Lijkt alles tegen te zitten in uw leven? Dan heb ik goed nieuws voor u

God18 januari 2023 Dirk van Genderen
Dirk van Genderen

Voelt u zich als een Mozes in de woestijn? Of als een Jozef in de gevangenis? Of als een David op de vlucht voor Saul? Of misschien wel als een Johannes op het verbanningsoord Patmos? Dan heb ik goed nieuws voor u. De gevangenisdeur ging op een dag open en er kwam een einde aan de woestijnperiode. Zo kan de Heere ook een doorbraak geven in uw leven, hoe beroerd uw situatie nu ook is.

Gods kinderen worden soms zwaar beproefd in dit leven. Alles kan tegen lijken te zitten. En soms is het ook nog onze eigen schuld. Je hebt misschien het gevoel dat de hele wereld tegen je is. Mensen laten je in de steek.
Dat gevoel zullen Mozes, Jozef, David en Johannes, om er maar een paar te noemen, ook hebben gehad. Maar de Heere zag hen. Hij had een plan met hun leven. Er kwam een einde aan hun ellende. Wat een bemoediging, voor een ieder van ons, in welke situatie we ons ook bevinden.

We kunnen ons afvragen: heeft de Heere ons vergeten? Weet Hij wel in welke situatie we ons bevinden? Misschien denkt u wel: ‘Hij heeft mij vergeten, waarom grijpt Hij niet in’. En als je om je heen kijkt, zie je dat het mensen die niet in de Heere Jezus geloven, voor de wind gaat.

Hij wil ons leven gelijkvormig maken aan het leven van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat gaat niet vanzelf, dat doet soms pijn.

Weet u, ik krijg veel post van u en weet dat er nogal wat lezers zijn die het niet gemakkelijk hebben: vanwege ziekte, conflicten, echtscheiding, ontslag, financiële drama’s, teleurstellingen et cetera. Misschien voelt u zich niet thuis in uw kerk of gemeente, omdat er dingen gebeuren of gezegd worden die ingaan tegen het Woord van God. Misschien mist u het Leven in uw gemeente. Of u staat als gelovige vrijwel alleen. Dat komt ook voor.

U kunt zich voelen als Mozes in de woestijn of als David op de vlucht voor Saul. En ook al begrijpen wij het vaak niet als we zulke wegen moeten gaan, twijfel er niet aan dat uw leven in Gods handen is als u Hem mag kennen als uw persoonlijke Heiland en Verlosser. Het loopt Hem nooit uit handen. Hij laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28).
De Heere heeft Zijn Goddelijke plan met ons leven. Daarop wijst ook het volgende vers in Romeinen 8: Hij wil ons leven gelijkvormig maken aan het leven van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat gaat niet vanzelf, dat doet soms pijn. Daarover lezen we ook in Hebreeën 12. Dan staat er in vers 10 dat de Here kastijding in ons leven kan toelaten om ons meer en meer deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid.

De verleiding kan aanwezig zijn om vanuit ons ‘vlees’ te reageren op situaties die wij onrechtvaardig vinden. Wanneer wij onrechtvaardig behandeld worden, kan de verleiding groot zijn op dezelfde wijze terug te reageren. En vrouwen die het hebben meegemaakt dat hun man hen verlaten heeft, (of mannen die door hun vrouw verlaten zijn) willen misschien wel nooit meer iets met hem te maken hebben. Dat is in bepaalde situaties zeer begrijpelijk, maar waar zijn de vrouwen die zich niet neerleggen bij een echtscheiding, die blijven bidden en verwachten dat de Heere hun man bij hen terug zal brengen? Vrouwen die niet met de beschuldigende vinger naar hun man wijzen, hoewel daar alle reden voor kan zijn, maar vrouwen, die zich voor de Heere verootmoedigen, hun eigen zonden en tekortkomingen belijden en vol verwachting uitzien naar wat de Heere gaat doen. Ze weten dat de Heere echtscheiding haat (Maleachi 2:16).

Als de ogen van Asaf weer op de Heere gericht zijn en als hij beseft dat hij na dit leven altijd bij de Heere zal zijn, verdwijnt zijn jaloezie over de voorspoed van de goddelozen.

