Open graf én open hemel zijn de goedkeuring van de Vader van offer van de Zoon

God19 mei 2023 Ds. P. Nobel, De Waarheidsvriend
Ds. P. Nobel

Is het je wel eens opgevallen hoe begin en einde van het Lukas-evangelie elkaar raken? Beide keren is er sprake van aanbidding en blijdschap. Wat heeft dat ons te zeggen?

Lukas schrijft aan het slot van zijn Evangelie over hemelvaart als één geheel met Pasen. In zijn boek Handelingen komt de hemelvaart uitvoeriger aan de orde. In zijn Evangelie lijkt alles op de eerste paasdag te zijn gebeurd. Het open graf en de hemel die opengaat, zijn de goedkeuring van de Vader van het offer van Zijn Zoon. Hemelvaart hoort daarom bij Pasen. Jezus wordt opgeheven van de aarde, opgenomen in heerlijkheid en geplaatst aan de rechterhand van de Vader. Allemaal tekenen van eer en glorie. Aanbidding en blijdschap mag daarom de blijvende houding van de kerk zijn. Lukas beschrijft dat het duidelijkst in Lukas 24:52.

Koningschap
Allereerst spreekt hij over aanbidding. Terwijl Jezus wordt opgenomen in de hemel, ‘aanbaden zij Hem’. Letterlijk vertaald: ze vielen voor Hem neer. Lukas, die zijn Evangelie begint met de aanbidding van engelen en herders van het Kind Jezus (Lukas 2:14 en 20), eindigt er dus ook mee. De discipelen aanbidden Jezus, de in de hemel Verhoogde. Ze erkennen daarmee dat Hem goddelijke eer toekomt, omdat Hij de Zoon van God is.
Hier vallen alle menselijke bedenkingen en omstandigheden weg, hier schittert alleen de Christus van God in Zijn koningschap, in Zijn kracht en in Zijn heerlijkheid. Hij moet alle eer ontvangen.

Het koningschap van Christus is soms zeer verborgen. Maar aanbidden is dat je gelooft. 

Tegelijk is er veel wat de discipelen en wij niet begrijpen. Het koningschap van Christus is soms zeer verborgen. Wij bevinden ons soms in bedreigende omstandigheden, zodat er alle reden is om bezorgd en somber te zijn. Maar aanbidden is dat je gelooft en zegt: ‘Heere Jezus Christus, hoe groot bent U! Zou ik ooit aan U twijfelen?’

Grote blijdschap
Het gevolg is dan dat de discipelen met grote blijdschap terugkeren naar Jeruzalem, zo vermeldt Lukas vervolgens. Best apart, die grote blijdschap bij de hemelvaart van Jezus Christus. Er wordt immers afscheid genomen en scheiden doet lijden. Dat ervaren we van tijd tot tijd allemaal.

Het verrassende van het hemelvaartsevangelie: grote blijdschap. Lukas’ Evangelie eindigt zoals het begon. Aan het begin wordt door engelen aan de herders grote blijdschap verkondigd, die bestemd is voor heel het volk (Luk.2:10). Daar is reden toe. God komt in Christus naar deze wereld toe om haar te redden. Dat is aanleiding tot grote vreugde.
Hier keert de Zoon echter terug naar Zijn Vader, wat eerder een reden tot verdriet lijkt voor de discipelen. Toch keren ze met grote blijdschap terug naar Jeruzalem. Het laat zien dat het Evangelie van begin tot eind een blijde boodschap is. De beloofde blijdschap in Lukas 2 is in Lukas 24 vervuld. In de hemelvaart vindt de geboorte van Jezus Christus haar vervulling.

Zegenende handen
Het geheim van die aanbidding en blijdschap? Dat is de zegen. Dat is wat de discipelen zien op Hemelvaartsdag. Ze zien de Heere Jezus, nadat Hij als priester het offer gebracht heeft op Golgotha, zegenend als een priester naar de hemel gaan. Offeren en zegenen, dat is beide priesterwerk. Ook hier raakt het slot van het Lukas-evangelie het begin. De Heilige Geest laat dit Evangelie eindigen en beginnen in de tempel met een priester die zegent.

