Wanneer is een opwekking daadwerkelijk Gods werk? Spreker Jacques Brunt geeft antwoord

God7 maart 2023 Redactie
Jacques Brunt

Bijna twee weken lang vond er een massale opwekking plaats op de Amerikaanse universiteit van Asbury. Duizenden gelovigen, bekende predikanten en andere belangstellenden kwamen bij elkaar om God groot te maken. ‘Asbury’ werd zelfs wereldnieuws. Binnen de christelijke wereld wordt er echter verschillend gereageerd op de gebeurtenissen in Asbury. Spreker Jacques Brunt deelt in een video op zijn YouTube-kanaal met betrekking tot een opwekking een aantal belangrijke Bijbelse principes. 

“De een spreekt van een grote en wereldwijde opwekking die voor de deur zou staan en waar we ons op moeten voorbereiden. De ander fronst zijn wenkbrauwen en zegt: ‘Opwekking? We leven in de tijd van de grote afval, er komt helemaal geen opwekking meer.’ Hoe zit het nu?”, zegt Brunt. "Als mensen over opwekking spreken, verwijzen ze in negen van de tien gevallen altijd naar Handelingen 2, waarin de uitstorting van de Heilige Geest beschreven staat. Petrus hield op de Pinksterdag een geweldig krachtige preek. We lezen in vers 38 van dat hoofdstuk: ‘Bekeer u en laat een ieder van u zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ Wat was het gevolg? Er kwamen 3000 mensen tot geloof en tot bekering. Geweldig.”

“Maar hoe waar en hoe indrukwekkend dit ook is, we moeten niet vergeten dat het in Handelingen 2 allereerst gaat over een heilshistorische gebeurtenis. We lezen in vers 1: ‘En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd.’ Met andere woorden: God volvoerde Zijn heilsplan. De uitstorting van de Heilige Geest is een eenmalig heilsfeit, net zoals de geboorte, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus eenmalige heilsfeiten zijn. In sommige pinkster- en charismatische kringen wordt nog wel eens gebeden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Dit is echter net zo onbijbels als het vragen om een opnieuw sterven en opstaan van de Heere Jezus. Wel zien we dat de Heilige Geest door de geschiedenis heen in bepaalde perioden krachtiger lijkt te werken dan in andere tijden. Die perioden duiden wij wel als tijden van opwekking.”

"Het is Gods soevereine werk en een geschenk van de Heilige Geest"

“Laat het duidelijk zijn dat een opwekking niet maakbaar is. Het is Gods soevereine werk en een geschenk van de Heilige Geest”, merkt Brunt op. “Bekende opwekkingen zijn onder andere de Great Awakenings in de Verenigde Staten waarin onder meer de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards op een krachtige manier door God gebruikt werd. Ook moet ik denken aan de opwekking in Wales die plaatsvond in 1904, waarbij duizenden en nog eens duizenden in korte tijd in dorpen en steden tot bekering kwamen. Cafés werden gesloten of omgebouwd tot bijbelstudiezalen. Politiekorpsen richtten mannenkoren op om op straat geestelijke liederen te zingen, omdat ze niets meer te doen hadden. Je kunt je er geen voorstelling van maken." 

 “In die dagen werden mensen krachtdadig bekeerd. Alcoholverslaafden werden verlost en predikanten werden met de Heilige Geest vervuld om te prediken als nooit tevoren. Overvolle kerken schudden op haar fundamenten, als de menigte massaal op de knieën ging om God om genade te smeken. Ook in Nederland vonden er opwekkingen plaats. Je hebt vast wel eens gehoord van Het Reveil of de Nijkerkse beroeringen en niet te vergeten: de Maranatha-beweging onder leiding van Johannes de Heer. Dit waren allemaal opwekkingsbewegingen die door God gebruikt zijn tot verheerlijking van Zijn Naam en redding van zondaren.”

"Je kunt opwekking omschrijven als een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de toewijding bij de kinderen van God"

“Iemand vraagt misschien af: ‘Wat is een opwekking nou eigenlijk?’ Dat begrip is nog niet zo makkelijk te definiëren. Laat ik een poging doen. Je kunt opwekking omschrijven als een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de toewijding bij de kinderen van God, maar ook in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. We moeten eerlijk zijn: de geschiedenis heeft ook laten zien dat niet elke beweging die zich als opwekking aandient daadwerkelijk uit de Heilige Geest is. De bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards stelde dat we ‘de geesten zorgvuldig moeten beproeven'. Hij gaf destijds een aantal belangrijke criteria om een opwekking te toetsen, daarbij stelde hij een aantal vragen: ‘Staat Christus centraal? Wordt er concreet gebroken met de zonde zodat het rijk van satan afgebroken wordt? Krijgt de Bijbel en de leer van de Bijbel hernieuwd gezag?’ Als laatste vraag: ‘Is er sprake van onvoorwaardelijke liefde tot God en tot elkaar?’"

"Iemand vraagt zich misschien af of er in deze tijd wel überhaupt Bijbelse gronden zijn om een opwekking te verwachten. Een goede en terechte vraag wat mij betreft. Ik denk bijvoorbeeld aan een Bijbelvers als 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 waar staat: ‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.’ Dit betekent niet dat mensen niet meer religieus of zelfs christelijk zullen zijn, maar dat zij zich van de waarheid van het evangelie zullen afkeren. Het is Jezus Zelf Die in Mattheüs 24 vers 12 zegt dat de ‘wetteloosheid zal toenemen’, met als gevolg een diep geestelijk verval. Paulus sluit er op zijn beurt nauw op aan als hij in in 1 Timotheüs 4 vers 1 zegt: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.’”

"In die context kondigt de Bijbel met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan"

“Kortom: in deze wereld en ook binnen de kerken wordt het er geestelijk niet beter op naarmate we dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus komen. Als je niet blind bent voor de werkelijkheid, dan zie je dat deze ontwikkelingen volop gaande zijn. Kijk alleen al naar de gender-ideologie en de LHBTI-agenda die door de overheid en de maatschappij gepusht wordt en door velen, inclusief veel kerken, klakkeloos wordt aangenomen. De afval in leer en leven is een van de tekenen die moet plaatsvinden voor de komst van Jezus in heerlijkheid. In die context kondigt de Bijbel met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan. Er wordt juist een tijd van wereldwijde afval voorzegt.”

“Betekent dat dan dat een opwekking niet meer mogelijk is? Die overtuiging heb ik persoonlijk niet. De Bijbel bevat naast de genoemde Bijbelverzen ook diverse beloften waardoor wij verwachting mogen hebben voor een krachtig werk van Gods Geest in onze tijd. Allereerst, en dat is goed om te onderstrepen, geloof ik dat er in de toekomst nog een heerlijke bloeitijd zal komen voor Gods volk, het volk van Israël. Geestelijk herstel is aanstaande. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 15 namelijk: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’ Los hiervan lezen we in 2 Kronieken 14 vers 7 nog een geweldige belofte: ‘Als mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’”

Benieuwd naar de volledige bijdrage van spreker Jacques Brunt? Bekijk dan onderstaande video terug. 

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove