Een bijzondere reis naar Suriname: God verraste ineens met een doorbraak

God9 maart 2023 Martin Koornstra
Martin Koornstra

We waren onlangs in Suriname met een team van zeven mensen namens Royal Mission met dezelfde droom als in Nederland: ‘Herleving van de kerk!’ De afgelopen twee weken zijn heel bijzonder geweest. Niet alleen omdat we krachtige samenkomsten hadden, God mensen zichtbaar genas en hemelse heiligheid op ons neerdaalde. Daar zijn we enorm dankbaar voor en toch ligt ons diepste verlangen ergens anders. We willen niet alleen kortstondig zegenen, maar juist langdurig bouwen.

Hoe het begon
34 jaar geleden vertrok Karin voor een jaar naar Suriname om te helpen in Indiaans kindertehuis Koesikwarano. De droom uit haar kindertijd maakte ze waar. Uiteindelijk bleef ze 2 jaren waarin ze investeerde in tientallen indianen kinderen, haar leven deelde met eenvoudige medewerkers en voor het leven bevriend werd met een aantal jonge Javaanse leiders.

Het was zwemmen tegen de stroom in, ondanks de enorme investeringen in tijd, geld, materialen en liefde.

Terug in Nederland besloot ze naar een bijbelschool in België te gaan, waar ze mij leerde kennen. Joehoe! Meteen na die 2 jaar van vorming zijn we getrouwd en wilde Karin mij Suriname en haar geschiedenis daar laten zien. Zo werd dit mooie land de bestemming van onze huwelijksreis. Dit jaar vieren we dat we samen 30 jaar onderweg zijn!

Magere jaren
De liefde voor Suriname is altijd gebleven en toch zijn we pas in 2016 voor het eerst weer hier naartoe gegaan met een team. Spreken in kerken, kinder- en jeugdwerkers trainen, gevangenen bezoeken, gehandicapten zegenen en zoveel meer. Jaar in jaar uit zijn we met kleine groepjes de oceaan over gevlogen om te zaaien in dit mooie land.
Terugkijkend zijn het zeven magere jaren geweest. Er gebeurden altijd mooie dingen en we hebben enorm veel mogen uitdelen, maar de deuren van kerken en de harten van leiders gingen amper open. Het was zwemmen tegen de stroom in, ondanks de enorme investeringen in tijd, geld, materialen en liefde.

Met tranen zaaien
Net voor deze trip zei ik tegen Karin: ‘Misschien is dit wel mijn laatste reis naar Suriname.’ Vooral omdat we bijna geen stap dichter bij onze droom voor herleving van de kerk kwamen. Het voelde voor de zoveelste keer in ons leven als zaaien onder tranen.

Maar opnieuw verraste God ons ineens met een doorbraak. ‘Want wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’ (Psalm 126:5). Tijdens een voorgangersdiner ontvingen we vorige week vijftig leiders, die allemaal met open mond zaten te luisteren naar de visie van Royal Mission en onze liefde voor de kerk. Voorgangers vroegen ons om hulp en er kwamen diepgaande gesprekken op gang. Ineens was er vertrouwen, harten werden zacht en muren vielen weg. God beloonde onze trouw en de moed om vol te houden, ondanks dat ik bijna had opgegeven…

De droom voor herleving van de kerk komt tot leven. Onze trouw en betrouwbarheid wordt door God beloond.

Grootste en kleinste
We mochten een genezingsdienst leiden in de grootste kerk van Suriname én we zijn met hen in gesprek over onderwijs en discipelschap voor de toekomst. De voorganger heeft ons alle ruimte gegeven om conferenties, trainingen en onderwijs te komen geven.

Tegelijk dienden we ook in kleinste kerk die we hier kennen. Medewerkers van het kindertehuis meer dan dertig jaar geleden, leiden nu een minikerkje met Indianen. We mochten daar een enorme gift overhandigen voor de bouw van een muur in hun eenvoudig golfplaten gebouwtje en de aanschaf van een busje/auto, zodat ze arme indianen kunnen ophalen uit de wijde omgeving. Tijdens de Wonderlijke Zondag in Bunschoten is hier een offer van ruim 8.000 euro voor opgehaald. Wauw!!

De toekomst
Tijdens deze reis zijn leiders van verschillende denominaties enthousiast geworden over ons Groei-jaar en gaan hier komend jaar mee aan de slag. In Paramaribo én in Nickerie. God heeft ons in de jaren van corona geleerd wat e-learning is, zodat we het Groei-jaar konden bouwen. Een uniek discipelschapstraject waarmee we kerken helpen om mensen in groepjes te laten groeien als volgeling van Jezus. Nu gaan we het ook in Suriname beschikbaar maken. De droom voor herleving van de kerk komt tot leven. Onze trouw en betrouwbarheid wordt door God beloond.

