Nieuwjaarsboodschap evangelist Arjan Baan: 'Wees als een Daniël te midden van een 'Great Reset''

God3 januari 2022 Arjan Baan
Arjan Baan

Brainwashing. Hersenspoeling. Een great reset van het denken! Dat was de agenda van Nebukadnezar ten tijde van Daniel en zijn drie vrienden. Nebukadnezar had een groep verstandige mannen gedeporteerd van Jeruzalem naar Babel. Hij was een slimme strateeg, die jonge intellectuele jongens had uitgekozen om ze te laten dienen in zijn koninkrijk. Hij wist als geen ander dat dan wel hun mindset totaal veranderd moest worden. Alles van Jeruzalem moest eruit en alles van Babel moest erin.

Mindset-verandering
Voor deze mindset-verandering had hij drie specifieke dingen op het oog:
1. Verander de menukaart van deze jonge Joden, want dan zullen ze de spijswetten en alle andere (kleine) wetten van JHWH in de Thora snel vergeten.
2. Wijzig hun namen overeenkomstig de godencultus van Babel en neem elke verwijzing naar de God van Israël eruit weg.
3. Bombardeer deze jonge mannen met het onderwijs van de geschriften van de Chaldeeën, zodat de geest van Babel de harten en gedachten van deze jonge mannen zal vervullen.

Als God onze ogen opent, dan zien we dat de trukendoos van de tegenstander al die eeuwen nog steeds hetzelfde is.

Wie niet meewerkt, wordt buitengesloten
Dat was het plan van Nebukadnezar. Drie lange jaren zouden voldoende zijn om Daniël en zijn vrienden psychisch te breken en uiteindelijk te hervormen in hun denken. Koning Nebukadnezar en later koning Darius bouwden aan een groots imperium. Alles en iedereen moest voor hen op de knieën gaan. Tegenstanders werden in de vuuroven gegooid of kwamen in de leeuwenkuil terecht. Nebukadnezar is een type van de satan.

We herkennen de agenda van Gods tegenstander ook in onze tijd. Satan is een geraffineerde strateeg, een misleider, die het denken van de mens wil brainwashen overeenkomstig zijn agenda. Als God onze ogen opent, dan zien we dat de trukendoos van de tegenstander al die eeuwen nog steeds hetzelfde is. Anno 2021 bevinden wij ons ook te midden van een Great Reset, een wereldwijd programma van globalisten om alles te laten knielen voor het Babylonische wereldsysteem, de zogenaamde: ‘Nieuwe Wereld Orde’. De wereldorde waarbij Satan de touwtjes in handen heeft. Er is niets nieuws onder de zon!

Regelrechte aanvallen op Gods Woord
Lieve christenen, we leven in een cruciale fase van de wereldgeschiedenis. Jezus Christus - onze Heiland - komt spoedig terug. Gods tegenstander weet dat hij nog korte tijd heeft en is volop bezig de volken te misleiden. Satan wil door onderwijs en media onze mindset brainswashen. Sinds de Verlichting worden Bijbelgetrouwe christenen langzaam maar zeker gehersenspoeld om alles wat heilig, zuiver en rein is te bekritiseren. Denk dan aan de evolutietheorie van Darwin, de Schriftkritiek van theologen, de seksuele revolutie, het opkomende feminisme, enzovoort. De laatste jaren wordt de hersenspoeling van Bijbelgetrouwe gelovigen nog verder doorgevoerd met het bombardement van de genderideologie, de Black Lives Matters-ideologie, de klimaatideologie, het vooruitgangsdenken van de transhumanisten, enzovoort. De ‘17 sustainable devolopment goals’ van de Verenigde Naties zien er op het eerste gezicht heel mooi uit, maar zijn er ten diepste een schoon voorbeeld van hoe Bijbelse waarden rondom huwelijk, gezin en seksualiteit niet meer getolereerd worden. Elk onderscheid tussen een man en een vrouw moet uitgewist worden. De geschiedenis moet herschreven worden.

Alles beweegt zich naar een wereldwijd totalitair systeem, waar geen plaats meer is voor bekrompen christenen die vasthouden aan de Bijbel.

De leiders van deze wereld zijn er zelf duidelijk over. “Build Back Better”, roepen ze in koor. De huidige coronacrisis wordt aangegrepen om de hele inrichting van de wereld te veranderen. Alles beweegt zich naar een wereldwijd totalitair systeem, waar geen plaats meer is voor bekrompen christenen die vasthouden aan de Bijbel.

Een korrel goud in een vrachtwagen vol modder
Hoe moeten wij als christenen hiermee omgaan? Met een boekje in een hoekje? Ons terugtrekken uit deze wereld? Integendeel. Wij moeten zijn als een Daniël. Daniël werd door God te midden van die Babylonische cultuur een “zeer gewenste man” genoemd (9:27). In de grondtekst staat: “door God geliefd of bemind” en in het Engels: “My dear beloved”. Mijn lieveling! God beschouwde Daniël als een bijzonder mens te midden van een goddeloze massa mensen. Daniël was als een korrel goud, te midden van een vrachtwagen vol modder. Hij was geen lieveling van God vanwege zijn dieet of boekenwijsheid, maar omdat Daniël God persoonlijk kende. Hij had grote gedachten over zijn God en kleine gedachten over zichzelf. Hij had God leren aanbidden als een grote en ontzagwekkende God, Die tegelijkertijd vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving omzag naar rebelse mensen (Daniel 9:4,9). Zijn grote godsbeeld maakte Daniel tot een bescheiden en nederig mens en bracht hem tot verootmoediging. Hij wist zijn plek voor het aangezicht van een almachtig God. Hij wist zich totaal afhankelijk van God en zocht Hem drie keer op een dag op, met open vensters naar Jeruzalem. Bidden was voor hem geen ontsnappingsventiel, zodra de druk te hoog wordt. Nee, als Daniel in gebed gaat, dan is dat de voortzetting van iets wat hij zijn leven lang al gewend was.

De verstandigen zullen het begrijpen
Daniël wilde behoren tot de “verstandigen”, die zichzelf aan God hadden overgegeven om een rein en heilig kanaal van God zijn. In Daniël 12:10 lezen wij: “Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.”

De verstandigen [de maskilim] zijn zij die door onderwijs verstandig zijn geworden in de school van God. Ze bezitten niet zozeer hoofdkennis, maar hebben waarheden ontdekt die door openbaring van de Heilige Geest bekend gemaakt zijn. Vier Godvrezende mannen die staande bleven in een betoverde Babylonische cultuur vol indoctrinatie, chaos en spraakverwarring, omdat ze vasthielden aan JHWH en Zijn Woord. Ze zijn een beeld van het gelovige overblijfsel wat overeind zal blijven in de eindtijd.

Wanneer wij als gelovigen gereinigde levens leiden, dan zullen we de ontwikkelingen steeds meer vanuit Gods oogpunt begrijpen, en dan weten we hoe we in liefde onze rug recht kunnen houden. Verlang je bij dit overblijfsel te horen? Voor dit radicale leven hebben wij Christus in ons nodig. Bekeer je tot Hem! Geef je leven in volledige overgave aan Hem! Blijf als een rank aan de Wijnstok in Hem! Dan hebben wij in 2022 niets te vrezen! Dan blijft ons venster wagenwijd openstaan: naar God en naar de verloren wereld om ons heen.

Arjan Baan is directeur van Stichting Heart Cry. Bovenstaand artikel verscheen op de site van Heart Cry en is met toestemming overgenomen door CIP.nl.