De aanbidding en blijdschap van de discipelen is dus te danken aan die zegenende en doorboorde handen van Priester Jezus. Zijn zegen rust op hen.

Maar wat een verschil. Aan het begin van het Lukas-evangelie werd er uiteindelijk geen zegen gegeven. Zacharias, de priester, stom geworden door zijn ongeloof, kon niet spreken en zo gingen de mensen daar en toen ongezegend naar huis (Luk.1:21-22).
Aan het slot van dit Evangelie gaan de discipelen als gezegende mensen naar Jeruzalem toe. Wat zien we immers in Lukas 24? Weer een Priester. Tot twee keer toe, in vers 50 en 51, lezen we dat Jezus Zijn discipelen zegende. Dat bleef Hij doen, ook toen Zijn voeten van de aarde werden opgeheven.

Doorboorde handen
Als straks de engelen komen, zeggen zij: ‘Hij komt net zo terug.’ Met andere woorden: Jezus gaat zegenend naar de hemel. Hij is zegenend in de hemel. Hij komt straks zegenend uit de hemel. De permanente houding van de Heere Jezus Christus is dat. Vanaf Zijn hemelvaart: zegenend uitgebreide handen, ten goede van Zijn volk (Hebr.9:24). Dat is de grond voor de aanbidding en blijdschap bij de discipelen met Hemelvaart.

Want die zegenende handen zijn doorboorde handen. Handen die zeggen: Ik heb Mij voor jou uit liefde tot in de dood gegeven aan het kruis. Opdat je niet zou sterven, maar leven. Die handen hebben de discipelen op Pasen gezien. Die handen zeggen met Hemelvaart: Ik ben en Ik blijf Dezelfde! Ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Ik ben er voor jou tot hulp en bijstand.

Het goede uitzeggen
De aanbidding en blijdschap van de discipelen is dus te danken aan die zegenende en doorboorde handen van Priester Jezus. Zijn zegen rust op hen. Dat is de AÓ“ronitische zegen. Want de eerste die zo de zegen op het volk mocht leggen, was de hogepriester AÓ“ron, de broer van Mozes. In Leviticus 9:22 staat: ‘Daarna hief AÓ“ron zijn handen op over het volk en zegende hen’.

Wat ons dus te doen staat met Hemelvaart? Ons bewust zijn van die zegenende en biddende Priester, Die sinds Hemelvaart in de hemel is, onze Heere Jezus Christus!

Wat is zegenen? Zegenen betekent in het Grieks letterlijk: ‘het goede uitzeggen, goed spreken van’. Zegenen is hier dat de Heere Jezus goed van je spreekt. Dit goede: ‘Vader, Ik heb hem gekocht met Mijn bloed. Mijn bloed is er tot verzoening van al haar zonden.’ Zegen als belofte van de bescherming, de genade en de vrede met God. De HEERE zegene u en Hij behoede u. Dat betekent: dat de Heere je Zijn bescherming aanbiedt. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat betekent: dat er in genade naar je wordt omgezien. De HEERE verheft Zijn aangezicht over u en Hij geeft u vrede. Dat betekent: vrede die voelbaar is midden in de stormen en aanvechtingen van je leven.

In de dood en na de dood
Wat ons dus te doen staat met Hemelvaart? Ons bewust zijn van die zegenende en biddende Priester, Die sinds Hemelvaart in de hemel is, onze Heere Jezus Christus! Ons concentreren op Hem in onze liederen en gebeden. Hem aanbidden om wie Hij is: de Zoon van de Vader, Die door Zijn Geest bij ons is op aarde. Ons plaatsen onder Zijn zegenende handen, die in de kerkdienst op Hemelvaart tot ons komen via de voorganger. Zodat we onder de indruk komen van Zijn grootheid, genade en bescherming. Want Zijn zegen alleen, die maakt rijk en vrij en veilig.

Dat hebben de discipelen ervaren. Ik denk aan Petrus, die de marteldood sterft. Ik denk aan Johannes, die verbannen wordt naar Patmos. Ik denk aan Jakobus, die onthoofd wordt. Dan lijkt het alsof de Heere hen heeft verlaten en vergeten. Maar dan: die zegenende handen van bewaring, genade en vrede. Die je opvangen, ook bij het naderen van de dood, ja in de dood en na de dood je nabij zijn. Om nooit te vergeten!
Dat wordt ook ons beloofd. Als we staan op die moeilijke positie in ons werk, in die haast onhoudbare situatie thuis. Voor je gevoel door de Heere vergeten en verlaten. Maar… om nooit te vergeten: zegenend ging Jezus als Priester naar de hemel. Hij zal ons helpen vanuit de hemel.

Dat te weten en te geloven maakt Hemelvaartsdag tot een dag van aanbidding en blijdschap.

Ds. P. Nobel is predikant van de hervormde gemeente te Garderen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast: waarom Johan Derksen zich opwindt over Tom de Wal

De bekende Nederlander Johan Derksen haalde eerder deze week fors uit naar evangelist Tom de Wal. Als het aan hem ligt wordt gebedsgenezing strafbaar gesteld. In de Cvandaag podcast legt redacteur Patrick Simons uit waarom De Wal de laatste weken vol

Stoffer
Nieuws

SGP ontluisterd na beantwoording Kamervragen over NOS-berichtgeving Israël en Gaza

De SGP is verbijsterd over de beantwoording van Kamervragen die de partij stelde over de berichtgeving van de NOS inzake Israël en Gaza. Het demissionaire kabinet weigert te zeggen wat men ervan zou vinden als de publieke omroep onevenwichtige berich

Wilkin van de Kamp
Nieuws

Waarom Wilkin van de Kamp enthousiast is over nieuw seizoen The Chosen

Het vierde seizoen van ‘The Chosen’, de Amerikaanse dramaserie over het leven van Jezus, is aangebroken. Voorganger Wilkin van de Kamp is enthousiast over de serie. "De makers willen mensen voor Jezus winnen." Simon Petrus komt thuis, waar zijn vrouw

Tien Geboden
Nieuws

Vanaf 2025 hangen in ieder klaslokaal in de Amerikaanse staat Louisiana de tien geboden

In de Amerikaanse staat Louisiana zullen vanaf 2025 de tien geboden in elk klaslokaal hangen. Deze week werd er een wet aangenomen waarin staat dat scholen hiertoe verplicht zijn, zo melden meerdere media. De tien geboden zullen duidelijk zichtbaar i

Ds. K. den Boer
Video

HHK-predikant spreekt angst uit dat heel veel kerkgangers in de hel zijn

"Ik ben bang dat er heel veel kerkgangers in de hel zijn. Zij hebben de weg geweten, maar niet bewandeld. Ik kom ze tegen. Mensen van 82, 90 of 91 jaar die nog nooit belijdenis gedaan hebben. Dan vraag ik: waarom heeft u nooit belijdenis gedaan? Dan

Robert Sarah
Nieuws

Kardinaal noemt Biden 'cafeteria-katholiek' tijdens lezing

Een vooraanstaande kardinaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft president Joe Biden voor ‘cafetaria-katholiek’ uitgemaakt. Dat meldt The Christian Post. De kardinaal in kwestie, Robert Sarah, zei dit tijdens een lezing die hij vorige week hield aa

Chris Führich
Nieuws

Duitse voetballers spreken openlijk over hun geloof in God

Chris Führich, een 26-jarige middenvelder van het Duitse nationale elftal, staat niet alleen bekend om zijn prestaties op het veld, maar ook om zijn uitgesproken christelijk geloof. Dat meldt Evangelical Focus. De Instagram-bio van de voetballer luid

Pia Dijkstra
Nieuws

Minister aangesproken na 'lofrede' op seksuele vrijheid: 'Tijd voor vertrek'

De seksuele vrijheid in Nederland staat onder druk, zo betoogt demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra in een opiniebijdrage in de Volkskrant. Maar in de lofrede die ze in het stuk vervolgens houdt, vergeet ze volgens Elise van Hoek-Bur

Meerartikelen

Ds. Eisinga
Nieuws

Ds. Eisinga aanvaardt beroep hervormde gemeente Valkenburg

De hervormde gemeente (PKN) in Valkenburg (Zuid-Holland) verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. R. R. Eisinga (foto) heeft het beroep aanvaard. De gemeente was sinds 2021 vacant in verband met het emeritaat van ds. H. E. J. van der Laan. Eisinga was va

Christelijk Koor Jigdaljahu
Video

Christelijk Koor Jigdaljahu zingt het schitterende 'He will hold me fast'

'He’ll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by Him at such a cost, He will hold me fast', deze woorden zijn afkomstig uit het lied 'He will hold me fast'. Het lied, afkomstig van Keith & Kristyn Getty en Selah is, werd onlangs doo

Gerard en Petra van Wijk
Interview

Nieuw avontuur voor voorgangersechtpaar Gerard en Petra: "We verlangen naar groei"

Onlangs nam het voorgangersechtpaar Eduard en Lia Witkamp na liefst 53 jaar afscheid als leidinggevenden en oprichters van evangelische gemeente De Schuilplaats in Papendrecht. Papendrecht.net sprak met hen en het nieuwe voorgangersechtpaar Gerard en

Judith Poulus
Nieuws

Zorgorganisatie Charim viert 15-jarig bestaan

Dit jaar bestaat zorgorganisatie Charim 15 jaar. Charim groeide de afgelopen jaren uit tot een herkenbare christelijke organisatie voor ouderenzorg met locaties Veenendaal, Zeist, Rhenen, Amerongen en Woudenberg. Met de viering van het 15-jarig jubil

huurovereenkomst Janskerk Utrecht
Nieuws

PThU en PGU ondertekenen huurovereenkomst Janskerk Utrecht

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) ondertekenden deze week de huurovereenkomst rondom het gebruik van de Janskerk in Utrecht. Voor een periode van dertig jaar wordt de PThU hoofdhuurder van deze

PKN synode
Nieuws

Forse kritiek op PKN-voorstel: 'Genadeklap voor theologische wetenschap'

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat voor een cruciaal besluit met betrekking tot hbo-theologen, die al lange tijd wachten op erkenning en een betere rechtspositie binnen de kerk. Meer dan negentig predikanten en theologen uiten, in aanloop

Kees Postma
Column

Sommige christenen bidden massaal om genezing: terecht?

Het stond er echt, pagina 19, zwart omrand. Diepbedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden is bespaard, heeft de Here tot zich genomen. Een snelle rekensom tussen de * en het kruisje die zijn geboorte en sterfdatum markeerden leerde mij dat hij ma

Ds. M. Maas
Video

Ds. Maas stelt indringende vraag: "Wat heeft u te verliezen als God er niet is?"

"Wat hebben u en jij te verliezen als God er niet is? Als de Verhevene een verzinsel is? Als de kerk een groot toneelstuk is? Als je nooit meer iets van de Majesteitelijke zou merken, wat raak jij dan kwijt? Een gewoonte? Een liefhebberij? Een bepaal

Jos Strengholt
Podcast

Jos Strengholt hoopt dat christenen zich laten inspireren door voetballers Oranje

Veel Nederlanders zijn momenteel in de ban van het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland. Aanstaande vrijdag speelt Oranje de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. Onlangs vertelde Denzel Dumfries dat hij regelmatig met een aantal teamgenoten

Robert Morris
Nieuws

Pastor neemt ontslag bij Amerikaanse megakerk na beschuldiging van seksueel misbruik

Pastor Robert Morris (62) heeft ontslag genomen als opziener bij de Amerikaanse kerk Church of the Highlands. Dat meldt The Christian Post. De Amerikaan trekt zich terug nadat zaterdag bekend werd dat hij in de jaren '80 herhaaldelijk een minderjarig

Pakistan
Nieuws

Christelijke riksjachauffeur in Pakistan al weken vast voor godslastering

Een katholieke riksjachauffeur zit sinds 27 april gevangen in de Pakistaanse stad Lahore. Hij is beschuldigd van godslastering. Dit gebeurde nadat hij per ongeluk uit zijn riksja stapte op enkele papieren die naar verluidt bladzijden van de Koran war

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

‘God is als een moeder’, leerde de profeet Jesaja

‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?’ - Jesaja 49:15. ‘God brengt jullie terug naar Israël’, zei de profeet. De meeste mensen geloofden zijn boodschap niet. Na 70 jaar in Babel gewoond te hebben, hadd