Andrew Brunson heeft een boodschap voor westerse christenen: "Er komen moeilijke tijden"

Nieuws11 november 2022 All Israel News | Dirk van Genderen
Andrew Brunson

Twee jaar – van 2016 tot 2018 – zat de Amerikaanse dominee Andrew Brunson op grond de valse beschuldiging dat hij de regering van Erdogan omver wilde werpen in een Turkse gevangenis. Zijn boodschap nu is helder: De kerk in het Westen moet zich voorbereiden op een donkere golf van vervolging.

Voor hun arrestatie deden hij en zijn vrouw al 23 jaar zendingswerk in Turkije. Onlangs waren ze in Jeruzalem voor de viering van het Loofhuttenfeest. Daar ging Brunson dieper in op wat hij meent dat christenen moeten weten om door beproevingen en testen heen te komen. Het is geen boodschap die hij graag doorgeeft, maar hij is ervan overtuigd dat God hem deze boodschap heeft gegeven. Hij voorziet een culturele en sociale vervolging in het Westen, die de exclusiviteit van Jezus als de enige weg tot redding en behoud controversieel zal maken.

"De meeste instellingen in de samenleving ondersteunen al dingen die een trouwe volgeling van Jezus niet kan omarmen", geeft hij aan. "Dat zullen ze gebruiken om te rechtvaardigen om ons te vervolgen."

"Gelovigen die voor deze waarheid staan, zullen worden gemarginaliseerd in scholen, op hun werk, in de samenleving", stelt Brunson. "De vastberadenheid van gelovigen zal op de proef worden gesteld. De druk om zich te conformeren aan de heersende mening zal toenemen, en mogelijk financiële consequenties krijgen.
Momenteel richt het zich met name op genderidentiteit en de hele LHBTI-beweging. En bijna overal waar de religieuze vrijheid botst, wint de LHBTI-beweging", geeft hij aan. "Alleen tolereren is niet meer genoeg, je moet deze ideologie omarmen. En als je dat niet doet, word je gezien als iemand die haatdragend is."

"De jonge generatie gelovigen en zelfs veel kerken schrikken terug voor deze kwesties", aldus Brunson. "En dat gebeurt niet alleen omdat het druk van buitenaf kan veroorzaken, maar ook omdat het de kerk kan verdelen. Daardoor trekt de kerk zich terug van het onderwijzen van de waarheid, waardoor de volgende generatie in de war zal raken."

Valse beschuldigingen
"Als we trouw willen blijven aan de waarheid van Gods woord, zullen we meer en meer beschuldigd worden van haat en onverdraagzaamheid", aldus de predikant. "Maar daar is geen sprake van, dat zijn valse beschuldigingen, dat heb ik tijdens mijn gevangenschap in Turkije ook meegemaakt. Als ze hadden gezegd: 'Hij is een kerkstichter', dan zou ik dat met trots hebben gedragen. Maar in plaats daarvan zeiden ze: 'Hij is slecht, een terrorist', wat mij maakte tot iemand die anderen zou haten.
Mensen die trouw blijven aan God, zullen steeds meer worden gezien als haatdragende mensen. Hetzelfde gebeurde met Jezus. Ze zeiden dat Hij demonisch was en uiteindelijk doodden ze Hem."

Brunson gelooft dat God zijn tijd in de gevangenis heeft georkestreerd, om hem dingen te leren en de boodschap te geven die hij nu uitdraagt. "Hij heeft mij de opdracht gegeven om mensen voor te bereiden om moeilijke tijden."
Hij wijst op Daniël 11:32 en 33, als een cruciale passage voor deze tijd – ‘De verstandigen, degenen die God kennen, zullen sterk zijn en het volk onderwijzen.’

