cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Kerk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 juli 2022 door Redactie

Nieuw boek moet de ‘stoffige’ kerk aantrekkelijk maken voor alle generaties

De kerk maken tot een toegankelijke plek voor alle generaties, dat is een grote uitdaging waar veel kerken in Nederland mee te maken hebben. Tegelijkertijd zien we dat kerkverlating in ons land al jaren toeneemt. Naar verluidt zouden ook steeds meer jongeren de kerk verlaten, gezien sommigen van hen de kerk als een 'saaie bedoeling' ervaren. Om kerken te helpen, schreef MissieNederland in samenwerking met KokBoekencentrum een boek waarin zes kernwaarden staan die de kerk voor alle generaties tot een toegankelijke plek zou moeten maken. In het radioprogramma De Nieuwe Morgen van Groot Nieuws Radio spreekt Youri van der Geest er met Jan Wolsheimer, een van de schrijvers van het boek 'Samen Jong', verder over door.

“Heel veel jongeren vinden de kerk een stoffige bedoening; kerkverlating is dan ook een trend die we al jaren zien. Denk je dat dit boek daarin verandering brengt?”, vraagt Youri van der Geest. “Als het zo eenvoudig was, dan zou iedereen die de Bijbel leest ook direct veranderen", zegt Jan Wolsheimer. De theorie van het boek is onder andere gebaseerd op een grootschalig onderzoek dat in de Verenigde Staten onder jongeren tussen de 15 en 29 jaar gehouden werd.

"Er is onderzoek gedaan op basis van alle kerkelijke denominaties waar de jongeren komen, zowel op het platteland als in de stad en de verschillende etnische achtergronden die de jongeren hebben. We hebben een boek geschreven waarin ook de Nederlandse onderzoeken zijn meegenomen. Die zes waarden blijken helemaal overeen te komen met onze Nederlandse situatie. Je zou kunnen zeggen dat deze zes waarden voor een cultuurverandering in een kerk zorgt, als je ze implementeert. Dat betekent dat de kans op een kerk die uit alle generaties bestaat, waarbij dus ook jongeren goed vertegenwoordigd zijn, groter wordt."

"Jullie zien dus overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en Nederland, wat zijn nu de redenen dat jongeren zich minder aangetrokken voelen tot de kerk?", luidt de vervolgvraag. “Dat zijn diverse redenen. Een belangrijke reden zou kunnen zijn waar jongeren volop meedoen in de maatschappij,  het leiderschap in de kerk vaak in handen van oudere mensen ligt. Dat maakt het voor hen ook lastig om mee te doen. Jongeren vinden soms de kerk niet perse heel relevant. Dat zijn allemaal van die zoekvragen waar jongeren mee worstelen.”

"In het boek staan kernwaarden die belangrijk zijn om meerdere generaties zich thuis te laten voelen binnen de kerk. Die zes kernwaarden, wat zijn die precies?", vraagt Van der Geest. "De eerste is prioriteit geven aan jonge generaties. De tweede is de boodschap van Jezus serieus nemen. Drie is hart voor jongeren hebben. Vier is verantwoordelijkheid geven, kernwaarde vijf is een warme gemeenschap vormen. En kernwaarde zes is beste buren zijn", luidt het antwoord van Wolsheimer.

“Als kerken proberen iets te doen met één van die kernwaarden, om te zien hoe je nu gemeentebreed deze kernwaarden kunt adopteren, kan er echt een cultuurverandering in de kerk plaatsvinden", is Wolsheimer van mening.

"Dit boek is ook geen quick fix voor je gemeenschap", vult Wolsheimer aan. "Je begrijpt ook wel dat een cultuurverandering vele jaren kan duren. Maar op het moment dat je daarmee start en je langzamerhand je kerk ziet veranderen, dan zie je dat die kerk ook aantrekkelijker wordt voor meerdere generaties. Generaties die elkaar ook beter gaan begrijpen.”

"Wat willen jullie bereiken met dit boek?", vraagt Youri van der Geest. "Wij hopen en wij dromen dat heel veel kerken hiermee aan de slag gaan. Zodat de kerk, die in deze tijd best wel lijdt als gevolg van allerlei oorzaken, weer een sterke kerk wordt waar al die generaties goed vertegenwoordigd zijn."

Benieuwd naar de volledige aflevering? Deze is hieronder terug te luisteren.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen