Priester, pastor en predikant: vinden we ze wel terug in Gods Woord?

God29 juni 2023 Douwe Scheepsma
Douwe Scheepsma

Er is nogal veel te doen de laatste tijd over het ambt van predikant en het predikantentekort. We kunnen kort en bondig tot de volgende slotsom komen: de problemen zijn er omdat dit ambt van priester, predikant en pastor niet voorkomt in de Bijbel. Iedere gelovige is nu trouwens een priester. Nou, nou zal menigeen denken, dat is een boude slotsom. Inderdaad, en daarom moeten we maar gauw de Bijbel openen en die laten spreken.

In de eerste plaats staat er duidelijk dat in de samenkomst van de plaatselijk gemeente 'een ieder iets heeft' en dat ter nadere verduidelijking in die perikoop staat: 'Laten de vrouwen zwijgen in de gemeenten' (1 Kor. 14:26-40).

Een eenmansbediening vinden we daar en elders in het Nieuwe Testament niet en deze wordt dan ook louter gebaseerd op interpretatie van bepaalde Bijbelteksten. Inderdaad wordt er over 'voorgangers' gesproken in het Nieuwe Testament, echter enkel in het meervoud en Schrift met Schrift vergelijkend - dé manier om de Bijbel te verstaan - zijn dat dezelfde mensen als hen die worden aangeduid met 'oudsten' (geen jongeren dus) en 'opzieners' (met de functie van toezichthouden). Oudere gelovigen die de anderen voorgaan en toezichthouden, hoeden.

Een eenmansbediening vinden we in het Nieuwe Testament niet en deze wordt dan ook louter gebaseerd op interpretatie van bepaalde Bijbelteksten.

Ook wordt wel gewezen op 'de engel van de gemeente' in Openbaring 2 en 3, maar daar lijkt geen sprake te zijn van één bepaalde persoon. Meer waarschijnlijk is dat de engel daar het verantwoordelijke deel van de gemeente representeert. Er is natuurlijk heel wat meer over deze materie te schrijven, maar dat is niet het punt, de opzet van dit schrijven. We willen graag kort, bondig en toch duidelijk iets stellen.

Tot besluit proberen we samen te vatten waar het op neer komt in Gods Woord met betrekking tot deze materie:

- Je hebt gelovigen die bepaalde gaven hebben of een gave zijn aan de gemeente (als geheel), 'evangelisten, anderen als herders en leraars' (Ef. 4:11), maar zij zijn gegeven aan de gemeente als universeel (wereldwijd) geheel, niet aan een bepaalde plaatselijke gemeente.

- Hoewel het woord ‘ambt’ niet voorkomt in de Bijbel, zouden we die term kunnen gebruiken als aanduiding voor de plaatselijke 'opzieners en dienaars' (Fil. 1:1), oftewel oudsten en diakenen. Duidelijk dus een plaatselijke verantwoordelijkheid. Het kan zijn dat er onder oudsten zijn die kunnen 'arbeiden in woord en leer' (1 Tim. 5:17), maar op zich is hun functie dus plaatselijk. De Heilige Geest stelt hen daar, doet hen, zeg maar, bovendrijven, 'om de gemeente van God te hoeden' (Hand. 20:28).

Hoewel we een en ander niet verder zouden uitdiepen is het nog wel van belang dat in Gods Woord
a) de gemeente oudsten niet kiest (dienaars/diakenen wel) en
b) de gemeente niet de autoriteit heeft om hen officieel ‘in het ambt te stellen’ (de apostelen hadden die autoriteit wel).

Wél kunnen we nu zodanige broeders herkennen (naar aanleiding van de eisen verwoord in 1 Tim. 3 en Tit. 1) en hen erkennen: 'hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en hen zeer hoog te achten om hun werk', 1 Thes. 5:12.

Tevens is het dan ook een trieste zaak dat men dus denkt dat ‘kerken’ in vervolgde landen een ‘voorganger’ nodig hebben. Het is een vermenging van oud- en nieuwtestamentische beginselen.

Douwe Scheepsma is een gepensioneerde inkoopmanager en maakt deel uit van wat men wel 'the brethren' noemt, in Nederland bekend onder de benaming van 'vergadering van gelovigen' (oftewel: gemeente van gelovigen).

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Lineke Blijdorp hekelt uitspraken D66-minister over Tom de Wal: "Beschamend"

"Beschamend en dom", zo typeert Lineke Blijdorp recente uitspraken van Pia Dijkstra, demissionair minister van Medische Zorg, over evangelist Tom de Wal. Volgens de D66-bewindsvrouw houdt De Wal met zijn genezingsdiensten "mensen voor de gek". Ze waa

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant: "Een zondaar zonder berouw is welkom bij Christus"

Mensen hoeven niet over voldoende zondekennis of berouw te beschikken, voordat ze tot de Heere Jezus mogen gaan. Dit onderstreepte ds. J. Koppelaar onlangs tijdens een preek. De hersteld hervormde predikant deelt een hoopvolle boodschap voor reformat

Chris Stoffer
Video

SGP-leider brengt 'geloof, hoop en liefde' ter sprake tijdens Kamerdebat

Het was een lange dag woensdag in de Tweede Kamer. Er werd bijna twaalf uur lang gedebatteerd over het hoofdlijnenakkoord dat door PVV, VVD, NSC en BBB is gesloten. Aan het einde van de dag gloorde er hoop in de Tweede Kamer. En niet alleen hoop, ook

Paus Franciscus
Nieuws

Vaticaan nodigt door Chinese overheid benoemde bisschop uit voor evenement

Een door de Chinese overheid benoemde bisschop sprak tijdens een event dat onlangs door het Vaticaan in Shanghai gehouden werd. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om bisschop Shen Bin, hij werd in april 2023 door de communistische Chinese regerin