Ik denk aan Psalm 73. Daar constateert Asaf, de dichter, dat de onrechtvaardigen, de goddelozen en de hoogmoedigen, het beter ‘treffen’ dan de gelovigen. Zij leven in voorspoed, maar ik, zo zegt hij, ‘voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. De hele dag word ik gekweld, mijn bestraffing is er elke morgen’ (vers 13 en 14).
Asaf tobde hierover en kon het niet begrijpen, totdat hij inging in Gods heiligdom (vers 17) en hij een ontmoeting heeft met God Zelf. Dan gaan z’n ogen ervoor open dat de voorspoed van de goddelozen alleen dit leven betreft. Opeens ziet hij het en hij jubelt het uit: ‘Ik zal voortdurend bij U zijn’ (vers 23). ‘U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad en daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen’ (vers 24).

Als de ogen van Asaf weer op de Heere gericht zijn en als hij beseft dat hij na dit leven altijd bij de Heere zal zijn, verdwijnt zijn jaloezie over de voorspoed van de goddelozen. Hij juicht verder: ‘Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dat is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen die in hoererij U verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen’ (vers 25-28).

Mogen deze psalmwoorden van Asaf u helpen uw oog en uw hart te richten op de Heere Jezus en op de eeuwige heerlijkheid met Hem. Dat helpt u als u in de woestijn bent, of op de vlucht, of in de gevangenis. De Heere kan u eruit halen, u verlossen, in dit leven, en zeker na dit leven. Dan mogen we voor altijd bij Hem zijn. Hij kan moeilijke situaties in ons leven gebruiken om ons meer en meer te veranderen naar Zijn beeld en misschien ook wel om ons voor te bereiden op een taak die Hij voor ons heeft. We mogen veel, ja alles, van Hem verwachten.

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant gelooft dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn

Ds. J. Koppelaar gelooft vurig dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn. Dat stelde de hersteld hervormde predikant onlangs in een themapreek waarin het ging over de Week van het Leven. Koppelaar maakte daarbij kenbaar dat God je zomaar kan inschak

Fulani herders
Nieuws

Zeven doden bij door aanval radicale moslims op christelijke dorpen Nigeria

Bij aanvallen van radicale moslims op twee christelijke dorpen in de Nigeriaanse staat Plateau zijn donderdag 30 november zeker zeven christenen om het leven gekomen. De moslimterroristen en Fulani-herders vielen de dorpen midden in de nacht binnen e

Haroon Shahzad
Nieuws

Pakistaans familie ondergedoken na delen Bijbeltekst: "Ik leef niet bij mijn gezin"

Ondanks dat een christelijke man afgelopen maand door een rechtbank in Pakistan op borgtocht werd vrijgelaten, zijn de gevolgen van de valse beschuldiging van godslastering enorm voor zijn gezin. De man en zijn familie moesten gescheiden van elkaar o

Kardinaal Raymond Burke
Nieuws

Paus Franciscus is het zat en trekt appartement en salaris kardinaal Burke in

Paus Franciscus heeft besloten de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke uit zijn appartement te zetten en zijn salaris in te trekken. Dat meldt het persbureau The Associated Press (AP) op basis van twee anonieme bronnen. Burke stond al jaren bekend als

Wilders
Nieuws

CU wil kabinet met PVV niet steunen, SGP adviseert centrumrechtse regering

De ChristenUnie heeft in een brief aan verkenner Ronald Plasterk bevestigd dat de partij niet in een kabinet plaats zal nemen met de PVV. Ook zal CU geen gedoogsteun geven aan een PVV-kabinet. Voorvrouw Mirjam Bikker schrijft dat ze voor haar partij

Bert Noteboom
Nieuws

Bert Noteboom neemt afscheid van Christelijk Koor Jigdaljahu

De afgelopen koorrepetitie heeft Bert Noteboom het koor laten weten na zo'n tien jaar als dirigent afscheid te gaan nemen van Christelijk Koor Jigdaljahu. 'Als koorvereniging en bestuur mogen we terugkijken op een prachtige tijd met Bert als dirigent

Daan
Video

Daan verliest tijdens genezingsdienst zijn allergie voor katten en honden

Als kind is David helemaal verzot op katten. Maar hen aanraken of zelfs maar in de buurt komen, kan hij vanwege zijn allergie voor katten en honden niet. Tijdens een genezingsdienst in een kerk wordt er speciaal voor Daan gebeden en verliest hij vana

Ds. A. Simons
God

Ds. Simons beantwoordt Refoweb-vraag: 'U valt weer terug in wettische werken'

'Ik kon niet meer op Christus zien. Wetten, twijfels, mensen, cultuur, alles hield me bij Hem weg. Ik dacht: ik kan toch nooit bekeerd worden. Wat snap ik er nog van, wat geloof ik eigenlijk nog? Elke dag bid ik om leiding, probeer ik de Bijbel beter

Meerartikelen

Arthur Alderliesten
Column

Wereldwijde eenheid rond bescherming van het ongeboren leven

Honderdvijfenvijftig landen waren de laatste novemberweek vertegenwoordigd op Malta rond het thema Evangelie en abortus. Ook Arthur Alderliesten was aanwezig, als directeur van Stichting Schreeuw om Leven en leider van de Europese afdeling van organi

Annemarieke
Column

Annemarieke verkent christendom: Een boek van Tim Keller waar geen atheïst door overtuigd wordt

Afgelopen week heb ik In alle redelijkheid van Tim Keller gelezen. Het leek me echt een boek voor mij, alleen al vanwege de ondertitel: Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Ik zou mezelf wel als een welwillende scepticus willen omschrijven.

gebedsmoment in parlement Israël
Nieuws

Bijzonder gebedsmoment in parlement Israël

Afgelopen woensdagochtend kwam een groep Knesset-leden, christenen en Joodse leiders bijeen in de Knesset (het Israëlische parlement) in Jeruzalem om te bidden voor Israël, voor de burgers, het Israëlische leger, de regering en de gijzelaars. Deze ‘D

millennials
Nieuws

Onderzoek: Millennialgeneratie snakt naar kerk als rustpunt

Waarom gaan nog millennials naar de kerk? Vanwege het nieuwe seizoen van de EO-podcast Heilige Huisjes heeft de EO dat samen met de Christelijke Hogeschool Ede en de Theologische Universiteit Utrecht laten uitzoeken. Wat blijkt: millennials zijn meer

Dr. J.B. ten Hove
Verdieping

Toekomstige predikanten en belemmerende factoren

Ben je bereid om een theologiestudent te begeleiden bij zijn gemeentelijke stage? Op die vraag antwoord ik van harte ‘ja’. Soms zijn er belemmerende factoren waardoor het niet goed mogelijk is, maar dat was niet aan de orde toen Harmen van der Werf z

IZB logo
Nieuws

IZB-directeur Sjaak van den Berg wil weer aan de slag als gemeentepredikant

IZB-directeur Sjaak van den Berg wil graag weer als gemeentepredikant aan het werk. Dat betekent dat hij in het voorjaar van 2024 verwacht afscheid te nemen bij de IZB. "Het voelt dubbel, want het werk bij de IZB heeft mijn hart, maar de gemeente tre

Peter Tsukahira
Interview

Pastor Peter Tsukahira ziet "geest van Amalek weer opduiken" in Israël en Gaza

"Van Hamasstrijders houden als mensen en voor hun zielenheil bidden is iets anders dan politiek, militair en strafrechtelijk met hen strijden." Pastor Peter Tsukahira is woonachtig in Israël en deed in het verleden dikwijls Nederland aan om uitleg te

Kerkdienst Bijlmer
Nieuws

EO-uitzending van feestelijke kerkdienst vanuit de Bijlmer

In hun mooiste kleding, met het lekkerste eten en met hun beste humeur – voorganger Moses Alagbe vraagt zijn kerkgangers om deze zondag tiptop naar de kerkdienst te komen. Niet per se omdat de dienst op televisie komt, maar omdat de dienst in het tek

Willem Lingeman
Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht, als het gaat om ons uiterlijk, onze prestaties en sociale status. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest?", die confronterende vraag stelde Wilkin van de Kamp onlangs in de twaalfd

Ds. Chris Bernard
Nieuws

Ook dominee Bernard stemde PVV: “Nederland raakt gewoon vol”

Vorige week woensdag kwam de PVV als winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde liefst 37 zetels. De christelijke partijen, op de SGP na, leverden een flink aantal zetels in. Ook veel christenen hebben naar verluidt op Wilders geste

Algerijnse kerk
Nieuws

Algerijnse dominee belegt 'ongeoorloofde eredienst' en verdwijnt achter de tralies

De Algerijnse dominee Youssef Ourahmane moet een jaar de gevangenis in. Dat meldt Evangelical Focus. De predikant zou in maart vorig jaar een eredienst gehouden hebben in een gebouw dat niet daarvoor bestemd is. Naast de gevangenisstraf, moet de pred