Vrije Universiteit schaft christelijke teksten bij plechtigheden af: 'Meer inclusief karakter'

Nieuws30 november 2022 Redactie
VU

De Vrije Universiteit van Amsterdam wil haar onderwijsinstelling zoveel mogelijk ontchristelijken. Daarom worden expliciet christelijke teksten bij academische plechtigheden vanaf 1 januari afgeschaft. Het College van Decanen vindt dat de christelijke traditie niet meer aansluit bij de diversiteit van de universiteit.

Dat maakt men bekend op de website van de universiteit. Tot dusver was de christelijke oorsprong van de universiteit bij academische plechtigheden nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Het votum aan het begin van de plechtigheid werd tot altijd begonnen met woorden uit Psalm 124: 'Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.' Deze tekst wordt ook aan het begin van veel kerkdiensten gebruikt. Bij de doxologie, het sluiten van de academische plechtigheid, werd als lofverheffing geciteerd uit Psalm 113: 'De naam des Heren zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid.'

Maar dat is vanaf 1 januari voorgoed verleden tijd, zo maakt men bekend. ‘De ceremoniële teksten bij academische plechtigheden krijgen vanaf 1 januari 2023 een meer inclusief karakter’, stelt het College van Decanen. ‘Ze gaven lange tijd uitdrukking aan een gedeelde christelijke identiteit van de universiteitsgemeenschap. Die traditie sluit volgens het College vandaag de dag niet meer aan bij de bijzonder diverse VU-gemeenschap.’

Ad Valvas, een onafhankelijke journalistiek platform van de VU Amsterdam, schrijft dat er de laatste jaren steeds meer verzet kwam tegen de christelijke teksten die direct naar het scheppingsverhaal in de Bijbel verwezen. Verschillende hoogleraren deden al hun best om deze te vervangen, maar tot dusver lukte dat niet. Eerder dit jaar besloot een groep promovendi een petitie te starten voor inclusievere teksten. Deze boden ze aan de rector aan, die er mee aan de slag ging met uiteindelijk dus als resultaat dat de christelijke teksten worden vervangen.

De grondslag van de Universiteit werd eerder ook al aangepast omdat het christelijke karakter niet meer bij de huidige tijd en samenstelling van de VU zou passen. Dat gebeurde in 2016. De VU verving de formulering dat men zich liet ‘leiden door het Evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en zijn wereld van harte te dienen’. In de nieuwe formulering verdwenen Jezus en God. Daar staat nu dat men ‘bij wil dragen aan een betere wereld, waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld centraal staan’. Wel wordt daar de christelijke oorsprong van de universiteit nog bij vermeld. Ook bij die verandering gaf men diversiteit als reden. Destijds meldde men nog dat het votum met daarin ‘Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft’ zou blijven bestaan.

Geen herkenning bij christelijke identiteit
“De Vrije Universiteit Amsterdam is een plek waar mensen met allerlei achtergronden, levensovertuigingen, tradities en persoonlijkheden samen werken”, reageert de voorzitter van het College van Decanen rector magnificus Jeroen Geurts. “We herkennen elkaar vaak snel als het gaat om fundamentele waarden als respect voor het anders-zijn van de ander, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en vrede, en onze opdracht om door middel van onderwijs en onderzoek kennis te verwerven en te delen zodat onze wereld leefbaarder, eerlijker, en kansrijker wordt. Die onderlinge herkenning is er niet meer als het gaat om de christelijke identiteit of de christelijke formuleringen bij academische plechtigheden. Om die reden is gekozen om de formulering van de teksten bij academische plechtigheden te herzien. Met de nieuwe formulering wordt in breed toegankelijke woorden uitdrukking gegeven aan de kernwaarden van de VU.”

Wel korte Bijbeltekst
Al eerder werd de grondslag van de VU opnieuw geformuleerd. Men gaat dit nu dus ook doorvoeren bij academische plechtigheden waardoor votum en doxologie worden aangepast. Daarbij wordt nog wel verwezen naar levensbeschouwing en het bedrijven van wetenschap met verantwoordelijkheid voor mens en planeet. ‘Met deze formuleringen wordt in breed toegankelijke woorden uitdrukking gegeven aan de kernwaarden van de VU’, laat men weten. ‘Net als bij de tot nu toe gebruikte termen wordt ermee gezegd dat wetenschap niet los staat van levensbeschouwelijke waarden en gedragen wordt door intellectuele bescheidenheid en een verantwoordelijkheid voor een ons overstijgend belang. In het besloten deel van de promotieplechtigheid blijft het gebruik bestaat om een korte bezinnende tekst te lezen, waarbij uiteraard ook een Bijbeltekst kan worden gebruikt.’