Nick Hall
Positief nieuws

Evangelisatiecampagne bereikt in twee maanden 67 miljoen mensen

De wereldwijde evangelisatiecampagne, genaamd 'Anthem of Grace', heeft in bijna twee maanden tijd liefst 67 miljoen bereikt met de goede boodschap. Dat meldt CBN News. De met Goede Vrijdag afgetrapte evangelisatiecampagne is een initiatief van de de

Soedan
Nieuws

Angst onder christenen Zuid-Soedan neemt toe na ontvoering priester

De recente onverklaarbare verdwijning van priester Luke Yugue en zijn chauffeur Michael Gbeko in Zuid-Soedan heeft onder veel christenen in het Centraal-Afrikaanse land angst gezaaid. Zij vrezen nu voor hun veiligheid en aarzelen om hun pastorale wer

Seksualiteit
Column

Praten over seks in de kerk?!

Pas kwam ik thuis uit m’n werk. En niet ik, maar m’n oudste dochter viel meteen met de deur in huis: ‘Ik heb echt geen zin in de tienerclub vrijdag… Ze gaan het dan over seks en porno hebben.’ Zo, welkom thuis! Terwijl ik mijn jas uittrek en aan tafe

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet waarschuwt tegen theologie van hypergenade

In deze onderstaande video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van Christelijke apologeet, stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is volgens hem merkbaar in de evangelisc

Meerartikelen

Paul Field en Ralph van Manen
Nieuws

Paul Field en Ralph van Manen vieren gezamenlijk 50 jaar songwriting

Sommige artiesten zijn een meester in hun vak. En als je het over liedjes schrijven hebt, dan kan Paul Field zeker een meester genoemd worden. De Brit is al bijna vijftig jaar actief en heeft honderden liedjes geschreven die hun sporen hebben nagelat

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons als Zijn geliefde kinderen heeft aangenomen

"Bekleed met het Lam van God heeft God jou in Christus het Lam geadopteerd en als Zijn geliefde kind willen aanvaarden. De Geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart, jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelij

Mirjam Bikker
Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

Hoop! Een prachtig woord, een fundament, een anker; het tegenovergestelde van angst. ‘Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt,’ schrijft de priester Tomáš Halík. Het maakt dus veel uit welke toekomst je voor ogen hebt. Daar moest ik aa

christenvervolging
Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

De eerste brief van Petrus, met het karakter van een rondzendbrief, is geadresseerd aan niet-Joodse christenen in Klein-Azië. Vanwege hun geloof kregen zij te maken met sociale discriminatie, een voorloper van de christenvervolging die dit gebied een

Ds. M van Reenen
Opinie

Moet je refo zijn om altijd een rok te dragen?

In de loop van de jaren als predikant tref je steeds meer broeders uit allerlei kerkverbanden. Logischerwijze (vanuit mijn kerkelijke positie) het meest in reformatorische kring, maar gelukkig ook daarbuiten. Er zijn veel punten van herkenning, maar

Pia Dijkstra en Tom de Wal
Nieuws

D66-minister roept Nederlanders op om niet naar Tom de Wal te gaan

‘Gebedsgenezers’ als evangelist Tom de Wal “houden mensen voor de gek”, stelt Pia Dijkstra. De demissionair minister van Medische Zorg roept Nederlanders op om de genezingsdiensten van Tom de Wal niet te bezoeken. “Tuin er niet in”, aldus de bewindsv

Ds. A. Baars
Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn en ik had nog nooit avondmaal gevierd. Ik had geen vrijmoedigheid”, aldus prof. dr. A. Baars. De emerituspredikant, verbonden aan de CGK, vertel

CVS Pharmacy
Nieuws

Christelijke verpleegkundige bereikt schikking met ex-werkgever na ontslag om abortusmedicatie

De christelijke verpleegkundige Robyn Strader werd in oktober 2021 door haar werkgever ontslagen omdat ze weigerde abortusmedicatie te verstrekken. Ze weigerde echter om het daarbij te laten zitten en spande vervolgens een rechtszaak aan tegen haar v

Paus Franciscus
Nieuws

Paus Franciscus beschuldigd van ketterij nadat hij stelde dat elk mens 'fundamenteel goed' is

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen naar aanleiding van een uitspraak die hij onlangs deed in gesprek met het Amerikaanse actualiteitenprogramma '60 Minutes'. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke merkte op dat de mens

Gert-Jan Segers
Opinie

Landgenoten zijn medeverantwoordelijk voor een golf van Jodenhaat

De verkrachtingen, de moorden en de gijzeling van honderden Israëliërs door Hamas-strijders op 7 oktober waren gruwelijk. En nog altijd zitten er Israëlische gijzelaars in de helse krochten van Hamas. Hartverscheurend. De verwoesting in Gaza en de du

Jonathan Kroeske
Levensverhaal

Tijdens de grootste tegenslagen ervoer voorganger Jonathan Kroeske Gods nabijheid

Jonathan Kroeske is voorganger van Godcentre Utrecht, een van de snelst groeiende kerken in Nederland. Onlangs schoof Kroeske aan in het programma Hour of Power, waarin hij onder meer vertelde over de grootste tegenslagen in zijn leven. Het is decemb

suïcidale gedachten
Nieuws

Zelfdodingen voorkomen wordt wettelijke verplichting; initiatiefwet ChristenUnie aangenomen

De inzet van de landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen wordt een wettelijke verplichting. Een bijna unanieme Kamer stemde vandaag in met de initiatiefwet van ChristenUnie die dat gaat regelen. Alleen FvD stemde tegen. De wet werd