Hans Maat schrikt van deelname PKN Amsterdam aan Pride Pelgrimage

Nieuws1 augustus 2023
Hans Maat over Pride Amsterdam

‘Soms denk ik: hoe zou het zijn als de kerk waar ik zo voor heb geijverd, en waar ik lid van ben, trouw zou zijn aan Gods Woord? Aan de Heilige Geest?’, stelt theoloog en pionier Hans Maat. Hij merkt op dat de protestantse gemeente in Amsterdam deelnam aan de Pride Pelgrimage en toont zijn onbegrip. ‘Een kerk als de Protestantse Kerk Amsterdam viert en promoot onzinnige events die ik omschrijf als neergang’, aldus Maat op zijn Facebookpagina naar aanleiding van deze foto, die mede-leidend was voor zijn statement.

De Pride Pelgrimage werd drie jaar geleden in het leven geroepen ‘om dankbaarheid te uiten dat ze in steeds meer kerken welkom zijn', want zo zeggen de initiatiefnemers in dagblad Trouw: 'Een gesloten kerk, dat is een volstrekt overbodig ding.' Daarnaast doet de wandeltocht een appel op kerken en geloofsgemeenschappen om LHBTI’ers zich thuis te laten voelen in hun gemeenschap. Deze editie loopt de Pelgrimage van Monnickendam naar Amsterdam. Onderweg werden verschillende kerken bezocht voor een korte viering. De groep sloot aan bij de Pride Walk in Amsterdam die van 31 juli tot 5 augustus in Amsterdam wordt gehouden.

Reactie Hans Maat
Maat stelt via Facebook: ‘Als ik dit lees, denk ik: Laat de PKN de moed hebben om van Christus te getuigen aan wie het maar horen wil. Daar heeft ze moeite mee, zo leert mijn ervaring met missionair werk en pioniersplekken. Maar zullen zij die dit organiseren zeggen: we doen dit juist omdat we geloven dat Christus zijn armen wijd opent voor de LHBTI-beweging. Ik denk eerder dat je dan een beeld neerzet wat niet overeenkomt met wie Hij werkelijk is. Dat je Hem modelleert en als het ware een 'gesneden beeld' van Hem maakt. Maar daar komen we blijkbaar (theologisch) niet uit. Nu, ik denk dat, wanneer je deze koers doorzet, de kerk zelf straks een volstrekt overbodig ding zal zijn.’

'Mijn punt daarnaast is dat de grotere discussie rondom gender het gesprek rondom homoseksualiteit heeft gekaapt.'

Zijn statement leidde tot tientallen, positieve en negatieve reacties op in de Facebook-comments. Naar aanleiding van de vele reacties deelde Maat later een Facebook-update: ‘Het ging mij slechts om de overdaad aan aandacht voor de LHBTI-beweging in de protestantse gemeente in Amsterdam. En om een weging of dit nu gewenst is, gezien de magere missionaire kracht die de kerk heeft. Dus allerlei emotionele en persoonlijke reacties begrijp ik wel, maar voor mij is het meer de koers en het beleid wat ik ter discussie stel. Ik vel over niemand een oordeel, maar ik ben wel kritisch op al deze theatrale aandacht. Ze wordt niet alleen van overheidswege maar ook binnen de kerk aan ons opgedrongen. Niet de LBHTI heeft veel te vrezen, maar de klassieke confessionele gelovige die niet kan of wil meebewegen. Mijn punt daarnaast is dat de grotere discussie rondom gender het gesprek rondom homoseksualiteit heeft gekaapt. Lijkt me ook onwenselijk.’

Positieve en negatieve reacties
Eén van de mensen die het statement van Maat waardeert is Richard Brainy. ‘Dank dat je je nek durft uit te steken. Aan de reacties te lezen heel hard nodig. Er zijn maar weinig ‘prominente‘ sprekers die zich hier hun vingers aan durven te branden zo openlijk als een platform als deze. Hoe sommige kerken en christenen omgaan met dit soort vraag stukken is zeer zorgwekkend’, stelt Brainy. Margien Brouwer stelt: ‘Het schudden is al even begonnen en spoedig zal blijken welke kerkgenootschappen nog trouw durven zijn aan het radicale evangelie van bekering en werken die daarbij passen en genade door geloof. Die werken niet om iets toe te voegen aan het volbrachte werk van Jezus Christus, maar geloof zonder werken is dood.’

Olaf ten Napel behoort tot de critici en stelt vast dat Hans Maat met zijn bijdrage ‘de ruimte voor dialoog verkleint’. In pastorale gesprekken die ik voer rondom geaardheid krijgt het thema een naam, een verhaal, een vaak zeer eenzaam gezicht. Je kunt dan niet zomaar meer over een theologische kwestie praten, maar praat over mensen, wiens pijn je van heel dichtbij hebt gezien.' Via Cvandaag reageert Maat als volgt op deze opmerking van Olaf: 'Dit zegt Olaf eerst en daar zit voor mij ook het probleem: de pastorale kant begrijp ik ook, maar mag niet leidend zijn in het verstaan van genderissues in het licht van de Bijbel en van het overgrote deel van het christendom, vandaag en in onze tweeduizendjarige kerkgeschiedenis. Ik hekel het liberale Schriftverstaan en van daaruit kijk ik naar de institutionele kerk en hoe zij opereert. Ze praat over inclusief en dreigt woke te worden onder invloed van een agressieve LBHTQI+ cultuur die ons wordt opgedrongen.'

'De pastorale kant begrijp ik ook, maar mag niet leidend zijn in het verstaan van genderissues in het licht van de Bijbel.'

Olaf ten Napel vervolgt: ‘Ik bid de kerk toe dat we zullen leren dat sommige thema's niet even met een theologische discussie op te lossen zijn. Het gaat om mensen van vlees en bloed. Laten we daarom onze theologische strijdbijlen begraven en ruim baan maken voor mensen, die stuk voor stuk onaf zijn. Daarmee hoeven we niet alles goed te praten, maar ook niet overal het laatste woord over te hebben. Gezegend is de kerk waar mensen zich oefenen in bescheidenheid en voorbij alle schreeuwende stemmen vasthouden aan elkaar. Ik geloof dat op die plekken God in ons midden is.’ ‘Waarom moeten christenen hun orthodoxie bewijzen over de ruggen van kwetsbare minderheden?’, vraagt Luite-Harm Kooij zich af. ‘Ik ben blij met toenemende openheid in kerken voor iedereen die niet hetero is. Lijkt mij helaas ook nog steeds heel hard nodig dat die ruimte bevochten wordt, niet alleen in de NGK waar ik zelf voorganger ben.’

PKN Amsterdam
Het is geen geheim dat de protestantse gemeente in Amsterdam investeert in de LHBTI-gemeenschap. Sinds vorig jaar beschikt de kerk over een LHBTI-predikant: Wielie Elhorst. "Was het eerst impliciet, nu zegt de kerk expliciet: we willen zichtbaar aanwezig zijn in deze gemeenschap", lichtte predikant destijds toe op de website van de Amsterdamse kerk. "De kerk heeft verhalen waarin LHBTI+’ers zich kunnen herkennen, van troost en hoop en misschien wel bevrijding. De LHBTI+-gemeenschap laat de kerk de diversiteit van Gods schepping zien, de vele manieren waarop we ons kunnen verbinden in seksualiteit en relaties. Die twee werelden wil ik de komende vier jaar dichter bij elkaar brengen."

De predikant wil de LHBTI+-gemeenschap in Amsterdam duidelijk maken dat Bijbelverhalen over iedereen gaan. Volgens hem speelt de jaarlijkse Pride-kerkdienst daarin een belangrijke rol. "Van zo’n viering gaat een helende en genezende kracht uit. Het zou mooi zijn als gewone vieringen ook die uitstraling hebben. Dat we proberen iedere kerkdienst zo inclusief mogelijk te maken."

"Kijk maar naar Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ze schrikken daar van onze koers en liberale interpretatie van de Schrift."

Missie Hans Maat
Maat nam in oktober vorig jaar afscheid als directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk. Na elf jaar vertrok Maat om zijn bediening te vervolgen in onder meer een nieuwe stichting met de naam ‘Return of Hope’. In de toekomst zal hij zich richten op de begeleiding en het onderwijs voor jonge generaties pioniers, evangelisten, voorgangers en andere leidinggevenden, mogelijk in een protestants en charismatisch apostolair centrum. Daarnaast vindt Maat dat de kerk in Nederland en Europa een sterker profetisch geluid moet laten horen. In een tijd van maatschappelijke onrust zijn er volgens hem rolmodellen nodig die een radicaal Bijbels christendom laten zien.

“Ik vind dat christenen alerter mogen worden met het oog op de maatschappelijke onrust en tendensen die spelen in Nederland en wereldwijd”, stelde Maat vorig jaar in zijn afscheidsinterview tegenover Cvandaag. “Onze vrijheid neemt in de huidige beleidskeuzes snel af. Wat zegt Gods Woord over deze tijd? Welke antichristelijke machten manifesteren zich? Brengen we mensen binnen in Gods koninkrijk door evangelisatie en ons getuigenis? Een soort re-awakening onder christenen, daar hoop ik aan bij te dragen."

In een reactie tegenover Cvandaag voegt Maat toe: "Er is een christendom wat alle eeuwen heeft overleefd en wat zich vermenigvuldigt. De neo-liberale koers die de Westerse kerk inzet leidt tot ontkerkelijking, niet tot groei. Kijk maar naar Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ze schrikken daar van onze koers en liberale interpretatie van de Schrift en het daarmee samenhangende verlies van missionaire kracht en moreel kompas. Misschien kunnen we daar eens wat van leren."

Bovenstaand artikel kwam ter sprake in de Cvandaag podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 23:30

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Pasen én lachen alles met elkaar te maken hebben

"Lachen en Pasen horen bij elkaar, want duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Pasen is niet alleen het feest van de opgewekte Christus, maar ook van opgewekte christenen", aldus Wilkin van de Kamp. In de 48e aflevering van de serie

Mannenzang in de Grote Kerk van Dordrecht
Video

Luister naar deze mannenzang van Psalm 121 uit de Grote Kerk van Dordrecht

''k Sla d' ogen naar 't gebergte heen. Vanwaar ik dag en nacht, des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen. Die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde', het zijn de bekende woorden uit het eerste vers van Psalm 121. Ee

Willem Ouweneel
Video

Willem Ouweneel: “Geestelijke machten zijn uit op totale vernietiging Israël”

Joden over de hele wereld worden geconfronteerd met antisemitisme, oftewel Jodenhaat. Dat is niet na 7 oktober begonnen, maar speelt al duizenden jaren. Waarom zit Jodenhaat zo diep, en waarom lijkt het ingebakken in de mens? Prof. dr. Willem Ouwenee

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck vertelt dat het beste nieuws dat de wereld ooit hoorde van een begraafplaats kwam

“Het beste nieuws dat de wereld ooit hoorde kwam vanuit een begraafplaats. Hij is er niet, want Hij is opgestaan. Dat betekent dat de dood is overwonnen. Jezus heeft de deur van de dood geopend die is op slot gevallen was sinds de zonde van Adam en E

'De Wereld Rond'
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Tamara Caceres-van Halteren

Tamara Caceres-van Halteren vertelt in de podcast van 'De Wereld Rond' hoe ze Jezus persoonlijk leerde kennen en via die ontmoeting met Hem in Zuid-Afrika belandde. Haar man Diego, die ze daar leerde kennen is evangelist en samen met hun twee kindere

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 37

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

ds. W. F. 't Hart
Video

Terugkijken: ds. W. F. 't Hart beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is ds. W. F. 't Hart te gast om te spreken over het thema 'Word hervormd'. De predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Zwartebroek-Tersch

Nigeriaanse vrouwen/Gerhard
Opinie

Ontvoeringsindustrie in Nigeria moet stoppen: tien jaar wegkijken is niet te verteren

Tien jaar geleden reageerde de wereld geschokt op de ontvoering van 276 meisjes van een school in Chibok, in het noorden van Nigeria. De geruchtmakende kinderroof werd de opmaat voor een bizar verdienmodel. Eerst even het geheugen opfrissen. Op 14 ap

Meerartikelen

nigeria
Nieuws

Tientallen christenen gedood bij driedaagse islamitische aanval in Nigeria

In het bisdom Pakshin in Nigeria hebben islamitische Fulani-herders drie dagen lang een bloedbad aangericht. Daarbij zijn minstens 29 christenen om het leven gekomen. Daarnaast raakten er twee christenen gewond en werden er kerken en huizen van chris

Engelse leerlingen
Nieuws

Rapport toont aan dat Engelse scholen hevig tekortschieten in godsdienstonderwijs

Op veel Engelse scholen ligt de kwaliteit van godsdienstonderwijs te laag. Dat is de conclusie uit een rapport dat deze week door onderzoeksbureau Ofsted gepubliceerd werd. In het rapport staat onder meer dat scholen hun godsdienstonderwijs veel meer

Myanmar
Nieuws

Predikant en christelijk leider in Myanmar kort na vrijlating opnieuw gearresteerd

De prominente christelijke leider en voorvechter van mensenrechten dominee Hkalam Samson is in Myanmar kort na zijn vrijlating opnieuw gearresteerd. Hij was nog maar enkele uren uit de gevangenis toen hij opnieuw werd opgepakt. Dat meldt een familiel

Miss Amie
Nieuws

Dragqueen cancelt voorleesbeurt in Amerikaanse kerk na aanhoudende kritiek en bedreigingen

Een Amerikaanse dragqueen ziet af van haar voorleesbeurt die ze volgende week zou verzorgen in een kerk in Pennsylvania. Dat meldt The Christian Post. Aanvankelijk zou de dragqueen haar voorleesbeurt houden in een bibliotheek maar na aanhoudende krit

Manchester
Nieuws

Politiebegeleiding voor pro-life spreker Manchester na scheldpartijen en bedreigingen

In het Engelse Manchester heeft de politie moeten ingrijpen om een jonge pro-life spreker te beschermen tegen een schreeuwende menigte pro-abortus demonstranten. De spreker, Madeline Page, CEO van de Alliance of Pro-life Students (APS), moest onder p

Ds. G. van Zanden
Video

Hervormde predikant waarschuwt voor valse nederigheid: "Dat is een christen op zijn slechtst"

"Het leek zo nederig, alsof het haar om de eer van God te doen was en dat ze dat wilde beschermen. Maar in feite zette ze zichzelf in de laagte neer om er de hoogte voor terug te krijgen. Dat is een christen op zijn slechtst", aldus ds G. van Zanden.

Anja Haga
Nieuws

ChristenUnie: BBB verkoopt Europese luchtkastelen

Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie) is verbijsterd na uitspraken van BBB over de inzet van Nederland in Europa wat betreft de mestderogatie: ‘Als je weet hoe het werkt in Brussel weet je ook dat duurzame afspraken voor boeren en natuur baat h

opperrabbijn
Column

Een moment verdwaald in Friesland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs hoe hij moest spreken in Friesland en plotseling alleen in de regen stond. Verder deelt hij een verdrietig verhaal van een oud-leerling die op 52-jarige leeftijd overleed en vertelt Jacobs uit te kij

Nigeriaanse Bethany dankbaar voor hulp Open Doors
Video

Nigeriaanse christen werd ontvoerd nadat haar dochter overleed

De Nigeriaanse Bethany heeft veel meegemaakt. Nadat haar dochter ontvoerd werd en later overleed, viel zij zelf in handen van diezelfde ontvoerders. Open Doors hielp haar door middel van traumazorg en de bouw van een huis. Bethany’s dochter, Mary, we

Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Video

Ontdek in deze video het bijzondere werk van christenen in Ghana

In Noord-Ghana wonen veel moslims en zijn christenen in de minderheid. Naast dominees zijn vrijwillige voorgangers van grote betekenis voor de kleine dorpskerken in dit extreem arme gebied. De Presbyteriaanse Kerk van Ghana traint catechisten. Een ca

evangelisten
Nieuws

Straatevangelisten organiseren tweedaags event in Amsterdam

Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei organiseert Evangelist.Network het tweedaagse event ‘Take The City Amsterdam’. Dit initiatief is eerder geboren uit een enthousiaste groep straatevangelisten, die het verlangen hebben om met vele gelo

Elbert Smet en Kinga Bán
Video

Nog steeds indrukwekkend: Kinga Bán en Elbert Smelt zingen 'Leef met volle teugen'

Het is bijna vijf jaar geleden dat de bekende en geliefde christelijke zangeres Kinga Bán op 37-jarige leeftijd overleed. Kinga, onder meer bekend van haar jarenlange deelname aan Sela, nam tijdens haar ziek-zijn de single 'Leef met volle teugen' op.