cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
GroeneKerken
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 mei 2023 door Redactie

GroeneKerken ondertekent brandbrief; CDA-Kamerlid kritisch

Een brandbrief aan het kabinet over het stopzetten van fossiele subsidies is medeondertekend door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat kan niet bij iedereen op waardering rekenen. Zo vindt CDA-Kamerlid en christen Henri Bontenbal dat kerken zich niet op die manier uit moeten spreken en stelling moet nemen. 

Fossiele brandstoffen
‘Het halen van de klimaatdoelen is een race tegen de klok’, zo begint de zelfbenoemde brandbrief. ‘De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al overal zichtbaar, van levensbedreigende droogtes in Afrika tot overstromingen in Limburg.’ Vervolgens spreekt men het kabinet direct aan; ‘U voert klimaatbeleid maar geeft tegelijkertijd nog steeds miljarden uit aan vrijstellingen en andere belastingvoordelen voor de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Miljarden vloeien vanuit de samenleving weg naar vervuilende bedrijven. Terwijl de samenleving versnelt, blijft u, geacht Kabinet, met één voet krachtig op de rem trappen.’

In de brandbrief roept men op tot het volledig afschaffen van fossiele subsidies. ‘Dit levert volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisaties (WTO) een belangrijke bijdrage aan het halen van de gestelde klimaatdoelen.’ Volgens de briefschrijvers kan het afschaffen van fossiele subsidies in combinatie met groene herinvesteringen de uitstoot met 7,5 procent omlaag brengen.

‘U praat al twintig jaar over het afschaffen van de fossiele subsidies, maar telkens wordt het onderwerp weer van tafel geveegd. Verder uitstel is nu echt niet meer uit te leggen. Het is oneerlijk en strijdig met het principe ‘de vervuiler betaalt’.’ Men stelt dat het tijd is om ‘daad bij het woord te voegen’ en de fossiele subsidies te stoppen.

Groene kerken
Tussen de vele organisaties die deze brandbrief ondertekenden is ook de organisatie GroeneKerken te vinden. Dat is een initiatief van Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Kerk in Actie heeft dit initiatief opgestart met Maatschappij van Welstand. GroeneKerken werkt samen met onder meer Micha Nederland. Op de eigen website stelt men er te willen zijn voor ‘alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen die stappen willen zetten op het gebied van ecologische theologie en praktijk’.

‘Onze droom is dat steeds meer christenen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van hun geloof en daarmee ook in het dagelijkse leven’, schrijft GroeneKerken verder op de website. ‘De urgentie die zij, en wij als team van GroeneKerken, voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en liefde voor God en voor alles wat Hij geschapen heeft.’ Men stelt een aanjager te willen zijn van een duurzame levensstijl en het groene geluid van kerken te willen laten klinken.

Men heeft de eerdergenoemde brandbrief dan ook ondertekend, zo laat GroeneKerken op Twitter weten: ‘Fossiele subsidies kosten miljarden en houden een onrechtvaardig systeem in stand. Gods schepping zucht en lijdt. De armsten wereldwijd zijn de dupe. Daarom ondertekenden we deze brandbrief aan het kabinet met de oproep: Stop fossiele subsidies.’ Men roept anderen ook op om de brief te ondertekenen.

Moeite
Dat stuit echter tegen de borst van Henri Bontenbal, christen en Kamerlid namens het CDA. Hij besluit op Twitter te reageren op de mededeling van GroeneKerken: ‘Ik heb er, eerlijk gezegd, moeite mee dat de kerk zich zo uitspreekt. Hier worden namelijk beweringen gedaan, die de kerk hiermee onderschrijft, waarover je echt van mening kunt verschillen zonder dat je de noodzaak van klimaatbeleid ontkent (integendeel!).’

‘Heeft GroeneKerken zich daadwerkelijk verdiept in de discussie over fiscale vrijstellingen op fossiele brandstoffen?’, vraagt Bontenbal zich vervolgens af. ‘En moet de kerk zich met beleidsstandpunten ten aanzien van klimaatbeleid bezighouden? Het moeilijkste hieraan vind ik vooral dat je hiermee gelovigen die gewetensvol ook hard aan klimaatbeleid werken, maar op dit specifieke punt anders kijken/denken, vertelt dat zij niet deugen.’

GroeneKerken houdt het vervolgens bij een korte reactie: ‘We vinden het belangrijk om ons uit te spreken over onrecht, dat door fossiele subsidies in de hand wordt gewerkt. Het is aan de politiek om beleid hierop te maken. Zie het als aanmoediging.’

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Woke, woke, woke, meehuilen en heulen in het koor van de klimaatdrammers. En maar het narratief na blijven blaten zonder na te denken, kijk ons eens correct zijn