cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jurjen ten Brinke
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

11 januari 2022 door Jeffrey Schipper

Jurjen ten Brinke schrikt van polarisatie in coronadebat (en roept op tot gebed)

“De hele coronasituatie heeft me behoorlijk beziggehouden. Ik heb er weinig online over gedeeld omdat het gesprek erover zó gepolariseerd is en ik daar niet aan mee wil doen”, maakt Jurjen ten Brinke duidelijk. De EO-presentator en pastor van de multiculturele kerk Hoop voor Noord legt via Facebook uit waarom hij schrikt van discussies over het coronabeleid op sociale media en roept op indringende wijze op tot gebed.

“Bij de opkomst van corona zag ik de ziekte nog als gevaar; inmiddels ben ik ervan overtuigd dat de uitvergrote meningsverschillen over het omgaan met corona véél gevaarlijker zijn. Sociale media zijn een grote boosdoener; het is bizar om te zien hoe gemakkelijk mensen vanachter hun telefoon of computer zónder remmen veroordelende en haatdragende opmerkingen plaatsen. Als je nog niet in de slechtheid van de mens geloofde (zoals de Bijbel erover spreekt), dan toch zeker nu wel. Alle respect voor gezagsdragers, wetenschappers en artsen lijkt (bij een forse groep burgers) verdwenen. Mensen hebben een grote mond en vervallen – wellicht zonder dat ze het zelf doorhebben – tot de oerzonde: ‘Ik Weet Het Beter.’ Adam en Eva werden in het paradijs verleid tot dat kwaad: ‘Wil je zijn als God? Luister dan níet naar Hem. Weet het béter. Geloof in jezélf.’ En ziedaar… nog altijd denken mensen zo.

Persoonlijk ben ik van mening dat het grootste probleem van dit moment de ‘rechthebbendheid’ van burgers is: recht op een ziekenhuisbed, recht op vrijheid, recht op demonstreren, recht op een eigen mening, recht op respect, recht op… Dat staat wat mij betreft in schril contrast met de situatie van een paar miljard wereldbewoners in landen waar minder vrijheid is. En bovendien is het tegenovergesteld aan de boodschap van de Bijbel waarin het niet om rechthebbendheid maar om ‘genade’ gaat. Ook als je daarin gelooft (genade!) kun je tegen 2G zijn, is mijn ervaring… en tóch hoopvol in het leven staan, in plaats van ‘afbrekend’.”

Samen leven in vrede
Ten Brinke hoopt dat mensen op harmonieuze wijze met elkaar in verbinding komen. “Ik verlang zó naar een (online?) platform waarvoor geldt wat Paulus aan de kerk in Thessalonica schrijft: ‘Leef in vrede met elkaar. (…) Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ Leven vanuit het besef van genade, in plaats van ‘jouw rechten halen’ dus.

Is het mogelijk, om elkaar te vinden óndanks meningsverschillen over (het bestrijden van) covid? I am not an optimist, but I am a prisoner of hope. Ik gelóóf dat het kan, by God’s grace. Het kenmerk van ‘hoop’ is dat het zich bevindt buiten jezelf, in God. Zullen we samen bidden en over en weer herkenning vinden bij onze gemeenschappelijke basis, de Schepper van hemel en aarde!? ‘Heer, geef me een zacht hart. En harde voeten om op deze kapotte wereld licht van U te brengen.’”

Nationaal gebed voor vrede en verbinding
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari (20.00-21.30 uur) een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

“Ik zie er naar uit om deze avond, met een breed scala aan gasten (en online met jou), vorm te geven. Je kunt het meebeleven via www.nationaalgebed.nl” , laat Ten Brinke weten. De avond wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland. Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of - mede-afhankelijk van de dan geldende maatregelen - met de geloofsgemeenschap.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Gebed.

Foto: Jurjen ten Brinke/Facebook

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

“Rechthebbendheid” waarbij ook recht op vrijheid wordt genoemd. Dit bevreemd mij ten zeerste. Voor iedereen is recht op vrijheid een grondbeginsel. Dat er landen zijn waar dit niet is, geeft geen legitimiteit om dit recht niet te hebben. Het uitsluiten van grote groepen mensen n.a.v. Vaccinatie “dwang” grijpt in op recht op vrijheid. Recht op vrijheid staat niet tegenover genade. Het is juist de genade in Jezus die ons de ultieme vrijheid geeft!