De kracht van het lied: Als je geen woorden hebt, ga dan zingen

God17 januari 2023 John Lapré
John Lapré

Toen in december 2021 aartsbisschop Desmond Tutu stierf, ging een groot man heen. Voor zijn strijd tegen de apartheid ontving hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie streefde hij er na de val van het apartheidsregime naar verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. Verzoeningspogingen gingen doorgaans gepaard met veel emoties. Begrijpelijk. Maar Tutu wist er raad mee.

Van de geestelijke is bekend dat hij, als emoties te hoog opliepen, gesprekken stillegde en voorstelde te gaan zingen. Als dan de registers opengingen, als de kelen zich openden, veranderde de atmosfeer. Het lied bracht mensen in beweging, creëerde een geest van ootmoed en vaak opende zich dan de hemel. De grootste doorbraken vonden plaats, als mensen stopten met praten en begonnen te zingen.

In de stilte van het samen zijn met God, met een lied op de lippen (ja, stilte is niet per se de afwezigheid van geluid), gebeurt er iets tussen hemel en aarde.

Het lied vermengde zwart en wit, rijk en arm. Dat moet wel van God zijn. In Hem is geen onderscheid. Als dat neerdaalt op zijn schepsels, ontstaat een metanoia, een verandering van denken. Weg kleur, weg macht, de blik vooruit. Niet ik en jij, maar wij.
De eerste en belangrijkste stap naar verzoening.

Onlangs was ik op een conventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Tijdens een dienst van voorbede en zegen – ik zal het nooit vergeten – vroegen we met honderden gelovigen uit de volle breedte van kerkelijk Nederland om Gods zegen en liefdevolle erbarmen in heel specifieke situaties.
Na een kort woord was iedereen vrij zich waar dan ook vrij te bewegen in de zaal. Op het podium speelden muzikanten. Voor het podium zaten mensen die bereid waren naar ieders verhaal te luisteren en te bidden.

Er was een kruis. Er stonden kaarsen om te branden. Een levensboom waar je je verhaal kon opschrijven en ophangen. Een kruik waarin je symbolisch je tranen leggen kon (God bewaart ze!). De atmosfeer ademde warmte en geborgenheid.
God was in ons midden.

Terwijl vanaf het podium woorden van hoop klonken en de muziek mensen meevoerde in een sfeer van aanbidding, stond een jongetje op. Ik schatte hem een jaar of 10. Hij knielde neer bij de levensboom en schreef zijn hele hart uit voor God. Zin na zin vloeiden uit zijn pen. Na een kwartier stond hij op, vouwde zijn briefje op en hing deze met een wasknijper in de boom.
Ik keek ernaar en voelde: hier raken we het leven.

Aan de voet van het kruis en de levensboom, door de trilling van het lied, ‘verzoenen’ wij ons met Christus. Worden we één.

Bij het kruis zaten inmiddels zo’n tien mensen geknield. Bij sommigen rolden de tranen over de wangen. Ook ik knielde bij het kruis, brandde een kaars en legde biddend een steen aan de voet. Een diepe vrede vulde mijn ziel, ik kan dat met geen woorden omschrijven. De steen staat symbool voor een heavy burden en na jaren heb ik die mogen achterlaten in Zelhem. Freedom!

In de stilte van het samen zijn met God, met een lied op de lippen (ja, stilte is niet per se de afwezigheid van geluid), gebeurt er iets tussen hemel en aarde.

Hoe kostbaar en mooi woorden en zinnen ook kunnen zijn, soms gaan we voorbij de woorden, naar de plek waar de geest van Christus een bovennatuurlijk werk doet.
Naar een plek van heling, van onvoorwaardelijke liefde en diepe geborgenheid.

Aan de voet van het kruis en de levensboom, door de trilling van het lied, ‘verzoenen’ wij ons met Christus. Worden we één. Raken we het goede leven, het leven waar de dood geen grip op heeft en ooit hebben zal.

Als je geen woorden hebt, ga dan zingen. Zet muziek op.
Vaar mee op de golven van de melodie.
Je hart zal zich openen als een bloem. Joy!

John Lapré is werkzaam als beroepsmilitair bij het ministerie van Defensie. Klik hier om de website van John Lapré te bezoeken. Bovenstaand verhaal verscheen eerder op zijn website en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove