cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
voormalig minister - Chris Bryant screenshot
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 februari 2023 door Patrick Goede

Brits parlementslid en voormalig predikant berispt vanwege bewering dat Jezus seksuele zonden niet benoemt

Een christelijke groepering in het Verenigd Koninkrijk heeft parlementslid Chris Bryant, een voormalig predikant van de Church of England en homoseksueel, krachtig veroordeeld vanwege zijn verklaring in het Lagerhuis. Hij zei daar namelijk dat er geen bijbelse argumenten bestaan tegen relaties van hetzelfde geslacht of het homohuwelijk.

Bryant, die volgens de Christian Post '"getrouwd" is met zijn partner', legde de verklaring af tijdens een discussie in het Lagerhuis over het recente besluit van de Church of England om gebeden van zegen uit te spreken bij relaties van hetzelfde geslacht.

“Is er ook maar enige bijbelse leerstelling die zegt dat dit verkeerd is? Ieder? Werkelijk? Zei Jezus ook maar één woord over relaties van hetzelfde geslacht of het huwelijk? Ik denk niet dat Hij dat deed. Hij zei veel over de liefde. De God van liefde en st. Paul zeiden dat er in Christus geen man of vrouw was, noch Jood of Griek, en ik denk dat hij waarschijnlijk ook homo of hetero zou hebben gezegd", aldus Bryant, die lid is van de Britse Labour Party.

Eén vlees
Ben John, die is aangesloten bij Wilberforce Academy, een christelijk programma voor jonge professionals dat wordt gerund door Christian Concern, schreef een opiniestuk waarin hij het niet eens was met de verklaring van Bryant in het parlement.

John zegt in zijn opiniestuk dat zowel Jezus als Paulus homoseksualiteit bespraken als een zonde die berouw en genade vereist. Toen Jezus een vraag werd gesteld over echtscheiding, zoals vermeld in Mattheüs 19:4-6, verwees Hij naar Genesis en zei dat het huwelijk bedoeld is voor een man en een vrouw, aangezien zij één vlees worden.

'Jezus bevestigde ook de complementariteit van het mannelijke en vrouwelijke geslacht in het huwelijk en dat het geworteld was in de schepping', schrijft Ben John.

Terwijl hij tot Petrus sprak, zei Jezus, volgens Mattheüs 15:18-19: “Maar wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt een mens. Want uit het hart komen kwade gedachten voort, moord, overspel, seksuele immoraliteit, diefstal, valse getuigenissen en laster.”

Fantasierijk
Zelfs liberale geleerden die het niet eens zijn met de boodschap zelf, erkennen dat de Bijbel homoseksualiteit inderdaad veroordeelt, zegt John in zijn artikel, waarbij hij Diarmaid MacCulloch citeert: 'Ondanks veel goedbedoeld theologisch fantasierijk knutselwerk, is het moeilijk om te beweren dat Bijbel homoseksuele activiteiten niet afkeurt.'

Verwijzend naar Paulus die in de Bijbel zegt dat er in Christus geen man of vrouw is, noch Jood of Griek, merkt John op dat Paulus de eenheid in Christus benadrukt, zoals blijkt uit Galaten 3:27-29, waar hij zegt dat degenen die in Christus zijn één, ongeacht hun achtergrond.

John vermeldt in zijn opinieartikel verder ook dat Paulus homoseksuele relaties als oneervol, onnatuurlijk en beschamend beschouwt, zoals vermeld in Romeinen 1:26-27.

'Daarom kunnen we stellig zeggen: Jezus en Paulus spraken over homoseksualiteit. Homoseksuele praktijk is een zonde die moet worden beantwoord met de oproep tot berouw en het aanbieden van genade', aldus John.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het verbaast mij steeds weer dat mensen, ook christenen, de Bijbel kennelijk niet willen begrijpen, en proberen er een eigen draai aan te geven. Dan begon al in het paradijs.