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Is de dood van de Iraanse president een straf van God? Lineke Blijdorp antwoordt

Deze week werd bevestigd dat de Iraanse president Ebrahim Raisi is verongelukt bij een helikoptercrash in Iran. Verschillende rabbijnen leggen het ongeluk uit als een straf van God. Terecht? Advocaat en opiniemaker Lineke Blijdorp bespreekt dit in de

organist Arjan Breukhoven
Video

Organist Arjan Breukhoven vertelt ontroerend verhaal over zijn stervende vader

Het is maar een heel gewoon kindergebedje, maar voor organist Arjan Breukhoven een lied met emotie: 'Ik ga slapen ik ben moe.' Hij schreef er muziek op voor zijn vader, die op dat moment stervende was. Het lied speelde hij tijdens de uitvaart van zij

SGP logo
Nieuws

Solidariteitsactie SGP met Joodse liederen op de Dam

Op maandag 27 mei organiseert de SGP een solidariteitsactie ter bemoediging van de Joodse gemeenschap in Nederland. Bij het Nationaal monument op de Dam worden het Hatikvah, andere Joodse liederen en psalmen gezongen. Ook SGP-voorman Chris Stoffer en

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp bood in Jakarta excuses aan voor Nederlands slavernijverleden

"Jaren geleden werd ik met twee vrienden uitgenodigd om mee te werken aan The Call Indonesia, een nationale dag van gebed voor Indonesië. We reisden af naar Jakarta om vergeving te vragen voor de 350 jaar koloniale onderdrukking door Nederland", aan

Maurits Amoreus
Nieuws

Maurits Amoreus over het gebed: "Dien niet alleen je eigen lijstjes in"

"Ik denk dat het gezond zou zijn als we niet altijd onze eigen lijstjes indienen bij de Heer, maar dat we Hem ook alle eer en glorie geven. Zonder dat we dan verder nog iets in ons gebed zeggen", dat vertelt interkerkelijk spreker Maurits Amoreus in

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant werd tijdens fietstocht door een wesp gestoken

"Als ik aan mensen zou vragen: 'Ben je wel eens bang voor een wesp?', dan denk ik dat dat er wel een aantal zullen zijn die zeggen: 'Ja, ik wel.' Nou, ik ben het eerlijk gezegd ook wel. Ik weet nog goed dat ik een keer in de buurt van Nunspeet fietst

ChristenDOM?
Nieuws

Is het eigenlijk wel nodig om elke zondag naar de kerk te gaan? Bekijk de video

Is het eigenlijk wel nodig om elke zondag naar een kerkdienst te gaan? Of kun je ook thuis in je eentje 'kerk' zijn? In deze video van ChristenDOM? geven presentatoren Tamera, Mandy en Bagtowar antwoord op deze vragen. Bekijk in onderstaande video va

Wim Verwoerd
Boekfragment

De Holocaust als vergelding van een veel grotere misdaad tegenover God

Het zal je maar gezegd worden: “Jullie Joden krijgen wat jullie verdienen, vanwege die zonde, het kruisigen van Jezus, tweeduizend jaar geleden.” En dat door de hoogste leiders van de Rooms-Katholieke Kerk. Wat de orthodoxe rabbi Weissmandel in boven

Meerartikelen

dr. Piet van Midden
Opinie

Het bestaan van Israël in twijfel trekken getuigt niet van veel verstand

Zes weken was hij weggeweest, met een vriend naar Israël. Vrijwel iedereen reageerde een beetje jaloers, want zo ver en veelzeggend reizen was bepaald niet standaard in het begin van de zestiger jaren. Er was zondags in de kerk voor hem gebeden dat h

Opperrabbijn Jacobs
Column

Hoe een Holocaust-herdenking in Amsterdam overschaduwd werd door één toespraak

Opperrabbijn Jacobs is verbijsterd over een toespraak tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de Holocaust in Amsterdam. NIOD-directeur Martijn Eickhoff stelde tijdens de herdenking onder meer dat er regeringen van Israël de Holocaust hebben misbruikt

