cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
CGK Zwolle
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

25 april 2022 door Jeffrey Schipper

CGK Zwolle over synodebesluit: 'Dit is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente'

'We zijn diep teleurgesteld over dit besluit. Dit besluit doet geen recht aan de veelkleurigheid binnen het kerkverband en is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente', laat de kerkenraad van de christelijke gereformeerde kerk (CGK) in Zwolle weten naar aanleiding van het besluit van de generale synode om geen vrouwelijke ambtsdragers toe te laten.

Vorig jaar maakte de kerkelijke gemeente uit Overijssel duidelijk dat men het besluit heeft genomen om vrouwen toe te laten in het ambt van ouderling, diaken en predikant. Zo wil Zwolle een einde maken aan die kerkelijke spagaat en vraagt daarom de landelijke kerkvergadering – de generale synode – om ruimte te maken voor vrouwelijke ambtsdragers. ‘Met dit besluit brengen we een lang gekoesterde wens in praktijk om vrouwen een volwaardige plek te geven in het kerkelijk leven. Hier is jarenlang nadenken, overwegen en kerkelijk geduld aan vooraf gegaan’, liet de gemeente vorig jaar weten, waarna het op de vingers werd getikt door de classis Zwolle.

De CGK Zwolle deelde afgelopen zondag een boodschap vanaf de kansel: 'Al jaren oogsten wij de vruchten van alle gaven en talenten die vrouwen en mannen in onze gemeente inzetten, in alle mogelijke rollen. En daar zijn we heel dankbaar voor. We willen die ruimte beschermen. Er zijn daarom veel gesprekken gevoerd: binnen de gemeente, de kerkenraad, de classis en de synode. Daarbij is de inzet níet geweest dat iedereen hetzelfde moet denken. Maar we willen wél dat er ruimte is voor al Gods kinderen om op alle plekken te helpen bouwen voor het Koninkrijk van God.

Nu ons kerkverband waartoe we behoren deze ruimte niet biedt, willen we een aantal dingen zeggen. Ten eerste. We zijn als kerkenraad diep teleurgesteld over dit besluit. We vinden niet dat dit besluit recht doet aan de veelkleurigheid binnen het kerkverband. Waar we hoopten geestelijke vrijmoedigheid te zien, ervaren we juist blikvernauwing. Door deze en andere keuzen - bijvoorbeeld het besluit om niet deel te nemen aan de Nationale Synode - zien we verwijdering tussen wat de synode besluit en wat er leeft binnen plaatselijke gemeenten zoals de onze. Dat doet ons verdriet.

Ten tweede. We vinden dit besluit een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente die zich met hart en ziel inzetten. Bemoedig onze vrouwelijke ambtsdragers alstublieft. Blijf bidden voor iedereen die door dit besluit geraakt is. Denk in uw gebeden aan de vrouwen die dit besluit als een afwijzing ervaren. Bid voor hen, en dank ook voor hen. Bid mee voor broeders en zusters voor wie het besluit ingewikkeld is, omdat ze de spagaat tussen kerkverband en gemeente zo scherp voelen. We bidden dat we elkaar kunnen vasthouden en steunen. Alle betrokkenen hebben de wijsheid, liefde en geduld nodig die alleen Gods Geest ons kan geven.

In de derde plaats benadrukken we dat het besluit van de synode niets verandert aan het Zwolse beleid. Vrouwen en mannen werken in alle ambten samen, gelijkwaardig en elkaar aanvullend, onder Gods zegen. Wat dat voor consequenties kan hebben voor onze plek in het kerkverband, dat zal de tijd leren. Ten slotte: De kerkenraad zal zich binnenkort biddend bezinnen wat ons te doen staat in deze situatie. We willen samen kerk zijn en blijven. Een lichtpuntje is dan ook dat we nu niet meteen onder tucht worden geplaatst. De tucht is een kerkelijke vermaning waarbij van hogerhand tegen ons gezegd wordt dat we in strijd handelen met kerkelijke regels.

We kunnen er samen uit komen. Dat willen we ook. Er volgen nieuwe gesprekken, bijvoorbeeld met de classis. Dat zijn moeizame gesprekken. Maar we zoeken de dialoog om er samen uit te komen. Dat gesprek willen we ook met u als gemeente blijven voeren.'

Lees ook: Synode CGK: Geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers.


CGK-crisis vrouw in het ambt
- Taakgroep gaat gesprek over vrouwelijke ambtsdragers in CGK stimuleren
- Vrouwendiscussie CGK is in het fundamentalisme-frame geramd
- PvdA haalt uit naar CGK: 'Taliban in de polder'; opnieuw vrouwelijke ambtsdragers bevestigd
- Gesteggel in de CGK over vrouwelijke ambtsdragers: hoe nu verder?
- CGK Zwolle bevestigt vier nieuwe vrouwelijke ambtsdragers ondanks synode-uitspraak
Meer over CGK-crisis vrouw in het ambt »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Verdrietig en pijnlijk dat we elkaar niet vinden. Beide overtuigingen kun je motiveren met Gods Woord in de hand, maar liefde motiveert om elkaar niet te willen verliezen. Ik hoop zo dat de "behoudende flank" in de CGK de wat "ruimhartige flank", zoals in Zwolle niet los wil laten maar hen ruimte geeft, omdat zij menen dit te vinden in dat zelfde kostbare Woord van onze Heer. Het gaat immers niet om gelijk hebben, maar om als kerk met Jezus een Licht voor de wereld te zijn.