cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Prof. dr. W. Van Vlastuin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope genade en de noodzaak van een nieuwe Reformatie.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

In uw college gaat u onder meer in op de geloofscrisis van Maarten Luther. Wat houdt die crisis in?
“De geloofscrisis van Luther hing samen met de manier van denken in zijn tijd. De mens stond centraal en niet de Heere God. Eén vraag drong zich vanuit de Schrift aan Luther voortdurend op: hoe krijg ik een genadig God?” In het college gaat Van Vlastuin dieper in op de crisisperiode van de reformator. “Luther was bang voor God en kon Christus zich alleen maar voorstellen als een Rechter die hem zou oordelen. In die ernst voltrok zich het leven van Luther.”

De hoogleraar legt uit hoe Luther in eerste instantie probeerde om vrede met God te krijgen. Dat deed de theoloog onder meer door middel van goede werken en zelfkastijding. Zo trok Luther ’s nachts geen pyjama aan om kou te kunnen lijden (voor God). Van Vlastuin: “Voortdurend vroeg hij aan God: ‘Heere, is het nu genoeg?’ Het antwoord was iedere keer ‘nee’.”

"Luther ontdekte dat de gerechtigheid van God niet van ons wordt gevraagd maar door God aan ons wordt gegeven."

Hoe is daar verandering in gekomen?
“Luther bestudeerde de Romeinenbrief. Zijn aandacht werd blijvend gevestigd op Romeinen 1:17, ‘Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’ Hij wilde dolgraag weten wat dit vers te zegen heeft. Romeinen 1:17 maakt duidelijk dat de rechtvaardigheid van God in het Evangelie wordt geopenbaard. In eerste instantie schrok Luther hiervan. Hij was ervan overtuigd dat Gods rechtvaardigheid alleen in de wet wordt geopenbaard. ‘Veroordeelt naast de wet ook het Evangelie mij?’ Totdat op een gegeven moment de betekenis van dit vers tot hem doordrong. Luther ontdekte dat de gerechtigheid van God niet van ons wordt gevraagd maar door God aan ons wordt gegeven.”

Kwam de genadige kant van God toen voor het eerst bij hem in beeld?
“Dat is te kort door de bocht,” antwoordt Van Vlastuin. “Luther had wel degelijk genadebesef, maar dacht dat hij geschikt moest zijn om het Evangelie te ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat hij de weg van beneden naar Boven probeerde te bewandelen. Gods genade ontdekken door naar Boven te klimmen. Een middeleeuwse gedachte. Maar Gods genade komt niet van beneden af, maar deze vind je in Christus. Je moet dus niet vanuit jezelf redeneren, maar van God uit. Hij is het uitgangspunt.”

Dan klinkt er al snel een stemmetje dat zegt: ‘Maar zo gemakkelijk gaat dat zomaar niet …’
“Gods genade kan misbruikt worden. Dietrich Bonnhoefer heeft daar herhaaldelijk op gewezen: het gevaar van goedkope genade. De kostbare boodschap van het Evangelie mag geen goedkoop verhaaltje worden. Daarom gaan Evangelie en wet hand in hand. De wet is als een spiegel. Als we daarin kijken zien we wie we zijn zonder Christus. En in het Evangelie zien we wie we zijn in Christus: een gerechtvaardigd mens die voor God kan verschijnen.”

De weg van beneden naar Boven bewandelen noemt u een middeleeuwse gedachte. Ook vandaag de dag proberen we het op die manier. Waarom is die gedachte nog steeds actueel?
“Het zit in ons mensen om zonder Christus te proberen om tot God te naderen. Dat is helaas van alle tijden. In onze tijd komt er ook nog het gevaar van het postmoderne denken bij, waarbij het christelijk geloof wordt gezien als een optie en niet als iets dat absoluut waar is. ‘Iedere religie heeft een kern van waarheid en is één van de wegen tot God.’ Dat relativeringsdenken komt in onze tijd erg sterk naar voren.

"Er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen."

Een gevaar voor de reformatorische gezindte in het bijzonder is dat de Bijbel bestaat uit dode letters. Daarmee bedoel ik: de Bijbel lezen zonder het besef dat er de levende God tot ons spreekt. Denk aan Mozes bij de brandende braamstruik. Zoals Mozes God ontmoette bij de brandende braamstruik, zo staan wij voor God als Zijn Woord open gaat. Als we de Bijbel lezen spreekt God, maar we maken er al snel een afstandelijk boek van. Alsof er geen leven meer in zit. Dan functioneert de Bijbel als een dood voorwerp waarmee je kunt doen wat je zelf wilt.”

Voor jaar stonden we stil bij ‘500 jaar Reformatie’. Verschillende christenen lieten weten dat ze het tijd vinden voor een nieuwe Reformatie. Ondersteunt u die oproep?
“Voortbordurend op de vorige vraag, is mijn antwoord: ja. Laten we beginnen met realiseren dat de stem van God klinkt als de Bijbel opengaat. Dat besef lijkt mij een belangrijke eerste stap. De ontdekking van Luther had een geweldige impact op de hele samenleving. In onze tijd zien we die impact niet. Daarmee wil ik niet zeggen dat een nieuwe Luther moet opstaan. God werkt namelijk niet in modellen. In andere situaties gebruikt Hij bijvoorbeeld vervolging om een herleving tot stand te brengen.”

‘Hoe krijg ik een genadig God?’, was de vraag die Luther bezighield. Ook in onze tijd houdt die vraag allerlei mensen bezig. Wat kunt u aan hen meegeven?
“Maak onderscheid tussen wie wij zijn tegenover God en wie God in Christus is tegenover ons. Dan zul je aan de ene kant ontdekken dat je een zondaar bent die vanuit zichzelf niet tot God kan komen; en aan de andere kant dat God Zijn hand naar je uitstrekt. Wat bijzonder dat we in antwoord op die vraag het Evangelie mogen uitstallen door te laten zien dat God een God van heil is die ons vriendschap en onvoorwaardelijke genade aanbiedt!”

Benieuwd naar de videocursus ‘Reformatie Nu’? Klik hier voor meer informatie.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

B
Verdiepte reformatie is essentieel ! De genade, die ons in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) wordt aangeboden, mag ieder in grote dank aanvaarden, van uit de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel door JHWH, die Geest is.

Hem volgen op de wijze, zoals een rank aan de wijnstok is verbonden, is dan alleen maar logisch en ook noodzakelijk.

De leer van "afwachten tot je bekeerd wordt door JHWH" is dan ook zeer verwerpelijk, Hij roept ons op tot bekering en die oproep mag elk mens beantwoorden.

Om dan vervolgens maar te leven op je eigen wijze, is een verachten van de genade, die je in je bekering ontvangt.

Dus leef volgens de leefstijl van Yeshua, dwz. de Torapraktijk , dus vier de Feesten van JHWH (shabbath, maanfeest, Pesach, Shawoeoth, Feest van de bazuinen, Yom Kippur en Sukkoth)

ipv door de RK-kerk bedacht heidendom, gerelateerd aan de zonnegodsdienst, zoals zon-dag en zonnewende (kerst) e.d.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

www.tora-yeshua.nl