In de gevangenis leerde Brunson de discipline om elke dag te bidden, Hem te aanbidden en Gods trouw te verkondigen. "Ik moest in het reine komen met het feit dat Gods wil misschien niet mijn vrijlating uit de gevangenis omvatte. Het was soms echt een strijd om geestelijk staande te blijven.
Als we ons nu focussen om ons voor te bereiden op vervolging, kan dat ons helpen om het tijdens vervolging vol te houden", stelt hij. "Dat houdt in dat we ons hart op één lijn met God brengen en vastbesloten te zijn om vast te houden aan Gods morele normen, ook al worden ze algemeen beschouwd als schadelijk voor de samenleving. Ik heb geleerd dat ik Hem niet werkelijk kan kennen als ik geen gemeenschap heb met Zijn lijden. En zelfs als we Zijn aanwezigheid niet voelen, zal Hij ons niet in de steek laten. En als de situatie moeilijk en zwaar wordt, zal Hij je hart behoeden. Vertrouw op Hem, zie op Hem, Hij zal je er doorheen loodsen."

Bovenstaand verhaal verscheen via All Israel News in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#326 Jeffrey, Herman van Wijngaarden en Joël Boertjens over LHBTI en een vergeten groep
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

GZB-lied 'Here i am, Lord'
Video

GZB vraagt middels nieuw lied 'Here i am, Lord' aandacht voor (uit)zending

Al ruim 100 jaar zendt de GZB mensen uit naar verschillende landen in de wereld. De afgelopen tijd blijven veel ‘zendingsvacatures’ echter onvervuld. Met een Pinkstercampagne hoopt de GZB het zendingsvuur (opnieuw) aan te wakkeren. Speciaal voor deze

Pete Greig
Preekverslag

Volgens Pete Greig maakt Gods aanwezigheid ons anders

Zoals Mozes ervoor koos niet zonder Gods aanwezigheid verder te gaan naar het beloofde land, moeten ook Nederlandse christenen steeds weer kiezen voor Gods nabijheid. Dat is de boodschap van de Britse voorganger en aanjager van de gebedsbeweging 24/7

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen vertelt over man die uit de homoscene stapte: "Gods Woord was raak"

"Hij is uit de homoscene gestapt en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Op scholen vertelt hij nu wat voor grote dingen God in Zijn leven heeft gedaan. Dat is Gods genade, en dat kan ook in uw en jouw leven. Het kan echt voor de slechtsten, omdat God

Ani
Video

Ani's dochter raakte ernstig gewond bij inslag mortiergranaat: "Ik zag een vreselijke hoofdwond"

Tijdens de oorlog in Syrië raakt Maria, de nog jonge dochter van Ani, door een mortiergranaat ernstig gewond aan haar hoofd. Ani gaat samen met haar man en dochter een moeilijke tijd door. Hoewel het beter gaat, komen ze af en toe nog nieuwe probleme

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit dat eenheid in Christus verschil in leer en beleving overstijgt

"Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis van onze gezamenlijke eenheid in Christus, daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broer

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt ziet antisemitisme angstvallig toenemen: "De geschiedenis lijkt zich te herhalen"

"De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn we misschien niet vergeten, maar de vraag is wel: hebben we onze lessen daaruit getrokken en doen we er vandaag ons voordeel mee? Want ondanks dat heel veel mensen roepen: ‘dat nooit meer’, lijkt de ge

Gods Geest
Verdieping

Vuur van Gods Geest brandt uit: afgoden en zonden gaan in rook op

Met Pasen worden in het oosten en noorden van het land paasvuren ontstoken, een traditie uit de tijd van de Germanen. Het vuur was bij hen een offer aan de god Ostara en een teken van vruchtbaarheid. In de Bijbel komen wij het teken van vuur onder an

Joke Buis
Nieuws

Christelijke zangeres Joke Buis lanceert nieuwe EP: ‘Hoe ik je zie'

Het lijkt een ongeschreven regel: de mooiste (en vaak ook beste) liedjes zijn die waar je iets in herkent. Een gevoel, een beschrijving, een situatie. De christelijke zangeres Joke Buis kent de kracht van wat zo'n lied met je doet maar al te goed. En

Meerartikelen

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Het is Pinksteren, we vieren de gave van de Geest aan Maria en de Leerlingen. De Kerk wordt op weg gezet om de wereld in te gaan, om te getuigen van het Evangelie. De Geest maakt ons nieuwe mensen, zet ons op een nieuwe weg. We krijgen een bijzondere

Wycliffe Bijbelvertalers
Nieuws

Wycliffe Bijbelvertalers: "Het verlangen naar een Bijbel is ontzettend groot"

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk werd gesticht. Nu, ruim tweeduizend jaar later, ziet Wycliffe Bijbelvertalers nog steeds hoe Gods Woord in de eigen taal mensen v

Marijn Burkunk
Column

Laten we de Heilige Geest weer de allerhoogste autoriteit toekennen

Johannes de Doper was niet zomaar iemand. Hij was Gods heraut om Jezus bij de mensen te introduceren. Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is, die de zonden van de wereld zou komen wegnemen. Dat hij, Johannes, de mensen doopte met water, maar da

Kees van Helden
Opinie

Wat we kunnen leren van een strafzaak over illegale abortus

Op 18 oktober 2019 werden twee lichamen gevonden in een huis in Diemen. Het waren de Braziliaanse Patricia en het één maand te vroeg geboren kindje van haar en haar vriend Dennis E. Die laatste staat deze week voor de rechter voor een gruwelijk misdr

Anja Haga / Don Ceder
Nieuws

ChristenUnie hamert in Tweede Kamer op komst nieuwe godsdienstgezant

Treuzel niet met benoeming van de nieuwe gezant Godsdienstvrijheid, dat was de oproep afgelopen week van Anja Haga, Europese lijsttrekker voor de ChristenUnie en Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, tijdens het debat over de staat van de

Jan Pool-Opwekking-ds. Alfred van de Weg
Nieuws

Christenen betreuren dat SGP niet naar Opwekking komt: "Gemiste kans"

"Een gemiste kans", zo reageren verschillende christenen via sociale media op het besluit van de SGP om het bezoek aan de Pinksterconferentie Opwekking te annuleren.  Vanwege ‘veel kritische reacties uit de achterban’ heeft de SGP op de valreep beslo

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden vertelt dat een christen zichzelf niet kan redden: "Alleen Hij maakt zalig"

“Uiteindelijk moet de redding van elders komen. Als christenen zeggen we dan: ‘De redding komt niet van een ander, de redding komt van boven.’ We hebben alles van Hem te verwachten. Als Jezus Zich aan u openbaart als uw Zaligmaker, dan is Hij het die

Sekten
Nieuws

Franse christenen verwelkomen nieuwe wet tegen religieuze sekten

Frankrijk heeft een nieuwe wet om zogeheten schadelijke religieuze sekten te bestrijden. Dat meldt Evangelical Focus. De wet past de eerdere wet uit 2001 aan nieuwe situaties aan waarin groepen proberen de vrijheid van burgers psychologisch of fysiek

Concertgebouw
Nieuws

Joodse muzikanten mogen tóch optreden in Amsterdam; concert via livestream te volgen

Aanstaande zaterdag vindt er in het Amsterdamse Concertgebouw tóch een concert plaats van het Jerusalem Quartet. Eerder besloot het Concertgebouw alle optredens van het strijkkwart te annuleren omdat men de veiligheid niet kon garanderen. Daarop reag

PerspectieF
Nieuws

ChristenUnie-jongeren verafschuwen rechts kabinet: 'Zwarte dag voor Nederlandse democratie'

'Na maanden formeren zijn de partijen die al van begin af aan met elkaar in gesprek zijn eruit. Hoewel het goed is dat er na lange tijd zicht is op een kabinet, betekent dit akkoord wat betreft PerspectieF een zwarte dag voor de Nederlandse democrati

John Robert Hill Jr.
Nieuws

Ex-gevangene komt tot geloof na ontmoeting met God in gevangeniscel

Een voormalige gevangene die op zoek was naar roem, geld, drugs en vrouwen, zegt dat zijn leven radicaal veranderd is na een ontmoeting met de Heilige Geest in zijn gevangeniscel. Dat meldt CBN News.  Het gaat om John Robert Hill Jr., beter bekend al

SGP Opwekking
Nieuws

SGP toch niet naar Opwekking vanwege kritische reacties uit de achterban

De SGP heeft besloten om tijdens het Pinksterfeest geen stand te plaatsen op het drukbezochte evangelische festival Opwekking in Biddinghuizen. Dit besluit volgde na kritische reacties uit de achterban, zo liet een woordvoerder van de partij donderda