Dassen beter beschermd dan ongeboren kinderen

God31 maart 2023 Dirk van Genderen
Dirk van Genderen

Dassen leggen treinverkeer stil. Eerst in Friesland, daarna ook op het drukke spoortraject Den Bosch-Eindhoven. Er zijn zoveel tunnels gegraven, dat de spoorrails kan verzakken. En omdat dassen een beschermde status hebben, mogen ze niet zomaar worden verjaagd of verstoord en moet hun leefgebied worden beschermd. En ook elders zorgen dassen voor gevaarlijke situaties. Met gemak zijn tal van andere voorbeelden te noemen. Deze week was ook in het nieuws: twee kleine waterspitsmuizen houden in Alphen de bouw van een hotel tegen.’

En hiertegenover totaal ander nieuws van enkele maanden geleden: ‘De verplichte bedenktijd voor abortus wordt afgeschaft.’

Ik durf de stelling wel aan dat de natuur inmiddels beter wordt beschermd dan ongeboren kinderen. En het is goed dat de natuur wordt beschermd, jazeker. Maar voor ongeboren kinderen is er helemaal geen bescherming. Juist zij zouden moeten worden beschermd. Er is niemand die voor hen opkomt als de aanstaande moeder er vanaf wil.
De baarmoeder is de gevaarlijkste plaats op aarde. Een zwangere moeder, die haar ongeboren kind niet wil hebben, wordt niets in de weg gelegd. De aborteurs staan klaar om het te vermoorden. En tegelijkertijd wordt alles uit de kast getrokken en mag het miljoenen kosten om een paar dassen wel in leven te houden.

Voor ongeboren kinderen is er helemaal geen bescherming. Er is niemand die voor hen opkomt als de aanstaande moeder er vanaf wil.

Dit is toch verschrikkelijk. Ik pleit er dan ook voor om alle ongeboren kinderen, vanaf het allereerste begin van een zwangerschap, een beschermde status te geven. Prima als een das zo’n status krijgt, maar dan ook elk ongeboren kind.
Waarom leven wij, leef ik, rustig door, terwijl er op dit moment ongeboren kinderen worden gedood? Laten we ons krachtig blijven uitspreken vóór het leven. In de kerk, in de politiek, in de media, in de samenleving, op de plaats die de Heere ons geeft. Elk ongeboren leven dat gered kan worden, is er één. Gaat u mee op de knieën voor alle ongeboren kinderen?

De geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis van de satan tegen het Licht van God. Laten wij blijven wandelen in het Licht van de Heere Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden.

En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kindje hebben laten aborteren. Misschien ook wel lezers van deze tekst. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar er is vergeving als je door genade je zonden belijdt en vertrouwt op de Heere Jezus. Wat een goed werk doen hulpverleners die deze mensen bij de hand nemen, met hen praten, voor hen bidden, hen begeleiden en hun laten zien dat er ook voor hen vergeving en hoop is.

En gelukkig zijn er ook mensen die een luisterend oor hebben voor hen die overwegen hun ongeboren kindje te laten aborteren. Die hen niet veroordelen, maar liefdevol en biddend bij de hand nemen en hulp willen bieden, zodat ze weer (een beetje) hoop krijgen. En misschien wel zoveel hoop dat ze beslissen hun kindje te houden. Bid voor deze hulpverleners, bid voor deze zwangere vrouwen en zwangere meisjes. Kies vóór het Leven!

Onschuldig bloed wordt vergoten. Omdat het kindje ongewenst is, niet past in onze huidige levensstijl, mogelijk niet honderd procent volmaakt is…

En ik vraag mij af: Hoelang kan de Heere nog aanzien wat er gebeurt? Ik weet het: Hij is zeer barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Deze vraag kwam sterk op mij af toen ik Psalm 106 las, vers 37 en 38: ‘Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd’, waarna Gods oordeel over het land en het volk kwam en zij in de handen van heidenvolken werden gegeven.

Ik denk aan die meer dan 30.000 ongeboren kinderen die elk jaar worden geofferd in de abortusklinieken en de ziekenhuizen in ons land. Geofferd aan de demonen (Psalm 106:37). Dat klinkt confronterend, maar aan wie anders? Niet aan God, toch? Onschuldig bloed wordt vergoten. Omdat het kindje ongewenst is, niet past in onze huidige levensstijl, mogelijk niet honderd procent volmaakt is…

Israël offerde kinderen aan de afgod Moloch. Psalm 106 schrijft daarover. Volgens ex-satanist Zachary King zien satanisten abortus als het brengen van een ritueel offer aan de satan.
Toen ik hierover nadacht, raakte het mij diep. Ons land wordt ontheiligd door een steeds groter wordende bloedschuld (Psalm 106:38). Vers 40 zegt dat daarom de toorn van de Heere ontbrandde tegen Zijn volk.

Beseffen we nog wel de heiligheid van onze God? Beseffen we dat er sinds de invoering van de abortuswet in ons land in 1981 al meer dan 1,1 miljoen (!) kinderen in de moederschoot zijn gedood? Meer dan één miljoen! Alleen al in Nederland.
De stemmetjes van het bloed van de geaborteerde kinderen roepen tot God in de hemel (Genesis 4:10). In dat vers gaat het over de stem van het bloed van de door Kaïn gedode Abel, maar het maakt niet uit of iemand 3 maanden jong of 30 jaar oud is op het moment van de moord. De stem van het bloed roept tot God in de hemel.

De stemmetjes van het bloed van de geaborteerde kinderen roepen tot God in de hemel.

Wat klinken er dan veel stemmen in de hemel. Het raakt ons misschien nauwelijks meer, maar God hoort elk stemmetje van elk geaborteerd kindje. Wij horen die stemmen niet, maar Hij wel, als hun Schepper. Stemmen van ongeboren kinderen in barensnood.

Hoeveel onschuldig bloed moet er nog vergoten worden voordat dit kwaad wordt gestopt? Het mag ons gebed wel zijn: ‘Heere, vergeef ons deze zonden, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons land en over ons volk. Stop dit vreselijk kwaad.’

Christenen zouden, nog veel meer dan nu, bekend moeten staan als mensen die pal staan vóór het Leven. Altijd.
We bidden voor vervolgde christenen. Terecht. Laten we zo ook bidden voor de vervolgde vogelvrij verklaarde ongeboren kinderen.
We bidden om de vrede voor Jeruzalem. Terecht. Laten we zo ook bidden om vrede en bescherming van het leven, vanaf het allereerste begin tot aan de laatste ademtocht aan toe.

Elk ongeboren kind wordt wonderbaar door God geweven in de moederschoot, zegt Psalm 139. Het is een prachtig kunstwerk, van de grote Schepper, gemaakt op het veiligste plekje op aarde… Ooit, maar nu allang niet meer.
Als al die honderdduizenden, en wereldwijd honderden miljoenen, geaborteerde kinderen vanuit de hemel zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan tegen ons zeggen? Ze zouden de stem van hun Schepper verwoorden: ‘Stop abortus, bescherm het ongeboren leven, laat Mijn kinderen leven.’

Enorm groot zal de schare zijn van alle kinderen die nooit geboren mochten worden. Geschat wordt dat er sinds 1970 al zo’n 1,7 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood, en wellicht nog meer.
Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom waren? Dat geloof ik zeker. De Heere Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Lucas 18:16).

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove