Help, onze groene energie voor 2023 is alweer op

Dagelijks leven3 maart 2023 ChristenUnie
grinwis

Het jaar 2023 is nog maar net twee maanden onderweg, of het is alweer Green Energy Day. Alle groene energie die we dit jaar produceren, is vandaag alweer ‘op’. Dat betekent dat de rest van het jaar alles per saldo op fossiele energie draait en we de rest van het jaar dus roofbouw op Gods schepping plegen. Er is kortom nog heel veel werk te verzetten om van onze fossiele verslaving af te komen, recht te doen aan de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ en ervoor te zorgen dat Green Energy Day niet op 2 maart, maar op 31 december valt.

Om dat in Parijs afgesproken doel in 2050 te bereiken moet Green Energy Day ieder jaar 12 dagen opschuiven. Dat redden we echter nog niet. Vorig jaar schoven we slechts 5 dagen op en dit jaar 9 dagen. Een forse tempoversnelling weliswaar, maar meer snelheid is geboden bij het bouwen van windmolens, het boren naar aardwarmte en het verzwaren van ons elektriciteitsnet. Maar de eerste en meest logische stap om Green Energy Day vooruit te duwen is nog altijd zorgen dat onze energievraag minder groot wordt. De beste energie is immers bespaarde energie.

En energie besparen is urgenter dan ooit. Uit recent onderzoek van TNO bleek dat de enorme stijging van de gasprijs heeft geleid tot 90.000 huishoudens extra in energiearmoede, waarmee er eind 2022 ruim 600.000 huishoudens in ons land in energiearmoede leefden, waaronder steeds meer gezinnen met kinderen. En dat waren er zonder de steunmaatregelen van het kabinet 400.000 huishoudens meer geweest. Er is dan ook op ongekende wijze ingegrepen. Eerst met tal van verlagingen in de energiebelastingsfeer en met energietoelages voor huishoudens met lage inkomen en dit jaar met het prijsplafond. Tegelijk, deze maatregelen hebben sterk het karakter van hozen, terwijl het schip zo lek als een mandje is. Energiearmoede is namelijk niet alleen een kwestie van een laag inkomen, maar vooral ook van een energetisch slecht huis. 7 op de 10 huishoudens in armoede wonen in een energetisch gezien zeer slechte woning. Nu het aannemelijk is dat energieprijzen nog jarenlang relatief hoog zullen blijven, is het met grote spoed zorgen voor verduurzaming van woningen kortom een zeer urgente opgave. Anders gezegd: wel of niet een goed geïsoleerd huis, dat is de kwestie. Tegen energiearmoede, tegen klimaatverandering en voor een sneller opschuivende Green Energy Day.

Als raadslid heb ik me jarenlang verbaasd dat er wel veel terechte aandacht en geld ging naar duurzame energie, maar er zo weinig werd geïnvesteerd in energiebesparing, in het beter isoleren van woningen. Het was jarenlang een thema waar politici niet voor warm leken te lopen. Terwijl, en dat hoef ik u niet uit te leggen, koude, tochtige, vochtige en beschimmelde woningen ongezond zijn voor jong en oud. Met deze woningen en bewoners voor ogen heb ik dan ook anderhalf jaar geleden met een manifest het initiatief genomen tot het Nationaal Isolatieprogramma, samen met enkele collega’s en maatschappelijke partners. En het is zelfs gelukt om daarvoor al meer dan 4 miljard euro extra voor opzij te zetten.

Er zijn dan ook subsidies en regelingen voor van alles en nog wat. Terwijl een woningeigenaar die tevreden constateert dat zijn zonnepanelen gisteren de hoogste opbrengst van het jaar hebben geboekt en de mogelijkheid heeft om de rekening van een sowieso rendabele extra isolatiemaatregel te betalen, die subsidie waarschijnlijk helemaal niet nodig heeft. Tegelijk komt de straat-voor-straat-aanpak om de energetisch slechtste huizen van onze armste dorps- en stadgenoten als eerste aan te pakken nog te weinig van de grond. En dat was wel het belangrijkste doel van het Nationaal Isolatieprogramma. Te meer omdat mensen in energiearmoede, of zij die net aan hun energierekening nog kunnen betalen, hun woning vaak helemaal niet kunnen verduurzamen. Omdat ze het geld niet hebben, huurder zijn of in een oud appartement wonen en afhankelijk zijn van een woningcorporatie, onwillige huurbaas of vereniging van eigenaren of omdat ze vanwege alle overlevingsstress helemaal niet bij machte zijn om daarover na te denken. De ChristenUnie roept het kabinet dan ook op om samen met provincies, gemeenten, maatschappelijke partners en marktpartijen alles op alles te zetten om het isolatietempo te verdrievoudigen door met voorrang in te zetten op de straat-voor-straat-aanpak, verhuurders continu achter de vodden te zitten en het moeizame verduurzamingsleven van verenigingen van eigenaren minder zuur te maken.

Op deze Green Energy Day 2023 is het goed te beseffen dat de energietransitie niet alleen maar een technische transitie is, waarbij we in ijltempo windmolens bouwen, zonnepanelen installeren en elektriciteitsnetten verzwaren. Het is allereerst een sociale transitie, waarbij we niemand aan haar of zijn lot willen en mogen overlaten. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid benadrukte twee weken terug nog het belang van een eerlijke energietransitie in haar studie ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’. Dat begint ermee dat we mensen met vaak lage inkomens niet in de kou laten zitten, maar hun huizen als eerste isoleren. Dat is klimaatrechtvaardigheid. Dat is de eerste stap om Green Energy Day in 2024 en verder zo veel mogelijk dagen op te laten schuiven. Immers, zorg voor de schepping en omzien naar mensen in nood gaan hand in hand.

Deze bijdrage van Kamerlid Pieter Grinwis verscheen eerder op de website van de ChristenUnie. 

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. M. Baan
Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

"Veel mensen blijven God om een teken vragen. Zoeken ze dan geen onrechtvaardige dingen? Wat stellen wij mensen toch eigenlijk vreemde eisen aan de Heere", merkte ds. M. Baan onlangs op in een preek. De hervormde predikant verbaast zich over het gege

Randall
Nieuws

Ontslagen aalmoezenier spant rechtszaak aan na opmerkingen over 'LHBTI-ideologie'

Schoolaalmoezenier dr. Bernard Randall werd in 2019 door zijn werkgever op straat gezet. Dit omdat hij zijn leerlingen vertelde dat ze het niet eens hoeven te zijn met 'de LHBTI-ideologie'. Nu spant hij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever

Kerstboom
Nieuws

‘Satanische’ kerstboom op kerstfestival wekt verontwaardiging: ‘Het is absurd’

Het stadje Aschwaubenon in de Amerikaanse staat Wisconsin vormt het decor van een slepende rel. In het stadje waar jaarlijks een kerstboomfestival plaatsvindt, is veel te doen om twee bomen die tentoongesteld worden. Dat meldt CBN News. Eén boom zou

Delafé
Levensverhaal

Vrouw die haar kind in satanische tempel liet dopen deelt haar getuigenis

De Amerikaanse Yamisbel Garcia heeft op YouTube-kanaal Delafé Testimonies afgelopen week haar bijzondere verhaal gedeeld. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin maar werd daar fysiek en verbaal mishandeld door haar vader. Tijdens een reis naar Pu

Esther Kaper
Nieuws

ChristenUnie-fractievoorzitter: 'Hoe kunnen volgers van Jezus volgers van Wilders zijn?'

Met gefronste wenkbrauwen las Esther Kaper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Wijdemeren, over christelijke PVV-stemmers. 'Realiseren deze christenen zich dat ze hun stem hebben gegeven aan iemand die lijnrecht tegenover de principes en waarde

Ron van der Spoel
Video

Bemoedigende boodschap Ron van der Spoel: "God wordt ons klagen nooit zat"

"Mensen worden het weleens zat als iemand steeds klaagt en zegt: ‘Ik heb zo’n pijn’ of ‘Ik vind het zo moeilijk’ of ‘Ik weet niet meer hoe ik verder moet.’ Maar God niet: 'Leg uw last op de Heer, Hij zal u altijd steunen'", deze bemoedigende woorden

Ds. Jan Reijm
Interview

Ds. Jan Reijm ontdekt stukjes goud in het evangelie: "We mogen elkaars voeten wassen"

De werkkamer van dominee Jan Reijm (43) in wijkgebouw De Veste is licht en ruim. Er staat een sportfiets, aan een van de boekenkasten hangt een toga. Zijn bureau staat voor het raam dat uitzicht biedt op de hoger gelegen Hillegondakerk, de oudste ker

Dietrich Bonhoeffer
Nieuws

Film over predikant Bonhoeffer in de maak: "Hebben zijn verhaal nu meer dan ooit nodig"

Het bedrijf achter de bekende christelijke serie The Chosen heeft een nieuwe film aangekondigd. Ditmaal is het leven van de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer het onderwerp: een van de meest prominente theologen en verzetsmensen van de twintigste e

