cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Rick Warren
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

20 maart 2023 door Patrick Goede

Rick Warren deelt drie Bijbelgedeeltes die zijn mening over vrouwelijke voorgangers veranderden

Voormalig voorganger en oprichter van de Saddleback Church, Rick Warren, heeft onlangs drie passages uit de Bijbel gedeeld, waar hij uit opmaakt dat vrouwen het ambt van predikant mogen vervullen.

Saddleback Church, de in Californië gevestigde megakerk die in 1980 door Warren werd gesticht, werd onlangs uit de Southern Baptist Convention gezet omdat een vrouw het ambt van predikant vervulde. De kerk gaat later dit jaar in beroep tegen de beslissing. Sinds Warrens pensionering vorig jaar wordt de kerk geleid door Andy en Stacie Wood. 

In een podcast-interview met Russell Moore van de SBC Ethics & Religious Liberty Commission, zei Warren dat hij gelooft dat "we de Schrift nederig moeten benaderen" en dat "de kerk op haar best was bij haar geboorte".

"Dit is geen strijd tussen liberalen en conservatieven. Alle liberalen zijn lang geleden vertrokken. Iedereen in de SBC gelooft in de onfeilbaarheid van de Schrift", zei Warren. "Nu hebben we het over een interpretatieverschil."

Grote Opdracht
Warren citeerde eerst Mattheüs 28:19-20, bekend als de 'Grote Opdracht'. Jezus gebiedt zijn discipelen 'de wereld in te gaan en alle naties tot discipelen te maken, hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren alles te gehoorzamen' wat Hij hen bevolen heeft.

"We geloven dat de Grote Opdracht er voor iedereen is. Zowel mannen als vrouwen moeten de Grote Opdracht vervullen", betoogt Warren in de podcast.

"Er zijn vier werkwoorden in de Grote Opdracht: 'gaan', 'discipelen maken', 'dopen' en 'leren'. Vrouwen moeten gaan. Vrouwen moeten discipelen maken. Vrouwen moeten dopen en vrouwen moeten onderwijzen, niet alleen mannen."

De tweede passage die hij aanhaalt tijdens de podcast is de Pinksterdag, zoals uitgelegd in Handelingen 2, waarop de Heilige Geest neerdaalde op de vroege kerk, terwijl de aanwezigen in vreemde talen spraken.

Alle vlees
"We weten dat er vrouwen in die kamer waren. We weten dat vrouwen vervuld werden met de Heilige Geest", zegt Warren. "We weten dat vrouwen predikten in talen die andere mensen niet konden horen voor een gemengd publiek. We kennen deze vrouwen; het waren niet alleen mannen; vrouwen predikten op de Pinksterdag."

Warren merkt op dat, in de passage, wanneer de apostel Petrus de menigte vertelt wat er gebeurt, hij het oudtestamentische vers Joël 2:28 citeert, waarin staat: 'Op mijn dienaren, zowel mannen als vrouwen, zal ik in die dagen mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.'

Het derde Bijbelgedeelte dat Warren aanhaalt is Johannes 20:17, waar Jezus tegen Maria Magdalena zegt dat ze de discipelen over Zijn opstanding moet vertellen, waarbij hij opmerkt dat Jezus "haar uitkoos om de eerste prediker van het evangelie te zijn".

Warren voegt eraan toe dat hoewel hij vrouwen steunt om predikant te worden, hij benadrukt dat "het me niet stoort als je het niet met me eens bent", en hij merkt op dat hij het ook "mis kan hebben."

Lakmoesproef
"Al 2000 jaar debatteert de kerk over de rol van vrouwen in de cultuur, maar om er een lakmoesproef van te maken in de zin van 'ben je een baptist of niet?' is onzin", aldus Warren.

Warren vertelde Moore verder nog dat hij van mening is dat kerken uit de SBC moeten worden gezet wegens "racisme, seksueel misbruik en andere zonden", maar niet vanwege het feit dat ze een vrouw als predikant hebben.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Deze man gaat zeer "creatief" met Bijbelteksten om. Maar hoe rijmt hij dat dan met de olifant in de kamer, 1Tim2v12-15? Daar staat namelijk kraakhelder dat het gezag (ouderlingschap) en het leren (preken) aan de gelovigen in een samenkomst alleen voor mannen bedoeld is. Dat dit gebod cultuur bepaald is is klinkklare onzin omdat het gebod teruggrijpt op de scherppingsorde en ze zondeval.