Theoloog Tabitha ziet dat kerken verstrikt raken in hun eigen vorm: "Ze zien de nood van deze tijd niet"

God11 juni 2023 Hour of Power
Tabitha van Krimpen

“Ik vind dat de kerk soms verstrikt raakt in haar eigen verenigingsvorm en vergeet wat er daarbuiten allemaal gebeurt en welke noden er zijn in deze tijd.” Tabitha van Krimpen was vorig jaar de Jonge Theoloog des Vaderlands, een titel die ten deel valt aan een theologiestudent die geloof en maatschappij op een bijzondere manier met elkaar weet te verbinden. Tabitha deed dat met name op het gebied van christelijke marketing, omdat ze naast haar studie theologie ook bedrijfskunde studeerde.

“De kerk hoort middenin de wereld te staan wat mij betreft”, begint Tabitha haar verhaal. “Als kind had ik al veel vragen over het geloof. Van huis uit kreeg ik mee dat geloven belangrijk is en daar wilde ik op een goede manier invulling aan kunnen geven. Wat betekent het precies dat Jezus voor mij aan het kruis is gegaan? Hoe verhoud ik mij tot het christelijk geloof? Wat hebben de christelijke conferenties waar mijn ouders mij mee naartoe namen mij te zeggen?”

Er is volgens Tabitha niet één duidelijk bekeringsmoment in haar leven geweest. Haar geloof is geleidelijk gegroeid door in de Bijbel te lezen en te bidden. “De Bijbel doet een appèl op mensen als het gaat om verantwoordelijkheid dragen in deze wereld en zorg dragen voor onze schepping. Het zijn zesenzestig boeken die heel verschillend zijn. Van Poëzie tot wetteksten en verhalen. De inhoud ervan is zo breed, dat dit voor iedereen herkenbaar is: voor mensen die op dit moment op de spreekwoordelijke top van de berg zitten, maar ook voor mensen die in de diepste dalen bivakkeren. Alle mogelijke menselijke emoties komen aan bod, dat is zo ontzettend waardevol aan de Bijbel. Er komen personen in naar voren die sterk de nabijheid van God ervaren, maar ook mensen die de grote afwezigheid van God ervaren."

"Hij zou een maand later benoemd worden als scriba in onze gemeente. Waarom moest hij dan nu al gaan?"

Bacterie
Eind 2019 verloor Tabitha plotseling haar vader en ging ze zelf door een diep dal. “Hij kreeg op een vrijdag last van zijn rug en keel en wilde op maandag even langs de huisarts gaan. Maar van zondag op maandagnacht ging het mis en werd hij met de ambulance opgehaald. Achteraf bleek het om een vleesetende bacterie te gaan. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en al diezelfde avond zeiden ze dat behandelen geen zin meer had. Mijn wereld stond op dat moment stil.”

Presentator Jan van den Bosch vraagt Tabitha of ook haar geloof stil kwam te staan na de dood van haar vader. “Het was een soort ingehouden adem”, vertelt ze. “De ‘waaromvragen’ kwamen naar boven, net als de boosheid. Hij was juist iemand die zich wilde inzetten voor Gods koninkrijk en de kerk. Hij zou een maand later benoemd worden als scriba in onze gemeente. Waarom moest hij dan nu al gaan? Ook als gezin moet je op zo’n moment zoeken naar nieuwe wegen om met elkaar verder te gaan.”

Bubbel
Tabitha is op christelijk gebied graag een dwarsligger, ze heeft net een nieuw boek geschreven met de titel: ‘De bottom up kerk’. “Het is vooral als aanmoediging bedoeld om uit je christelijke bubbel te komen en jonge mensen op te zoeken”, vertelt Tabitha. “Ik krijg vaak de vraag: ‘Hoe krijgen we jonge mensen weer naar de kerk?’ Maar misschien is dat wel de verkeerde vraag en moeten we juist dáár zijn waar de jonge mensen graag zijn. Waar zij leven met hun vragen.”

‘Bottom up’ en ‘top down’ zijn begrippen waar Tabitha tijdens haar studie bedrijfskunde mee te maken kreeg. Ze past ze in haar boek toe op de kerk. “Op het gebied van management en organisatie worden dingen vaak van bovenaf aangestuurd, ‘top down’ noemen ze dat. Maar misschien moeten we in de kerk de mensen die onderaan de hiërarchie staan leidend laten zijn in wat er gebeurt en hoe we de kerk vormgeven. Ik vind dat de kerk soms verstrikt raakt in zijn eigen verenigingsvorm en vergeet wat er daarbuiten allemaal gebeurt. Dat de kerk soms niet meer op de hoogte is van wat de nood van mensen is in deze tijd. Naar buiten gerichte gemeenschappen die op jongeren zijn gericht kunnen hierin tot voorbeeld van kerken zijn”, zegt Tabitha tot besluit.

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#291 Patrick & Jeffrey over verkiezingsprogramma CU, de GerGem en de bikini
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

De lofzang klinkt
Nieuws

IKC ondersteunt zondagsschool in ontwikkeling kerstviering

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) voorziet zondagsschoolleidinggevenden voortaan jaarlijks van geschikte ingrediënten voor een kerstviering. Met een digitaal pakket kan de leiding eenvoudig een theologisch en didactisch verantwoord programma sam

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize lanceert platform over wetenschap en geloof

Wetenschap en geloof, gaan die twee wel samen? GlobalRize wil graag mensen die belangstelling hebben voor wetenschap bereiken met het platform Search4Truth. Daarvoor laat Andries Knevel een aantal topwetenschappers aan het woord die christen zijn, in

Hans Maat
Nieuws

Theoloog Hans Maat verwacht dat God spoedig terugkeert

De There is More conferentie, voorheen georganiseerd door het Evangelisch Werkverband, vindt ook dit jaar weer plaats. Van 28 tot en met 30 september nodigt theoloog Hans Maat je van harte uit om kracht te ontvangen of een doorbraak te ervaren in je

Ds. N.P.J. Kleiberg
Nieuws

HHK-predikant deelt ernstige boodschap aan christenen die twijfelen aan hun behoud

Veel christenen ervaren om verschillende redenen moeite om het genadeoffer van de Heere Jezus Christus aan te nemen. Zo worden vragen als ‘Is het wel voor mij’ regelmatig gesteld op het kerkelijk erf. Ds. N.P.J. Kleiberg merkte onlangs in een preek o

Jerry Falwell jr.
Nieuws

Jerry Falwell jr. klaagt leidinggevenden Liberty University aan voor financieel en seksueel wangedrag

Jerry Falwell jr. beschuldigt leidinggevenden van de Liberty University van financieel en seksueel wangedrag. Daarnaast zou volgens Falwell de merknaam en het imago van zijn vader uitgebuit worden door een aantal leiders, dat meldt de Christian Post.

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest
Nieuws

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest

Nu Israëlische gezinnen voorbereidingen treffen voor het Loofhuttenfeest (Soekot) dat komende vrijdag aanbreekt, treft ook de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) voorbereidingen voor haar jaarlijkse viering van het Loofhuttenfee

Tiffany Brame
Dagelijks leven

Video: Een uniek kijkje in het leven van MAF-vliegtuigmonteur Tiffany Brame

Waar MAF-piloten ambulancevluchten verrichten en soms ook evangelisten aan boord hebben, spelen de technische collega's achter de schermen net zo goed een belangrijke rol. Zo ook Tiffany Brame die sinds enige tijd als vliegtuigmonteur voor de organsi

Kunstwerk
Nieuws

Vrouw schopt 'afgodsbeeldjes' omver bij tentoonstelling: "Er is maar één God!"

Een opvallend incident bij een tentoonstelling in Maarssen. Daar vernielde een vrouw een kunstwerk omdat het bestond uit afgodsbeeldjes. “Er is maar één God, maar één Jahweh”, riep de bejaarde vrouw terwijl ze de beeldjes van de godin Asjera omver sc

Meerartikelen

Voorouders Lesotho
Nieuws

Bijbelse waarheden worden in Lesotho nog dikwijls vermengd met de verering van voorouders

De cultuur van Lesotho is doordrenkt met voorouderverering. Dit kleine land dat zich binnen de grenzen van Zuid-Afrika bevindt, is vanwege haar ligging tussen hoge bergkliffen nog altijd vrij lastig bereikbaar. Voorgangers die de bergdorpjes willen b

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’
Nieuws

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’

De Duitse Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is duidelijk: homoseksualiteit is onbijbels. Dat meldt CNE News. Gemeenten die daarvan afwijken zijn echter nog steeds welkom in het kerkgenootschap. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) kwam z

Cvandaag podcast
Nieuws

De bikini: moeten christenen het daar nu echt over hebben?

"De bikini. Het lijkt een achterhoedediscussie, maar de manier waarop we ons kleden heeft wel degelijk te maken met ons geloofsleven", maakt Jeffrey Schipper duidelijk in de Cvandaag podcast. De eindredacteur van Cvandaag merkt in de nieuwspodcast op

vrouw in ambt
Nieuws

Refoweb-vragensteller vraagt zich af: 'Mogen vrouwen als diaken dienen?'

'In 1 Timotheüs 3 is duidelijk dat het een functie betreft die alleen mannen kunnen bekleden. Maar in Romeinen 16 noemt Paulus Febe een “diaconos”. In welke zin moeten we Paulus gebruik van diaconos in Romeinen 16 lezen? Als de daadwerkelijke officië

Werd Jezus' Godheid besloten tijdens het concilie van Nicea?
God

Hebben christenen Jezus tot God uitgeroepen? Bekijk de video

'Is Jezus tot God uitgeroepen tijdens de Concilie van Nicea zoals dat verteld wordt in Dan Brown's Da Vinci Code?' Dat is de vraag die centraal staat in een nieuwe video van het YouTube-kanaal ChristenDOM? Op dit kanaal worden dagelijkse video's voor

Kees van Helden
Nieuws

Tegenstrijdigheden in de discussie rondom abortus

Al jaren zijn er tegenstrijdigheden als het gaat om het thema abortus. Het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw aan de ene kant en de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen aan de andere kant. Ten tijde van het tot stand komen van de Nederlandse ab

Waarom duurt het zo lang?
God

Elke wedergeboorte brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus

Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden - 1 Korint

Israël
God

Videoboodschap Christenen voor Israël: Gods trouw is vandaag tastbaarder dan ooit!

'Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in Israël. Kapernaüm, Jeruzalem, de Jordaan en het Meer van Galilea: plaatsen die voor elke christen tot de verbeelding spreken. Het zijn plekken die vandaag opnieuw opbloeien. God koos lang geleden dit

Florens van der Spek
Positief nieuws

Florens van der Spek over het vinden van 'de ware'

Florens van der Spek heeft goede raad in petto voor christenen die zich zorgen maken over het vinden van de ware. Er kan buitengewoon veel druk op jonge christenen komen te staan die denken dat ze de ware persoon die God voor hen heeft niet mogen mis

Martin Mans en John Hoekman
Positief nieuws

Luister naar het prachtige 'Is uw paspoort getekend?'

'Is uw paspoort getekend?', is een vraag die veel christenen bekend in de oren zal klinken. De vraag kan zowel bemoedigend als reflectief van aard zijn: 'Is uw paspoort getekend? Zo ja, wees dan niet langer bang voor de dag van morgen!' Maar ook: 'Is

Arie-Jan Mulder
God

Ook mensen die van Jezus houden kunnen zich door hun angst laten verleiden

Op de laatste avond die Jezus met zijn leerlingen doorbrengt vertelt Hij hen dat het moeilijk zal worden en dat ze allemaal zullen vluchten. Petrus, haantje de voorste als altijd, roept dat hij van Hem houdt en desnoods voor hem zal sterven. Maar Jez

Annemarie Roding-Schilt
Nieuws

Geestelijk verzorger Annemarie helpt mensen met dementie: "Erken dat je als kerk vergrijst"

"Mensen met dementie kunnen nog heel lang de reguliere eredienst blijven volgen. Als je maar weet waar ze zitten, wat hun vaste plek is en wie hun begeleider is." Annemarie Roding-Schilt is predikant-geestelijk verzorger en schreef het boek ‘Pastoraa