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Geloofsinburgering
Nieuws

Onderzoek naar gelijkwaardige interculturele geloofscontacten in de kerk

Gelijkwaardige interculturele geloofscontacten in de kerk: niet eenvoudig, maar zeker de moeite waard! Dat vinden ook stichting Geloofsinburgering en Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. Ze sloegen de handen ineen en startten onlangs het

Tearfund
Nieuws

Jubileumconcert Tearfund: 50 jaar samen recht doen

UVOp zaterdag 21 oktober organiseert Tearfund een uniek jubileumconcert ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Het thema van de avond is ‘Samen recht doen’ en medewerking wordt verleend door Trinity, Mensenkinderen, Otto de Bruijne, Jolien Damsma

Stephanie Quick en Joel Richardson
Nieuws

Eindtijdsconferentie 'Maranatha End Times Summit' komt op 3-4 november naar Hilversum

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november zal de Maranatha Summit plaatsvinden in het gebouw van Celebration Church in Hilversum. Dit is een unieke eindtijdconferentie met bekende sprekers zoals Joel Richardson en Stephanie Quick.  Het doel van deze confer

NBG
Nieuws

Nieuwe site veelgebruikte Bijbelwebsite debijbel.nl gelanceerd

Dat zegt Jaap Groen, Hoofd Digitaal bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG lanceerde onlangs een vernieuwde versie van de veelgebruikte Bijbelwebsite debijbel.nl. "We hebben geluisterd naar de wensen van de 1,4 miljoen gebruikers"

GerGem-predikant deelt indringende boodschap: “Je wordt nooit zalig door de wet
Nieuws

GerGem-predikant deelt indringende boodschap: "Je wordt niet zalig door de wet"

Ds. G.J. Baan deelde onlangs een indringende boodschap vanaf de kansel. De GerGem-predikant merkte op dat een christen zijn zaligheid kan niet verdienen door middel van de wet. Baan merkt op dat er slechts één weg is waardoor een mens behouden blijft

Janneke Stegeman
Nieuws

Theologen: ‘Belangrijk om mannelijkheid van God ter discussie te stellen’

‘Vermoedelijk waren alle schrijvers van de Bijbel een man. Om ook andere perspectieven aan het woord te laten, voor zover die niet voorgoed verloren zijn gegaan, moet je harder werken, beter je best doen’, stellen Janneke Stegeman (foto) en Mariecke

Negen doden en veertig gewonden na instorten dak Mexicaanse kerk
Nieuws

Negen doden en tientallen gewonden na instorten dak Mexicaanse kerk

Tijdens de mis in een kerk in de Mexicaanse stad Ciudad Madero zijn zondag negen mensen om het leven gekomen nadat het dak instortte. Dat meldt ANP. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn er ook minimaal 40 mensen gewond geraakt en worden zeker nog

kerk
Nieuws

Protestanten waarschuwen Verenigde Naties voor "seculiere surveillance" Franse kerkdiensten

De World Evangelical Alliance (WEA) heeft zich op een vergadering van de Verenigde Naties in Geneva uitgesproken over de in hun ogen toenemende controle op Franse kerken. Tijdens de bijeenkomst die in het teken stond van mensenrechten, wees de organi

Meerartikelen

Christian Kwakernaak
Nieuws

Christian Kwakernaak wijst op 'derde herstelgolf': "Kerk ondergaat gedaanteverandering"

“Na diverse reformaties staat de Kerk op de drempel van een reformatie van herstel en vernieuwing. De Kerk als Huis van God ondergaat een gedaanteverandering”, merkt Christian Kwakernaak op. De auteur van het boek ‘Een nieuwe toekomst voor de Kerk’ n

Mirjam Bikker
Nieuws

Bikker haalt op CU-partijcongres Tim Keller aan: "Hij was voor mij een inspiratie"

Christenvervolging staat specifieker in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en Kamerlid Stieneke van der Graaf blijft op plaats negen van de kandidatenlijst staan. Dat is uitkomst van het partijcongres van de ChristenUnie dat afgelopen zater

