus gezegd dat we Christus hebben en de Bijbel"

Juist door zich in de reformatie (en de radicale reformatie) te verdiepen, krijgt De Kok hier een antwoord op. “In de geschiedenis is het vaak ontspoord met de Geest. Bijvoorbeeld in Münster, waar geloven ‘het koninkrijk van God’ gingen bouwen in de stad. Al snel werd dat een dictatuur. De reformatoren zeiden terecht: ‘Op deze manier willen we het niet.’ Maar er werd toen vrij rigoureus gezegd dat we Christus hebben en de Bijbel. En die wonderen en profeteren is niet meer voor onze tijd. Wij moeten het doen met het Woord.”

Deur dicht
De Kok begrijpt het wel, maar betreurt dit ook. “Er is toen een deur dicht gegaan. Dat heeft veel invloed gehad op de theologie, want de streeptheologie is toen gekomen.”
Naast deze ontwikkeling erfde de reformatie toch ook wel het institutionele denken vanuit de RKK. “Met de reformatie kwam uiteindelijk de predikant op de plek van de priester, en de Geest bleef nog behoorlijk ingepakt in het instituut kerk.” Men wilde wel het priesterschap van alle gelovigen, maar uit controle en angst voor ontsporingen kreeg de predikant een cruciale rol. Het volk bleef toch nog behoorlijk passief.

Wat waren hier de consequenties uiteindelijk van?
“We leven nu in een tijd waarin we de rekening betalen voor de passiviteit die we gekweekt hebben. Veel mensen weten niet meer hoe ze moeten getuigen, of hoe de gaven van de Geest werkzaam zijn in hun leven. Inmiddels komt dat een heel klein beetje terug, door Opwekking, New Wine of het Evangelisch Werkverband.”

Mensen vragen u om meer over de Geest te vertellen, wat willen ze graag leren?
“Men weet wel dat je bij Bijbel lezen en bidden de Heilige Geest nodig hebt. En dat de Geest je zicht geeft op Christus. Dat is wel overgedragen, gelukkig, en dat is heel belangrijk! Maar dat de Geest ook tot je spreekt, je persoonlijk leidt en je nieuwe dingen openbaart, daar wordt weinig over gesproken. Ook dat de Heilige Geest gaven heeft zoals profetie, tongentaal of genezing, daar krijgen mensen ook weinig les over. Daarom is er zoveel belangstelling. Tegelijkertijd proef je ook een angst dat het niet uit de hand loopt. Daarom is evenwicht en goede begeleiding belangrijk.”

"Ook dat de Heilige Geest gaven heeft zoals profetie, tongentaal of genezing, daar krijgen mensen ook weinig les over"

“Onderaan de streep zie je mensen die zeggen: er staat in de Bijbel dat God je leidt, en Zijn aanwezigheid uitstort en je ziet mensen die dienstbaar zijn; hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat in de praktijk? Mensen weten dat niet.”

Als De Kok er over vertelt, levert dat niet alleen nieuwe inzichten op, maar ook bevestigingen. “Dan zeggen mensen: ‘Aha, ik dacht dat die passie om Bijbelstudies te geven gewoon van mezelf was, maar het is de Heilige Geest?’ Soms merken ze dat God al lang spreekt, maar dat ze niet wisten hoe ze moesten luisteren.”

U bent 27 jaar dominee, ziet u dit verlangen nou toenemen?
“Ja, het verlangen wordt steeds sterker. Je ziet een tweedeling ontstaan. Enerzijds mensen die afhaken en er niets meer mee hebben. Anderzijds is er een groep die verlangen naar meer van Gods aanwezigheid. Ze verlangen ook om te getuigen, en zich door God te laten gebruiken. Mensen wonen vaak niet meer in een plaats waar het grootste deel christen is. Je bent meer op jezelf teruggeworpen, en daarmee op God (en de Heilige Geest, want dat is God in actie).

“Je ziet het ook bij kerkleiders. Vroeger zouden ze zeggen: dat is evangelisch. Maar dat is nu niet meer (of minder) problematisch. Er is namelijk meer verlegenheid. Vroeger wist men precies hoe het in elkaar zat en elke afwijkende millimeter sabelde je neer. Maar nu zie je alles afbrokkelen, daarmee ook theologieën zoals de streeptheologie. Ik kom bijna niet meer tegen dat mensen zeggen dat God geen wonderen meer doet. Ze willen juist Handelingen tot leven zien komen.”


U zegt dat kerken het vaak in de hand werken dat mensen passief worden…
“Ja, je ziet dat de dominee de preek uitzoekt en dat volgt iedereen. Maar hoe zit het met de mensen in de kerk, komen die ook aan het woord? En hoe doorbreek je dat? Gelukkig zie ik het al gebeuren, dat mensen in groepjes bijbelgedeelten lezen, bijvoorbeeld doordeweeks, en dan bespreken wat ze er uit leren. Natuurlijk is het goed dat de dominee de preek houdt, maar geef ook ruimte voor een getuigenis of een mooie lezing. Zelf stel ik ook weleens vragen waar mensen terplekke over moeten praten. Dan hoor je ook weleens wat terug, dat is leuk!”

"Als we meer doen, ook in kleine groepen, dan ben ik best hoopvol"

“Als we meer doen, ook in kleine groepen, dan ben ik best hoopvol. Mensen worden dan actiever ingezet en dan kan de Geest daar ook goed doorheen werken. Je ontdekt tevens je gaven; bijvoorbeeld of je een leraar bent, of een leider, bijvoorbeeld.”

Moet dit de teruggang van het kerkbezoek dan stoppen?
“Nou ja, hoe meer mensen hun gaven biddend inzetten en wandelen in de gaven van de Geest, hoe meer het lichaam gaat functioneren en hoe minder passief het wordt. De geloofsgemeenschap wordt daar ook sterker van, en ook het getuigenis naar de samenleving. Ik geloof dat we meer moeten drinken van Jezus en tegelijkertijd de stroom van levend water niet moeten indammen; dan gebeuren er wonderen.”

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand
Klik hier om het boek te bestellen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Dat sommigen in de Kerk 'verlangt' naar meer (van het Leven Gods) is een open deur. Welke oprecht 'zoekende' gelovige wil dat niet?

Echter - en dit artikel van Ds. De Kok laat dit zien - is men opnieuw geneigd, de Heilige Geest voor te schrijven hoe Deze aan het werk mag.

Het enige dat kán helpen, is de controle volledig uit handen geven en bidden: "niet onze wil, ónze visie, ónze kennis, maar U mag het nu echt zeggen".

Maar voor een dergelijke individuele houding, is de Kerk als collectief teveel in mensen-handen.