cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
ds. A. de Lange
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 november 2022 door Redactie

God gaf farao over aan verharding: wat betekent dit?

'Als iemand vasthoudt aan de zonden kan er verharding optreden. En dan kan er een ‘point of no return’ komen: iemand die zich zo volhardend tegen de Heere verzet, kan op een bepaald moment aan de verharding worden overgegeven. Denk aan de farao in Egypte. God gaf hem óver aan de verharding, als gevolg van zijn eigen keuze. Wat zijn de kenmerken als iemand dat bereikt heeft?', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

'Verharding is een proces. Het vindt plaats waar Gods oproepen, aanwijzingen en waarschuwingen genegeerd worden. Zo gebeurde dat bij farao. Maar zo kan het ook gebeuren bij trouwe kerkgangers', maakt ds. A. de Lange duidelijk. 'Kenmerken van toenemende verharding zijn afnemende interesse en belangstelling voor God, Zijn dienst, Zijn Woord. Vermindering van gevoeligheid voor ‘roepstemmen’: alles waarin God spreekt wordt onder geschoffeld, genegeerd. Er ontstaat steeds meer een anti-houding tegen alles wat met God en Zijn gebod te maken heeft.'

'Bij onszelf of anderen definitieve verharding constateren is niet mogelijk. Want zolang er leven is, is er bekering mogelijk. Hoe hard en goddeloos was Manasse niet voordat hij tot bekering kwam? Als u/jij dus vraagt naar de kenmerken van iemand die onomkeerbare verharding bereikt heeft vind ik het lastig om dat aan te geven. Wij denken misschien wel dat iemand aan de verharding is overgegeven, maar we zullen wellicht ook nu verrast worden als bij de moordenaar aan het kruis: Na kort tevoren Jezus belasterd te hebben, komt hij alsnog tot inkeer en hij ontvangt van Jezus Zelf de verzekering: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn', aldus de hervormde predikant (PKN) uit Nieuw-Lekkerland.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Heel goed dat ds. de Lange afrekent met het idee dat God Zelf het hart van de farao zou hebben verhard (ook al zijn er teksten die dat lijken te suggereren). Het kwam door de hardnekkigheid van de farao zelf. Zie ook

https://www.linkedin.com/pulse/wie-verhardde-farao-en-gaf-isra%25C3%25ABl-een-geest-van-diepe-piet-guijt/?trackingId=2NultrN9QFG4pPL1JR2ODQ%3D%3D