Locoburgemeester waarschuwt Joden voor 'honderden christelijke missionarissen' tijdens Jeruzalem Mars
Nieuws

Locoburgemeester waarschuwt Joden voor 'christelijke bekeringspogingen' tijdens Loofhuttenfeest

Een van de loco-burgemeesters van Jeruzalem, Aryeh King, heeft de Joodse bevolking via Facebook gewaarschuwd voor "honderden christelijke missionarissen" die volgens hem zullen deelnemen aan de jaarlijkse Jeruzalem Mars die komende woensdag plaatsvin

Ds. M. Messemaker
Nieuws

Gedrag christelijke klimaatactivisten leidt tot ongemak bij ds. Messemaker

Schrijver, spreker en docent Alfred Slomp wil de fossiele samenleving veranderen. Hij sloot zich aan bij Christian Climate Action. Het Nederlands Dagblad ging onlangs met de christelijke klimaatactivist in gesprek. Zijn uitspraken komen ter sprake in

Archeologen stuiten in Israël op eeuwenoude inscriptie waarop Psalm 86 te lezen is 
Nieuws

Archeologen stuiten in Israël op eeuwenoude inscriptie met Psalm 86

Archeologen van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem hebben onlangs een eeuwenoude inscriptie gevonden waarop de eerste twee verzen van Psalm 86 te lezen zijn. Dat meldt The Christian Post. De inscriptie werd gevonden op een afgelegen plek in het

Ds. A. T. van Blijderveen
Nieuws

Hervormd Nieuwpoort verwelkomt nieuwe dominee: ds. A. T. van Blijderveen

Ds. A. T. van Blijderveen (foto) neemt binnenkort afscheid van de hervormde gemeente (PKN) in Veenendaal. De predikant heeft een beroep uit Nieuwpoort aanvaard. Daar volgt hij de vorig jaar naar Nes Ammim verhuisde ds. C. M. Baan op. Ds. T. Beekman d

Matteüs 18:10
Nieuws

Als 'gering mens' mag je rekenen op de hulp van engelen

‘Waak ervoor ook maar een van deze geringe mensen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader’ - Matteüs 18:10. Op aarde had de Here Jezus bijzondere aandacht voor kinderen. So

Bob Fu
Nieuws

SDOK-event ‘Sterk en Moedig’ over volharden ondanks vervolging China

In China neemt de vervolging van christenen steeds meer toe. De huidige golf van vervolging in China wordt zelfs beschouwd als de ergste sinds de Culturele Revolutie. Toch groeit de kerk volgens huiskerkleiders enorm, al ontkent de overheid dit ten s

Rick Bouter en Martin Aarnoudse
Dagelijks leven

ChatGPT: Laat technologie ons steeds minder mens worden?

Het was moeilijk te missen de afgelopen weken: tekstgenerator ChatGPT. Een geautomatiseerde gesprekspartner die op basis van taalmodellen, algoritmes en uitgebreide training een dialoog kan voeren met een mens. ChatGPT is onderdeel van OpenAI. Een or

Gerald Troost
Positief nieuws

Gerald Troost over het mooiste moment van zijn leven

Gerald Troost is open en eerlijk over het mooiste moment in zijn leven. Dat was namelijk toen hij zijn vrouw ontmoette. Wanneer Gerald er over begint te praten straalt hij. Soms nemen we de liefde tussen man en vrouw bijna voor lief. Op televisie, in

Soli Deo Gloria Urk
Nieuws

Luister naar 'Crying in the Chapel' door Soli Deo Gloria Urk!

'Crying in the Chapel' is een bekende gospelsong van zanger Elvis Presley. Het nummer heeft de kenmerkende 'sound met snik' die we van Elvis gewend zijn, maar krijgt door het Urkse mannenkoor Solo Deo Gloria in deze uitvoering een extra laag mee.  He

Sera Noa
Positief nieuws

Sera Noa wilde heel graag een relatie: "God voorziet op Zijn tijd"

Zangeres Sera Noa vertelt open en eerlijk over haar verlangen naar een relatie. Ze deed zelfs mee aan een datingprogramma om de kans daarop te vergroten. Toch is ze blij dat ze uiteindelijk Gods timing heeft afgewacht en ze wil christelijke singles d