Meerartikelen

vrijheid
Verdieping

De waarheid maakt vrij

In een ver verleden zag ik elke morgen rond een uur of zeven mijn overbuur in de deuropening staan met een sigaret in zijn hand. Doorgaans was dat ook het moment waarop begin gemaakt werd met een nieuw pak rookstokken. Het openen ervan begon met een

marten visser
Nieuws

Dr. Marten Visser droeg wekenlang een keppeltje: 'Het is één keer van mijn hoofd geslagen'

Uit solidariteit met Israël en de Joodse gemeenschap besloot dr. Marten Visser, predikant binnen de PKN en directeur van zendingsorganisatie GlobalRize, de afgelopen weken een keppeltje te dragen. Nu deelt Visser hierover zijn ervaring op het sociale

somberheid onder jongeren
Nieuws

Youth for Christ vraagt aandacht voor somberheid onder jongeren

‘Fijne feestdagen!’ Binnenkort wensen we het elkaar weer toe. Dat de feestdagen voor veel jongeren heel donker, alleen en somber kunnen zijn, staan we liever niet bij stil. Youth for Christ luidt de noodklok en vertelt het verhaal van Anne (17) uit E

Mirjam van der Vegt
Video

Mirjam van der Vegt ging door een huwelijkscrisis: "Er is liefde na de pijngrens"

Schrijver en stiltecoach Mirjam van der Vegt vertelt in onderstaand videofragment over het moeilijkste moment uit haar leven. Ze leerde ervan dat haar liefhebben maar beperkt is en dat het een 'levenslange opdracht' is. Ze denkt daarnaast dat nieuwsg

Cuba
Nieuws

Cubaanse kerkleiders roepen op tot respecteren godsdienstvrijheid

Meer dan vijftig kerkleiders in Cuba hebben de regering in Havana opgeroepen de vrijheid van godsdienst in hun land te respecteren en te beschermen. In de verklaring van de interkerkelijke Alliantie van Christenen in Cuba (ACC) doen de kerkleiders dr

David van der Meulen
Interview

Ds. David van der Meulen hoopt dat meer christenen hun 'Voorhof-roeping' gaan vervullen

"Ik zie dat ouderen er als geen ander voor jongeren kunnen zijn, dat is denk ik één van de grootste schatten die we als kerk vandaag de dag te bieden hebben." Dominee David van der Meulen probeert in onze hoofdstad mensen te bereiken met het evangeli

Jaap Bönker
Boekfragment

Gods plan met Ismaël: misbruik de Bijbel niet om vijandschap op te wekken

“Ik krijg een jongen,” droomt Hagar weg, “en hij gaat Ishmaël heten.” Ze wrijft eens over haar buik en fantaseert over hem als hij later groot is. Dan gaat de Engel verder met Zijn boodschap: ‘Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal t

Elly en Rikkert
Nieuws

Elly en Rikkert presenteren nieuwe boeken tijdens voorstelling

Elly & Rikkert Zuiderveld zijn na ruim 50 jaar optreden, gestopt met het geven van concerten, maar nog volop actief op andere manieren. Eind november verschijnen Elly’s boek Engelen zijn overal en Rikkerts boek Elke dag vers. Een ideale gelegenheid v

Rhoda Jatau
Nieuws

Mogelijk doodstraf voor Nigeriaanse moeder van vijf kinderen na veroordelen islamitische lynchpartij

Rhoda Jatau, de Nigeriaanse vrouw die al anderhalf jaar vastzit op verdenking van godslastering, zal worden aangeklaagd. Maandag oordeelde de rechtbank dat ze de aanklacht tegen haar niet laten vallen. De moeder van vijf kinderen kan daardoor de dood

Wilkin van de Kamp
Nieuws

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp belangrijk is om een rustdag te houden

"Een derde deel van de dag besteed je aan slapen, aan rust en herstel. Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in je menselijk gestel, dan zul je er wel bij varen als je die ritmen volgt. Daarom zegt God in de Tien Geboden dat je een dag

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen: "God adopteert mensen die er door de zonde niet uitzien"

"God adopteert mensen die er niet uitzien, afzichtelijk zijn vanwege de zonde, tot Zijn kinderen", merkte ds. M. Klaassen onlangs in een preek op. De hersteld hervormde predikant gebruikte om zijn woorden kracht bij te zetten een waargebeurd verhaal

Dr. Aaron
Nieuws

Theoloog klaagt voormalig werkgever aan na ontslag vanwege bericht over homoseksualiteit

Een Engelse theoloog werd eerder dit jaar ontslagen omdat hij in februari van dit jaar het volgende bericht de wereld in stuurde: 'Homoseksualiteit dringt de kerk binnen'. Hij klaagt nu zijn oude werkgever aan. Het Cliff College in Derbyshire ontsloe