Lineke Blijdorp
Podcast

Cvandaag podcast: Lineke Blijdorp is niet pessimistisch over ontkerkelijking

Vorig jaar rekende 42 procent van de Nederlanders zichzelf tot een geloofsgemeenschap, zo bleek onlangs uit cijfers van het CBS. Tien jaar eerder was dat nog een meerderheid: 53 procent. In de nieuwspodcast van Cvandaag bespreekt advocaat en opiniema

Nigeria
Nieuws

Nigeriaanse leger redt honderden gijzelaars uit handen van moslimextremisten

Met een succesvolle militaire operatie heeft het Nigeriaanse leger deze week honderden gijzelaars bevrijd. Die werden maanden- of soms zelfs jarenlang vastgehouden door Boko Haram, een islamitische terreurgroep. De meeste van de bevrijde gijzelaars z

Dopeling
Positief nieuws

Recordaantal dopelingen in Amerika: 12.000 mensen gedoopt tijdens Pinksteren

Meer dan 12.000 mensen werden tijdens Pinksteren in heel Californië gedoopt in de naam van Christus, wat wordt beschouwd als de grootste georganiseerde doop in de Amerikaanse geschiedenis. Pastoor Mark Francey, oprichter van de beweging Baptize Calif

Schotse kerk
Nieuws

Onderzoek: voor het eerst is meerderheid van de Schotten niet gelovig

Uit nieuwe gegevens blijkt dat voor het eerst een meerderheid van de Schotse bevolking aangeeft geen religie aan te hangen. Dat meldt Christian Today. De gegevens komen uit de Schotse volkstelling van 2022, waarvan de resultaten de komende maanden in

Stichting HVC
Nieuws

HVC lanceert petitie voor bescherming van Indiase christenen

Christenvervolging neemt in India schrikbarend toe. Voorgangers en evangelisten worden opgepakt. Christenen in elkaar geslagen. Kerken vernietigd. Geloofsvrijheid staat in India zwaar onder druk. Daarom start Stichting HVC een petitie. Daarin roept z

Ds. A. A. Egas
Video

CGK-predikant merkt op dat steeds meer jonge mannen zich laten steriliseren

"Ik las van de week dat steeds meer jonge mannen zich laten steriliseren. Een van de redenen, zo zeggen zij, is dat ‘het niet meer van deze tijd is om kinderen op de wereld te zetten'", aldus ds. A. A. Egas. De CGK-predikant merkte dit onlangs op in

Ds. Oscar Lohuis
Video

Ds. Oscar Lohuis vertelt over Jezus als de komende Koning van Israël

Als christenen denken wij zo vaak dat Jezus alleen iets heeft met degenen die in Hem geloven. Wij koppelen Jezus te makkelijk los van Israël. Als we het Nieuwe Testament goed bestuderen, zien we echter dat Jezus bij Israël hoort. Er zijn veel paralel

kinderbijbel
Nieuws

Bijbel voor kinderen: 45 jaar kinderen leren over Gods liefde

Het Vaticaan bereidt zich voor op de eerste Wereldkinderdag, 25-26 mei. Paus Franciscus benadrukt in zijn boodschap voor deze gelegenheid de kostbaarheid van elk kind in Gods ogen.  In 1979 markeerde ACN het “Internationale Jaar van het Kind” met de

Boekpresentatie ds. Klaassen
Nieuws

Ds. Klaassen tijdens boekpresentatie: “We hebben een forse scheut vrouwelijkheid nodig”

“Alleen middelmatige boeken ontsnappen aan kritiek, daar valt dit boek van dr. M. Klaassen niet onder”, zo stelde SGP-Kamerlid Diederik van Dijk. Hij was één van de vier sprekers tijdens de boekpresentatie van de hersteld hervormde predikant. In opdr

Doopbox
Nieuws

Doopbox geeft kerkenraden middel in handen voor opvoedingsondersteuning

Met de nieuwe doopbox van Geloofwaardig opvoeden en Woord en Daad kunnen kerkenraden doopouders voorzien van waardevolle handreikingen voor de geloofsopvoeding van kinderen. De doopbox bevat materiaal en toerusting over onder andere bijbellezen, bidd