Over een groot gevaar wordt in onze gezindte te weinig gesproken

God11 september 2023 Ds. M. van Sligtenhorst
Ds. M. van Sligtenhorst

Wat ‘brood en spelen’ voor de wereld is, lijkt ‘kerkje schoppen’ in refo-Nederland te zijn. Al meer dan een jaar houdt een bepaald onderwerp de gemoederen bezig, namelijk het ‘aanbod van genade’. Ruim een jaar geleden hield dr. G. A. van den Brink, een predikant van de kerk waartoe ik behoor, een lezing over een evangelie met kleine lettertjes. Het heeft in ieder geval wat reacties uitgelokt.

Vergelijk het maar met die kleine knalerwtjes die men rond oud- en nieuw op de grond gooit. Een echt dispuut komt er waarschijnlijk niet. Hoe dienstig dat ook zou kunnen zijn. Het gezemel of ‘kerkje schoppen’ schijnt nog lang niet aan een eind gekomen te zijn. Er is zelfs een website, waarop een groot deel van hun filmpjes is toegewijd aan het kerkje-schoppen.

Wat is het gemakkelijk scoren omtrent dit onderwerp (al moet ik erkennen dat de genoemde predikant toch moed gehad moet hebben). Maar als we de thematiek rondom het ‘aanbod van genade’ en de prediking flink blijven uitvergroten dan hoeven we het niet te hebben over dingen die we wat lastiger vinden.

Een predikant uit een ander kerkverband, kwam uit de kast met een Bijbel die je niet letterlijk kunt nemen, een Bijbel met kleine lettertjes.

Desbetreffende predikant durfde nogal wat beschuldigingen te uiten richting voorgangers. Zelfs de uitdrukking ‘handlangers van de duivel’ kwam voorbij. Jammer dat ik nog steeds niet weet of ik misschien ook onder die categorie val. Immers, onbetrouwbare predikers die een voorwaardelijk evangelie preken komen voor in de PKN, CGK, HHK en natuurlijk ook in de (oud) gereformeerde gemeente (al dan niet in Ned.), aldus de predikant. Het zou mooi zijn als er een theologisch debat georganiseerd zou worden met de predikant uit Apeldoorn en een andere predikant van de gereformeerde gezindte, die diametraal tegenover hem staat. Hij zou het zeker kunnen en willen en dan blijft het niet bij de knalerwtjes-debatten van de afgelopen tijd.

Of kunnen we het dossier tijdelijk sluiten? Ik zeg tijdelijk, want het onderwerp wordt niet minder belangrijk. Het blijft waar: Wie niet appelleert, is onbekeerd.

Een écht groot probleem
Er zijn echter grotere problemen aan te wijzen binnen diezelfde wereld die wij (wat heet?) ‘gereformeerd gezindte’ noemen. Immers, in diezelfde tijd dat de Apeldoornse predikant zijn lezing over een evangelie met kleine lettertjes hield, was er iets anders zeer actueel. Een predikant uit een ander kerkverband, die door velen bij die zogenaamde ‘gereformeerde gezindte’ gerekend wordt, kwam uit de kast met een Bijbel die je niet letterlijk kunt nemen, een Bijbel met kleine lettertjes. Prof. dr. Arnold Huijgen schreef een nieuwe hermeneutiek die helemaal niet nieuw is. Een hermeneutiek waarin de ‘specialist’ mag heersen over de interpretatie van de Bijbel. Genesis 1 en 2 en vele andere plaatsen waarin gezegd wordt dat de almachtige God hemel en aarde geschapen heeft, slechts door te spreken, kunnen volgens hem niet letterlijk genomen worden. Het bestaan van Job mag worden betwijfeld en een verblijf van drie dagen in een vis van een dwarse profeet, kan ook wel symbolisch worden opgevat.

De komende jaren zal blijken hoe deze vervloekte leer van een Bijbel met kleine lettertjes zijn duizenden zal verslaan

Trouwens, voorschriften over het ambt in de gemeente en het huwelijk tussen man en vrouw kunnen in zekere zin als tijdgebonden worden aangemerkt. Je kunt er gerust mee sjoemelen. De Bijbel heeft dus kleine lettertjes, aldus hen die de historische betrouwbaarheid (en de ethiek!) van de Bijbel in twijfel trekken. Een kundig en stoer theoloog zou toch met hartstocht en felheid deze valse leer kunnen ontmaskeren en dan inderdaad echte ‘handlangers van de duivel’ kunnen aanwijzen. Voorwaar, een gemiste kans.

Ja, de Maria-devoot, de schrijvers van de Gewone Catechismus, C.S. Lewis, die in die zogenaamde gereformeerde gezindte om de haverklap wordt geciteerd, zingen in het koor van Karl Barth dat niet alles wat in de Schrift staat, gezien kan worden als onfeilbare openbaring Gods. Een Bijbel met kleine lettertjes, het wordt steeds actueler. Slechts een enkeling (o.a. uit de CGK en in De Saambinder) plaatste kanttekeningen bij de leer van een Bijbel met kleine lettertjes. Laat de predikant die terecht zorgen heeft over een prediking van een evangelie met kleine lettertjes, zijn medestanders en opponenten daar eens hun energie in steken. Ik vrees dat de meesten van hen in een donker graf van kerkjes- en domineesgeloof liggen, wat dit betreft. Wat bleef/blijft het angstvallig stil of soft in die zogenaamde reformatorische media. Ondertussen richt de aanval op het gezag van de Schrift wel schade aan. ‘Ja maar, onze kinderen zitten in de goede kerk en op een goede school’, denkt de naïeve dominee en ouderling. Hoe dwaas!

De komende jaren zal blijken hoe deze vervloekte leer van een Bijbel met kleine lettertjes zijn duizenden zal verslaan (gebeurt trouwens al eeuwen). Het zal blijken dat die leer uitkomst biedt om toch mee te kunnen bewegen met de klimaatgodsdienst, de gender-idiotie en alles wat ‘woke’ is. Denk niet dat die leer van een Bijbel met kleine lettertjes ‘onze’ jongeren niet bereikt, omdat ze in de ‘goede’ kerk en op een ‘goede’ school zitten.

De hoogste tijd om het dossier over het aanbod van genade even te sluiten en een ander dossier te openen. Of zijn we daar te laf voor?

Ja, het wordt de hoogste tijd om het dossier over het aanbod van genade even te sluiten en een ander dossier te openen. Of zijn we daar te laf voor? Er liggen namelijk nogal wat vragen. Vragen die niet geschikt zijn voor overgevoelige watjes. Wat is het makkelijk om bij een ‘veilig’ onderwerp te blijven. Dan kunnen we lekker kerkje schoppen.

Taboedoorbrekende vragen
Dan nu een aantal vragen die tot op de dag van vandaag niet gesteld mogen worden:
1. Hoe kwam het toch dat zovelen van die zogenaamde gereformeerde gezindte zich door dwang lieten dringen naar het vaccinatiehokje?
2. Hoe kwam het toch dat we de coronaduivels zoveel plaats gunden in de kerk, zodat de meerderheid van de gemeente maar zeer mondjesmaat naar de kerk mocht?
3. Hoe kwam het toch dat we dit met een jan-boeren-fluitjes exegese probeerde te verdedigen, alsof teksten over gehoorzaamheid aan de overheid toegepast konden worden op de kerkregering en de zondagse eredienst mochten bepalen?
4. Hoe komt het toch dat we met z’n allen zo ontzettend laf zijn dat we deze ‘moeilijke’ vragen mijden?
5. Hoe kan het zijn dat christenen die vanuit een Bijbels mensbeeld met wantrouwen naar deze ontwikkelingen hebben gekeken consequent door journalisten en predikanten als wappies worden weggezet?
6. Hoe kan het dat we de woke-paus van het Vaticaan geen antichrist mogen noemen?

Refo-Nederland is, inclusief haar grootheden, een sprookjesland geworden.

Ja, refo-Nederland is, inclusief haar grootheden, een sprookjesland geworden.
Of overvraag ik predikanten en de lezers met deze vragen? Gaan we ons nu ineens excuseren dat wij toch niet overal verstand van hebben?

Laten de paradepaardjes van refo-Nederland zich nu eens buigen over bovenstaande vragen en laat de knalerwtjes-debatten even voor wat het is. Laten het Reformatorisch Dagblad, de Terdege, de GezinsGids, Om Sions Wil en andere blaadjes ruimte maken voor datgene wat echt actueel is en ons in de nabije toekomst parten gaat spelen. Ja, als we echt gereformeerd zouden zijn, dan zouden de bovenstaande vragen al lang aandacht hebben gekregen.

Ds. M. van Sligtenhorst is predikant van de hersteld hervormde gemeente in Nieuwleusen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Trump
Nieuws

Donald Trump overleeft moordaanslag en eert God; omgekomen burger was toegewijd christen

Donald Trump heeft een moordaanslag overleefd. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij meermaals beschoten, maar de voormalig president van de Verenigde Staten werd slechts aan zijn oor geraakt. Trump, die grote kans maakt om in november weer presid

Maleisië
Nieuws

Maleisië: illegaal en immoreel plan om minderjarig tot islam te bekeren

Het begon met een video op TikTok waar een islamitische prediker in Maleisië, Firdaus Wong, een man adviseerde over tieners die zich tot de islam willen bekeren. “Minderjarigen kunnen zich eerst informeel tot de islam bekeren en zich later registrere

Ds. M. Messemaker
Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Ik voor u (jou), omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dat is misschien wel in een klein zinnetje samengevat wat het heel het avondmaal wil zijn. Maar mag ik u iets vragen: kijkt u er nu naar uit om daar weer te zijn?", aldus ds. M. M

Sarah
Video

Nadat Sarah Jezus aannam, verbrak haar man hun huwelijk en zag ze haar kinderen 10 jaar niet

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar

Zie ik kom spoedig
Video

Het duizendjarig vrederijk: Jezus regeert vanuit Jeruzalem

Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede. Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 35 van een 40-del

Ds. Willem Glashouwer
Video

Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis?

Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen, als een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan? Het lijden van 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op

Marijke Rots
Video

Terugkijken: Marijke Rots beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Marijke Rots te gast om te spreken over het thema 'moeder zijn'. Panellid Marijke Rots leverde onlangs haar 1500ste antwoord af in de vrag

Eline
Video

Eline werd neergeschoten bij de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 stapt Eline (25) de tram in waar Gökmen T. ook instapt. Na enkele minuten opent hij het vuur op passagiers en probeert Eline te vluchten door de deuren, maar valt op straat. Terwijl ze weg probeert te kruipen, wordt Eline in haar rug

Meerartikelen

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 45

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

Wim Dekker en Niels den Hertog
Nieuws

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn

Jan Peter Balkenende
Video

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power. In een persoonlijk gesprek met presentator Jan van Bosch vertelt Balkenende dat hij terugkijkt op een mooie tijd als minister-president. Ook spreekt hij de hoop uit voor jonge

Maria Korpershoek
Boekfragment

Mijn droom: een GerGem-dominee bidt samen met evangelische voorganger

Wat lijkt het me geweldig als de dominee van de Gereformeerde Gemeenten samen op de knieën zou gaan met de voorganger van de baptistengemeente en de dominee van de PKN met een oudste van de evangelische gemeente. Als ze samen zouden bidden voor de we

Jacques Brunt
Preekverslag

Jacques Brunt houdt christenen spiegel voor: “Voegen wij de daad bij het woord?”

“Herodes hoorde Johannes de Doper graag spreken. Maar hij durfde niet de daad bij het woord te voegen. Hoe zit dat bij ons?” Jacques Brunt zei dit tijdens zijn prekenserie over het Bijbelboek Jakobus. In het tweede deel zoomde de Bijbelleraar in op h

Arthur Alderliesten, directeur
Opinie

Journalisten populair magazine liepen dag mee in abortuskliniek: 7 observaties

Het gebeurt de laatste jaren vaker: journalisten lopen een dag mee in een abortuskliniek en maken er een reportage. Nu vond Linda het tijd om het werk van een abortuskliniek voor het voetlicht te halen. Op 9 juli verscheen het artikel onder de kop 'L

rouwen
Nieuws

Wetsvoorstel rouwverlof SGP, CDA en CU naar Raad van State

Werknemers met minderjarige kinderen die hun levenspartner of een minderjarig kind verliezen, moeten recht krijgen op betaald rouwverlof van minimaal vijf werkdagen. Dat vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Hun initiatiefwet hierover is vandaag naar de R

Gtische kathedraal Rouen
Nieuws

Brand in torenspits bekende gotische kathedraal Rouen inmiddels geblust

De torenspits van de beroemde gotische kathedraal in de Franse stad Rouen heeft gisteren vlam gevat. Dat melden diverse media. Op beelden die op X circuleren is te zien hoe grote rookpluimen uit de historische spits kwamen. De brand brak aan het eind

Krijn de Jong
Column

Pakistaanse christenen slaan op de vlucht en ik ga op vakantie

Eigenlijk had ik een gezellige column voor ogen. Over de zomer, over het tuintje waar we weer volop van genieten en natuurlijk over hét onderwerp van deze weken: vakantie. Maar het lukt me niet. Onze vrienden uit Pakistan willen niet uit mijn gedacht

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

"Bewaar je oog, want dat zal je voor zoveel ellende bewaren", die boodschap deelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek. De hervormde predikant uit Katwijk aan Zee waarschuwde zijn toehoorders om niet toe te geven aan de begeerten van het oog. Koni

euthanasie
Nieuws

Zus van Refoweb-vragensteller wil euthanasie: 'Wat zegt de Bijbel hierover?'

'Mijn zusje heeft na tien keer een herseninfarct te hebben gehad, en nu de hele dag in bed ligt en zelf weinig meer kan, besloten om euthanasie  te willen en dus een einde aan haar leven te maken. Ik heb hier heel veel moeite mee want volgens mij mag

dr. Gert van den Brink
Video

Filosoferen: een gevaar voor het christendom?

Filosoferen is je verstand inschakelen. Maar is dat niet een gevaar voor het christendom? “Redeneren is de rede eren!”, hoor je soms. In deze zevende aflevering uit deze 15-delige serie van Geloofstoerusting gaat dr. Gert van den Brink in op het rati