cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
GerGem Houten
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

18 maart 2022 door Redactie

GerGem Houten introduceert maximale ambtstermijn voor ambtsdragers

Een zittingstermijn van vier jaar als uitgangspunt met de mogelijkheid van één aansluitende herverkiezing. Dit is het uitgangspunt van de gereformeerde gemeente in Houten. Een opvallend besluit, aangezien een maximale ambtstermijn binnen de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) over het algemeen niet wordt gehanteerd, zo merkt het Reformatorisch Dagblad op.

In een toelichting wijst scriba J. M. Bosch tegenover het RD op "de drie argumenten van Calvijn voor ambtstermijnen: het voorkomen van tirannie en hiërarchie in de kerk, het versterken van de invloed van de gemeente op de regering van de kerk, en het openbaar laten komen van de verschillende krachten en gaven die schuilen in de gemeente." De scriba voegt toe: "In die lijn liggen ook onze belangrijkste overwegingen: we willen machtsvorming in de kerkenraad voorkomen, ambtsdragers en hun gezinnen tegen overbelasting beschermen, en ook een brede vertegenwoordiging van de gemeente in de kerkenraad stimuleren."

In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat vermeld: 'De ouderlingen en diakenen zullen twee jaren dienen, en elk jaar zal het halve deel veranderd en anderen in de plaats gesteld worden, tenzij dat de gelegenheid en het profijt van enige kerk anders vereist.' In 2020 besloten de generale synodes van de GerGem en Gereformeerde Gemeenten in Nederland om de zittingstermijn van twee naar vier jaar op te hogen.

Eerder merkte een vragensteller via Refoweb.nl, afkomstig uit de GerGem, op dat de praktijk binnen de kerk vaak niet in lijn is met de Dordtse Kerkorde. "Bij ons in de gemeente is het de praktijk dat er -tenzij er bijvoorbeeld bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn- de aftredende ambtsdragers gewoon weer herkiesbaar zijn en dat zij ook altijd herkozen worden. Ik kom uit een gemeente van een kleine 500 leden en ik kan (hoewel dat niet aan mij is) genoeg mensen noemen die mijns inziens goede ambtsdragers zouden kunnen zijn en toch hebben we diverse ambtsdragers die al meer dan tien of zelfs twintig jaar in de kerkenraad zitten. Ik zeg niet dat zij hun ambt niet naar behoren invullen, maar ik zou zo graag een beetje verandering zien."

Evangelist Jan van Dooijeweert zei in antwoord hierop: "Ik denk ook dat het niet goed is wat ik niet zo lang geleden hoorde zeggen: “Mijn vader moet nog een paar jaar en dan zijn de 40 jaar vol. Dan krijgt hij ook een lintje.” Als we ons zo opstellen kunnen we niet meer dienstbaar zijn in de raad van de kerk. Daar gaat het namelijk niet om prestaties, maar om trouw dienen. Ik denk ook dat het goed zal zijn als meerdere keren gewisseld wordt van kerkenraadsleden om te voorkomen dat men gaat denken dat het een soort beroep of functie is. Het is heel goed om hierover op huisbezoek eens met je ouderling over deze dingen door te praten. Zij kunnen je ook uitleggen wat bij jullie in de gemeente de aanleiding is geweest om mensen langer op hun plaats te laten zitten."

In het grootste protestantse kerkverband van ons land, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), mag een ambtsdrager maximaal 12 jaar aaneengesloten dienen. Normaal duurt een ambtsperiode 4 jaar. Bij herverkiezing na de eerste periode is een ambtsdrager direct herkiesbaar voor een periode tussen de twee en vier jaar, totdat iemand 12 jaar aaneengesloten ambtsdrager is geweest. De regels voor de ambtstermijn zijn opgenomen om te voorkomen dat de gemeente telkens maar dezelfde leiding heeft en om de ambtsdragers die een taak hebben gedaan ook de ruimte te geven hun taak weer af te leggen.

Foto: GerGeminfo.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Héél goed! En vast even wennen voor hen die aan het kerkelijk puche gehecht zijn geraakt......