Geef niet op
Het gebouw van het kindertehuis is al jaren in verval en er woont niemand meer. Het is steeds weer een aangrijpend moment als we gaan kijken naar de plek waar Karin twee jaar gewoond en gezaaid heeft. Die tijd is voorbij en toch is er enorme vrucht.
De jonge Javaanse leiders van destijds zijn voorgangers van verschillende kerken in de Commewijne. Toen we er vorige week waren, ging de hemel open en werden tientallen mensen achter elkaar genezen. Het indianenkerkje wordt gezegend en de indiaanse kinderen uit het tehuis van meer dan dertig jaar geleden, hebben nu hun eigen gezinnen en leren hun (klein)kinderen de liederen van zuster Karin aan. De oogst is er en grond is vruchtbaar. Gelukkig hebben we niet opgegeven!

Zelfs als gebouwen vergaan of organisaties verdwijnen, werkt God door. God vraagt geen succes, maar gehoorzaamheid.

Met gejuich
Komend najaar zullen we een extra reis maken naar dit prachtige land. We willen het zaad dat eindelijk ontkiemt goed verzorgen en leiders daarin ondersteunen. We zijn overweldigd door de gunst en goedheid die God nu gegeven heeft en komen deze week thuis met gejuich! Want ‘Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven’ (Psalm 126:6).

Geef niet op ook al zie je nog geen vrucht. Wees niet ontmoedigd als deuren niet opengaan of harten gesloten blijven. Zelfs als gebouwen vergaan of organisaties verdwijnen, werkt God door. God vraagt geen succes, maar gehoorzaamheid. En gelukkig zijn we de afgelopen jaren en ook deze keer in Suriname gehoorzaam geweest. En dan komt de vrucht. Geen kortstondig succes, maar blijvende vrucht. Dank voor je support en gebed. We geloven in een goede toekomst voor de kerk in Suriname en ook voor jou. Dus geef niet op!

Royal Mission-oprichter Martin Koornstra is een veelgevraagd spreker in kerken, op conferenties, op weekenden en in jeugddiensten.

Praatmee

Beluister onze podcast

#326 Jeffrey, Herman van Wijngaarden en Joël Boertjens over LHBTI en een vergeten groep
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Evert Leeflang
Nieuws

Studiedag over christelijke toekomstverwachting

Bij de christelijke toekomstverwachting denken we al gauw aan de ideeën die we als christenen hebben over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar is er meer te zeggen? Evangelisch College-docent Evert Leeflang gelooft van wel en heeft een boek gesc

Nigeria
Nieuws

Wederom priester ontvoerd in Nigeria

Voor de vierde keer in 2024 is er in Nigeria een priester ontvoerd. Het gaat om pater Basil Gbuzuo. Dat meldt de organisatie Kerk in Nood. Afgelopen jaar werden er in Nigeria in totaal 23 priesters ontvoerd. De internationale katholieke hulporganisat

Bert-Jan Ruissen
Opinie

Een oproep aan de EU: stop met het ondermijnen van het gezin!

Vorige week was de Week van het Gezin. Terecht is hier een speciale week voor, want het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Helaas lijkt de Europese Commissie dit belang niet te beseffen. Brussel ondermijnt juist de gezinnen, met voorstellen zo

GZB-lied 'Here i am, Lord'
Video

GZB vraagt middels nieuw lied 'Here I am, Lord' aandacht voor (uit)zending

Al ruim 100 jaar zendt de GZB mensen uit naar verschillende landen in de wereld. De afgelopen tijd blijven veel ‘zendingsvacatures’ echter onvervuld. Met een Pinkstercampagne hoopt de GZB het zendingsvuur (opnieuw) aan te wakkeren. Speciaal voor deze

Ruben Flach
Preekverslag

Ruben Flach deelt indrukwekkende verhalen én doet indringende oproep tijdens pinksterpreek

"God zoekt mensen die vandaag op hun knieën gaan en zeggen; 'Heer wilt U het opnieuw doen? Wilt U het opnieuw doen door mij?' Dat stelt Ruben Flach tijdens de zondagochtenddienst van Opwekking. De directeur van de organisatie deelde indrukwekkende ve

Pete Greig
Preekverslag

Volgens Pete Greig maakt Gods aanwezigheid ons anders

Zoals Mozes ervoor koos niet zonder Gods aanwezigheid verder te gaan naar het beloofde land, moeten ook Nederlandse christenen steeds weer kiezen voor Gods nabijheid. Dat is de boodschap van de Britse voorganger en aanjager van de gebedsbeweging 24/7

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen vertelt over man die uit de homoscene stapte: "Gods Woord was raak"

"Hij is uit de homoscene gestapt en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Op scholen vertelt hij nu wat voor grote dingen God in Zijn leven heeft gedaan. Dat is Gods genade, en dat kan ook in uw en jouw leven. Het kan echt voor de slechtsten, omdat God

Ani
Video

Ani's dochter raakte ernstig gewond bij inslag mortiergranaat: "Ik zag een vreselijke hoofdwond"

Tijdens de oorlog in Syrië raakt Maria, de nog jonge dochter van Ani, door een mortiergranaat ernstig gewond aan haar hoofd. Ani gaat samen met haar man en dochter een moeilijke tijd door. Hoewel het beter gaat, komen ze af en toe nog nieuwe probleme

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit dat eenheid in Christus verschil in leer en beleving overstijgt

"Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis van onze gezamenlijke eenheid in Christus, daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broer

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt ziet antisemitisme angstvallig toenemen: "De geschiedenis lijkt zich te herhalen"

"De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn we misschien niet vergeten, maar de vraag is wel: hebben we onze lessen daaruit getrokken en doen we er vandaag ons voordeel mee? Want ondanks dat heel veel mensen roepen: ‘dat nooit meer’, lijkt de ge

Gods Geest
Verdieping

Vuur van Gods Geest brandt uit: afgoden en zonden gaan in rook op

Met Pasen worden in het oosten en noorden van het land paasvuren ontstoken, een traditie uit de tijd van de Germanen. Het vuur was bij hen een offer aan de god Ostara en een teken van vruchtbaarheid. In de Bijbel komen wij het teken van vuur onder an

Joke Buis
Nieuws

Christelijke zangeres Joke Buis lanceert nieuwe EP: ‘Hoe ik je zie'

Het lijkt een ongeschreven regel: de mooiste (en vaak ook beste) liedjes zijn die waar je iets in herkent. Een gevoel, een beschrijving, een situatie. De christelijke zangeres Joke Buis kent de kracht van wat zo'n lied met je doet maar al te goed. En

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Het is Pinksteren, we vieren de gave van de Geest aan Maria en de Leerlingen. De Kerk wordt op weg gezet om de wereld in te gaan, om te getuigen van het Evangelie. De Geest maakt ons nieuwe mensen, zet ons op een nieuwe weg. We krijgen een bijzondere

Wycliffe Bijbelvertalers
Nieuws

Wycliffe Bijbelvertalers: "Het verlangen naar een Bijbel is ontzettend groot"

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk werd gesticht. Nu, ruim tweeduizend jaar later, ziet Wycliffe Bijbelvertalers nog steeds hoe Gods Woord in de eigen taal mensen v

Marijn Burkunk
Column

Laten we de Heilige Geest weer de allerhoogste autoriteit toekennen

Johannes de Doper was niet zomaar iemand. Hij was Gods heraut om Jezus bij de mensen te introduceren. Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is, die de zonden van de wereld zou komen wegnemen. Dat hij, Johannes, de mensen doopte met water, maar da

Kees van Helden
Opinie

Wat we kunnen leren van een strafzaak over illegale abortus

Op 18 oktober 2019 werden twee lichamen gevonden in een huis in Diemen. Het waren de Braziliaanse Patricia en het één maand te vroeg geboren kindje van haar en haar vriend Dennis E. Die laatste staat deze week voor de rechter voor een gruwelijk misdr

Anja Haga / Don Ceder
Nieuws

ChristenUnie hamert in Tweede Kamer op komst nieuwe godsdienstgezant

Treuzel niet met benoeming van de nieuwe gezant Godsdienstvrijheid, dat was de oproep afgelopen week van Anja Haga, Europese lijsttrekker voor de ChristenUnie en Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, tijdens het debat over de staat van de

Jan Pool-Opwekking-ds. Alfred van de Weg
Nieuws

Christenen betreuren dat SGP niet naar Opwekking komt: "Gemiste kans"

"Een gemiste kans", zo reageren verschillende christenen via sociale media op het besluit van de SGP om het bezoek aan de Pinksterconferentie Opwekking te annuleren.  Vanwege ‘veel kritische reacties uit de achterban’ heeft de SGP op de valreep beslo

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden vertelt dat een christen zichzelf niet kan redden: "Alleen Hij maakt zalig"

“Uiteindelijk moet de redding van elders komen. Als christenen zeggen we dan: ‘De redding komt niet van een ander, de redding komt van boven.’ We hebben alles van Hem te verwachten. Als Jezus Zich aan u openbaart als uw Zaligmaker, dan is Hij het die

Sekten
Nieuws

Franse christenen verwelkomen nieuwe wet tegen religieuze sekten

Frankrijk heeft een nieuwe wet om zogeheten schadelijke religieuze sekten te bestrijden. Dat meldt Evangelical Focus. De wet past de eerdere wet uit 2001 aan nieuwe situaties aan waarin groepen proberen de vrijheid van burgers psychologisch of fysiek